• No results found

Ordföranden har ordet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ordföranden har ordet"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Styrelsen

Ordförande... Thore Nilsson... 046-25 60 60 V Ordförande... Anders Mårtensson... 040-18 73 22 Kassör... Stefan Mårtensson...0705-29 29 81 Sekreterare... Gull-Maj Ohlsson... 040-49 94 33 Ledamot... Bitte Kingo... 040-43 13 66

Suppleant... Karin Wilén... 040-49 33 94 Suppleant... Eva Trönell Gustavsson.... . 046-250855

Suppleant... Kurt Abrahamsson.....040-494172 Sektorer

Agilitysektorn... Eva Trönell Gustavsson.... 046-250855 Skyddshundar... Mats Ericsson... 0723-42 03 66 PR... Styrelsen... . .040-43 45 43 Hemsidan...Lena Hertler ... ...046.25 27 32 Shoppen... Styrelsen... .040-43 45 43 Service/köket... Mona Nilsson... 046-25 60 60

Frivilligsektor...Styrelsen ... ...040-43 45 43 Tävling... Mats Eriksson... 0732-42 03 66 Uppvisning... Bitte Kingo... 040-43 13 66 HUS-Utbildning.. Gull-Maj Ohlsson... 040-49 94 33 Utställning... Lena Hertler... 046-25 27 32

Aktiva instruktörer Tass Redaktionen Thomas Hagman.... ... .040-46 23 20 Ansvarig utgivare:

MatsEriksson ... . 0732-42 03 66 styrelsen, Redaktionen, Bitte Kingo... 040-43-13-66 Samtliga sektorer, Christer Klein... 040-49 80 80 samt Gul-Maj Ohlsson Ulla Helmvik... 040-43 34 93

Anders Mårtensson... 040-18 73 22 Tryck:

Thore Nilsson... 046-25 60 60 Tryckfolket AB, Malmö Gull-Maj Ohlsson... 040-49 94 33

Susanne Nyberin... .. 040-93 15 28 Burlövs Brukshundklubb Eva Trönell Gustavsson 046-25 08 55 Gamla segevägen Rolf Nordström... 040-49 42 07 232 91 Arlöv

Emelie Nyberin ... 040-93 15 28 040-43 45 43 Mona Larsson ... 040-43 06 48 Pg: 92 47 57 - 8

Annonspriser Halvsida x 4 nr 600:- Omslagsbild Sammy Helsida x 4 nr 1000:-

2 3

Ordföranden har ordet

Hej alla Tassläsare.

Ja då börjar vi på ett nytt år igen. Hoppas alla har haft det lugnt och skönt i vinterkylan och att ni är pigga på en ny säsong med träning och tävling.

De som var med på årsmötet hörde att även i år blir träningslägret i Markaryd av, med kanske ett litet nytt upplägg Mats har några

idéer. Anmälningslista ligger på klubben eller skriv till mej.

Vi har fått nya instruktörer från Oxie ni är mycket välkomna. Dessutom är det många som är intresserade av att hjälpa till

på klubben ni är också mycket välkomna.

Nu önskar jag alla gamla och nya

medlemmar lycka till med som vi hoppas en bra säsong med mycket träning och många

tävlingar.

Lycka Till

önskar

Thore .

(3)

Vintern håller på att släppa sitt grepp om oss. Man vågar så smått börja planera för utomhus säsongen.

Vi är nog många som längtar tills man kan kasta av sig vinter- kläderna. Oavsett vilket så kommer denna tid snabbare än vad man tror.

Snart är våren här, med allt som det för med sig.

Kursverksamheten har kommit igång.

Nytt för i år är Klubben kommer att ha inskrivning till kurserna. Det innebär att man kommer ner till klubben och anmäler sig till aktuell kurs. Man betalar kursen på plats, och får all nödvändig information.

Mer information finns på hemsidan.

Det händer en hel del på Rally-Lydnads fronten.

Från och med i sommar så kommer man kunna tävla officiellt i denna gren. Klubben kommer ha en officiell tävling under sommaren. Den befintliga Rally gruppen har fått förstärkning från Oxie

brukshundklubb. Jag tror och hoppas att detta kan bli riktigt bra. Håll utkik på hemsidan om kurser.

Passa på att anmäla er till Burlövs officiella Rally- Lydnads tävling

2011-01-31 hade vi ett rekryteringsmöte av nya funktionärer. Det är folk från de olika kurserna som anmält intresse för att hjälpa till i klubben.

Tack vare våra duktiga instruktörer som lagt ner ett enormt arbete på detta, ser det rätt bra ut för framtiden. Nu handlar det om att smida medan järnet är varmt, och lotsa våra nya funktionärer rätt. Så att de finner det meningsfullt att vara aktiv i klubben. Några av dem ville gå med en erfaren instruktör på kurserna, medan någon annan ville hjälpa till på tävlingar eller köket. Oavsett vilket, så är det mycket roligt att så många vill vara med. Det är vi tillsammans,

som är klubben!

Vårens markfördelning är klar. Tillsammans med Svedala brukshundklubb har vi fått många träningstider på Revinge. Det finns lite ordningsregler att ta hänsyn till.

Marken fördelas företrädesvis till aktiva tränings grupper inom klubben. Vi är många klubbar som samsas om marken på Revinge.

Om ni har några frågor så kontakta gärna undertecknad.

Tävlingssektorn

VÅREN RUNT HÖRNET

(4)

6 7

(5)

Tryckfolket

(6)

10 11

(7)
(8)

14 15

(9)

VÅR UPPVISNINGSGRUPP

Den 19 - 20 mars var vi på Malmö internationella hun- dutställning och hade uppvisning.

