Celkové zhodnocení dopravního řešení

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 60-63)

Tato podkapitola podává zkrácený přehled o získaných výsledcích z environmentálního a ekonomického zhodnocení služební cesty podniku LUCID spol. s r.o. Přehled slouží k rychlé orientaci a k zjednodušené interpretaci.

Výchozí situací je služební cesta na pracovní jednání s odběratelem XYZ. V rámci této služební cesty ujeli dva zástupci podniku dohromady 470 km a dopravou a pracovním jednáním strávili celkem 7,8 h. Byl využit pouze jeden služební vůz, který je vyroben tak, že lze při jízdě spotřebovávat LPG nebo benzín. Konkrétně se jedná o vůz Subaru Outback 2.5iS Linear. Bi-fuel unlimited. Doprava vytvořila přímou uhlíkovou stopu 89 kg CO2, jejíž environmentální dopad je vyčíslen na 35 Kč. Náklady služební cesty v souvislosti se spotřebou paliva, pojištěním, silniční daní, personálními náklady a ostatními náklady jsou ve výši 4 428 Kč. Přehled zaokrouhlených výsledků je zpracován do tabulky 14.

Tabulka 14: Přehled environmentálního a ekonomického zhodnocení Environmentální zhodnocení

Přímá uhlíková stopa 89 kg CO2

LPG 38 kg CO2

Benzín 51 kg CO2

Finančně vyčíslený envir. dopad 35 Kč Ekonomické zhodnocení

Spotřeba paliva 1 007 Kč

LPG 329 Kč

Natural 95 678 Kč

Povinné a havarijní pojištění 34 Kč

Silniční daň osvobozeno

Personální náklady 3 370 Kč

Mzda kontrolora kvality 1 147 Kč Mzda projektového manažera 2 067 Kč

Stravné 156 Kč

Ostatní náklady 17 Kč

Pneuservis a servisní prohlídka 13 Kč

Dálniční známka 4 Kč

Náklady celkem 4 428 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

63

11 Environmentální zhodnocení variant snížení uhlíkové stopy

Aby podnik LUCID spol. s r.o. dokázal snížit svou uhlíkovou stopu v rámci služebních cest, je potřeba navrhnout jiné možnosti dopravního řešení, což je náplní pátého kroku metodiky environmentálního nástroje čistší produkce. Tato kapitola se tedy věnuje environmentálnímu zhodnocení variant minimalizace uhlíkové stopy u zdroje.

Snížení uhlíkové stopy dopravního řešení může být docíleno změnou paliva, které při spalování vytváří jinou uhlíkovou stopu. Další možností je změna přístupu ke služebním cestám, čímž je myšleno využití veřejné dopravy nebo uskutečnění pracovní schůzky přes videokonferenci.

Pro srovnání variant řešení je použita stejná výchozí situace jako při analýze stávajícího stavu. Jedná se o služební cestu za důležitým odběratelem, který je z interních důvodů označován jako odběratel XYZ. Tento odběratel sídlí v Olomouci a v roce 2018 byla zapotřebí společná pracovní schůzka, na kterou se zástupci LUCID spol. s r.o. dostavili do prostor odběratele. (LUCID - interní konzultace, 2019) Tentokrát by však byl použit služební vůz na CNG, benzín nebo naftu. Podnik již disponuje vozem na LPG, u kterého ale nepřevládá spotřeba LPG a není tak využit environmentální a ekonomický potenciál tohoto paliva. Proto je varianta s výhradní spotřebou LPG analyzována se stávajícím vozem Subaru Outback. Výsledek zhodnocení pak může ukázat, zda jsou změny dopadu na životní prostředí nebo úspor natolik zásadní, aby dal podnik přednost přehodnocení způsobu užívání paliv ve svém stávajícím služebním voze Subaru Outback. Jmenovaná paliva byla vybrána, protože patří mezi nejdostupnější paliva v rámci nabídky palivových stanic v České republice (Loula, 2019). Další možností je využití veřejné dopravy, u které se nabízí varianta autobusové a vlakové dopravy. Obě tyto varianty zahrnují i městskou hromadnou dopravu.

Poslední variantou je uspořádání videokonference pomocí internetového připojení.

Do zhodnocení nebyly zařazeny varianty s využitím elektrické energie nebo vodíku.

V budoucnu se sice předpokládá, že využití těchto paliva vzroste, ale v současnosti pro ně není v České republice dostatečná infrastruktura, aby byly pro podnik relevantní.

(Sedláčková, 2018)

64

Pro snazší porovnání variant s CNG, benzínem a naftou, bylo potřeba upřednostnit jeden model vozu, u kterého výrobce nabízí co nejširší výběr motorů z hlediska využití paliv. Proto byl vybrán vůz Škoda Octavia Combi, u kterého výrobce nabízí výběr motorů na tyto tři paliva. Specifikace vybraných variant modelu jsou zpracovány v tabulce 15.

Tabulka 15: Přehled variant s vozem Škoda Octavia Combi

Specifikace Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Model Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia

Typ karoserie Combi Combi Combi

Motor 1,5 TSI 1,5 TSI 1,6 TDI

Objem motoru 1 498 cm3 1 498 cm3 1 598 cm3

Počet válců 4 4 4

Max. výkon 96 KW 110 KW 85 KW

Převodovka Automatická - 7 Automatická - 7 Automatická - 7

Palivo CNG Benzín Nafta Zdroj: vlastní zpracování podle Škoda Auto b (2019)

Model Škoda Octavia český výrobce vyrábí již od roku 1996 a dlouhodobě se hodnotí jako nejprodávanější vůz v České republice. (Přibyl, 2019) Od roku 2013 je vyráběna třetí generace modelu, která je známá svou vysokou bezpečností, jak vyplývá z testů Evropského programu pro posuzování nových vozidel. (Pavlůsek, 2013) V současnosti se již připravuje čtvrtá generace tohoto modelu, která bude nejspíš uvedena na trh v roce 2019. (Kolman, 2019) Aby byly výsledky zhodnocení variant srovnatelné, byl při výběru variant Škoda Octavia Combi kladen důraz na co nejmenší rozdíly v parametrech objemu motorů.

V případě varianty 1 s CNG a varianty 2 s benzínem je objem motoru shodně 1 498 cm3. Ve variantě 3 s naftou je objem motoru 1 598 cm3. Rovněž bylo u všech variant upřednostněno provedení s automatickou převodovkou, protože stávající vůz jí disponoval, a tak lze tuto preferenci očekávat i u dalších vozů. Všechny varianty mají objem úložného

65

prostoru 480 - 1610 l. Výrobce uvádí kombinovanou spotřebu 5,4 l CNG/100 km u varianty 1 s kombinovanou emisí CO2 ve výši 96 g/km. U varianty 2 je výrobcem uvedena kombinovaná spotřeba 5,1 l benzínu/100 km s kombinovanou emisí CO2 ve výši 116 g/km.

Varianta 3 disponuje kombinovanou spotřebou 4,0 l nafty/100 km a kombinovanou emisí CO2 ve výši 105 g/km. (Škoda Auto b, 2019)

Výhradní spotřebu LPG stávajícím vozem Subaru Outback označuje varianta 4. Využití autobusové hromadné dopravy jako dopravní řešení služební cesty z Jablonce nad Nisou do Olomouce je označeno jako varianta 5. Dopravní řešení pomocí vlakové hromadné dopravy je označeno jako varianta 6. Uspořádání videokonference je varianta 7. Následující podkapitoly slouží k analýze uhlíkové stopy jednotlivých variant z environmentálního hlediska.

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 60-63)