Promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Remissyttrande

Datum 2020-11-19 Diarienummer FST 2020/510 Regeringskansliet Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se

ju.L4@regeringskansliet.se

Dnr: Ju2020/04130

Promemorian Förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med

fler än åtta deltagare.

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Ulrika Melin

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :