• No results found

Aktivitetsrapport (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) Pdf, 78 kB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Aktivitetsrapport (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) Pdf, 78 kB."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Skicka blanketten till:

Arbetsförmedlingen 107 67 Stockholm

Sida 1 (2)

Af 00331 6.0

Aktivitetsrapport

Namn och person- eller samordningsnummer

Personnummer (ååååmmdd-xxxx) Samordningsnummer (ååmmdd-xxxx)

Förnamn Efternamn

-

Aktivitetsrapporten gäller för

Månad År Exempel:

01 = Januari

Du ska fylla i de sökta jobb och aktiviteter som du har genomfört under föregående månad eller period.

Har du sökt ett annonserat jobb?

Fyll i om och när du har sökt jobb som har annonserats i en tidning, i Platsbanken eller på andra internetsidor.

Datum Vilket jobb har du sökt? Arbetsgivare Arbetsort

(2)

Sida 2 (2)

Af 00331 6.0

Har du anmält intresse för ett jobb som inte annonserats?

Fyll i om och när du har lämnat en intresseanmälan eller CV till en arbetsgivare.

Datum Vilket jobb har du anmält intresse för? Arbetsgivare Arbetsort

Har du varit på intervju för ett jobb?

Fyll i om och när du har varit på en intervju.

Datum Vilket jobb gällde intervjun? Arbetsgivare Arbetsort

Har du gjort något annat för att öka dina möjligheter att få ett jobb?

Fyll i om du har utfört eller deltagit i andra aktiviteter för att öka dina möjligheter att få ett jobb, till exempel förbättrat dina ansökningshandlingar, sökt en utbildning eller varit på en rekryteringsträff. Fyll också i vilket datum aktiviteten genomfördes.

Datum Beskrivning av aktiviteten

Har du inget att rapportera?Kryssa i rutan om du inte har något att rapportera.

Jag har inga sökta jobb, intervjuer eller aktiviteter att rapportera

Underskrift

Datum (åååå-mm-dd) Namnförtydligande

Namnteckning

References

Related documents

Är det ett mindre antal rörliga CV:n som rekryteraren ska kolla igenom kan detta effektivisera arbetsprocessen, då rekryteraren antagligen får ett snabbare intryck av personen och

När de som intervjuats fick besked från Kommunals a-kassa om att de inte lämnat in sin aktivitetsrapport gjorde nio av elva något åt situationen, exempelvis

lönegrundande frånvaro (för vård av barn, vissa studier med mera) under intjänandeåret får, inom vissa gränser, tillgodoräkna sig semesterlön med samma procenttal också av

Om serveringstid inte anges så förutsätts det att den sökande avser normaltid, det vill säga 11.00 -

Beskriv identifierade områden som är relevanta inom er organisation och hur ni arbetar för att förbättra dem, till exempel basala hygienrutiner och klädregler

[r]

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan svaren till män respektive kvinnor vad gäller andelen förfrågningar som fått svar inom en vecka från när frågan

sötvattensområden om skyddsvärda bestånd av laxartad fisk inom familjen Salmonidae finns i vattenområdet och tillstånd inte tidigare har meddelats för utsättning av