• No results found

EXPONENTIALEKVATIONER ( Ekvationer som har obekanta i en eller flera exponenter.) Metod 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EXPONENTIALEKVATIONER ( Ekvationer som har obekanta i en eller flera exponenter.) Metod 1."

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

EXPONENTIALEKVATIONER

( Ekvationer som har obekanta i en eller flera exponenter.)

Metod 1. Med hjälp av potenslagar skriver vi båda leden som potenser med lika baser ( en potens på varje sida)

𝑎𝑎𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑔𝑔(𝑥𝑥)

Därefter identifierar vi exponenter och får följande (enklare) ekvation 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥).

Här finns potenslagar som vi oftast använder när vi löser exponentialekvationer:

Potenser med reella exponenter: Uttrycket ax är definierad för alla reella x om basen

>0 a .

Om a>0, b>0 , x och y är reella tal då gäller följande potenslagar:

q p

q p

a

a = (Om a>0, p och q hela tal, q ≠0)

Exempel1.

Lös ekvationen 2 ∙ 4𝑥𝑥 = 8 Lösning:

( )

, 1

1 , ,

0 =

=

=

=

=

+

a a a a a a

a a

a a a

x x

y x y x

y xy x

y x y x

, , )

(

x x

x x x

x x x

a b b

a

b a b

a

b a ab



 

=



 

 =

 

=

1 av 7

(2)

Vi använder potenslagar och skriver båda leden som potenser med basen 2 2 ∙ 4𝑥𝑥 = 8 ⇔

2 ∙ (22)𝑥𝑥 = 23 ⇔ 21∙ 22𝑥𝑥 = 23

22𝑥𝑥+1 = 23 ( 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1)

Vi harskrivit vänsterledet som EN potens med basen 2 och högerledet som EN potens med SAMMA bas).

Därför kan vi identifiera exponenter i ekv 1 22𝑥𝑥+1 = 23

2𝑥𝑥 + 1 = 3 ( 𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓å𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒) 2𝑥𝑥 = 2 ⇔

𝑥𝑥 = 1

( Anm: Den här gången är det enkelt att kontrollera lösningen: 2 ∙ 41 = 8 , OK) Svar. 𝑥𝑥 = 1

Exempel 2.

Lös ekvationen 1

4 ∙ 23𝑥𝑥 = √8 Lösning:

1

4 ∙ 23𝑥𝑥 = √8 ⇔ 2−2∙ 23𝑥𝑥 = �23 ⇔ 23𝑥𝑥−2 = 23/2

( Vi identifierar exponenter och får en enkel ekvation) 3𝑥𝑥 − 2 =3

2 ⇔

2 av 7

(3)

3𝑥𝑥 = 2 +3 2 ⇔ 3𝑥𝑥 = 7

2 ⇔ 𝑥𝑥 =7

6

Svar: = 7/6 Exempel 3.

Lös ekvationen

�2 3�

𝑥𝑥+1

=9 4 Lösning:

�2 3�

𝑥𝑥+1

= �3 2�

2

( 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑉𝑉𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑒𝑒𝑎𝑎!)

�2 3�

𝑥𝑥+1

= �2 3�

−2

Nu har vi lika baser och kan identifiera exponenter 𝑥𝑥 + 1 = −2 ⇔

𝑥𝑥 = −3 Svar. x = − 3 Exempel 4.

Lös ekvationen 5 ∙ 5𝑥𝑥+1= 1 Lösning:

5 ∙ 5𝑥𝑥+1= 1 ⇔ 5𝑥𝑥+2 = 1 ⇔

Det är uppenbart att exponent x+2 = 0 och 𝑥𝑥 = −2.

Alternativt men vi kan också skriva 1 som 50 5𝑥𝑥+2 = 1 ⇔

3 av 7

(4)

𝑥𝑥 = −2 Svar: 𝑥𝑥 = −2 Exempel 5.

Lös ekvationen 2𝑥𝑥+1 = 5𝑥𝑥+1 Lösning:

2𝑥𝑥+1 = 5𝑥𝑥+1

Den här gången har vi olika baser men samma exponent. Vi delar ekvationen med 5𝑥𝑥+1 och får

2𝑥𝑥+1 5𝑥𝑥+1 = 1

Som vi kan skriva

�2 5�

𝑥𝑥+1

= 1

Och därför 𝑥𝑥 + 1 = 0 eller 𝑥𝑥 = −1.

Svar: 𝑥𝑥 = −1 Uppgift 1.

Lös följande exponentialekvationer

a) 2𝑥𝑥 = 8 b) 10𝑥𝑥= 1/100

c) 3 ∙ 9𝑥𝑥 = 27 d) 15∙ 25𝑥𝑥 = √5𝑥𝑥 e) 32𝑥𝑥+4= 42𝑥𝑥+4 f) 7 ∙ 132𝑥𝑥−2 = 7 ∙ 42𝑥𝑥−2

Svar: a) 𝑥𝑥 = 3 b) 𝑥𝑥 = −2 𝑐𝑐) 𝑥𝑥 = 1 d) 𝑥𝑥 = 2/3 e) 𝑥𝑥 = −2 f) 𝑥𝑥 = 1

Några exponentialekvationer ( som innehåller potenssummor) löser vi genom att vi först faktoriserar båda leden

4 av 7

(5)

Uppgift 2. Lös följande exponentialekvationer.

( Tips: Faktorisera först varje led genom att bryta ut en gemensam faktor.) 𝑎𝑎) 3𝑥𝑥+2 + 5 ∙ 3𝑥𝑥+1+ 2 ∙ 3𝑥𝑥 = 26

𝑏𝑏) 2𝑥𝑥+2 + 3 ∙ 2𝑥𝑥+1+ 5 ∙ 2𝑥𝑥 =152 Lösning a)

3𝑥𝑥+2 + 5 ∙ 3𝑥𝑥+1+ 2 ∙ 3𝑥𝑥 = 26 ⇔ 3𝑥𝑥( 32 + 5 ∙ 31+ 2) = 26 ⇔ 3𝑥𝑥∙ 26 = 26 ⇔ 3𝑥𝑥 = 1 ⇔ 𝑥𝑥 = 0

Svar: 𝑎𝑎) 𝑥𝑥 = 0 b) 𝑥𝑥 = −1

Uppgift 3. Lös följande exponentialekvationer med hjälp av en lämplig substitution.

a) 52𝑥𝑥− 6 ∙ 5𝑥𝑥+ 5 = 0 b) 22𝑥𝑥− 6 ∙ 2𝑥𝑥+ 8 = 0 Lösning a)

Med hjälp av substitutionen 5𝑥𝑥= 𝑡𝑡 (*)

får vi en andragradsekvation 𝑡𝑡2− 6𝑡𝑡 + 5 = 0

Som har två rötter 𝑡𝑡1 = 1 𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ 𝑡𝑡2 = 5 ( kontrollera själv)

Nu bestämmer vi motsvarande x med hjälp av substitutionen 5𝑥𝑥= 𝑡𝑡.

5𝑥𝑥 = 1 ger 𝑥𝑥1 = 0 och

5𝑥𝑥 = 5 ger 𝑥𝑥2 = 1

Svar: 𝑥𝑥1 = 0, 𝑥𝑥2 = 1 b) 𝑥𝑥1 = 1, 𝑥𝑥2 = 2

5 av 7

(6)

Metod 2. (Logaritmering av båda leden)

Den här metod används oftast om vi INTE kan skriva båda leden med hjälp av en bas som t ex i ekvationen ( där b 𝑏𝑏 ≠ 𝑑𝑑 )

𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑐𝑐 ∙ 𝑑𝑑𝑔𝑔(𝑥𝑥)

För att förenkla ekvationen logaritmerar vi båda leden. Man kan använda vilken som helst logaritmbas men vi använder oftast basen e (≈ 2.7) eller basen 10.

Alltså får vi

ln�𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏𝑓𝑓(𝑥𝑥)� = ln (𝑐𝑐 ∙ 𝑑𝑑𝑔𝑔(𝑥𝑥) )

Anmärkning: Innan man använder den här metoden måste man repetera logaritmlagar speciellt nedanstående (där a, b>0):

ln(𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏) = ln𝑎𝑎 + ln𝑏𝑏 ln �𝑎𝑎

𝑏𝑏� = ln𝑎𝑎 − ln𝑏𝑏 ln(𝑎𝑎𝑛𝑛) = n ∙ ln𝑎𝑎 ln(1) = 0

Exempel1.

Lös ekvationen 2 ∙ 3𝑥𝑥 = 5 Lösning:

Vi logaritmerar båda leden ( vi kan t ex välja logaritm med basen e, den naturliga logaritmen) och får

ln (2 ∙ 3𝑥𝑥) = ln(5),

som vi utvecklar med hjälp av logaritmlagar:

ln(2) + ln (3𝑥𝑥) = ln(5) (regeln: ln(𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏) = ln𝑎𝑎 + ln𝑏𝑏 ) Vi förenklar vidare och får en enkel (linjär) ekvation

6 av 7

(7)

ln(2) + 𝑥𝑥ln (3) = ln(5) [ regeln ln(𝑎𝑎𝑥𝑥) = x ∙ ln𝑎𝑎 ) ] Härav

𝑥𝑥 ln 3 = ln 5 − 𝑒𝑒𝑒𝑒2 och

𝑥𝑥 =ln 5−𝑙𝑙𝑛𝑛2ln3 [=ln�ln352 ] Svar: 𝒙𝒙 =ln 5−𝑙𝑙𝑛𝑛2ln3

Uppgift 4. Lös följande exponentialekvationer a) 2 ∙ 3𝑥𝑥 = 5 ∙ 7𝑥𝑥 b) 3 ∙ 5𝑥𝑥+4 = 2 Svar: a) x = ln 5−𝑙𝑙𝑛𝑛2ln3−ln7 ( = ln�ln�523

7 ) b) 𝑥𝑥 = ln 2−𝑙𝑙𝑛𝑛3−4𝑙𝑙𝑛𝑛5

ln5

7 av 7

References

Related documents

De observationer som användes för att studera samband mellan total vibra- tionskraft och upplevt obehaget i föregående avsnitt har också använts i det- ta avsnitt för att

la (pekar tillbaka på filmmediet och på arbetsprocessen); hur en växelverkan mellan att göra och att skriva kan bli en filmisk kommentar kring problemet med att överföra verkligheten

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt bör analysera förutsättningarna för stöd till svensk basindustri sett mot bakgrund av EU:s

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att göra en översyn av reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge och tillkännager detta

Splinen ska interpolera datapunkterna, vilket ger de 6 ekvationerna.. b) Skriv ett program som använder funktionen trapets(f, int, h) för att ve- (8p) riera att

En kursdeltagare anser att hen endast i liten grad har uppnått kurens lärandemål, medan alla övriga anser att de antingen delvis, i hög grad eller i mycket hög grad har uppnått

1) Personalens upplevelser av inflytande, säkerhetsklimat och delaktighet i proaktivt arbetsmiljöarbete skiljer sig signifikant åt mellan olika arbetsgrupper. Ökat stöd från

Enligt min tolkning går det från en skala av ”inte så viktigt” till ”mycket viktigt” där lärare 1 och 3 anser att rättning kommer i andra hand och lärare 2 och 4 menar

Jag ville komma åt på vilket sätt pedagogerna ser fördelar respektive nackdelar med ASL som metod för elever i behov av särskilt stöd i deras läs- och skrivinlärning, samt

Man skulle kunna beskriva det som att den information Johan Norman förmedlar till de andra är ofullständig (om detta sker medvetet eller omedvetet kan inte jag ta ställning

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Appen och webbtjänsten är en viktig del i vår digitala resa och i vår ambition att göra det enklare och smidigare att boka resa med oss och att minska behovet av att ringa

This article will present results from very large wind farm simulations using AL and AD models in EllipSys3D [3], [4] from Technical University of Denmark (DTU) and Uppsala

Resultaten enligt tabell 40 visar att Bästa Metod anses fungerar förhållandevis bättre på mindre orter och landsbygd och sämre där det är hög om sättning av

I detta läget har man oftast ganska många värden att bedöma och ta hänsyn till, och för att minska ner det antalet och få hjälp med värderingen av olika typer av påverkan

[r]

[r]

[r]

z beyder konjugat Om en algebraisk ekvation med reella koefficienter har en linje-reell. lösning z 0 har den också lösningen z

[r]

Därför bildar första två kolonner en bas till im(A).. a) Bestäm ortogonala projektionen av vektorn

Mer komplicerade ekvationer och olikheter (t ex.. Med samma metod kan vi rita grafer som innehåller absolutbelopp. Denna metod kan användas på både enkla och svåra ekvationer.)

Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk, missbruk och beroende är att det sker i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och