Multiplikationstabell 1

Full text

(1)

Multiplikationstabell 1

 Noll gånger tar jag ett

 En gång tar jag ett

 Två gånger tar jag ett

 Tre gånger tar jag ett

0

1 = _____

1

1 = _____

2

1 = _____

3

1 = _____

4

1 = _____

5

1 = _____

6

1 = _____

7

1 = _____

8

1 = _____

9

1 = _____

1

0

1 = _____

(2)

Multiplikationstabell 1

 Noll gånger tar jag ett

 En gång tar jag ett

 Två gånger tar jag ett

 Tre gånger tar jag ett

1

0

1 = _____

6

1 = _____

2

1 = _____

3

1 = _____

1

1 = _____

5

1 = _____

8

1 = _____

0

1 = _____

9

1 = _____

7

1 = _____

4

1 = _____

6 • 2 =

7 • 2 =

8 • 2 =

9 • 2 =

10 • 2 =

0 • 2 =

1 • 2 =

2 • 2 =

3 • 2 =

4 • 2 =

5 • 2 =

6 • 2 =

7 • 2 =

8 • 2 =

(3)

Multiplikationstabell 2

 Noll gånger tar jag två

 En gång tar jag två

 Två gånger tar jag två

 Tre gånger tar jag två

0 • 2 =

1 • 2 =

2 • 2 =

3 • 2 =

4 • 2 =

5 • 2 =

0

2 = _____

1

2 = _____

2

2 = _____

3

2 = _____

4

2 = _____

5

2 = _____

6

2 = _____

7

2 = _____

8

2 = _____

9

2 = _____

1

0

2 = _____

(4)

Multiplikationstabell 2

 Noll gånger tar jag två

 En gång tar jag två

 Två gånger tar jag två

 Tre gånger tar jag två

0 • 2 =

1 • 2 =

2 • 2 =

3 • 2 =

4 • 2 =

5 • 2 =

5

2 = _____

8

2 = _____

1

0

2 = _____

4

2 = _____

3

2 = _____

1

2 = _____

0

2 = _____

6

2 = _____

2

2 = _____

(5)

Multiplikationstabell 3

 Noll gånger tar jag tre

 En gång tar jag tre

 Två gånger tar jag tre

 Tre gånger tar jag tre

0

3 = _____

1

3 = _____

2

3 = _____

3

3 = _____

4

3 = _____

5

3 = _____

6

3 = _____

7

3 = _____

8

3 = _____

9

3 = _____

1

0

3 = _____

(6)

Multiplikationstabell 3

 Noll gånger tar jag tre

 En gång tar jag tre

 Två gånger tar jag tre

 Tre gånger tar jag tre

3

3 = _____

1

3 = _____

1

0

3 = _____

7

3 = _____

0

3 = _____

6

3 = _____

9

3 = _____

2

3 = _____

5

3 = _____

(7)

Multiplikationstabell 4

 Noll gånger tar jag fyra

 En gång tar jag fyra

 Två gånger tar jag fyra

 Tre gånger tar jag fyra

0

4 = _____

1

4 = _____

2

4 = _____

3

4 = _____

4

4 = _____

5

4 = _____

6

4 = _____

7

4 = _____

8

4 = _____

9

4 = _____

1

0

4 = _____

(8)

Multiplikationstabell 4

 Noll gånger tar jag fyra

 En gång tar jag fyra

 Två gånger tar jag fyra

 Tre gånger tar jag fyra

3

4 = _____

7

4 = _____

9

4 = _____

1

4 = _____

6

4 = _____

4

4 = _____

2

4 = _____

0

4 = _____

8

4 = _____

1

(9)

Multiplikationstabell 5

 Noll gånger tar jag fem

 En gång tar jag fem

 Två gånger tar jag fem

 Tre gånger tar jag fem

0

5 = _____

1

5 = _____

2

5 = _____

3

5 = _____

4

5 = _____

5

5 = _____

6

5 = _____

7

5 = _____

8

5 = _____

9

5 = _____

1

0

5 = _____

(10)

