• No results found

”Att jag inte kan prata betyder inte att

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "”Att jag inte kan prata betyder inte att"

Copied!
63
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

”Att jag inte kan prata betyder inte att jag inte har något att säga”

Anna Nyman

Alternativa kommunikationssätt för

personer med tal- och språksvårigheter

(2)

Personer med tal- och språksvårigheter kan

få svårt att göra sig förstådda

(3)

ca120 000 – 150 000 personer i Sverige

beräknas ha grava tal- och språksvårigheter*

Detta motsvarar över 27 000 personer i Stockholms län

Beräkningar baserade på studier refererade i Beukelman & Mirenda (2013):

1,5% i Canada (Cossette & Dulcos, 2003), 1,4% i Storbritannien (Enderby & Philipp,

(4)

Det finns hjälp att få för tal- och språksvårigheter

En typ av hjälp är alternativa

kommunikationssätt

(5)

Jag har ont i huvudet!

(6)
(7)
(8)
(9)

A K K

Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Ett samlingsnamn för olika metoder och hjälpmedel som kan användas av personer som inte kan prata tillräckligt bra för att kommunicera det de behöver.

(10)

Stephen Hawking

(11)

Varför får man tal- och språksvårigheter?

– Cerebral pares – Downs syndrom – Retts syndrom – Andra syndrom – Intellektuell

funktionsnedsättning – Autism

– Hjärnskador – Medfödda

muskelsjukdomar

– Stroke

– Förvärvad hjärnskada – Demens

– Parkinsons sjukdom – Multipel skleros

– ALS

– Andra neurologiska sjukdomar

(12)

Vad skulle du sakna om du inte kunde kommunicera?

(13)

Vad kommunicerar vi om?

(14)

Vad får det för konsekvenser att ha tal- och

språksvårigheter?

(15)

Vad får det för konsekvenser att ha tal- och

språksvårigheter?

(16)

”Att jag inte kan prata betyder inte att jag inte har något att säga”

Det finns många andra kommunikationssätt!

(17)

Alla använder alternativa

kommunikationssätt

(18)

Övning

Vad skulle du göra om du inte kunde prata?

(19)

Vad är kommunikation?

– Ansiktsuttryck – Gester

– Peka – Ljud

– Skratt och skrik

– Att titta på saker och personer – Teckna

– Skriva – Tal

Alla kommunicerar!

(20)

Olika sorters AKK

(21)

Kroppskommunikation – Ansiktsuttryck

– Gester – Peka – Ljud

– Skratt och skrik

– Att titta på saker och personer

(22)

Exempel på kroppskommunikation

– Säga ja och nej genom att röra ögonen åt höger eller vänster

– Titta mot vattenkranen för att visa att man är törstig – Ett barn som skrattar för att visa att det vill gunga mer – Peka eller sträcka sig mot något man vill ha

– Göra en huvudrörelse för att signalera till sin assistent att man behöver något.

(23)

Alternativa kommunikationssätt för personer som kan läsa och skriva

För personer som kan använda händerna

– Bokstavstavla

(24)

Alternativa kommunikationssätt för personer som kan läsa och skriva

För personer som kan använda händerna

– Tangentbord med talsyntes

(25)

Alternativa kommunikationssätt för personer som kan läsa och skriva

För personer som kan använda händerna

– App för textkommunikation med talsyntes och ordprediktion på mobiltelefon eller surfplatta

(26)

Alternativa kommunikationssätt för personer som kan läsa och skriva

För personer som kan använda händerna

– Papper och penna

(27)

Alternativa kommunikationssätt för personer som kan läsa och skriva

För personer som inte kan använda händerna – Skriva på dator med hjälp av t ex

– Ögonstyrning

Skärmbilder från youtubeklippet ”Ögonstyrd dator i vardagen”, producerad av

(28)

Exempel på andra sätt att styra dator: Stephen Hawking

(29)

Alternativa kommunikationssätt för personer som kan läsa och skriva

För personer som inte kan använda händerna

– Ögonpekningsram med bokstäver

(30)

Alternativa kommunikationssätt för personer som kan läsa och skriva

För personer som inte kan använda händerna

– Bokstavering med en partner

A? B? C? D? E?

(31)

Alternativa kommunikationssätt:

bilder och symboler

Pictobilder från Pictogram

Widgitbilder från Hargdata/Symbolbruket

Picture communication symbols (Meyer Johnson

Bilder från ARASAAC

Bliss (Blissymbolics)

(32)

Exempel på bliss

(33)

Olika sätt att använda bilder och symboler

(34)

Olika sätt att använda bilder och symboler

(35)

Olika sätt att använda bilder och symboler

(36)
(37)

Olika sätt att använda bilder och symboler

(38)

Olika sätt att använda bilder och symboler

(39)
(40)

Olika sätt att använda bilder och symboler

(41)

Olika sätt att använda bilder och symboler

– I en programvara till dator (som kan styras med t ex pekskärm, ögonstyrning eller med tryckkontakter)

(42)

Alternativa kommunikationssätt: tecken som AKK – Tecken ur teckenspråket används

tillsammans med tal

– Ofta tecknas nyckelord i en mening.

– Är inte samma sak som teckenspråk

(43)

Alternativa kommunikationssätt: mindre komplexa hjälpmedel

– Samtalsapparater med inspelningsbart tal – En knapp

– Flera knappar – Foton för att välja

(44)

AKK kan användas för olika saker – För att uttrycka sig

– Istället för tal

– Tillsammans med tal

– För att förstå det andra säger

(45)

AKK för extra sårbara situationer

Data- och kommunikationsresurscentret DART i

Göteborg driver olika projekt för att öka användningen av AKK i olika verksamheter

• Sjukvården och tand- vården

(46)

AKK för extra sårbara situationer

Data- och kommunikationsresurscentret DART i

Göteborg driver olika projekt för att öka användningen av AKK i olika verksamheter

– Verksamheter som möter nyanlända flyktingar

Bild från kom-hit.se

(47)

AKK för extra sårbara situationer

Data- och kommunikationsresurscentret DART i

Göteborg driver olika projekt för att öka användningen av AKK i olika verksamheter

– För samtal om våld

(48)

Viktigt att veta om AKK

(49)

AKK hindrar inte talutvecklingen*

– Stödjer kommunikationen

– Minskar konsekvensen av tal/språksvårigheter – För en del på kort sikt (talet kommer)

– För en del fortsätter AKK att vara det viktigaste kommunikationssättet

*Källa: Binger, Berens, Kent-Walsh, & Taylor, 2008

(50)

Det räcker inte med ett tekniskt hjälpmedel

– Anpassning av hjälpmedlet

– Välja ut vilka ord som ska finnas – Inträning av hjälpmedlet

– Stöd från personer runtomkring

– Kommunikationspartnern använder hjälpmedlet

(51)

AKK för barn

– Barn behöver lära sig AKK precis som de lär sig talat språk

– Man behöver se andra använda AKK för att själv lära sig.

– Det behövs en miljö där man aktivt arbetar med kommunikation och AKK!

(52)

Ta inte bort min röst!

– Ett AKK-sätt måste alltid finnas tillgängligt för användaren.

– Många användare behöver hjälp med att se till att hjälpmedlet är tillgängligt.

(53)

Hur kan jag få hjälp?

(54)

Kontakt med logoped

– En logoped kan bedöma om du skulle vara hjälpt av AKK och rekommedera vilket AKK-sätt som skulle kunna passa.

Logopeden kan också ge stöd i anpassning och inträning av att använda AKK.

– Logopeder finns inom primärvården, habilteringen och

rehabiliteringen. Man behöver remiss, t ex från vårdcentralen, skolhälsovården eller BVC.

(55)

Förskrivning av kommunikationshjälpmedel

– En del av de redskap som behövs för att använda AKK kan förskrivas som hjälpmedel.

– Förskrivaren kan t ex vara en logoped.

– Kommunikationshjälpmedel i Stockholms län provas ut på och distribueras av KommSyn

(hjälpmedelscentral för kommunikations- och synhjälpmedel)

(56)

Titta på och prova på AKK

Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd – StoCKK Visningsverksamhet med Öppet hus på Sabbatsbergs sjukhus

(57)

Hur kan jag hjälpa personer som behöver AKK?

(58)

Film: Om bemötande

(59)

Samtalsråd 1

– Prata med personen som använder AKK, inte över huvudet på honom eller henne

– Förutsätt att personen förstår och vill uttrycka sig

– Fråga efter kommunikationshjälpmedel om personen inte tar fram dem själv.

– Prata inte barnsligt om personen inte är ett litet barn.

– Sätt dig ner

– Ge tid och visa att du har tid

– Vänta, så att personen har tid att svara – Stå ut med att det blir tyst

– Var uppmärksam på hela kommunikationen: ljud, kroppsspråk, AKK

(60)

Samtalsråd 2

– Var tydlig med när du inte förstår

– Man behöver ofta ställa frågor, men se till att det inte blir för mycket

– Prova att säga ”berätta mer” istället för att fråga – Prova öppna frågor istället för slutna

– Minska frågor som du redan vet svaret på

– Bekräfta det personen säger genom att upprepa ord för ord, sammanfatta och bekräfta att du förstått rätt.

– Kommunicera om hur personen vill att du agerar som samtalspartner

(61)

Webresurser

– Dart kommunikations- och dataresurscenter:

dart-gbg.org

– Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd: habilitering.se/stockk

– Information om AKK och flerspråkighet:

takkforspraket.se

– Göra eget bildstöd: bildstod.se

– Kommunikationsstöd i vårdsituationer: kom-hit.se – Bilder som stöd i samtal om våld: bildsamt.se

(62)

Tack!

(63)

Webresurser

– Dart kommunikations- och dataresurscenter:

dart-gbg.org

– Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd: habilitering.se/stockk

– Information om AKK och flerspråkighet:

takkforspraket.se

– Göra eget bildstöd: bildstod.se

– Kommunikationsstöd i vårdsituationer: kom-hit.se – Bilder som stöd i samtal om våld: bildsamt.se

References

Related documents

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Genom att ta hänsyn till arbetstagarnas work-life balance menar de att man får en arbetskraft som är tillfredsställd och som stannar hos organisationen (Tanwar & Prasad 2016,

Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns.. I detta väcks

Det kan emellertid inte gälla de exempel som jag har givit och som delvis också berör konstnären Patrik Bengtsson verk Topografin mellan vandring och flykt då framtida förvaltare

Intervjumateri- alet, från både personal och elever, har bearbetats och analyserats, dels för att få en bild över hur skolan är organiserad utifrån stödinsatser för elever

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Svenska språket är en social markör som säger att jag förstår ”fika”, ”konsensus”..