(1)From: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@eskilstuna.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@eskilstuna.se>

Sent: den 26 augusti 2019 14:21

To: M Remissvar

Cc: Johanna Janson

Subject: M2019/00796 - Eskilstuna kommun

Hej!

Eskilstuna kommun har inga synpunkter på remiss M2019/00796

Med vänlig hälsning

Registrator för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret, ledningsstaben Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Stadshuset, Fristadstorget eskilstuna.se

Vi gör Eskilstuna - tillsammans

Figure

Updating...

References

Related subjects :