• No results found

VILHELM MOBERGSGYMNASIET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VILHELM MOBERGSGYMNASIET"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TEKNIKPROGRAMMET

alternativet... DEN LILLA SKOLAN= T4

VILHELM MOBERGSGYMNASIET

FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER

& utlandsresor

små klasser

OCH FORTSÄTTNINGEN:

(2)

TEKNIKPROGRAMMET

Fråga 1:

Du bör ha ett starkt intresse för teknik och tekniska lösningar.

Du bör vara intresserad av matematik och naturvetenskapliga kurser.

Programmet kommer att utveckla dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Det belyser teknikens roll i samspelet mellan människor och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Man får lära sig att undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer.

Fråga 2:

Inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations-, och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator och kommunika- tionsteknik. I samarbete med Blekinge tekniska högskola arbetar vi på vår skola med spelutveckling och spelprogrammering.

Fråga 3:

Teknikprogrammet inriktning informations och medieteknik blandar teori med praktiskt innehåll. Du som elev bygger bland annat en kraftfull dator som du använder under din studietid. Du lär dig program- mera för olika applikationer.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Efter gymnasiet har du möjlighet att söka eftergymnasiala utbildningar inom området data och teknik. Vi har många elever som får arbete direkt efter utbildningen inom teknik.

Exempel på yrken:

civilingenjör, teknikyrken som data, industri med mera.

Gymnasiegemensamma ämnen 1 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1c 100

Matematik 2c 100

Matematik 3c 100

Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska/svenska som andraspråk 1 100 Svenska/svenska som andraspråk 2 100 Svenska/svenska som andraspråk 3 100 Programgemensamma karaktärsämnen 400

Teknik 1 150

Fysik 1 150

Kemi 1 100

Inriktning produktionsteknik 300

Mekatronik 1 100

Produktionskunskap 1 100 Produktionsutrustning 1 100 Informations- och medieteknik 300 Datorteknik 1a 100 Programmering 1 100 Webbutveckling 1 100 Teknikvetenskap 300

Fysik 2 100

Matematik 4 100

Teknik 2 100

Programfördjupning 400 Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100 Totalt programmet 2 500

(3)

TEKNIKPROGRAMMET 4:E ÅRET

Studieplan T-4 produktionsteknik

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 10 v.

Gemensamma kurser T-4 300 p

Gymnasieingenjören i praktiken 200 p Examensarbete 100 p

Kurser inom profilen 600 p

Produktionsfilosofi 100 p Datorstyrd produktion 100 p

Robotteknik 100 p

Industritekniska processer 100 p Produktionsutrustning 100 p Produktionskunskap 100 p

• Kursutbudet kan komma att revideras

Det fjärde året på teknikprogrammet...

vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever kommer fortsättningsvis att läsa kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utföra ett examensar- bete. Minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i det fjärde året. Du kommer att få många näringslivskontakter , både via arbetsplats- förlagt lärande (APL) och besök i vid olika företag i regionen som är knutna till utbildningen via Teknik college.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med...

kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella.

Hela utbildningen vid Vilhelm Mobergsgymnasiet genomförs i samarbete med det lokala näringslivet med storföretaget Xylem i spetsen. Utbildning- en ger eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säker- ställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet

Lokaler

Vi har lokaler som är moderna och direkt knutna till vårt samarbetsföretag Xylem. Du kommer att ha undervisning med utrustning av högsta kvalitet.

Behörighet

Elever är behöriga att söka det fjärde året om de har läst teknikprogram med produktionsteknisk inriktning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

KONTAKT:

Claes Petersson Biträdande rektor

Vilhelm Mobergsgymnasiet

claes.petersson@emmaboda.se

0471-24 93 02

(4)

BLAND GIGANTER!

Jaha, du vill kom- ma i kontakt med skolledningen?

Skanna koden ovan.

Vill du veta mer om Vilhelm Moberg?

Varsågod! PS.Cita- tet ovan kommer från Killinggänget.

DS.

VILHELM MOBERGSGYMNASIET?

VILHELM MOBERG

DENNA

GIGANT

Tycker du att vår skola verkar intressant?

VILHELM MOBERGSGYMNASIET

FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER

References

Related documents

6.6.4 Kommuner och huvudmän för utbildning ska få lämna synpunkter innan Skolverket beslutar om ramar, 6.6.5 Kommunerna ska följa de regionala ramarna för utbildning i

Rätt riktade insatser mot svensk arbetsmarknad ger inte bara nya och upprustade bostäder utan skapar också möjligheter för lärlingar att få sin utbildning klar och hålla

Rätt riktade insatser mot svensk arbetsmarknad ger inte bara nya och upprustade bostäder utan skapar också möjligheter för lärlingar att få sin utbildning klar och hålla

Utbildningsplikten finns för att den person som nyligen har kommit till Sverige lättare ska få jobb.. Det är lättare att få jobb i Sverige om man har

Söker du jobb som buss- och lastbilsmekaniker och har en fordonsteknisk utbildning från gymnasiet är dina möjligheter till jobb mycket goda.. Om du som motorfordonsme- kaniker

Fyll i om du har utfört eller deltagit i andra aktiviteter för att öka dina möjligheter att få ett jobb, till exempel förbättrat dina ansökningshandlingar, sökt en utbildning

1 Underlätta för ungdomar att få jobb och möjligheter inför framtiden 2 Eleverna lyckas sämre, man tappar elever. VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp,

oberoendegruppen hjälper dig lära dig bästa sättet att få den utbildning du behöver för ett bättre jobb. Under gruppmöten åtar du dig att göra vissa saker och gruppen ger