Förteckning Delegationsbeslut Anmälda till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 december 2020.

Download (0)

Full text

(1)

1 2020-12-04

Dnr: UAN2020/117

Förteckning Delegationsbeslut 2020-11-11 – 2020-12-04 Anmälda till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 december 2020.

A. EKONOMI Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

(Robinson Vårfru) UAN2020/575 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

(Robinson Vårfru) UAN2020/576 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01 A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

(Robinson Vårfru) UAN2020/577 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Munksundsskolan UAN2020/578 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Munksundsskolan UAN2020/580 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Munksundsskolan UAN2020/581 Ulrika Björn TF Förvaltningschef 2020-11-12

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Korsängsskolan UAN2020/588 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-02

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Korsängsskolan UAN2020/589 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Korsängsskolan UAN2020/590 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Storskogens förskola UAN2020/649 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01 A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Robinson Fanna UAN2020/651 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Robinson Fanna UAN2020/655 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01 A.09 Beslut om tilläggsbelopp - Kulla

familjedaghem UAN2020/656 Ulrika Björn TF Förvaltningschef 2020-11-12

A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

Gröngarns förskola UAN2020/657 Ulrika Björn TF Förvaltningschef 2020-11-12 A.09 Beslut om tilläggsbelopp -

(Hindens förskola) UAN2020/664 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-12-01

A.10 Beslut

bokgåva/Fondkommitten UAN2019/479 Ordförande Mats Flodin 2020-09-28

B. UPPHANDLING Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

B.1 Direktupphandling avseende varor eller tjänster där avrop från ramavtal inte kan genomföras

Rektor (Anna Fenlacichi)

(2)

2

B.2 Anskaffningsbeslut och tilldelningsbeslut för varor eller tjänster för vilka avtal saknas eller när direktupphandling inte kan genomföras upp till 500 000 kr.

Rektor (Anna Fenlacichi)

B.1

Direktupphandling - Parkeringsplats till en av

kommunens förskolebussar UAN2020/697 Ulrika Björn TF Förvaltningschef

2020-11-23

B.2 Kontrakt skapande skola - Tina

Tombrock UAN2020/186 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-11-20

B.2 Kontrakt skapande skola -

Helena Alin UAN2020/186 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-11-20

B.2 Kontrakt skapande skola -

Gåspennan musik HB UAN2020/186 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-11-30

C. RÄTTSFRÅGOR OCH YTTRANDEN Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

C.10

Yttrande till Skolinspektionen inkl utredning och bilagor.(SI

2020:7350) UAN2020/585 Linda Lindahl förvaltningschef

2020-11-30

C.10

Yttrande och överlämnande av överklagan av tilläggsbelopp - till

Förvaltningsrätten UAN2020/661 Linda Lindahl förvaltningschef

2020-11-23

D.PERSONAL Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

D.1 TF Förvaltningschef UAN2019/794 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-11-30 D.1 TF Förvaltningschef UAN2019/794 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-11-12 D.1 TF Förvaltningschef UAN2019/794 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-11-18

D.3 Lönebidragsanställning,

anställning med rekryteringsstöd samt anställning enligt BEA

Rektor (Anna Fenlacichi)

D.5 Arbetsbefrielse med lön

utöver lag eller avtal i sammanlagt längst en vecka

Rektor (Anna Fenlacichi)

D.7 Avslutande av anställning

med förmåner, upp till 12 månaderm utöver lag eller avtal

Rektor (Anna Fenlacichi)

E. ÖVRIGT Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

E.1

Distansundervisning för gymnasiet fr.o.m 30

november 2020 UAN2020/683 Ordförande UANMats Flodin

2020-11-25

(3)

3

E.1 Distansundervisning på

gymnasiet UAN2020/800 Ordförande UAN Mats Flodin 2020-12-04

F. KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

F.1 Årligen upprätta en

plan för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling inom grundskola

Rektor (Anna Fenlacichi)

F.2 Anmäla, utreda och

vidta åtgärder mot kränkande

särbehandling inom grundskola

Rektor (Anna Fenlacichi)

G. FÖRSKOLA Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

H. ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

I.SKOLPLIKT/RÄTT TILL UTBILDNING OCH SÄRSKILDA

UTBILDNINGSFORMER Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

I.7 Särskild

undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats vid elevs längre tids sjukdom eller liknande skäl

Rektor (Anna Fenlacichi)

J. FÖRSKOLEKLASS Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

J.8-J.11 (DGO

UAN2020/483) Ansökan om

skolskjuts, samt UAN2020/308 Skolskjutshandläggare

Ingela Ernlund Tom 2020-11-30

(4)

