• No results found

Så får fler boende i särskilt utsatta. områden jobb eller utbildning. Klicka här för att ändra format

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Så får fler boende i särskilt utsatta. områden jobb eller utbildning. Klicka här för att ändra format"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Så får fler boende i särskilt utsatta

områden jobb eller utbildning.

Per Hammar

Näringspolitisk expert integration per.hammar@almega.se

(2)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Andel av befolkningen (20-64 år) 2018, procent

Källa: SCB

13,0

17,1

22,6

4,8

8,4

13,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

2000 2010 2018

Utrikes födda Födda utanför Europa

(3)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Andel av befolkningen (20-64 år) i riket i arbete 2017, procent

Källa: SCB, RAMS samt AKU

52,9

38

46 64,9

58,9 61,9

83,8 79,8 81,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Män Kvinnor Båda könen

Nyanlända Utrikes födda Hela befolkningen

(4)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Andel av befolkningen (20-64 år) i alla särskilt utsatta områden i arbete 2017, procent

Källa: SCB, Stativ samt AKU

54

29,4

42,8 63,1

52,7

58,1

83,8 79,8 81,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Män Kvinnor Båda könen

Nyanlända Alla boende Hela befolkningen riket

(5)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Andel av befolkningen (20-64 år) i alla särskilt utsatta områden i arbete 2014 - 2017, procent

Källa: SCB, Stativ samt AKU

57,4 59,6 61,3 63,1

47,4 49,1 51,8 52,7

0 10 20 30 40 50 60 70

2014 2015 2016 2017

Alla män Alla kvinnor

(6)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Andel av alla nyanlända (20-64 år) i alla särskilt utsatta områden i arbete 2014 - 2017, procent

Källa: SCB, Stativ samt AKU

46,2 48,1 49,7

54

25,1 26,1 29,2 29,4

0 10 20 30 40 50 60

2014 2015 2016 2017

Alla män Alla kvinnor

(7)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyanlända män i särskilt utsatta områden

54 procent arbetade 2017. Av de som arbetade fanns:

19 procent i restaurangyrken

14 procent i lager och föraryrken 13 procent i bygg och hantverk

12 procent i städning och rengöring

5 procent i vård och omsorg

(8)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Alla män i särskilt utsatta områden

63 procent arbetade 2017. Av de som arbetade fanns:

19 procent föraryrken och lager 10 procent inom restaurangyrken

8 procent inom bygg och hantverk 7 procent inom vård och omsorg

7 procent inom städning och rengöring

5 procent inom industri och tillverkning

(9)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyanlända kvinnor i särskilt utsatta områden

29 procent arbetade 2017. Av de som arbetade fanns:

33 procent i städning och hemservice 22 procent i vård och omsorg

9 procent i förskola och skola

8 procent i restaurangyrken

(10)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Alla kvinnor i särskilt utsatta områden

53 procent arbetade 2017. Av de som arbetade fanns:

29 procent i vård och omsorg 16 procent i skola och förskola

13 procent inom städning och hemservice 7 procent inom restaurang

5 procent i butiksyrken

(11)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Almegas fem förslag för bättre integration.

Reformera Arbetsförmedlingen.

Inför ett kompetensavdrag.

Genomför etableringsjobben.

Ökade ekonomiska drivkrafter till arbete.

Skärp kontrollen att de arbetsmarknadspolitiska

regelverken efterlevs.

(12)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Reformera Arbetsförmedlingen.

Aktivering. Arbetslösa måste få rätt stöd dag 1.

Intensiva aktiviteter för nyanlända. Flexibel etableringstid.

Prioritera bristyrkesutbildningar.

Utbildningsplikten svår att förverkliga.

(13)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Inför ett kompetensavdrag.

Låt företagen dra av halva kostnaden för personalutbildning.

Från ingångsyrke till bristyrke.

Frigör ingångsjobben.

Fler får rätt jobb snarare än ett jobb.

(14)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Genomför etableringsjobben.

Statliga lönestöd viktig del av jobbintegrationen.

Arbetsmarknadens parter överens om nytt anställningsstöd.

Enklare och billigare att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa med etableringsjobben.

(15)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Ökade ekonomiska drivkrafter till arbete.

Arbetslöshetsförsäkringen fungera som omställningsförsäkring.

Tidsbegränsa ersättningarna vid arbetslöshet.

Individualisera och gör etableringsersättningen jämställd.

Ställ krav på motprestation för försörjningsstöd vid arbetslöshet.

(16)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Skärp kontrollen av de

arbetsmarknadspolitiska regelverken.

Kontroll och hot om sanktioner minskar tiden i arbetslöshet.

Skärp bedömningen och kontrollen av lämpligt arbete i arbetslöshetsförsäkringen.

Skärp kontrollen av att aktiviteter i de arbetsmarknadspolitiska programmen fullföljs.

Se till att sanktioner verkställs när arbetssökande missköter arbetssökandet.

(17)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Järvaveckan 11 juni kl 15.00

presenteras 2020 års rapport.

Per Hammar

Näringspolitisk expert integration per.hammar@almega.se

References

Related documents

För att få bedriva vård och omsorg inom ett område som Kommunalförbun- det Sjukvård och 0msorg i Norrtälje beslutat att upphandla enligt lagen om valfrihetssystem, krävs att

Det finns vissa skillnader i taxesystemen kommunerna emellan och det kan vara intressant att titta närmare på vilka konsekvenser det får. Det har vi gjort redan i år utifrån

(erbjuds som alternativ till lunch, måndag – fredag) Wienerkorv med stekt potatis, gurkmajonnäs, grönsaker, senap och ketchup Smaklig Måltid!.. Vecka

Om du tackar nej till anvisad lägenhet på särskilt boende under din korttidsvistelse, kan du inte vänta tills nästa erbjudande utan får återgå till ditt hem

Genomgående under examensarbetes framväxt har författarna till examensarbetet haft en dialog om tidigare erfarenheter av att vårda äldre personer på särskilt boende som lidit

Bild 5: Regionernas kostnader för hälso- och sjukvård enligt SKR Bild 6: Andel regionfinansierad privat utförd primärvård och specialistvård.. Bild 7: Regioners köp

När du vet vilket minimibelopp (levnadskostnader) som du har rätt till och din boendekostnad och lägger ihop dessa två summor får du vad vi kallar ditt förbehållsbelopp.

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden REGIONENS MÖJLIGHETER ATT ÖKA VÅRDKAPACITETENa. MED HJÄLP AV