Multiplikationstabell 5

 Noll gånger tar jag fem

 En gång tar jag fem

 Två gånger tar jag fem

 Tre gånger tar jag fem

4

5 = _____

1

0

5 = _____

1

5 = _____

9

5 = _____

3

5 = _____

5

5 = _____

0

5 = _____

8

5 = _____

6

5 = _____

(11)

Multiplikationstabell 6

 Noll gånger tar jag sex

 En gång tar jag sex

 Två gånger tar jag sex

 Tre gånger tar jag sex

0

6 = _____

1

6 = _____

2

6 = _____

3

6 = _____

4

6 = _____

5

6 = _____

6

6 = _____

7

6 = _____

8

6 = _____

9

6 = _____

1

0

6 = _____

(12)

Multiplikationstabell 6

 Noll gånger tar jag sex

 En gång tar jag sex

 Två gånger tar jag sex

 Tre gånger tar jag sex

3

6 = _____

1

6 = _____

9

6 = _____

4

6 = _____

8

6 = _____

1

0

6 = _____

0

6 = _____

7

6 = _____

5

6 = _____

(13)

Multiplikationstabell 7

 Noll gånger tar jag sju

 En gång tar jag sju

 Två gånger tar jag sju

 Tre gånger tar jag sju

0

7 = _____

1

7 = _____

2

7 = _____

3

7 = _____

4

7 = _____

5

7 = _____

6

7 = _____

7

7 = _____

8

7 = _____

9

7 = _____

1

0

7 = _____

(14)

Multiplikationstabell 7

 Noll gånger tar jag sju

 En gång tar jag sju

 Två gånger tar jag sju

 Tre gånger tar jag sju

3

7 = _____

1

7 = _____

2

7 = _____

6

7 = _____

4

7 = _____

7

7 = _____

9

7 = _____

0

7 = _____

8

7 = _____

5

7 = _____

(15)

Multiplikationstabell 8

 Noll gånger tar jag åtta

 En gång tar jag åtta

 Två gånger tar jag åtta

 Tre gånger tar jag åtta

0

8 = _____

1

8 = _____

2

8 = _____

3

8 = _____

4

8 = _____

5

8 = _____

6

8 = _____

7

8 = _____

8

8 = _____

9

8 = _____

1

0

8 = _____

(16)

Multiplikationstabell 8

 Noll gånger tar jag åtta

 En gång tar jag åtta

 Två gånger tar jag åtta

 Tre gånger tar jag åtta

5

8 = _____

1

0

8 = _____

2

8 = _____

7

8 = _____

4

8 = _____

1

8 = _____

8

8 = _____

6

8 = _____

0

8 = _____

(17)

Multiplikationstabell 9

 Noll gånger tar jag nio

 En gång tar jag nio

 Två gånger tar jag nio

 Tre gånger tar jag nio

0

9 = _____

1

9 = _____

2

9 = _____

3

9 = _____

4

9 = _____

5

9 = _____

6

9 = _____

7

9 = _____

8

9 = _____

9

9 = _____

1

0

9 = _____

(18)

Multiplikationstabell 9

 Noll gånger tar jag nio

 En gång tar jag nio

 Två gånger tar jag nio

 Tre gånger tar jag nio

3

9 = _____

1

9 = _____

2

9 = _____

7

9 = _____

8

9 = _____

5

9 = _____

6

9 = _____

1

0

9 = _____

4

9 = _____

(19)

Multiplikationstabell 10

 Noll gånger tar jag tio

 En gång tar jag tio

 Två gånger tar jag tio

 Tre gånger tar jag tio

0

1

0 = _____

1

1

0 = _____

2

1

0 = _____

3

1

0 = _____

4

1

0 = _____

5

1

0 = _____

6

1

0 = _____

7

1

0 = _____

8

1

0 = _____

9

1

0 = _____

1

0

1

0 = _____

(20)

Multiplikationstabell 10

 Noll gånger tar jag tio

 En gång tar jag tio

 Två gånger tar jag tio

 Tre gånger tar jag tio

2

1

0 = _____

4

1

0 = _____

8

1

0 = _____

3

1

0 = _____

1

1

0 = _____

1

0

1

0 = _____

6

1

0 = _____

0

1

0 = _____

9

1

0 = _____

5

1

= _____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :