Kvarter Rut

Download (0)

Full text

(1)

KVARTER RUT

I sydvästra Göteborg, bara ett par kilometer från centrum, ligger Högsbo. Högsbo är en stadsdel som står inför en stor förändring när den idag högt trafikerade Dag Hammarskjöldsleden ska gå från en sexfilig trafikled till en stadsboulevard omgiven av bostäder, kontor, handel och service. Tanken är en gata med generösa utrymmen för gång- och cykelbanor samt goda möjligheter för kollektivtrafik och att korsa vägen. Ett av kommunens mål är att möjliggöra enklare kommunikation för gång och cykel mellan Slottsskogen, Botaniska Trädgården och Änggårdsbergen.

Änggårdsbergen är ett stort uppskattat skogsområde som till stor del är klassat som naturreservat. Väster om Änggårdsbergen, i östra delen av Högsbo, ligger Kvarter Rut. Kvarter Rut är ett av de nya bostadsområden som kommer att växa fram längs Dag Hammarskjölds Boulevard. Kvarteret riktar sig till de barnfamiljer som idag väljer att lämna Göteborg för att istället

bosätta sig i Göteborgs förorter. Kvarter Rut skapar möjlighet att stanna kvar i Göteborg samtidigt som man får tillgång till förorternas kvalitéer med naturnära lägen, stillsamma förhållanden och möjlighet för barnen att leka utanför dörren. Samtidigt som dessa lantliga kvalitéer skapas finns i Kvarter Rut även en urban stadsmiljö med kontor, handel och service längs boulevarden. Kvarteret möjliggör därför boende för alla slags barnfamiljer med olika önskemål och syn på kvalitéer. Här finns möjlighet till stadsliv i högre kvartershus, naturliv i radhus samt ett mellanting i öppna lägre kvarter för de som uppskattar båda delarna. Den urbana bebyggelse består av kvartershus i åtta våningar längs Dag Hammarskjölds Boulevard som sedan trappas ner två våningar i taget. I väst slutar den nya bebyggelsen i lameller i fyra våningar för att möta den befintliga bebyggelsen, medan den i öst trappas ner ytterligare och slutar i radhus i två våningar mot Änggårdsbergen.

v

Busshållplats Bilväg

b

Cykelväg Exploateringsgrad 1,5

S I T U AT I O N S P L A N 1 : 2 0 0 0 B E B Y G G E L S E S T R U K T U R 1 : 8 0 0 0 b b b b v v b b b b b b b v v v v v v b b v v VIII VI VI VI VI IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII VII I I VI VI VI VI VIII VIII VIII I I VI VI VI VI I I VIII VIII VIII VI VI VI VI I I VIII VIII VIII I I VI VI VI VI VIII VIII VIII I I VI VI VI VIII VIII VIII VIII VIII VIII VI VI VI VI I I VIII VIII VIII VI VI VI VI I I VIII VIII VI VI VI VI VIII VIII VI VI VI VI I I I I VIII VIII VIII VI VI VI VI I I VIII VI VI VI VI IIII Förskola II IIII IIII IIII I I IIII IIII IIII IIII I I IIII IIII IIII IIII IIII IIII I I IIII IIII IIII IIII I I IIII IIII IIII IIII IIII II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I I I IIII II II II IIII II II II II II I IX I I I VI

Bostadsentré Kontor- och verksamhetsentré A

A

Förskola II

ACEX05 2018 Kvarter Rut Andrea Ekman Ritsal 5

S E K T I O N A - A 1 : 4 0 0 Dag Ham mar skjö lds Boul evar d J A W et te rg re ns g at a Dis tans gat an

(2)

E N T R É P L A N

P L A N 2 - K O N TO R

P L A N 3 - 8 - B O S TÄ D E R 1 : 1 0 0 1. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 2. 2. 6. 1. Kontorslandskap, 18 platser 2. Skrivarrum 3. Mötesrum, 10 platser 4. Samtalsrum, 6 platser 5. Förvaringsrum

6. Separat kontorsrum, 6 platser

1. 4 rok, 110 m2 2. 2 rok, 45 m2 1. 1. 2. K K F SK ST F SK ST K TM TT G G G G G K/F ST G G G G S S G G G G G G TM TT ST 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. TT TT TT TM 1. Klädbutik 2. Personalutrymme 3. Torkrum 4. Tvättstuga 5. Barnvagnsutrymme 6. Kaffebar 7. Kylrum 8. Diskrum 9. Förvaring

I denna byggnad, på Dag Hammarskjölds Boulevards östra sida, finns bostäder, kontor, handel och service. Byggnaden karaktäriseras av sitt grid-system i fasad som också

fått styra byggnadens planlösning. Grid-systemet möjliggör flera siktlinjer genom byggnaden, framför allt i lägenheterna med 4 rok men också på kontorsvåningen. På entréplanet finns ett indrag för att skapa ett utvändigt entrérum samt möjlighet för sittplatser under tak till byggnadens kaffebar. Förutom kaffebaren finns ytterligare en verksamhetslokal i form av en klädbutik. Byggnadens fasad är klädd med panel i förkolnat trä som placerats både liggande och stående för att förstärka grid-systemtets uttryck. Förkolnat trä har flera fördelar ur hållbarhetssynpunkt men bidrar även till en varierad och levande fasad. Genom kraftig bränning och borstning framhävs träets unika ådring och struktur. Ytan får även olika uttryck och nyanser beroende på träets bränngrad, hur ljuset reflekteras i ytan och om det är torrt eller vått.

B B B B B B C C C C C C

ACEX05 2018 Kvarter Rut Andrea Ekman Ritsal 5 ACEX05 2018 Kvarter Rut Andrea Ekman Ritsal 5

(3)

S E K T I O N B - B 1 : 1 0 0

ACEX05 2018 Kvarter Rut Andrea Ekman Ritsal 5

H Y R E S R ÄT T 4 R O K

B O S TA D S R ÄT T 4 R O K

Delkostnad kr/år kr/månad Summa/månad Avgift 77 000 kr 6 417 kr 6 417 kr Insats 4 400 000 kr - -

Räntekostnad brutto på insats 88 000 kr 7 333 kr -Skatteavdrag 26 400 kr 2 200 kr -

Räntekostnad netto på insats 61 600 kr 5 133 kr 5 133 kr Amortering 88 000 kr 7 333 kr 7 333 kr Månadskostnad - - 18 833 kr

E F F E K T I V I T E T S TA L B Y G G N A D

BOA LOA BTA (BOA + LOA) /BTA 1 654 m2 154 m2 2 374 m2 0,76

BOA Hyra/m2/år Hyra/år Hyra/månad

110 m2 1 108 m2 121 880 kr 10 157 kr

FA S A D M OT GÅ R D 1 : 1 0 0

(4)

V Y F R Å N GATA V Y ÖV E R E N T R É E R V Y I 4 R O K S E K T I O N C - C 20 x 200 Trägolv Värmeslinga 40 Isolering 0,2 PE 330 HDF-bjälklag 500 Isolering 28 x 70 Spikläkt 22 Panelbräda 13 Gips 12 OSB 45 x 45 Träregel/ Isolering 0,2 PE 45 x 220 Träregel/ Isolering 45 x 45 Träregel/ Isolering 28 x 70 Spikläkt 22 Panelbräda FA S A D U T S N I T T 1 : 2 0

(5)

M O D E L L M OT GATA M O D E L L M OT GÅ R D 1 : 1 0 0

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :