Trafikverkets behov av banarbeten Östra -Tågplan 2019

Full text

(1)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Åsbro-(Motala) 250740 Hallsberg-Degerön dubbelspår Trafikavbrott

Hallsberg 252127

Pålsboda-(Hpbg) 249867 Urgrävning, slipersbyte Trafikavbrott

V1922 To 0000- S 2400 (Jädersbruk) – (Hovsta)

266244

Förebyggande underhåll V1918 S 22.00 – 2400 V1919 M 00.00 – 05.00 V1919 M-O 22.00 – 05.00

Kumla – (Hallsberg) 268473 Växelbyte Kumla

V1917 S 00.00 – 08.00 V1919 S 00.00 – 08.00 V1922 To 00.00 - S 24.00 V1923 M 00.00 – 24.00 Spår 3,4

Kumla – (Hallsberg) 268970 Kumla Växelbyten För/Efterarb.

V1921 F 22.00- 0600 Nedspår V1923 F 22.00- 0600 Nedspår V1921 L 22.00- 0600 Uppspår V1923 L 22.00- 0600 Uppspår

Örebro Ö265898 Fuh Kontaktledning ESPD V1919 Ti-To 00.00 – 05.00 V1919 F 00.00 – 05.00 Sällinge-Ervalla 265884

Fuh Kontaktledning Trafikavbrott

V1910,1911 S 00.00 – 08.00 Örebro 265894

Fuh Kontaktledning ESPD V1918 Ti,O 00.00 – 05.00 V1918 To,F 00.00 – 05.00 Frövi 265885+265886

Fuh Kontaktledning Trafikavbrott mot Vedevåg V1916 Ti,O 00.00-05.00 Frövi 265890

Fuh Kontaktledning

Trafikavbrott mot Fellingsbro V1916 To,F 00.00-05.00

Ervalla-Örebro 265873,265879 Fuh Kontaktledning

Upp spår ESPD

V1910 Ti-f 00.00-05.00 Ned spår ESPD

V1911 Ti-F 00.00-05.00

Örebro-Kumla 265874,265880 Fuh Kontaktledning

Upp spår ESPD

V1912 Ti-F 00.00-05.00 Ned spår ESPD

V1913 Ti-F 00.00-05.00

Mosås-Hallsberg 265875,265881 Fuh Kontaktledning

Upp spår ESPD

V1914 Ti-F 00.00-05.00 Ned spår ESPD

V1915 Ti-F 00.00-05.00

Frövi-(Hovsta) 265866,265876 Fuh Kontaktledning

Upp spår ESPD

V1908 Ti-F 00.00 – 05.00 Ned spår ESPD

V1909 Ti-F 00.00-05.00

Örebro-Mosås Ö265891 Fuh Kontaktledning Trafikavbrott V1917 L 23.40-07.30

V1918 L 23.40-07.30

Katrineholm-Hallsberg 266006,266016 mfl.

Fuh Kontaktledning ESPD

V1910-17 JämnaV upp/UddaV Ned T-F 00.30 – 05.30

(2)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Västerås N -(Västerås) 250325 Brobyte Tegnergatan

Trafikavbrott v1923 L 0000- S 2400

Eskilstuna-Skogstorp 251362 Växelbyten Et vx.153

Trafikavbrott

V1920 L 0700- S 0700

Flen-Flens Övre 251396 Växelbyte vx.101 Fsö Trafikavbrott

V1927 F 2200- V1928 M 0600

Skebokvarn-Sköldinge 251397

Ktl-arbeten för växelbyte Flen Trafikavbrott

V1923- 1926 nm S 2200-0830 Avesta-Krylbo-Broddbo-249003

Inläggning skyddsväxlar, Esik samt förlängning av dp Rosshyttan.

(v1934)-1938 nm M-F 23.40-06.00 V1939 nm Ti-To 23.40-06.00 V1940 -1942 nm O-F 23.40-06.00 Trafikavbrott

V1939 F 23.40- S 23.40 V1941 F 23.40- S 23.40

Eskilstuna-Flens Övre PSB Ö2 Spårbyte,

Trafikavbrott

V1928 M 0700 – V1933 M 0300

Västerås N - (Västerås) 250305 Brobyte Tegnergatan

Ha-neds. 70 km/h, 600 m V1849 S 0000- 1950 L 2400

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 0000- V1923 S 2400

Västerås N - (Västerås) 264782 Brobyte Tegnergatan Uppspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1935 M 0700- v1950 L 2400 Fortsätter till v2023

Västerås N 252270 Dvärgsignalinkoppling Trafikavbrott

V1923 L 0000 - S 2400

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS

Enkelspårsdrift

M-to v.1904-05, 09, 14-15, 19, 24-25, 29, 34-35, 39, 44-45,49, Eskilstuna 251542

Ny växelförbindelse sp.22-41 Enkelspårsdrift Et-Fok, stängt mot gbg från Fok

V1935 L 08.00 – S 24.00 Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

V1924, 1927 nm S 23.00-07.00

(3)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

(Gnesta)-(Katrineholm) M-F kl.00:00-05:00

Enligt kanalkörning UPPspår jämna veckor NEDspår udda veckor

(Katrineholm)-(Norrköping) M-F kl.00:00-05:30

Enligt kanalkörning

UPPspår jämna veckor NEDspår udda veckor

(Katrineholm)-(Hallsberg) Enligt kanalkörning

UPPspår jämna veckor NEDspår udda veckor M-F kl.00:30-05:30 (Frövi)-(Jädersbruk)

M 0700-1200 udda veckor M-S 0700-1200 v1917,1937

(Frövi)-(Hallsberg) 4 timmar/natt olika dagalt.

UPP-spår

Enkelspårsdrift. Söndagar koll mot tungtransport.

(Runsala)-(Degerön) 8 tillfällen

NmS 6,5 tim.

(Degerön)-(Mjölby) UPP- alternativt NED-spår Ti-F 00:00-04:00

S 00:00-08:00

UPP- alt NED-spår from v1850

(Frövi)-(Hovsta)

4 tim olika dagalternativ nedspår Söndagar 8 tim

(Hovsta)-(Hallsberg)

4 tim olika dagalternativ nedspår Söndagar 8 tim

Drygt 3 tim olika dagalternativ nedspår

Söndagar 8 tim

(Eskilstuna)-(Södertälje) O,F 2h/natt förutom följande:

V1903-1906 M-F kl.0000-0400 V1916-1917 M-S kl.0000-0500 V1935-1936 M-S kl.0000-0500 (Eskilstuna)-(Rekarne) To 2h/natt förutom följande:

V1912-1913 M-F kl.0000-0400 V1915 M-F kl.0000-0500 V1937 M-S kl.0000-0500

(Rekarne)-(Valskog) To 2h/natt förutom följande:

V1907-1908 M-F kl.0000-0400 V1919 M-S kl.0000-0500 V1938 M-S kl.0000-0500

Stenkumla-Runsala UPP- alternativt NED-spår Ti-F 00:00-04:00

S 00:00-08:00

UPP- alt NED-spår from v1851 (Hallsberg)-(Stenkumla) 8 tillfällen

NmS 7 tim.

(Eskilstuna)-(Flens Övre) Ti 2h/natt förutom följande:

V1910,-11,-21,40 nm M-S kl.22.50-03.50 (Kolbäck)-(Rekarne) To 2h/natt förutom följande:

V1909 4h/ natt V1920,-39 5h/natt

(4)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

9/12

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(5)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 1512 16/12

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 L 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(6)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 L 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(7)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 L 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(8)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 L 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(9)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 L 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(10)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 L 24:00

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

(11)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 L 24:00

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

(12)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/1

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

(13)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

(14)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Valskog)-(Rekarne) 251178 Servicefönster

Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

(15)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Frövi-(Hovsta) 265866 Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift UPP Ti-F 00.00 – 05.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Valskog)-(Rekarne) 251178 Servicefönster

Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

(16)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Frövi-(Hovsta) 265876 Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift NED Ti-F 00.00-05.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Kolbäck)-(Rekarne) 251177 Servicefönster

Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

Norrköping-Fiskeby 251625 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Nr-Fi M-F 00.00-05.00 L,S 00.00-07.00

(17)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00 Sällinge-Ervalla 265884

Förebyggande underhåll Kontaktledning

V1910 S 00.00 – 08.00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Katrineholm-Vingåker 266006 Förebyggandeunderhåll

Kontaktledning Enkelspårsdrift UPP Ti-F 00.30 – 05.30 Ervalla-Örebro 265873

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift UPP Ti-F 00.00-05.00 Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Flens Övre) 251178

Servicefönster Trafikavbrott M-S 5h/natt

Norrköping-Fiskeby 251704 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Nr-Fi M-F 00.00-05.00 L,S 00.00-07.00

(18)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00 Sällinge-Ervalla 265884

Förebyggande underhåll Kontaktledning

V1911 S 00.00 – 08.00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Katrineholm-Vingåker 266016.

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift NED V1911

Ti-F 00.30 – 05.30 Ervalla-Örebro 265879

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift NED Ti-F 00.00-05.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Flens Övre) 251178

Servicefönster Trafikavbrott M-F 5h/natt

Norrköping-Kimstad 251712, 266755 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Nr-Kms M-F 00.00-05.00 L,S 00.00-07.00

(Eskilstuna-(Södertälje Ö) 251152

Servicefönster Trafikavbrott S 00.00-06.00

(19)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Vingåker-Kilsmo 266011.

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift UPP Ti-F 00.30 – 05.30 Örebro-Kumla 265874

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift UPP Ti-F 00.00-05.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Rekarne)-(Eskilstuna) 251178

Servicefönster Trafikavbrott M-F kl.00.00-04.00

Norrköping-Kimstad 251842, 266756 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Nr-Kms M-F 00.00-05.00 L,S 00.00-07.00

(20)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00 Kolbäck – Valskog 266211

Förebyggande underhåll

Trafikavbrott S 23.55 - (M 05.10)

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Vingåker-Kilsmo 266017.

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift NED Ti-F 00.30 – 05.30 Örebro-Kumla 265880

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift NED Ti-F 00.00-05.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Rekarne)-(Eskilstuna) 251178

Servicefönster Trafikavbrott M-L kl.00.00-04.00

Fiskeby-Kimstad 251910 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Fi-Kms M-F 00.00-05.00 L,S 00.00-07.00

(21)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250872 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift UPP M-F 0000-0600

Uppsala Norra – Morgongåva 269880 Trafikavbrott

Fuh Kontaktledningsrevison V1914 nm Ti-F 23.20-05.30 Kolbäck – Valskog 266211

Förebyggande underhåll

Trafikavbrott (S 23.55) - M 05.10 Nm Ti-To 00.55-05.10

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 nm S 20.30-04.00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Högsjö-Pålsboda 266012.

Förebyggande underhåll Mosås-Hallsberg 265875 Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift UPP Ti-F 00.00-05.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Linghem 265151

Förebyggande underhåll, vx-rikt Enkelspårsdrift Gi-Lp

Fiskeby-Kimstad 251912, 270181

Bärtrådsbyte Enkelspårsdrift

M-F 00.00-05.00 Nr-Kms L,S 00.00-07.00 Fi-Kms

(22)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250877 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift NED M-F 0000-0600

Västerås Västra – Kolbäck 266217 Förebyggande underhåll Uppspår Enkelspårsdrift

S 22.20 – ( M 05.00)

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Högsjö-Pålsboda 266018.

Mosås-Hallsberg 265881 Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift NED Ti-F 00.00-05.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Sala– Morgongåva 262385 Trafikavbrott

Fuh Kontaktledningsrevison V1915 nm Ti-F 23.35-05.35

Linghem 265164

Förebyggande underhåll, vx-rikt Enkelspårsdrift Gi-Lp

S 00.00-05.00

(Fiskeby)-Kimstad 251931 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Fi-Kms M-To 00.00-05.00 L,S 00.00-07.00

(Rekarne)-(Eskilstuna) 251178

Servicefönster Trafikavbrott M-S 5h/natt

(23)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

påsk

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250872 VSB trimningsåtg

Enkelspårsdrift UPP M-To 0000-0600 Frövi 265885

Förebyggande underhåll Kontaktledning Trafikavbrott Ti,O 00.00 – 05.00

Vedevåg-Frövi 265886 Förebyggande underhåll Kontaktledning

Trafikavbrott Ti,O 00.00 – 05.00

Frövi 265890

Förebyggande underhåll Kontaktledning Trafikavbrott To,F 00.00 – 05.00

Västerås Västra – Kolbäck 266217 Förebyggande underhåll Uppspår Enkelspårsdrift (S 22.20) – M 05.00 nm Ti- To 22.00-05.00

(Valskog) – Arboga 266228 Förebyggande underhåll Enkelspårsdrift

S 22.00 – (M 05.00)

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Pålsboda-Hallsberg 266014.

Förebyggande underhåll Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-S kl.00.00-05.00

Linköping 265191,-93,-96,-98 Förebyggande underhåll, vx-rikt Enkelspårsdrift

M 00.00-05.00 Lgm-Lp stopp sp.2-5 norr Ti 00.00-05.00 sp.2-5

O 00.00-05.00 sp.2-5 söder

(Fiskeby)-Kimstad 251924 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Fi-Kms M-To 00.00-05.00

(24)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250877 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift NED V1917 M-F 0000-0600

(Frövi)-(Jädersbruk) 250442 Banarbetsveckor

M-S 0700-1200

Kumla – (Hallsberg) 268473 Växelbyte Kumla

Trafikavbrott S 00.00 – 08.00

(Valskog) – Arboga 266229 Förebyggande underhåll Uppspår Enkelspårsdrift

nm O-To 22.00-05.00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Pålsboda-Hallsberg 266019.

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift NED Ti-F 00.30 – 05.30

Örebro-Mosås Ö265891 Förebyggande underhåll Kontaktledning

Trafikavbrott L 23.40- S 07.30

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Valskog) – Arboga 266228 Förebyggande underhåll Nedspår Enkelspårsdrift

nm Ti 22.00-05.00

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-S kl.00.00-05.00

påsk

Mantorp 265218

Förebyggande underhåll, vx-rikt Enkelspårsdrift Vsd-My

M,Ti 00.00-05.00

(Fiskeby)-Kimstad 251931 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift

M-To 00.00-05.00 Fi-Kms L,S 00.00-07.00 Fi-Gi

(25)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250872

VSB trimningsåtgärder Enkelspårsdrift UPP M-F 0000-0600

(Jädersbruk) – (Hovsta) 266244 Förebyggande underhåll

Trafikavbrott

V1918 S 22.00 – 2400 V1919 M 00.00 – 05.00 Örebro 265894

Förebyggande underhåll Kontaktledning

Enkelspårsdrift

V1918 Ti,O 00.00 – 05.00 V1918 To,F 00.00 – 05.00

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift nm S 20.30-04.00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Örebro-Mosås Ö265891 Förebyggande underhåll Kontaktledning

Trafikavbrott

V1918 L 23.40- S 07.30

Kumla – (Hallsberg) 268473 Vävelbyte Kumla

V1918 S 00.00 – 08.00

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad

(Fiskeby)-Kimstad 251924 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Fi-Kms M-To 00.00-05.00 L,S 00.00-07.00

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

(26)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250877

VSB trimningsåtgärder Enkelspårsdrift NED M-F 0000-0600

(Östansjö)-(Vretstorp) 250892

VSB trimningsåtgärder Trafikavbrott

V1919 S 0000-0600

(Jädersbruk) – (Hovsta) 266244 Förebyggande underhåll

Trafikavbrott

V1918 S 22.00 – 2400 V1919 M 00.00 – 05.00

V1919 nmTi- nmTo 22.00 – 05.00 Örebro Ö265898

Förebyggande underhåll Kontaktledning Enkelspårsdrift V1919 Ti-To 00.00 – 05.00 V1919 F 00.00 – 05.00

(Avesta Krylbo) – Sala 262375 Förebyggande underhåll

Trafikavbrott nm Ti-F 23.55-05.55

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Valskog)-(Rekarne) 251178 Servicefönster

Trafikavbrott M-S kl.00.00-05.00

(Fiskeby)-Kimstad 251931 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Fi-Gi M-To 00.00-05.00

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

S 23.00- (M 04.30)

(27)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250872

VSB trimningsåtgärder Enkelspårsdrift UPP M-F 0000-0600

(Östansjö)-(Vretstorp) 250892

VSB trimningsåtgärder Trafikavbrott

V1920 S 0000-0600 Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

nm M-F 23.00-04.30 S 23.00- (M 04.30) (Kolbäck)-(Rekarne) 251177

Servicefönster Trafikavbrott M-S kl.00.00-05.00

(Fiskeby)-Kimstad 251924 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Fi-Gi M-To 00.00-05.00 L 00.00-07.00

Kimstad-Gistad 252215 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Kms-Gi S 00.00-07.00

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520 Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00 Flen-Sköldinge 251030 Slopning skyddssektioner Enkelspårsdrift

nm M-F 23.00-05.00 nm L,S 23.00-08.00

(28)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00

(Östansjö)-(Vretstorp) 250877

VSB trimningsåtgärder Enkelspårsdrift NED M-F 0000-0600

Kumla – (Hallsberg) 268970 Kumla Växelbyten

För/Efterarbeten Enkelspårsdrift F 22.00- L 06:00 NED

L 22:00- S 06:00 UPP

Sala – (Västerås Norra) 262394 Fuh Kontaktledningsrevision

Trafikavbrott

V1921 M-F 09.30-14.30

Västerås 266251

Förebyggande underhåll sp 4-9 S 23.10- (M 05.00)

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

nm M-F 2300-0430 S 23.00- (M 04.30)

Arboga – Jädersbruk 266247 Förebyggande underhåll

Trafikavbrott M-To 00.55-05.10

(Eskilstuna)-(Flens Övre) 251178

Servicefönster Trafikavbrott M-S 5h/natt

(Linköping)-Vikingstad 265602 Förebyggande underhåll, spårrikt

Kimstad-Gistad 251916 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift Kms-Gi F 00.00-05.00

L,S 00.00-07.00

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00 Flen-Sköldinge 251030 Slopning skyddssektioner Enkelspårsdrift

nm M-F 23.00-05.00 nm L,S 23.00-08.00

(29)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6

Kristihimmel

Västerås N - (Västerås) 250305 Brobyte Tegnergatan

Ha-neds 70 km/h, 600 m V1849 S 0000- 1924 L 2400

(Östansjö)-(Vretstorp) 250892

VSB trimningsåtg Trafikavbrott V1922 L 1200-1800 V1922 S 0600-0900 Uppsp

Pålsboda-Hpbg 249867 Urgrävning, slipersbyte Trafikavbrott

V1922 To 0000- S 2400 Mosås 269286 Törsjö terminalen Trafikavbrott To 0000- S 2400

Kumla – (Hallsberg) 268473 Växelbyte Kumla

V1922 To 00.00 - S 24.00

V1923 M 00.00 – 24.00 Spår 3,4 Västerås 266251,-52

Förebyggande underhåll (S 23.10) – M 05.00 sp 4-9 Nm Ti-O 22.20-05.00 sp 4-9 Nm To 23.00-05.00 sp 1-3

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Kla-Å 252410, Vt-På 252122 Dubbelspårsutbyggnad

Trafikavbrott hela Hallsberg V1922 To 0000- S 2400 Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 2,4,105,201-204

V1849-1950 M-S Hel tid Kvicksund 251506

Plattformsförlängning Trafikavbrott

S 23.00-(M 04:30)

Kimstad-Gistad 252215 Bärtrådsbyte

Enkelspårsdrift M,Ti 00.00-05.00 Fi-Gi O-F 00.00-05.00 Kms-Gi L,S00.00-07.00 Kms-Gi Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

(30)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6

Västerås N - (Västerås) 250327 Brobyte Tegnergatan Nedspår Enkelspårsdrift Vå-Vån V1849 S 00:00-1923 S 24:00 Västerås N -(Västerås) 250325 Brobyte Tegnergatan

Trafikavbrott

V1923 L 02:00- S 24:00 (V1924 M 00:00-01:00)

(Östansjö)-(Vretstorp) 250877 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift NED M-F 0000-0600

Åsbro-(Motala) 250740 Ledningsflytt

Trafikavbrott

V1922 To-S 0000-2400 V1923 M-O 0000-2400

Kumla – (Hallsberg) 268970 Kumla Växelbyten För/Efterarb.

Enkelspårsdrift

V1923 F 22.00- 0600 Nedspår V1923 L 22.00- 0600 Uppspår

Kumla – (Hallsberg) 268473 Växelbyte Kumla

M 00.00 – 24.00 Spår 3,4

Västerås Norra 252270 Dvärgsignal inkoppling Trafikavbrott

v1923 L 00:20 – S 24:00 (V1924 M 00:00 – 01:00)

Skebokvarn-Sköldinge 251397, 251399 (Fsö) Ktl-arbeten för växelbyte Flen Trafikavbrott

nm S 2200-0830

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

nm M-F 2300-0430 S 23.00-(M 04.30)

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

(31)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6

(Östansjö)-(Vretstorp) 250872 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift UPP M-F 0000-0600

(Fagersta) – (Kolbäck) 262378 Förebyggande underhåll

Trafikavbrott

Nm Ti-F 00.30-05.30

Strångsjö-Simonstorp 251492

Rälsbyte och ballastrening Enkelspårsdrift

(L V1922 22.00)- M 22:00 K- Åby

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

nm M-F 2300-0430 nm S 2300-0700 S 23.00-(M 04.30)

Kimstad-Gistad 252215,-18 Bärtrådsbyte

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

Skebokvarn-Sköldinge 251397, 251399 (Fsö) Ktl-arbeten för växelbyte Flen Trafikavbrott

nm S 2200-0830

Västerås Norra 252270 Dvärgsignal inkoppling Trafikavbrott

(v1923 L 00:20 – S 24:00) V1924 M 00:00 – 01:00 Västerås N -(Västerås) 250325 Brobyte Tegnergatan

Trafikavbrott

(V1923 L 02:00- S 24:00) V1924 M 00:00-01:00

(32)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6

Midsommar

(Östansjö)-(Vretstorp) 250877 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift NED M-To 0000-0600

Skebokvarn-Sköldinge 251397, 251399 (Fsö) Ktl-arbeten för växelbyte Flen Trafikavbrott

nm S 2200-0830

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

nm M-To 2300-0430 S 23.00-(M 04.30)

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

(33)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6

(Östansjö)-(Vretstorp) 250872 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift UPP M-F 0000-0600

(Östansjö)-(Vretstorp) 250892 VSB trimningsåtgärder

Trafikavbrott V1926 S 0000-0600

Skebokvarn-Sköldinge 251397, 251399 (Fsö) Ktl-arbeten för växelbyte Flen Trafikavbrott

nm S 2200-0830 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

Nm M-F 23.00-04.30

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

(34)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

(Östansjö)-(Vretstorp) 250877 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift NED M-F 0000-0600

(Östansjö)-(Vretstorp) 250892 VSB trimningsåtgärder

Trafikavbrott S 0000-0600

Mellösa-Flens Övre 251396 Flen 251393

Växelbyte vx.101 Fsö Trafikavbrott (Fle)-Fsö-Mlö V1927 F 2200- (V1928 M 0600) Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid Kvicksund 251506 Plattformsförlängning Trafikavbrott

nm S 2300-0700

Eskilstuna-FlensÖvre 251360, 266520

Spårbyte, förarbeten, rälslossn.