4

skolskjuts vid särskilda skäl och växelvisbonde läsår 20/21. Bifall - Förskola

K. GRUNDSKOLA Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/731,

2020/02576 Ingela Ernlund 2020-11-18

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/732,

2020/02559 Ingela Ernlund 2020-11-04

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/733,

2020/02557 Ingela Ernlund 2020-11-04

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/734,

2020/02544

Ingela Ernlund

2020-10-19

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/735,

2020/02529 Ingela Ernlund 2020-11-04

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/736,

2020/02558 Ingela Ernlund 2020-11-18

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/737,

2020/02553 Ingela Ernlund 2020-10-23

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/738,

2020/02060 Ingela Ernlund 2020-11-04

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/739,

2020/02530 Ingela Ernlund 2020-10-19

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/740,

2020/02532 Ingela Ernlund 2020-11-12

”Riktlinjer för skolskjuts och avsnitt k.18-21(DGO

UAN 2020/483)” Avslag UAN2020/741,

2020/02568

Ingela Ernlund

2020-11-12 K.18- K.21 (DGO

UAN2020/483) Ansökan om skolskjuts, samt skolskjuts vid särskilda skäl och växelvisbonde läsår 20/21. Bifall - Grundskola

UAN2020/308 Skolskjutshandläggare

Ingela Ernlund Tom 2020-11-30

K.2 Beslut om

skoldagens längd och när den tidigast får börja och sluta

Rektor (Anna Fenlacichi)

K.5 Beslut om allsidigt

urval av ämnen till elevens val

Rektor (Anna Fenlacichi)

K.6 Möjlighet att börja

fullgöra skolplikten från det kalenderår

Rektor (Anna Fenlacichi)

(5)

5

barnet fyller 6 år under vissa förutsättningar

K.16 Beslut om

avstängning av elev helt eller delvis under

utredningstiden maximalt en vecka

Rektor (Anna Fenlacichi)

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/76 Hanna 2020-11-04

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/80 Hanna Dalton 2020-11-04

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/80 Placeringshandläggare

Hanna Dalton 2020-11-12

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/76 Placeringshandläggare

Hanna Dalton 2020-11-12

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/81 Placeringshandläggare

Hanna Dalton 2020-11-18

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/82 Placeringshandläggare

Hanna Dalton 2020-11-18

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/83 Placeringshandläggare

Hanna Dalton 2020-11-18

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/84 Placeringshandläggare

Hanna Dalton 2020-11-18

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/85 Placeringshandläggare

Hanna Dalton 2020-11-18

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/86 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-19

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/87 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-23

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/88 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-19

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/89 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-23

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/90 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-25

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/91 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-25

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/92 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-25

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/93 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-25

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/95 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-25

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/96 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-26

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/97 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-26

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/98 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-11-30

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/100 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-12-02

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/101 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-12-02

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/102 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-12-02

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/103 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-12-03

(6)

6

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/104 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-12-03

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/105 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-12-03

K.12 Beslut om

skolplacering UAN2020/296/106 Placeringshandläggare Hanna Dalton 2020-12-03

K.12

Avtal mellan Bergtallens skola och Enköpings kommun HT20 gällande placering av elev

UAN2020/670

Linda Lindahl förvaltningschef

2020-11-18

L.

GRUNDSÄRSKOLA Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

M.FRITIDSHEM Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

M.1 Erbjudande av

utbildning i fritidshemmet på grund av familjens situation

Rektor (Anna Fenlacichi)

M.2 Erbjudande av

utbildning i fritidshemmet på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling

Rektor (Anna Fenlacichi)

N. FRISTÅENDE ENHETER Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

O.

GYMNASIESKOLA Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

O.2

Beslut om samverkans avtal - Bilaga till samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 2021/2022

UAN2020/669 Linda Lindahl förvaltningschef

2020-11-18

O.27 (DGO UAN2020/483) Bifall reseersättning, inackordering, UL skolkort gymnasiet

UAN2020/377 Skolskjutshandläggare

Lill-Marie Bernström Tom 2020-11-30

O.28 Reglering mellan

kommunala UAN2020/668 Linda Lindahl förvaltningschef 2020-11-17

(7)

7

huvudmän.

Erbjudande om plats på Introduktionsprogram för enskild elev

P.GYMNASIESÄRSKOLA Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

Q. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

Q2a

Beslut om antagning av elever till Komvux, grundläggande kurser

201001- 201031. 111

st Rektor Lena Örn

2020-10-31 Q2b

Beslut om antagning av elever till Komvux, gymnasiala kurser

201001- 201031. 116

st Rektor Lena Örn

2020-10-31 Q2c

Beslut om antagning av elever till Komvux, svenska för invandrare

201001-

201031. 62 st Rektor Lena Örn 2020-10-31

R.SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

S.YRKESHÖGSKOLAN Paragraf i

Delegationsordningen

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande

tjänsteman (Delegat)

Beslutsdatum

Figure

Updating...

References

Related subjects :