• No results found

Program Genetikdagar 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Program Genetikdagar 2016"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Genetikdagarna 2016

Plats: Hotell Clarion, Arlanda

Tid: 28 januari kl.09.45 till 29 januari kl. 15:00, 2016

8.45-9.45 registrering och fika 9.45 Mötet öppnas

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus

10.00 Status NIPT

Erik Iwarsson, Docent, Överläkare, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset

10.15 Beteendegenetik

Markus Heilig, Professor, MD, Director, Center for Social and Affective Neuroscience, Dept. of Clinical and Experimental

Medicine, Linköping University

11.00 Crispr

Magnus Lundgren,forskarassistent inst för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet

11.40 Historiska perspektiv på rasbiologi och medicinsk genetik

Anna Tunlind, universitetslektor idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

12.30-13.30 Lunch

13.30 Nationell lägesrapport från verksamhetschefer

Utmaningar, bemanning, nya analyser

15.00 Fika 15.30

(2)

17.00

Möjlighet att arbeta i olika grupper tex ST läkare GV, VC mm. Några grupprum bokade

Alternativt bad, bastu eller fri lek

19.00

Middag; ”Mina Killar” underhåller

Fredag 29 januari

Start kl 09 NGS - nutid och framtid

Richard Rosenqvist , utmaningar och introduktion av SciLifeLab

WGS satsningen

Ann Nordgren WGS och Syndromdiagnostik

Anna Wedell

WGS och medfödda metabola sjukdomar Valtteri Wirta WGS teknisk presentation 10.00-10.30 Fika (+utcheckning) 10.30 -11.30 SFMGs arbetsgrupper inom NGS rapporterar: Teknikgrupp Svarsgrupp Medicinsk grupp Etik 11.30 -12.30

Respektive enhet presentation NGS

12.30 -13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Arbetsgrupper/ diskussion

References

Related documents

→ ju större population och ovanligare tillstånd, desto större a priori-risk för falska positiva (enligt Bayes teorem), ceteris paribus. → ju ovanligare tillstånd, desto svårare

Denna baskurs är på två dagar och innehåller teori och praktik som omedelbart kan omsättas i den kliniska vardagen så att alla som har kontakt med denna patientgrupp får ett

Denna baskurs är på två dagar och innehåller teori och praktik som omedelbart kan omsättas i den kliniska vardagen så att alla som har kontakt med denna patientgrupp får ett

I RCI 07/2012 anges som exempel på de som kan omfattas av en bevislättnad när identiteten inte går att klarlägga, då en förälder åberopar anknytning till den andra föräldern

• Om ett sjukvårdsbesök leder till att den givna informationen om patientens sjukdomstillstånd har betydelse för släktingars.. sjukdomsrisker kan konsultationen komma att innebära

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) gällande tilldelning av lägenheter ur Sollentunahems lägenhetsbestånd till Socialkontoret.. 2015/0635 KS KS

Trafik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan över hur man ska arbeta med att periodvis se över alla kommunens trafiksignaler och anpassa dessa till

undersökningen och för att kunna se om det är någon skillnad mellan elevernas begreppsförståelse för de begrepp jag valt, om de har läst NKB eller inte.. Eleverna kommer ifrån