Trafikavbrott nm Ti-F 21.00-04.00

(35)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7

(Östansjö)-(Vretstorp) 250872 VSB trimningsåtgärder

Enkelspårsdrift UPP M-F 0000-0600

Mellösa-Flens Övre 251396 Flen 251393

Växelbyte vx.101 Fsö Trafikavbrott (Fle)-Fsö-Mlö (V1927 F 2200)- V1928 M 0600

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Eskilstuna-Flens Övre PSB Ö2 251363 Spårbyte,

Trafikavbrott

M 0700 – (V1933 M 0300)

Linköping-Vikingstad 266243 Ballastrening uppspår

Enkelspårsdrift Lp-Vsd M 07.00-To 07.00

(36)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Eskilstuna-Flens Övre PSB Ö2 251363 Spårbyte,

Trafikavbrott

(V1928 M 0700)- (V33 M 0300)

Linköping-Mantorp 266245 Ballastrening uppspår

Enkelspårsdrift Lp-Mt (To 07.00)- Ti 07.00

(37)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Eskilstuna-Flens Övre PSB Ö2 251363 Spårbyte,

Trafikavbrott

(V1928 M 0700)- (V33 M 0300)

Gistad-Linghem 266307 Ballastrening nedspår Enkelspårsdrift Gi-Lgm M 07.00-F 07.00

Gistad-Linköping 266315 Ballastrening nedspår Enkelspårsdrift Gi-Lp F 07.00-(Ti 07.00)

(38)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Eskilstuna-Flens Övre PSB Ö2 251363 Spårbyte,

Trafikavbrott

(V1928 M 0700)- (V33 M 0300)

Gistad-Linköping 266315 Ballastrening nedspår Enkelspårsdrift Gi-Lp (F 07.00)-Ti 07.00

Linghem-Linköping 266317 Ballastrening nedspår

Enkelspårsdrift

(39)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Eskilstuna-Flens Övre PSB Ö2 251363 Spårbyte,

Trafikavbrott

(V1928 M 0700)- (V33 M 0300)

Linghem-Linköping 266317 Ballastrening nedspår

Enkelspårsdrift Gi-Lp, stopp mot länsbanan

(F 23.00)-M 04.00

Linghem-Linköping 266317 Ballastrening nedspår

Enkelspårsdrift Lgm-Lp

(40)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8

Ransta - 251494 Plattformsförlängning Spår 1 avstängt

Nm Ti-L 2220-0520 v1933-1940

Uppsala N – Morgongåva 269886 Fuh Kontaktledningsrevison

Trafikavbrott

nm Ti-F 23.20-05.30 V1933-1935

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Eskilstuna-Flens Övre PSB Ö2 251363 Spårbyte,

Trafikavbrott

(V1928 M 0700)- M 0300 (Eskilstuna-(Södertälje Ö) 251152

Servicefönster Trafikavbrott S 00.00-06.00

(41)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8

Ransta - 251494 Plattformsförlängning Spår 1 avstängt

Nm Ti-L 2220-0520 v1933-1940

Kolbäck – Valskog 266253 Förebyggande underhåll Trafikavbrott

S 23.55- (M 05.10)

Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift M 00.00-06.00 Ti-To 00.30-06.00 nm S 20.30-04.00 Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Uppsala N – Morgongåva 269886 Fuh Kontaktledningsrevison

Trafikavbrott

nm Ti-F 23.20-05.30 V1933-1935 Avesta-Krylbo-Broddbo-249003

Inläggning skyddsväxlar, Esik samt förlängning av dp Rosshyttan.

S 23.40 – (M 06.00)

(42)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9

Ransta - 251494 Plattformsförlängning Spår 1 avstängt

Nm Ti-L 2220-0520 v1933-1940

(Vretstorp)-(Linddalen) 251146

VSB trimningsåtgärder Enkelspårsdrift NED M-F 0000-0600

Kolbäck – Valskog 266253 Förebyggande underhåll Trafikavbrott

(S 23.55) – M 05.10 Ti - To 00.55-05.10

Valskog - Arboga 266254 Förebyggande underhåll Nedspår Enkelspårsdrift

(S 22.00) – M 05.00

Sala – Morgongåva 262379 Kontaktledningsrevision Trafikavbrott

nm Ti-F 23.55-05.30 V1935-1937

Eskilstuna 251542

Ny vx.förbindelse sp.22 - gbg Enkelspårsdrift Et-Fok, stängt mot gbg från Fok och Fok från Et

V1935 L 08.00 – S 24.00 Katrineholm-Åby 263386 ERTMS Uppspår

Enkelspårsdrift Hallsberg 256117

Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

Uppsala N – Morgongåva 269886 Fuh Kontaktledningsrevison

Trafikavbrott

nm Ti-F 23.20-05.30 V1933-1935

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-S kl.00.00-05.00 Avesta-Krylbo-Broddbo-249003

Inläggning skyddsväxlar, Esik samt förlängning av dp Rosshyttan.

(S 23.40) – M 06.00 nm Ti-F 23.40-06.00 S 23.40 – (M 06.00)

Västerås N - (Västerås) 264782 Brobyte Tegnergatan

Enkelspårsdrift Vå-Vån

Upp v1935 M 0700- v1950 L 2400 Fortsätter till v2023

(43)

Sl

Kbä

Et

Bål

Söö Gn Jn

Nk Oxd K Fle

H Fv

Nr

Lp

My

Rf Vk

Fg

U Fgc

Stl

Avky Snt

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9

Ransta - 251494 Plattformsförlängning Spår 1 avstängt

Nm Ti-L 2220-0520 v1933-1940

(Vretstorp)-(Linddalen) 251145

VSB trimningsåtgärder Enkelspårsdrift UPP M-F 0000-0600

Valskog - Arboga 266254 Förebyggande underhåll Nedspår Enkelspårsdrift

(S 22.00) – M 05.00 Nm Ti-To 22.00-05.00

Hallsberg 256117 Dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet.

Endast sp 106/107/111/310/105 V1849-1950 S 0000-0600

Hallsberg 252127 Dubbelspårsutbyggnad Avbrott sp 3,4,105,201-204 V1849-1950 M-S Hel tid

(Eskilstuna)-(Södertälje) 251152

Servicefönster Trafikavbrott M-S kl.00.00-05.00 Sala – Morgongåva 262379 Kontaktledningsrevision Trafikavbrott

Nm Ti-F 23.35-05.35 V1935-1937 Västerås N - (Västerås) 264782 Brobyte Tegnergatan

Enkelspårsdrift Vå-Vån

Upp v1935 M 0700- v1950 L 2400 Fortsätter till v2023

Avesta-Krylbo-Broddbo-249003 Inläggning skyddsväxlar, Esik samt förlängning av dp Rosshyttan.

(S 23.40) – M 06.00 nm Ti-F 23.40-06.00 S 23.40 – (M 06.00)

Katrineholm 266525/-26 Rälslossning, enkelspårsdrift nm Ti 22.00-03.00 K-Bt Ti 03.00-06.00 K-Stö

(Katrineholm)-(Strångsjö) 266532

Rälsbyte och ballastrening Enkelspårsdrift

Ti 01.00-06.00 nm O 22.00-02.00 Katrineholm 251443 Rälsbyte

enkelspårsdrift

nm L 22.00-14.00 K-Bt L 22.00-S 22.00 K sp.1-2 S 22.00 – (M 22.00) K-Bt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :