• No results found

formler Lösa problem med hjälp av Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "formler Lösa problem med hjälp av Högre nivå"

Copied!
1
2
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Alirskolan

Högre nivå

Lösa problem med hjälp av formler

1. Följande samband gäller för en bil: s=vt ,

där s = sträckan som bilen kört på tiden t timmar med hastigheten v km/h.

a) Lös ut v ur formeln.

b) Använd formeln för att beräkna vilken hastighet bilen haft om den på två timmar kört 190 km.

2. Arean hos en triangel kan beräknas med formeln A bh

= 2 där b = triangelns bas och h = triangelns höjd.

a) Lös ut b ur formeln.

b) Beräkna basen hos en triangel med arean 495,6 dm2 och höjden 240 cm.

Svara i meter.

3. Följande samband gäller för en häst som springer över ett fält:

t v = s

där s = sträckan som hästen sprungit på tiden t med hastigheten v.

a) Lös ut t ur formeln.

b) Använd formeln för att beräkna hur lång tid det tar för hästen att springa över det 1,5 km långa fältet om den springer med hastigheten 30 km/h.

4. Omkretsen hos en cirkel kan beräknas med formeln O= 2r där r = cirkelns radie.

a) Lös ut r ur formeln.

b) Beräkna radien hos en cirkel med omkretsen 175 cm.

5. Volymen hos en cylinder kan beräknas med formeln V =r2h , där r = radien hos bottenytan och h = cylinderns höjd.

a) Lös ut h ur formeln.

b) Beräkna höjden hos en cylinder med volymen 1,0 liter och radien 12 cm.

6. Arean hos en cirkel kan beräknas med formeln A=r2 , där r = cirkelns radie.

a) Lös ut r ur formeln.

b) Beräkna radien hos en cirkel med arean 1,0 m2. 7. Volymen hos en kon kan beräknas med formeln

3

2h V =r . a) Lös ut r.

b) Beräkna bottenytans radie hos en kon med volymen 1,0 liter och höjden 2,0 dm.

Lösningar

Lösningar

References

Related documents

[r]

4 När antalet värden är jämnt, är medianen det värde som ligger mitt emellan de två värden som ligger i mitten.. Alltså medelvärdet av de två mittersta värdena när

Vårt förslag är att en elev bör ha minst 10 poäng, och poäng inom alla förmågor, för att ha påvisat en godtagbar kunskapsnivå.. För att en elev ska sägas påvisa en mer

[r]

1 Ett försök till lösning Här finns ett försök till lösning, men försöket leds inte till ett slut och/eller innehåller allvarliga brister.. 0 Poängunderlag saknas Korrekt

Ange ett fullständigt bevis till formeln för derivatan av produkt av

b) Bestäm de intervall där funktionen är växande, avtagande, böjningspunkter (in‡ection points), och de intervall där funktionen är konkav uppåt och konkav neråt.. Rita en skiss

Bevisa

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck.

Niklas Dahrén.

c= Koncentrationen partiklar, vilket innebär substansmängden partiklar som finns inom en viss volym av en lösning (mäts i mol/dm 3 ).. n=

pq-formeln fungerar på alla andragradsekvationer men i vissa fall finns det enklare metoder. Om uttrycket under rottecknet blir negativt har vi två

[r]

”Anledningen till att potatisens tyngd i saltvattnet är minst beror på att potatisbitens lyfts upp av vatten och saltvattnet är tätast vilket skapar större lyftkraft.”..

Ignorera det faktum att hastigheten minskar, beräkna den som lika stor fr.o.m att bilen nuddar linjalen tills att den stannar.. Svara i ett värde avrundat tilll två

Men det är inte bara Martin Vanger som är våldsam utan även Lisbet när hon upprepade gånger slår Martin Vanger med en golfklubba då hon kommer till undsättning för

Micke, Lotta, Linda och rektor Mats är ute och åker i snöyran.. De håller medelhastigheten

Diskursens tydliga påverkan av idrottselevernas extra frånvaro från matematiklektionerna kännetecknas också av att det saknas ett samarbete mellan matematiklärarna

• Hastighet  0.001c  4400 år till Alpha Centauri 26 miljoner år till Vintergatans mitt. • Hastighet  0.1c  44 år till Alpha

• Hastighet  0.001c  4400 år till Alpha Centauri 26 miljoner år till Vintergatans mitt. • Hastighet  0.1c  44 år till Alpha

Tiden ombord går långsammare än för observatör på jorden. • Rymdskepp med konstant

– Kan resa bakåt i tiden, men inte till en tid innan maskhålet

Använd formeln för basbyte för att beräkna (approximativt) nedanstående logaritmer (a,b med miniräknare). Vi använder formeln för basbyte