Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

25  Download (0)

Full text

(1)

8

Regeringen Socialdepartementet Protokoll vid regeringssammanträde 2019-12-19 S2019/05300/FS

Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tilllgänglighet i hälso- och sjukvården 2020

Regeringens beslut

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 (bilaga).

Ärendet

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKR har en överenskommelse tagits fram mellan regeringen och SKR om ökad tillgänglighet och kortare väntetider i hälso- och sjukvården.

För 2020 avsätter regeringen 2 896 000 000 kronor för ändamålet.

Utdrag till Statsrådsberedningen/ SAM Finansdepartementet/BA, OF A K, Socialdepartementet/SAM, SF, FST Socialutskottet Kammarkollegiet

Sveriges Kommuner och Regioner

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 1:26 1 bilaga

(2)

I

'ill.t

-•-

REGERINGSKANSLIET

Socialdepartementet

Bilaga till protokoll

vid regeringssammanträde 2019-12-19 nr 1:26

Sveriges

Kommuner

och Regioner

Ökad tillgänglighet i hälso- och

sjukvården 2020

Överenskommelse mellan staten och Sveriges

Kommuner och Regioner

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Figure

Updating...

References

Related subjects :