Trafikverkets behov av banarbeten T19 Västra Kinnekulle-, Älvsborgs- Viskadals- och Kust till Kust banan

Full text

(1)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

Lågkontaktledning tunnel 267358 Mölnlycke-Härryda

Trafikavbrott

V 1907 M 05.00 – S 22.00 Kan förläggas till tre långehelger Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete

269197

V1933-1934 M-S 22.00-(06.00)

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

Älvsborgsbanan V248079 fjärrstyrning Herrljunga-Borås

M-To 2150-0440

V1936-1948

L 2150-0705

S 2150-0740

V1944,1946 Älvsborgsbanan V265937

(Borås)-(Herrljunga) Räls och Slipersbyte M-F 0900 – 1430

V1903

266180 Elsäkerhetsbesiktning Borås

M-To 23.30-05.00

V1904

266223,266224,266225 Kust till kust Rälsbyte (Almedal) – (Borås)

M-To 2000-0200

V1921

266237,266238,266239 Kust till kust Elsäkerhetsbesiktning (Almedal) – (Borås)

M-To 2000-0200

V1947

266284,266285,266286 Kust till kust Elsäkerhetsbesiktning (Borås) – (Värnamo)

M-F 0900-1400

V1948

(2)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

Servicefönster (Almedal)–(Borås) 268178

M-F 0900-1200

V1921,1924,1931,1934,1937,1944, 1947

Servicefönster (Borås)–(Värnamo) 268181

M-F 0900-1200

V1917,1920,1923,1930,1933,1936,1943, 1946,1949

269614 Servicefönster

M-F 0900-1500

V1928,1929,1941,1942

Banarbetsvecka (Borås)-(Värnamo) 269613 Servicefönster

M-F 0900-1500

V1914,1926,1927,1939,1940 Banarbetsvecka/Servicefönster

V268771 Borås

M-F 0900-1500

V1937

Banarbetsvecka/Servicefönster V268770

Borås sp 2,3,4 - (Sandared)

M-F 0900-1500

V1915,1916,1928,1929,1941,1942 Kust till Kust V268189

(Viskafors) – Borås sp 5,6 Servicefönster

M-O 2130-0530

V1919

S-O 2130-0530

V1926,1936

S-To 2130-0530

V1932,1938

Ti 2130-0530

1943,1944

Viskadalsbanan V251318 (Borås)-(Varberg)

Banarbetsveckor Trafikavbrott

M-F 0900 – 1500

V1917,1918,1938,1939 Servicefönster V268183

(Fristad) – Borås sp 1

(S)-O 2200-0600

V1925

(S)-To 2200-0600 V1938

LS 0600-1800

V1919,1936,1943

M-F 0900-1200

V1948

Viskadalsbanan V251318 (Borås)-(Varberg)

Banarbetsveckor

M-F 0900 – 1500

V1917

M-F 0900 - 1500

V1918

M-F 0900 - 1500

V1938

M-F 0900 – 1500

V1939

Banarbetsvecka (Almedal)–(Borås) 266185

M-F 0900-1500

V1918

Sliperbyte (Limmared)-(Värnamo) 266200

M-F 0900-1500

V1915

(3)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

Kinnekullbanan V251328 (Gårdsjö)-(Mariestad) Servicefönster

V 1901-1949 M 0915-1315 Trafikavbrott

Kinnekullbanan V251330 (Gårdsjö)-(Håkantorp) Banarbetshelger

V1917 L 0000 - S 2400 V1942 L 0000 - S 2400 Trafikavbrott

Kinnekullbanan V251329 (Gårdsjö)-(Håkantorp) Servicefönster

V1901-1915 Ti 2200-0500

V1915-1916 S 2200-0500

V1916-1917 M-To 2200-0600

V1918-1920 Ti 2200-0500

V1920-1923 S 2200-0500

V1921-1924 M-To 2200-0500 V1925-1940 Ti 2200-0500

V1940-1941 S 2200-0500

V1941-1942 M-To 2200-0500

V1943-1949 Ti 2200-0500

Trafikavbrott Servicefönster V251315

Håkantorp -(Herrljunga)

V1901-1949 M 2200 - 0500 V1904-1905 Ti-To 2200 - 0500 V1918 Ti-O 2200 - 0500 V1926-1927 Ti-To 0000 - 0800 V1938 M-F 2200 - 0500 V1945 Ti-To 2200 - 0500 Servicefönster V268180

(Herrljunga)-(Borås) (S)-O 2200-0600 V1925

(S)-To 2200-0600 1932,1938

LS 0600-1800

V1919,1936,1948

M-F 0900-1200

V1945,1948

(4)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

(5)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12

(6)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12

(7)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

24/12 25/12 26//12 27/12 28/12 29/12 30/12

(8)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1

(9)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

(10)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1

Älvsborgsbanan V265937 Borås-Herrljunga

Räls och Slipersbyte M-F 0900 - 1430 Trafikavbrott

(11)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

266180 Elsäkerhetsbesiktning Borås

M-To 23.30-05.00

V1904

(12)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2

(13)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2

(14)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2

Lågkontaktledning tunnel 267358 Mölnlycke-Härryda

Trafikavbrott

V 1907 M 05.00 – S 22.00 Kan förläggas till tre långehelger

(15)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

18/2 19/2 20/1 21/2 22/2 23/2 24/2

(16)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3

(17)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

(18)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

(19)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(20)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(21)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(22)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4

Kinnekullbanan V266106 (Gårdsjö) - (Mariestad) Slipersbyte

M-To 2030 – 0500 Trafikavbrott Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete

269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

Sliperbyte (Limmared)-(Värnamo) 266200

M-F 0900-1500

V1915

(23)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

Kinnekullbanan V266106 (Gårdsjö) - (Mariestad) Slipersbyte

M-O 2030 – 0500 Trafikavbrott Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete

269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(24)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4

Kinnekullbanan V266106 (Gårdsjö) - (Mariestad) Slipersbyte

Ti -To 2030 – 0500 Trafikavbrott

Viskadalsbanan V251318 (Borås)-(Varberg)

Banarbetsvecka

M-F 0900 - 1500

Trafikavbrott Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete

269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

Kinnekullbanan V251330 (Gårdsjö)-(Håkantorp) Banarbetshelger

V1917 L 0000 - S 2400 V1942 L 0000 - S 2400 Trafikavbrott

(25)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Kinnekullbanan V266106 (Gårdsjö) - (Mariestad) Slipersbyte

M-To 2030 – 0500 Trafikavbrott

Viskadalsbanan V251318 (Borås)-(Varberg)

Banarbetsvecka

M-F 0900 - 1500

Trafikavbrott Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete

269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

Banarbetsvecka (Almedal)–(Borås) 266185

M-F 0900-1500

V1918

(26)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

Kinnekullbanan V266106 (Gårdsjö) - (Mariestad) Slipersbyte

M-To 2030 – 0500 Trafikavbrott Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete

269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(27)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(28)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

266223,266224,266225 Kust till kust Rälsbyte (Almedal) – (Borås)

M-To 2000-0200

V1921

(29)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(30)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(31)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(32)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(33)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(34)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(35)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

Banarbetsvecka (Almedal)–(Borås) 269614 Servicefönster

M-F 0900-1500

V1928,1929,1941,1942

(36)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

Banarbetsvecka (Almedal)–(Borås) 269614 Servicefönster

M-F 0900-1500

V1928,1929,1941,1942

(37)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269191

V1912-1915 M-S 22.00-(06.00) V1916 M-O 22.00-06.00 V1917-1930 M-S 22.00-(06.00)

(38)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8

(39)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8

(40)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269197

V1933-1934 M-S 22.00-(06.00)

(41)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8

Spårbyte Borås-Hillared förberedande arbete 269197

V1933-1934 M-S 22.00-(06.00)

(42)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9

(43)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9

Älvsborgsbanan V265938 Borås-Herrljunga

Räls och Slipersbyte M-F 0900 - 1430 Trafikavbrott

Älvsborgsbanan V248079 fjärrstyrning Herrljunga-Borås

M-To 2150-0440

V1936-1948

L 2150-0705

S 2150-0740

V1944,1946

(44)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9

Kinnekullbanan V266108 (Lidköping) - (Mariestad) Rälsbyte

M-To 2100 – 0500 Trafikavbrott Älvsborgsbanan V265938

Borås-Herrljunga Räls och Slipersbyte M-F 0900 - 1430 Trafikavbrott

Älvsborgsbanan V248079 fjärrstyrning Herrljunga-Borås

M-To 2150-0440

V1936-1948

L 2150-0705

S 2150-0740

V1944,1946

(45)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

Kinnekullbanan V266108 (Lidköping) - (Mariestad) Rälsbyte

M-To 2100 – 0500 Trafikavbrott

Viskadalsbanan V251318 (Borås)-(Varberg)

Banarbetsvecka

M-F 0900 - 1500

Trafikavbrott Älvsborgsbanan V265938

Borås-Herrljunga Räls och Slipersbyte M-F 0900 - 1430 Trafikavbrott

Älvsborgsbanan V248079 fjärrstyrning Herrljunga-Borås

M-To 2150-0440

V1936-1948

L 2150-0705

S 2150-0740

V1944,1946

(46)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9

Kinnekullbanan V266108 (Lidköping) - (Mariestad) Rälsbyte

M-To 2100 – 0500 Trafikavbrott

Kinnekullbanan V263494 Lidköping

Stationer för alla M-To 2210 – 0510 Trafikavbrott

Viskadalsbanan V251318 (Borås)-(Varberg)

Banarbetsvecka

M-F 0900 - 1500

Trafikavbrott Älvsborgsbanan V248079 fjärrstyrning

Herrljunga-Borås

M-To 2150-0440

V1936-1948

L 2150-0705

S 2150-0740

V1944,1946

(47)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10

Kinnekullbanan V263494 Lidköping

Stationer för alla M-To 2210 – 0510 Trafikavbrott Älvsborgsbanan V248079 fjärrstyrning

Herrljunga-Borås

M-To 2150-0440

V1936-1948

L 2150-0705

S 2150-0740

V1944,1946

(48)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10

Kinnekullbanan V263494 Lidköping

Stationer för alla M-To 2210 – 0510 Trafikavbrott Älvsborgsbanan V248079 fjärrstyrning

Herrljunga-Borås

M-To 2150-0440

V1936-1948

L 2150-0705

S 2150-0740

V1944,1946

Banarbetsvecka (Almedal)–(Borås) 269614 Servicefönster

M-F 0900-1500

V1928,1929,1941,1942

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :