• No results found

Många tävlar utan att träna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Många tävlar utan att träna"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

- Utställningsverksamheten

är den enda tävling i hela världen som man deltar i utan att träna inför den, säger irländske Gerard O'Shea, som håller clinics och kursverksamhet i konsten att visa upp hunden på utställning.

~

"

Många tävlar utan att träna

Faktum är att de beteenden vi kräver av hunden under en utställning är desamma som vi kräver att den ska utföra i Iyd- nadsringen eller under annan tävlingsverksamhet. Hunden ska stå stilla under de få sekunder som den ställs upp framför do- maren. Därefter ska den plötsligt vara pigg och alert, gå framåt med pondus och självsäkerhet när den ska visa sina rörelser.

Sedan - lika plötsligt igen - ska den vara lugn.

- Det är samma beteende, men olika koreografi, förklarar Gerard O'Shea, som numera är bofast i Sverige.

Tränar människor - inte hundar

Under de senaste fem åren har han huvudsakligen ägnat sig åt att träna hundfolk här i landet. Han poängterar att det är hundfolk han tränar; inte hundar.

Gerard O'Shea och hans hustru Emily har en liten uppföd- ning av rottweiler och eftersom familjen utökats med två barn, så har han fått lov att bestämma sig för var i världen han slut- ligen skulle slå ner sina bopålar. Familjen bor i Stallarholmen väster om Stockholm.

Har tusentals kursdeltagare

Gerard O'Shea har en och annan sanning att säga om oss svenskar; efter att tidigare ha haft hela världen som arbets- fult. Han pratar en charmig blandning av svenska och engelska, kryddat med irländsk accent.

- När jag först kom hit så såg jag att de svenska hundägarna inte var så duktiga på att visa sina hundar, säger han. Och Ge- rard vet vad han talar om. Över 5.000 kursdeltagare per år klarar han av att instruera, inspirera och underhålla, genom ett späckat schema.

- Det är min hustru som håller i bokningarna, förklarar han.

Den som vill boka honom för kurser, måste planera halv- årsvis i förväg.

- Jag trodde aldrig att det här skulle bli mitt jobb, säger han.

Kräver hård träning

Men efterfrågan på hans livfulla föreläsningar är stor efter- som utställningsverksamheten är en så populär aktivitet bland hundägare och uppfödare. För att hundarna ska kunna ta sina championat krävs ofta utställningsmeriter. "MEN" - påpekar Gerard O'Shea, som bland annat också är domare för rottwei- ler: "40 procent av hundägarna så högt upp som bland nord- iska vinnare kan inte ens visa hundens tänder!"

- Man måste träna varje dag, så att hunden kan förstå vad som förväntas av den i utställningsringen.

24

(2)

--

Du har några få sekunder på dig!

Du ska vara medveten om att utställningsdoma- ren skänker din hund uppmärksamhet bara un- der några korta sekunder. Det är därför viktigt att du utnyttjar de tillfällena till att visa din hund på allra bästa sätt.

Hundutställningar går oftast alltid till på ungefär samma sätt.

För att verkligen veta vad som väntas av dig innan du ställer ut din egen hund, stå vid ringen och titta på hur just den domaren jobbar.

Första intrycket viktigt

Ringsekreteraren kallar in de hundar som ingår i den klass du deltar i. Ställ er på rad, med lagom avstånd till nästa hund och påkalla din hunds uppmärksamhet. Nu ska hunden stå stilla och titta på din hand. Det är exteriören och hundens uttryck som domaren jämför mellan hundarna och mellan domarens uppfattning om hur hunden följer rasstandarden.

Redan vid den här första besiktningen har domaren skaffat sig en bra uppfattning om vilken färg de olika hundarna ska få på sina prisrosetter.

Ge signal för rörelse

Efter att domaren har svept med blicken över hundarna, ger han tecken om att hundarna ska röra sig runt i ringen. Från att hunden varit stilla ska den nu direkt visa framåtanda, pondus och bra rörelser.

För att hunden ska veta att NU är det dags att röra sig framåt på ett positivt sätt, ska du ha lärt din hund en signal.

Antingen kan du klappa den lätt på bakdelen eller - om du har en hund som inte tycker om en sådan klapp - så kan du slå din hand mot ditt ben.

Signalen betyder framåt. Då ska du röra dig runt utefter utställningsringens sidor tillsammans med de andra deltagarna i klassen. Momenten inne i ringen ska du ha lärt din hund långt före själva utställningen, under träningen i ringen som du har ordnat hemma. Det duger inte att börja träna veckan före ut- ställningen, utan under så lång tid att hunden känner sig trygg i utställningssituationen.

Sex meter SHOWTIME!

Från det att du börjar gå, så har du sex meter på dig som domaren tittar på din hund. Sedan vänder han blicken från din hund och går över till att se på nästa. Det här ska du utnyttja till din fördel!

Bakom domaren - då han inte tittar på er - kan du busa med hunden, hoppa och göra den glad och sprallig. Snegla mot domaren, när det är dags att du kommer framför domaren igen, då måste du återigen ha fått din hund att gå på allra bästa sätt. Det kräver träning och timing från din sida!

Har du en liten hund, måste den lära sig att stå på ett be- dömningsbord.

25

(3)

r

••

Se professionellt

det hela

Gerard Q'Shea serverar många beska sanning- ar om vår inställning till utställningar. Känner du igen dig?

- Man skaffar sig en bra hund. Och en dyr försäkring . Man går till den bästa veterinären, säger han. Så kanske man köper en ny bil för att hunden ska få plats. Man kan till och med byta hus så att ens boende passar till hundägandet. Man investerar i en dyr dator för att kunna gå ut på nätet för att titta på andras hundar. Man anmäler sig till utställning och åker långt för att delta. MEN man lägger inte ner en enda minut på att träna hunden inför utställningen.

- Skulle man se det ur ett professionellt perspektiv, menar han, så skulle man snart få sparken från sitt jobb.

Det vore som om man bara brydde sig om konkurreran- de företags produkter, men inte lade ner någon tid på att utveckla det egna företaget.

- Du måste lära hunden från början var kanten på bordet går. Det gör du genom att ge hunden gott godis och träna varje dag.

Gerard O'Shea rekommenderar dem som har små hundar att investera i ett trimningsbord som brukar användas under utställningar. Man kan även använda bordet för pälsvård. Hun- den ska lära sig att känna trygghet på bordet.

- Bordet är dörren till en framgångsrik utställningskarriär, förklarar Gerard. En hund som kryper ihop, som inte låter do- maren titta på tänderna eller känna på testiklar och leder, har ingen chans. Här ska du lägga ner mycket tid för att fåhunden med på noterna.

Håll ögonen på domaren

Efter att hunden har stått på borden, ska den lyftas ner och genast gå med frimodiga rörelser. Nu är man ensam i ringen.

Och all energi som hunden fick av de andra hundarna, ska du nu själv överföra till din hund.

Eftersom utställningsdomare oftast inte ger särskilt bra in- struktioner vad man ska göra, så bör man hålla ögonen på domarens kroppsspråk. Snurrar han lite med handen, betyder det att du ska visa hunden

i

en triangel. Gå framåt, snegla bara lite på hunden och titta på domaren i triangelns hörn. Sedan ska du kanske gå rakt ifrån domaren och rakt tillbaka, det ger han instruktioner om genom handrörelser.

När du sedan kommer fram till domaren, ska du ställa upp hunden. Gå inte för nära, då ser inte domaren din hund på ett bra sätt.

Innan du stannar, påkalla hundens uppmärksamhet genom att säga hundens namn. Snurra runt tillsammans med hunden och ställ upp den.

Visa att du inte har godis i handen. Om du har godis, visa att du tänker ge en fingersignal när hunden står korrekt. Hunden

,

(4)

Sluta uppmärksamma felen och anmärka på hunden.

Beröm det beteende du vill att hunden ska visa un- der inlärningsfasen. När hunden väl vet vad den ska göra, då kan du korrigera - men ALDRIG under in- ~ lärningen.

- Vi som är lite äldre, förklarar Gerard O'Shea, vi har

"snöat in" på att anmärka på vad hunden gör för fel.

-Använd aldrig ordet NEJ under inlärningsfasen. Hun- den förstår inte varför du anmärker på det som är fel.

Den är däremot hjälpt av dig om du berömmer när den gör rätt.

När man är klar över att hunden förstår, då kan man ställa krav på den, men aldrig under tiden som den lär in något nytt moment.

---- I

har då en förväntan om att få godis och tittar upp mot din hand.

Ge inte godis inför domaren

När domaren vänder sig bort kan du ge hunden godis, annars får du vänta tills hunden är fårdigbedömd. Det

kan kännas som många långa sekunder, men hunden ska vara så tränad att den ska kunna stå korrekt och visa förväntan.

När domaren är klar med bedömningen dikterar han för ringsekreteraren vad han anser om din hund.

Då ska du fortsätta att ha hunden alert och förväntansfull tills du får tillåtelse att gå ut ur ringen.

När du kommer ut ur ringen kan du ge godis, klappa om hunden och berömma den så att den känner sig som en stjär- na oavsett vilket pris du fått.

De olika priserna

Ett rött band får den hund som motsvarar rasstandarden. Blått band betyder att hundens exteriör till en del avviker från ras- standarden. Får man det tävlar man inte ikonkurrensklass, men en tvåa (=blått band) är många gånger tillräckligt för att hunden ska kunna få sitt brukschampionat.

Har hunden grava avvikelser, som till exempel tandfel, får den ett lägre pris.

Ägaren till en hund som fått en tvåa eller lägre, får kritiken i handen direkt och går ut ur ringen.

Har din hund fått ett första pris - ett rött band - stannar du kvar nära ringen för att vänta på att hunden ska bedömas igen i förhållande till de andra hundarna med samma pris.

Konkurrensbedömning

När domaren har valt ut vilka hundar som får första pris (röda band) startar konkurrensbedömningen. Nu kan hunden få hög- re priser som mynnar ut i championatstitlar.Vad som gäller för din ras, kan du få reda på genom rasklubben.

Vid konkurrensbedömningen går hundarna återigen i ring och så ställer man upp utefter ena sidan. För att stanna hun- den och ställa upp den, måste man hålla ögonen på domaren och även på de andra deltagande ekipagen.

Påkalla hundens uppmärksamhet genom att säga hundens namn och sväng runt. Ställ upp hunden. Genom att svänga runt mot höger, skapar man plats åt sin egen hund och håller de andra hundarna en bit ifrån hunden. En hund som står alldeles för nära kan störa och påverka din hunds uttryck och trygg- het. Se till att du ger just din hund ordentligt med plats för att skapa de allra bästa förutsättningarna när du visar upp den.

Säg aldrig nej!

28

(5)

När du går i ringen ska du avpassa tempot både efter din hund och hålla avstånd till de andra hundarna. När domaren säger att ni ska stanna, ska du se till att du får allra bästa placering sam- tidigt som du förbereder din hund på att NU är det dags att stå stilla och visa sig alert, positiv och från sin allra bästa sida.

Gör plats åt dig

och din hund

När Gerard O'Shea säger att hundutställningar ställer samma krav på förare och hund som vilken annan typ av tävling som helst, så får han de flesta att inse att framgångar på utställ- ningar får man inte bara genom tur.

Taktik och träning

Det krävs såväl taktik som träning. Det viktigaste är samarbe- tet mellan dig och din hund och det tränar du upp i ringen som du har hemma. Där tränar du hunden först i hur roligt det är att gå i ringen. Sedan måste den också lära sig att stanna till och stå och se så där fantastisk ut som du tycker att den är.

Att ställa upp hunden

När man går från att ha hunden i rörelse till halten, det vill säga att stanna och ställa upp den, så förbereder du din hund ge- nom att kalla den vi namn. Då lystrar hunden. I det ögonblicket vänder du åt höger - om ni går i vänster varv. Man håller alltid vänstervarv i utställningssammanhang för att domaren ska se hunden utan att du skymmer den. Det betyder att du är yt- terst och har hunden innanför dig.

Från rörelse in i halten:

I. Kalla på hunden med hundens namn.

2.Vänd åt HÖGER med hunden.

3. När ni har svängt ett varv runt, stoppa hunden genom att räta upp din kropp och stanna till.

4. Visa hunden med handen framför den att den ska stå still.

Antingen genom tecknet med fingret (om du har godis) eller visa hunden den tomma handflatan.

5. Har du en liten hund, stå på knä vid din hund, men luta dig inte över hunden. Sträck även då på överkroppen.

Har du en stor hund, räcker det att du med ditt kroppsspråk rätar upp dig och ser stolt och självsäker ut.

6. Snegla på domaren och missa inte att stödja din hund om den behöver det. Vill hunden sätta sig, håll lite löst i ljumsken.

Ryck inte i kopplet men skapa spänning i hundens kropp ge- nom dess förväntan att få sin belöning.

7. Håll ögonen på domaren. Placeras du främst, så visar han det och du går till den plats domaren visar.

Hamnar du inte bland topparna den här gången, kan en annan domare anse att din hund är lika vacker som du själv tycker.

Ge inte upp. Alla framgångar grundas på försök och misslyck- anden ända tills man lyckas och har lärt sig alla detaljer i den rätt komplicerade konsten att rättvist visa upp sin hund.

29

(6)

~ Gerard Q'Shea håller utbildningar i hur man ska träna hudnen inför utställningar. Han tycker att man ska bygga en utställningsring hemma och träna korta stun- der helst va~e dag. I förra numret av HUNDliv kunde du läsa första delen i utställningsskolan, detta är den andra och sista delen.

~l

..

TEXT &FOTO MARIA CIDH

Träna hunden tio sekunder

varje dag!

"

Byt inte livsstil, utan använd bara tio sekunder att träna din hund - varje dag!

Den som vill lyckas med att visa upp sin hund i utställningsringen, måste också vara inställd på att det krävs att man lägger ner träningstid och möda.

- Det betyder inte att du behöver ändra ditt liv,men du mås- te kunna ta alla tillfällen i akt för att träna, förklarar Gerard O'Shea.

För att vi ska förstå hundens situation, visar han för sina kursdeltagare vad det är vi utsätter våra hundar för när vi är dåliga och otydliga som instruktörer.

Så här är det för hunden

Ett av Gerards mest slående exempel är när han säger något som är obegripligt till den han sitter och pratar med.

"Ja" säger personen och ser glad ut. Så säger han samma obegripliga mening än en gång, nu med lite extra eftertryck och en aning irritation i rösten.

"Jaha" säger personen och börjar bli osäker.

Så upprepar han åter igen frasen som ingenting betyder - nu med ännu mer irritation. Då har personen han talat med bör- jat tappa sitt självförtroende. Personen förstår inte vad han säger; men Gerards attityd är den att han förväntar sig att man förstår vad han menar.

Det här blir en "aha-upplevelse" för kursdeltagaren. Så här upplever våra hundar det när vi ger dem kommandon utan att först ha lärt dem vad kommandot betyder.

Bygg en utställningsring hemma

Om du ska träna inför att visa din hund på utställning, bygg en ring. Du behöver bara en gräsplätt och några koner eller något annat som man placerar ut och som visar var utställ- ningsringen har sina gränser.

- Gå i ringen varje dag, morgon och kväll, föreslår Gerard O'Shea. Under utbildningstiden ska du uppmuntra hunden så att det blir roligt att gå i ringen.Yid varje hörn, ge hunden gott godis. Sådant som lätt slinker ner. Påkalla hundens uppmärk- samhet och ge belöningen.TiII att börja med i varje hörn. Den där promenaden går snabbt, hunden tycker det är roligt och den lär sig förstå vad du väntar dig av den. Håll på under fyra månader. Det blir 240 träningstillfållen som inte tar längre tid än några sekunder varje dag. Du har gett din hund en chans att förstå vad du vill att den ska prestera i utställningsringen.

22

(7)

TEXT&FOTO MARIA CIDH

\

Med kropps-

språket talar du till din hund!

För att få hunden att förstå vad den förväntas göra i utställningsringen, ska du tala till den med ditt kroppsspråk.

- Om du vill att hunden ska vara aktiv, så ska du själv vara aktiv, förklarar Gerard O'Shea. Om du vill att den ska vara lugn, ska du själv vara lugn.

Se på din kropp. När du går framåt så gör du det med be- stämda, målmedvetna steg. När du vill att hunden ska stanna, så reser du upp din kropp, för fram höften, lyfter huvudet och står lugnt.

- När du tränar hunden och ställer krav på den, ha den på din vänstra sida. När du är ute och går med hunden och låter den promenera som avkoppling, ha hunden på din högra sida, tipsar Gerard O'Shea.

Ge tydliga signaler

Det är så viktigt att man med kroppsspråk, symboler och tyd- liga markeringar visar hunden vad man förväntar sig att den ska göra. Men för att hunden ska kunna motsvara dina förvänt- ningar, så måste du först ge den en chans att lära sig.

Varför går hunden långsammare i ringen, än när du är ute och promenerar? Jo, i utställningsringen tittar du ner på din hund. Du naglar fast den med din blick. När ni är ute på pro- menad, så vet du att du har din hund intill dig och går framåt med självsäkra steg. Det är den aktionen som man vill ha med sig in i ringen.

- Gå bara på, snegla ner lite på din hund och ta kontakt med den i hörnen. Under inlärningsfasen ger du mycket gott godis när du tar kontakt. När hunden har lärt sig, så behöver du inte ge godis mer än någon gång då och då, förklarar Gerard O'Shea.

Det är som att cykla ...

Att hela tiden ösa godis över hunden är inte nödvändige, men man ska vara medveten om att då man lär hunden så lär den sig stegvis och förstår lättare om man förstärker med små, små godbitar.

När hunden väl förstått vad ni ska göra, så har man passerat inlärningsfasen och den behöver inte få bekräftelse på att den gör rätt. Hunden vet att det är rätt och du själv förstärker det genom glada tillrop som "BRA". Det är som att cykla, när du väl kan det behöver du inte stödhjulen längre ...

~ Använd kroppen när du kommunicerar med din hund

i

utställningsringen. Gå med bestämda, målinrik- tade steg när du vill att hunden ska röra sig självsäkert framåt. Kroppsspråk, symboler och tydliga markeringar visar hunden vad man förväntar sig av den.

23

(8)

24

Ge hunden en signal!

När du står där i utställningsringen ska du ha förberett din hund på att den ska stå stilla, sträcka upp sig och utlovas att få godis.

En köttbulle är en utmärkt godisbit, eftersom du kan ge hun- den bara pyttesmå bitar ur köttbullen.

Men hur får du hunden att förstå att den gör rätt? Jo, du lär den en handsignal som ställer mycket höga krav på dig.

_ Håll handen knuten, men pekfingret mot tummen och ett klart hål in i handen som hunden kan uppfatta. När hunden står perfekt, så sprätter du till med pekfingret och ger hunden omedelbart godis.

Du får aldrig ljuga!

_ Använder du signalen med pekfingret får du aldrig, aldrig ljuga för hunden, förklarar Gerard O'Shea. Har du inget godis, visa då fram din handflata för hunden, så att den vet att det inte kommer något godis.

Skulle du visa med pekfingret att hunden står helt rått, men inte följa upp det med godis, så avdresserar du den signalen.

"Torrövningar"

Du måste öva dina signaler. Det kan man göra genom "torröv- ningar" . Bestäm att du ska signalera med att sprätta med pek- fingret

i

exakt rätt ögonblick när trafikljuset slår om eller när filmen du tittar på byter sekvens eller vad som helst som kan öva upp din förmåga till timing.

Timing är A och O i all träning. Du måste kunna ange exakt när du anser att hunden gör det du bett den om.

KÖTTBULLAR ÄR DET ALLRA BÄSTA GODISET

Från HUNDlivs redaktion rekommenderar vi att man gör sina egna köttbullar till hunden UTAN LÖK, för att inte ut- sätta hunden för förgiftningsrisken. Visst är det enkelt att köpa färdiga köttbullar i affären, men tänk på att genom nya rön har man funnit att våra hundar på lång sikt, för- giftas av löken. Det är näringssaltet thiusulfat som hun- den saknar enzym för att kunna bryta ner.

Alla former av lök är giftiga för hundar. Det ger föränd- ringar i den röda blodkropparna som i sin tur påverkar syreupptagningsförmågan.

Man har tidigare trott att små doser av lök inte har varit skadligt för hunden. Det har dock visat sig att hemoglo- binet i blodet förvandlas till metahemoglobin, en annan kemisk form som negativt påverkar syreupptagningen.

Det tar upp till två månader innan de skadade röda blodkropparna ersatts med samma mängd friska blod- kroppar.

(9)

~

.. \ "

~

r Dra fördel av

hundens

jaktlust

Under åren som har gått har Gerard Q'Shea ut- vecklat olika tekniker. Han har kommit fram till att det är smart att utnyttja hundens jaktinstinkt även i träningen inför hundutställningen.

TEXT MARIA CIDH FOTO MARIA HANSEN - Om man studerar vildlevande hundar, så måste de jaga minst 20 gånger för att lyckas få ett byte och kunna äta. Misslyckas de, så försöker de ännu hårdare och kan tvingas jaga upp till 30 gånger innan de lyckas.

- Detsamma upplever vi när en liten hare skuttar upp fram- för våra hundar. Även om hunden aldrig får fatt på haren eller får tillfålle att jaga den, så förstärks jaktlusten för varje gång som haren kommer skuttande.

Lova godis, men ge sällan

Den här potentialen kan man utnyttja när man tränar hund.

Den ska inte alltid få belöning, men ha en förväntan om att belöningen finns där någonstans. Visa hunden att du har godis, lova att ge godiset genom att kasta upp köttbullen i luften framför hunden, men ge bara godiset någon enstaka gång.

Har du däremot markerat med din handsignal att hunden gör rätt, måste du ALLTIDge godis.ViIIdu att hunden ska veta att den inte kan få godis just nu, visa upp den tomma handfla- tan. Då litar den på dig.

Själv har Gerard O'Shea utvecklat en förväntan hos sina egna hundar. Varje dag får de leka med en boll, men så finns det en mycket roligare boll- en "jollyboll" - som hundarna få se, men mycket sällan leka med. Gerard studsar bollen framför hundarna och de tjuter av upphetsning. Deras förväntan att få leka med den här roliga bollen höjs och hundarna sträcker upp sig och visar det där extra uttrycket som kan skilja dem åt i en konkurrenssituation i utställningsringen.

Höj hundens förväntan

- Samma sak kan man göra om man vill att en hund ska hämta en apportbock, berättar Gerard O'Shea och ger som exempel hur han hjälpte en hundägare att få hennes hund att verkligen vilja ta apportbocken i munnen.

Han tipsade hundägaren att hon skulle lägga in apportbock- en i ett skåp och prata med den varje dag. Hunden fick inte se den, men den blev mer och mer nyfiken när matte stod där och gullade med apportbocken. Det här pågick under en längre tid. Sedan tog hon ut apportbocken och gömde den i sina kläder. Hon prata med den och skapade ett ännu större intresse för den från hunden.

Har man triggat igång hundens nyfikenhet på rätt sätt, så kan man sedan kasta iväg apportbocken. Då blir det hur lätt som helst för hunden att nu vilja ta apportbocken i sin mun och komma in med den till sin ägare. Och belöningen ska givetvis

26

(10)

vara översvallande så, att hunden verkligen vet att den har gjort något som är superbra.

Belöningen på huvudet

Det är viktigt att hundens förväntan på något skoj bibehålls.

Ett annat tips som Gerard delar med sig av är kepsen:

Ta en vanlig keps och förstärk den med ett ordentligt rep runt kanten. Låt hunden kampa med kepsen som belöning. Det ska vara riktigt roligt att leka med kepsen och dig. Sätt sedan kepsen på ditt huvud.

I utställnings- eller tävlingssammanhang är detta optimalt.

Du går omkring och har hundens mest åtråvärda belöning - PÅ HUVUDET! Kan det blir bättre?

Hur är din hund?

Att träna sin hund för utställningsringen innebär att man ska kunna utveckla den blyga hundens potential så att den vill visa upp sig likaväl som man ska kunna lugna ner den lite mer stressade hunden. Man måste hitta en balans.

- Grundtemperamentet är genetiskt betingat, medan grundbeteendet är något som vi påver- kar hos hunden. Temperamentet kan dock ha ef- fekt på beteendet, säger Gerard O'Shea.

Varför är det då så svårt att på bästa sätt visa sin hund på utställning? Jo, vi begär att hunden ska uppvisa ett likartat be- teende under en lång stund. Den ska stå lugnt och med extra charm. Är det en liten hund ska den stå kavat på bordet. Under bedömningen ska hunden utan att visa obehag låta domaren kontrollera tänderna och tillåta att bli klämd och berörd över hela kroppen, främst över bakdelen.

Vänj in från dag

ETT

Många hundar tycker det är obehagligt att man känner dem i baken. Anledningen till det är något man lärt hunden från att den är valp.Vi tar kontakt med hundens huvud, klappar och gullar med huvudet, men vi petar inte på hunden på särskilt många andra ställen och absolut inte i anal- och testikelregio- nerna. Det här måste vi ge hunden en chans att vänja sig vid och det gör man från dag ETT av hundens liv hos dig.

Hunden inspireras av de andra

När hundarna går på ring, det vill säga då alla hundar i klassen går ett par varv, är det lätt att bibehålla hundens framåtanda, eftersom den blir påverkad av gruppen, av de andra hundarnas energi.

När man sedan ska visa upp hunden ensam i ringen, är det viktigt att du som förare kan ge hunden den energi som den behöver för att visa upp sig.

- Misslyckas du med att ge din hund den här energin, så är det till hundra procent ditt fel, förklarar Gerard O'Shea.

- Man är aldrig klar med beteenden, även om man tävlar, poängterar O'Shea. Man måste gå tillbaka till grunden igen och igen.

Rätt gångart

Vill hunden galoppera, så låt den göra det till att börja med. Du vill ju att den ska bibehålla sin framåtanda och sina positiva rö- relser. Dra inte eller ryck inte i hundens koppel, utan påverka hundens tempo genom ditt eget tempo.

27

(11)

TEXT&FOTO MARIA CIDH

~

.•.. \ '"

t ~~ ~

.'" (

! Matte/husses

rätt och fel

Det räcker inte att bara gå en tvådagarskurs i "handling", som är det engelska ordet för att visa hundar på utställning. För att hunden ska ha alla chanser att visa sig från sin bästa sida, så bör man räkna med att det tar minst ett år av daglig träning, innan man kan ställa krav på hunden.

När hunden lär sig, ska den uppmuntras då den gör rätt.

- Här i Sverige är vi så fast i att påpeka vad som är fel. Vi korrigerar, vi rycker i kopplet, vi drar i hunden, allt som är fel ger vi en reaktion på. Hunden går för snabbt, för nära, för långt ut, för sakta och vi korrigerar. Men när hunden gör rätt, så talar vi inte om det för den.

Glömmer efter ett tag

Det är lätt att bli peppad när man är medlem i en grupp och tränar. Men när man åker hem igen så är man den där stela svensken och så glömmer man bort alla förslag och knep för att ge hunden den bästa chansen i utställningsringen.

- AnvändALDRIG strypkoppel på en hund som ska visas på utställning. Ett brett, behagligt halsband ska man unna sin hund, menar Gerard O'Shea.

De så kallade utställningskopplen, snörtunna strypsnaror som numera är legio på utställning och som fästs precis under hundens öron, ser inte trevliga ut. Själva är vi offer för en at- tityd att göra som alla andra bara för att visa att vi minsann är

"med i gänget".

Signalera rätt även till människor

Visst finns det saker som man ska avstå ifrån att göra, efter- som de signalerar att vi är ovana.

- Om hunden får ett rött band, det vill säga första pris, så ska man inte knyta bandet om hundens koppel, förklarar Ge- rard O'Shea. Då signalerar man att man inte är van vid att få ett rött band. Då placerar man sig lite i underläge mot de andra mer vana hundägarna. Man ska istället vara lite blase, som om det är vanligt att hunden får sitt röda band och bara stoppa ner det i fickan.

Var artig men behärskad

Och i konkurrensbedömningen ska man INTEfalla domaren om halsen om han/hon utser din hund till vinnare.

- En korrekt handtryckning visar att du är artig, men inte överväldigad (även om du känner dig som om du går på små moln).

Klä dig propert, så att du gör rättvisa åt din hund. Det är

"showtime" och du och din hund är stjärnor. Och det ska ni visa! Låt din positiva attityd vara med och påverka ditt kropps- språk. Gå med upprätt kropp, med bestämda och självsäkra steg. Om något skulle gå på tok, om du snubblar eller liknande -låtsas som om det aldrig hänt. Vi svenskar hänger gärna upp oss på det som vi gör fel, vi slår upp händerna för ansiktet och ser besvärade ut. Glöm sådant beteende, det vinner man inga segrar med.

28

References

Related documents

in 2030) of low-emission and renewable fuels (including renewable electricity and advanced biofuels), in order to stimulate decarbonisation and energy diversification and to ensure a

Huvudskälet var att sänka produktionskostnaden genom att skapa förutsättningar för en god konkurrenssituation.. Genom delade entreprenader

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

Utredningen om producentansvar för textil lämnade i december 2020 över förslaget SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil till regeringen.. Utredningens uppdrag har varit

Migrationsverket har beretts möjlighet att yttra sig gällande utredningen Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Eftersom ämnen tar mycket större plats i gasform än i fast eller flytande form blåses ballongen upp.. Tips Det går också bra att fylla ballongen med bakpulver och hälla en

Eftersom ämnen tar mycket större plats i gasform än i fast eller flytande form blåses ballongen upp.. Tips Det går också bra att fylla ballongen med bakpulver och hälla en