Vi kommer att ha fler uppvisningar under året som 17 april på Lions i Sjöbo och

21 maj på Djurens Dag i Hjärup och 19 juni på Svenshögs dagen.

Tider är ej klara ännu men kommer att stå på anslagstav- lan på klubben så fort vi vet

Sen har vi vår årliga uppvisning på Kronetorps mölla där vi står för kaffeserveringen denna dag

Kom gärna och titta på oss

Uppvisningsgruppen

(10)

18 19

(11)

Protokoll årsmöte 2011-02-09.

Närvarande enligt lista 26 personer.

1 Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Röstlängden fastställdes.

3 Till att justera protokollet valdes Rolf Nordström och Mats Eriksson.

4 Årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst.

5 Till mötesordförande valdes Thore Nilsson, och till mötessekreterare valdes Gull-Maj Ohlsson.

6 Dagordningen fastställdes.

7 Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen.

8 Revisorn uppläste revisionsberättelsen.

9 Den ekonomiska berättelsen genomgicks.

10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

11 Verksamheten för 2011 genomgicks.

12 Klubbavgifter för 2011 är A-medlem 430:- Fam. Medlem 130:- delmedlem 130:- kurser 750:- Spår och appellkurser 1000:- bok med träningsprogram 250:-

13 Val av styrelse m.m.för året.

a) Ordförande 1 år Thore Nilsson b) V Ordförande 2 år Anders Mårtensson

c) Kassör 1 år Stefan Mårtensson Fyllnadsval d) Sekreterare 2 år Gull-Maj Ohlsson e) Suppleant 2 år Karin Wilén

(12)

22 23

f) Suppleant 2 år Kurt Abrahamsson

g) Revisor 1 åt Torgny Håkansson sammankallande h) Revisor 1 år Lotta Nordström ordinarie i) Revisorsuppleant 1 år Jan Håkansson

j) Valberedningen 3 st.

Sammankallande Gunilla Jörgensén 1 år Ordinarie Marie Liljekvist 1 år Suppleant Jessica Johansson 1 år Sitter kvar i styrelsen 2011 gör.

Ledamot Bitte Kingo Suppleant Eva Trönell

14 Val av ombud till distriktsmöten fick styrelsen i uppdrag att utse.

15 Antagande av ny stadga måste beslutas för andra gången på årsmötet

mötet beslutade enhälligt att anta den nya stadgan.

16 Punkterna 10 – 15 förklarades omedelbart justerade.

17 Motion från TK om klubbmästerskap och priser. BILAGA 1.

Många priser är inaktuella för oss nu.

Dessa sätts in i glasskåpet i stugan, och nya ersätter dessa som fungerar

efter våra nuvarande aktiviteter.

18 Val av sammankallande till sektorer.

Uppvisning Bitte Kingo Tävling Mats Eriksson Agility Eva Trönell

IPO Sofi och Ossian Modin Lotteri Styrelsen

Tass Gull-Maj Ohlsson och styrelsen Mark och Plan Styrelsen

Frivilligsektor Styrelsen Utbildning Gull-Maj Ohsson – HUS.

Service Mona Nilsson

PR – Sponsorer Styrelsen Utställning Lena Hertler Svensk skydd Mats Eriksson 19 Övrigt

Vi planerar att ha läger på Solhaga även i år under tiden den 22 – 25 sept.

Kostnad enkel rum 2050:- /pers. Dubbel rum 1800:- /pers.

Lotta Nordström har åtagit sig att städa en gång / mån.

Styrelsen diskuterar ersättning med Lotta.

Tävlingsbarometern har inte fungerat.

TK och styrelsen tar över detta.

Vi har fått 3 nya medlemmar som presenterades på mötet Pia Malmlöf och Anna-Karin Dahlstedt närvarande.

Py Dahlstedt ej närvarande.

Prisutdelning

Gertrud Olofssons och Kvällspostens vandringpris gick båda till Eva Kjellander med Baxer.

IPO Mästare Ossian Modin

Förtjänst tecken för styrelsearbete fick

Thore Nilsson, Anders Mårtensson, Bitte Kingo, Gull-Maj Ohlsson Gull-Maj tackades även med en stor bukett blommor av

Tävlingsledaren och Kassören för all hjälp som nya i klubben.

Mats tackade även för utvärderingen av de som vill hjälpa till med något i klubben. 12 personer anmälde att de ville hjälpa till med något.

Mötet förklarades avslutat

Klubben bjöd alla på kaffe och smörgåstårta.

(13)

E-post: burlovs.bk @telia.com

Websida: burlovsbk.sbkskane.com

References

Related documents

Webshoppen ligger uppe fram till den 31:a december så man kan besöka den för att titta på förra årets Luciatåg nere på Daniel’s Spectrum, Folkdansarna och körens uppträden

Ja det har hänt mycket i år och det har varit en ovärderlig upplevelse att få jobba i styrelsen för SWEA Toronto och få sätta ihop den här kalendern varje månad och med glädje

Utgångspunkten är förbundets egna skolinformationsmaterial och våra skolinformatörer som både digitalt, analogt och genom fysiska möten vill hjälpa till att förbereda

Kompiskortet är exakt vad det låter som – det ger den som är funktionsnedsatt möjlighet att ta med sig en stödjande person, när det känns svårt och otryggt att själv komma

Där hittar du bland annat information om vad som gäller om du vill bygga om eller bygga till, hur du gör rent din köksfläkt, var dina gäster får parkera, information om

Vi köper, säljer, tömmer och städar ditt dödsbo, sterbhus eller din bostad när du flyttar till mindre!. 10 år verksamma med en

I och med att tyska ubåtar med tiden allt oftare inte erhöll någon varningssignal från Metox började den tyska ubåtsledningen att fundera över om de allierade

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till