• No results found

Om SÄBO Vitsippan Dagen för HALT-mätning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Om SÄBO Vitsippan Dagen för HALT-mätning"

Copied!
19
0
0

Full text

(1)

Facit Fallövningar

(2)

. Sid

Om SÄBO Vitsippan– Dagen för HALT-mätning

• 20 sängplatser tillgängliga för vårdtagare

• 2 av dem är planerade för korttidsvård.

• Vitsippan har vårdtagare med olika former av insatsbehov, de flesta har ett omvårdnadsbehov som ett resultat av ålderdom eller fysisk sjukdom.

• Idag bor 19 vårdtagare på enheten.

• Två vårdtagare har avböjt deltagande i kvalitetsregistret Senior alert.

• En av vårdtagarna återkom till sin växelvårdsplats (korttidsplats) kl. 8:00 efter att ha varit i hemmet under 1 vecka.

• Under natten blev en vårdtagaren inkörd till sjukhuset efter några dagars

sjukdom, det är fortfarande oklart om han kommer tillbaka under dagen eller blir inlagd på sjukhuset.

• Två vårdtagare är borta under dagen för att få sin regelbundna dialysbehandling.

2020-06-11 2

(3)

. Sid

Frågor om enheten

• Vad är Vitsippan för enhetstyp?

• Hur många sängplatser har enheten totalt på mätdagen?

• Vad är beläggningen på mätdagen?

• Kan alla vårdtagare vara med i HALT-mätningen?

2020-06-11 3

(4)

. Sid

Svar

• Vad är Vitsippan för enhetstyp? – Allmän vård- och omsorg

• Hur många sängplatser har enheten totalt på mätdagen? – 20 sängplatser

• Vad är beläggningen på mätdagen? – 19 vårdtagare

• Kan alla vårdtagare vara med i HALT-mätningen? – Nej, 15 kan delta. 2 har avböjt deltagande i SA och en är precis tillbaka (mindre än 24 timmar samt 1 vårdtagare som inte var på plats kl. 8.)

2020-06-11 4

(5)

. Sid

Vårdtagare 1

Kom för två dagar sedan utskriven från sjukhus, där han vistats drygt en vecka efter en knäoperation. Han kom direkt till boendet, för korttidsvård, på kvällen för två dagar sedan. Just nu använde han ett gåhjälpmedel och är förövrigt i god kondition. På mätdagen har han haft flera episoder med diarré och kräkningar, vilka startade dagen innan. Han har inga trycksår eller andra sår, förutom operationssår kvar på ena knäet, och inga katetrar. På mätdagen har han normal temperatur, är fullt orienterad och inte

inkontinent.

2020-06-11 5

(6)

. Sid

1. Kan vårdtagaren delta i mätningen?

2. Vad ska du registrera för vårdtagaren?

2020-06-11 6

Frågor vårdtagare 1

(7)

. Sid

Svar vårdtagare 1

Delta?

Registrera?

Ja, kriterier uppfyllda. Varit på plats senaste 24 timmarna.

Riskfaktorer, Vårdtyngdsindikatorer

Kriterier för registrering av tecken och symtom på infektion:

1. Debut av symtom ska ha börjat senare än 48 timmar efter tidpunkten för inflytt eller återinflytt på enheten. Inkubationstid för aktuell infektion ska beaktas.

2. Alla symtom måste vara nya eller ha akut försämrats.

3. Icke-infektiösa orsaker till tecken och symtom ska alltid beaktas innan registrering.

(8)

. Sid

Kvinna som bott heltid på boendet mindre än ett år. Hon har den senaste veckan inte lämnat avdelningen. Hon är funktionsnedsatt, har

urininkontinens, är sängliggande och desorienterad. Hon har ett sakralt trycksår som dagligen sköts om, men har inga andra sår. För 8 månader sedan var hon intagen på sjukhus. Sedan dess har hon inte haft några

katetrar. Idag har hon ett ödem på nedre delen av höger ben som är varmt, rodnat och ömt vid beröring. Dagen innan mätning hade vårdcentralsläkare förskrivit fusidinkräm, två appliceringar per dag, i sju dagar. På

mätningsdagen vaknar hon med en torrhosta, verkar täppt i näsan och säger att hon har ont i halsen. Tempen är normal vid kontroll.

2020-06-11 8

Vårdtagare 2

(9)

. Sid

1. Kan vårdtagaren delta i mätningen?

2. Vad ska du registrera?

3. Hur många infektioner ska registreras?

4. Hur många antibiotika ska registreras?

5. Vilken ”ingång” i HALT-modulen ska användas?

2020-06-11 9

Frågor vårdtagare 2

(10)

. Sid

Svar vårdtagare 2

2020-06-11 10

Delta?

Registrera?

Hur många infektioner?

Hur många antibiotika?

Var i modulen?

Ja, kriterier uppfyllda

Riskfaktorer, Vårdtyngdsindikatorer, Infektion

2 stycken, hud- och

mjukdelsinfektion i benet och en luftvägsinfektion

Inga! Fusidinkräm ej systemisk

Vårdtagaren visar tecken/symtom för båda infektionerna på mätdagen – Välj ingång ”Tecken och symtom på dagen för mätning.”

(11)

. Sid

Vårdtagare 3

Man med diabetes som bott på boendet i 5 år. Han var intagen på sjukhus för cirka fem veckor sedan och har en urinkateter som suttit under en längre tid, men har inga andra katetrar. Han har en normal temperatur och är helt orienterad. Aptiten är god och vårdtagaren mår bra, förutom det trycksår på höften som stör honom. Såret har uppkommit under sjukhusvistelsen på grund av sängliggande under en längre period.

Laboratorieresultat från två konsekutiva urinprov visar förekomst av

>105 cfu/ml Enterococcus faecalis känsliga för glykopeptider.

Husläkare, som besökte boendet, har ordinerat och startat en fem- dagars behandling med oral trimetoprim för en misstänkt cystit.

Journalanteckningar innehåller ingen information om feber eller andra symtom. Urinkatetern är inte blockerad eller läckande.

2020-06-11 11

(12)

. Sid

Frågor vårdtagare 3

• Vad ska du registrera?

• Vilka infektioner ska registreras?

• Vilka antibiotika ska registreras?

• Vilken ”ingång” i HALT-modulen ska användas?

2020-06-11 12

(13)

. Sid

Svar vårdtagare 3

2020-06-11 13

Registrera?

Vilka infektioner?

Vilka antibiotika?

Var i modulen?

Riskfaktorer, vårdtyngdsindikatorer, antibiotika och mikrobiologi (om det är ett europeiskt HALT-år)

Inga infektioner

Trimetoprimbehandling

Vårdtagaren visar inga

tecken/symtom på mätdagen – Välj ingång ”Antibiotikabehandling på dagen för mätning där inga tecken och symtom finns på mätdagen

(14)

. Sid

Vårdtagare 4 – Scenario 1

Kvinna som bott heltid på enheten i tre år. Hon ligger i sin säng kl. 8 på mätdagen.

Hon mår generellt bra, har inga sjukhusvistelser sedan hon flyttade till det särskilda boendet. Hon har inte katetrar, inga sår och är

kontinent. Hon är dock dement. Hon använder rullstol vid förflyttningar.

För två dagar sedan klagade hon på obehag och smärtor vid

urinering, och dagen efter hade hon även feber (37,9oC ). En läkare från vårdcentralen ordinerade nitrofurantoin, tre gånger dagligen under fem dagar, för en infektion i nedre urinvägarna. På mätdagen har hon fortfarande feber och övriga symtom finns kvar. Ett urinprov är skickat till laboratoriet, men provsvaret är okänt.

2020-06-11 14

(15)

. Sid

Frågor vårdtagare 4 scenario 1

• Ska en infektion registreras?

• Vilka tecken och symtom i så fall?

• Ska antibiotika registreras?

• Vilken ingång/ingångar ska användas i modulen?

2020-06-11 15

(16)

. Sid

Svar vårdtagare 4:1

• Infektion registreras?

• Vilka tecken och symtom?

• Antibiotika registreras?

• Ingång/ingångar?

2020-06-11 16

Ja

Feber, Akut dysuri

Nitrofurantoin

Vårdtagaren visar tecken/symtom för infektion på mätdagen – Välj ingång ”Tecken och symtom på dagen för mätning.”

(17)

. Sid

Kvinna som bott heltid på enheten i tre år. Hon ligger i sin säng kl. 8 på mätdagen.

Hon mår generellt bra, har inga sjukhusvistelser sedan hon flyttade till det särskilda boendet. Hon har inte katetrar, inga sår och är

kontinent. Hon är dock dement. Hon använder rullstol vid

förflyttningar. Sedan en lång tid tillbaka står hon på en profylaktisk behandling med metenamin för urinvägarna.

För fem dagar sedan klagade hon på obehag och smärtor vid

urinering, och dagen efter hade hon även feber (37,9oC). En läkare från vårdcentralen ordinerade nitrofurantoin, tre gånger dagligen under fem dagar, för en infektion i nedre urinvägarna. På mätdagen mår hon bättre och symtomen är borta. Det här är sista dagen på behandlingen. Ett urinprov (mittstråle) har skickats till laboratorium.

Urinprovet visade på förekomst av >105 cfu/ml E.coli och

bakterierna var känsliga för cefalosporiner och karbapenemer.

2020-06-11 17

Vårdtagare 4 – Scenario 2. En europeisk

HALT-mätning pågår.

(18)

. Sid

Frågor vårdtagare 4, scenario 2, En europeisk HALT-mätning pågår.

• Hur många infektioner ska registreras på vårdtagaren?

• Hur många antibiotikabehandlingar ska registreras på vårdtagaren?

• Vilken ingång/ingångar ska användas i modulen?

• Om det är en europeisk HALT-mätning detta år – behöver jag registrera något mer än vanligt och vad i så fall?

2020-06-11 18

(19)

. Sid

Svar vårdtagare 4:2

• Hur många infektioner ska registreras?

• Hur många

antibiotikabehandlingar ska registreras?

• Vilken ingång/ingångar ska användas i modulen?

• Om det är en europeisk HALT- mätning detta år – behöver jag registrera något mer än vanligt och vad i så fall?

2020-06-11 19

En urinvägsinfektion

Två, en profylaktisk behandling med metenamin och en behandling

nitrofurantoin för en UVI

Vårdtagaren visar inga tecken/symtom på mätdagen – Välj ingång

”Antibiotikabehandling på dagen för mätning där inga tecken och symtom finns på

mätdagen

Ja, ange vad som hittades i odlingsprovet – om det växte, vad som växte och

antibiotikaresistens för vissa arter. I detta fall växt av E.coli som var känslig (S) för

cefalosporiner och karbapenemer

References

Related documents

Den huvudfrågeställning vilken styrt analysarbetet är: Vilka egenskaper och kompetenser konstrueras som viktiga för lärare att inneha i Maciej Zarembas artikelserie Hem till

olika regioner och kulturer i världen. - Grundkokböcker: Övergripande kokböcker med detaljerad information om matlagning. - Hälsa: Litteratur som omfattar allmänna kostråd,

Till allt detta erfordras icke blott krafterna och modet hos de återvändande, i många fall kroppsligt defekta och sinnesskakade krigarskarorna eller hos den

Sjuksköterskan behöver utbildning och förutsättningar för att identifiera tecken på nedstämdhet och depression, sjuksköterskan behöver också samarbeta med sina medarbetare

Vidare visar resultatet att föräldrarna kan se på deras barn att de är delaktiga i en verksamhet där man använder tecken som stöd bla genom att många av barnen visar tecken hemma

Detta framhåller enligt min tolkning kommunikation som något avgörande gällande barns språkliga utveckling och möjlighet till samspel med andra människor.. För

Diagnosen hepatit C ställs med hjälp av blodprov där det kontrolleras om antikroppar mot hepatit C finns och om hepatit C-virus hittas i blodet.. När kroppen kämpar mot en

förnybar energi från vår vind och vattenkraft för att lysa upp vår byggnad.... Miljö

Utifrån det andra demokratiperspektivet – varför (inte) demokrati – så ser vi att läromedlet motiverar demokrati med att det är det bästa sättet att styra ett land, eftersom

Kla- rar föräldern inte av att vara en trygg och förutsägbar anknytningsperson kan till exempel en pedagog på förskolan, eller annan vuxen som ger detta kontinuerligt, ge barnet andra

The companies that participated in this study are adopting their first steps towards continuous experimentation and are running their first experiments or trying to scale

Hon beskriver även att fysisk aktivitet inte bör ses som en separat aktivitet utan bör vara integrerad i barns vardag, samt att ett intresse för rörelse kan medföra att

 Om misstanke finns att barnet/ungdomen utsatts för.. vattkoppsvirus bör kontakt tas med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Almi Företagspartner AB:s kompletterande roll samt att samverkansuppdrag vad gäller andra aktörer bör förstärkas

De bilder som vi tar till oss som barn har stor betydelse för vår framtida tolkning av visuella tecken.. Den grafiska formgivningen formar även vår blick och man kan därför tala om

Till alla urklippen ovan fogar Henrik en fotnot. Det sätt på vilket de två sista citaten hanteras kan tyda på ett mer avancerat kritiskt tänkande än det första sättet skildrar.

[r]

Vi brukar inte skriva ut plustecknet framför tal men det

Syftet är inte att göra narr av Stravinskij eller att vara respektlös för sakens skull – utan snarare att förhålla mig kritisk till tanken om GENIET som jag nämnt

[12] “Om en befattningshavare avslutar ett samtal med en person som är oförskämd eller arg eller som för en diskussion som inte leder vidare behöver detta givetvis inte innebära

pade käjsardömet, hafva också upprepade krig, såväl mellan dess stater inbördes som med andra länder, slukat ofantliga summor, hvarjemte nödigt ansedda förberedelser till nya

hård atmosfär som målas upp, men samtidigt tar modetidningarna tidens anda till sig och vänder på den till något positivt; en världsförbättrare. Det tar fram det allvarsamma

Därefter lades fokus på att se samband mellan de olika grupperna, eftersom fallstudien ämnar undersöka hur ledare bör agera i en organisationsförändring för att