Lösningar Fysik 1 Kapitel 1

277  Download (0)

Full text

(1)

Lösningar Kap 1

Fysik

Andreas Josefsson Tullängsskolan Örebro

(2)

Lösningar fysik 1 Heureka:Kap 1

1.1 a) 2 b) 3, c)2, d) 3, e) 1 1.2)

3,97 + 3,95 + 3,91 + 3,93 + 3,96

5 = 3,944 𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑜𝑟 ä𝑟 tre, 𝑑𝑣𝑠 3,94𝑚

1.3) 2,05·1,58=3,239𝑚2 =3,24 𝑚2 (på grund av antalet värdesiffror)

1.4) Vi omvandlar mm till cm så att vi har samma enheter.

0,11mm=0,011cm

Volymen är: 29,6·20,9·0,011=6,805=6,8𝑐𝑚3 Eftersom värdet 0,11mm har bara två värdesiffror måste vi ange svaret med två värdesiffror.

1.5) a) 0,032m=3,2·10−2𝑚 b) 58km=5,8·104𝑚 c) 0,36mm=3,6·10−4𝑚 d) 637·106𝑚 = 6,37·108𝑚 e) 458·10−9𝑚 =4,58·10−7𝑚 f) 3,80·105 𝑘𝑚 =3,8·108𝑚

Tänk på att allt ska uttryckas i meter och talet framför tiopotensen får inte vara mindre än 1 och större än 10.

1.6) a) 42𝑐𝑚2 = 42 ∙ (10−2𝑚)2 = 42 ∙ 10−4= 4,2 ∙ 10−3𝑚2 b)1,3𝑚𝑚2 = 1,3 ∙ (10−3𝑚)2 = 1,3 ∙ 10−6𝑚2

c) 7,26𝑘𝑚2 = 7,26 ∙ (103𝑚)2 = 7,26 ∙ 106𝑚2

Tänk på att svaret ska ges i grundpotensform.

1.7) En sekel är 100år alltså 100·365·24·60=52560000 minuter (5,26∙ 107)

40 minuter är 40

5,25∙107≈ 0,7 ∙ 10−6 𝑠𝑒𝑘𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑚 ä𝑟 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑒𝑙.

Svaret är alltså JA

1.8) Om vi antar att medellivslängden är ungefär 80 år, är antalet pulsslag ungefär:

80 ∙ 365 ∙ 24 ∙ 60 ∙ 72 ≈ 3 ∙ 109 𝑠𝑙𝑎𝑔

Storleksordningen är alltså milliard, eller 109

1.9) Observera att kilogram är den enda SI enheten som har prefix.

a)3,5 ∙ 102𝑚 = 0,35 ∙ 103𝑚 = 0,35𝑘𝑚

b)8,1 ∙ 10−10𝑚 = 0,81 ∙ 10−9𝑚 = 0,81𝑛𝑚 (𝑛𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) c)0,00036𝑔 = 0,36 ∙ 10−3𝑔 = 0,36𝑚𝑔 (𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚) d)15 ∙ 103𝑘𝑚 = 15 ∙ 106𝑚 = 15𝑀𝑚 (𝑚𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

e)5,8 ∙ 103𝑘𝑔 = 5,8 ∙ 103∙ 103𝑔 = 5,8 ∙ 106𝑔 = 5,8𝑀𝑔 (𝑚𝑒𝑔𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚)

1.10) a) 1,21s dvs. hälften av tiden fram och tillbaka. b) Sträckan=hastigheten ·tiden.

𝑠 = 0,3 ∙ 109∙ 1,21 = 3,63 ∙ 108𝑚 = 363 ∙ 106𝑚 = 363𝑀𝑚

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :