Elektriska egenskaper

Full text

(1)

Elektriska egenskaper R, L och C

Resistiv egenskap

R = Resistans (ohm, Ω)

Induktiv egenskap (ideal)

L = Induktans (henry, H)

Kapacitiv egenskap

C = Kondensator (farad, F)

Strömmen och spänningen ligger fas. Strömmen ligger 90 efter spänningen. Strömmen ligger 90 före spänningen.

Symbol Symbol Symbol

R Resistans XL Induktiv reaktans XC Kapacitiv reaktans

U= Påtryckta spänningen U= Påtryckta spänningen

Exempel

Resistans

Induktans

Kapacitans

V

U

U

R

=

=

24

A

R

U

I

2

,

4

10

24 =

=

=

L

f

X

L

=

2

=

=

8

,

14

10

47

50

2

3 L

X

=

+

=

+

=

R

2

X

L2

8

2

14

,

8

2

16

,

8

Z

A

Z

U

I

Z

1

,

43

8

,

16

24 =

=

=

V

U

U

L

21

,

1

8

,

16

8

,

14

24

sin

=

=

=

V

U

U

R

11

,

4

8

,

16

8

24

cos

=

=

=

)

90

sin(−

=U

U

C

V

U

C

=

24





=

C

f

U

I

C C

2

1

A

I

C

1

,

66

10

220

50

2

1

24

6

=

=

UC C UR R UL L UL L Alt. 1 Alt. 2

(2)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :