Nu är det klart vilka som ska utveckla det första delområdet i Falsterbokanalprojektet!

Full text

(1)

Visionsbild av Gläntan

2019-02-15 09:52 CET

Nu är det klart vilka som ska utveckla det första delområdet i

Falsterbokanalprojektet!

I somras utlystes en markanvisningstävling för delområdet Gläntan inom Falsterbokanalprojektet. Nu har det vinnande bidraget utsetts och det är fastighetsutvecklaren JR Kvartersfastigheter tillsammans med arkitektfirman Wingårdhs arkitektkontor AB som ges förtroendet att utveckla detta unika område.

(2)

Vellinge kommun har under flera år drivit utvecklingen av Falsterbokanalen med ambitionen att skapa en plats där man vill vistas och vara tillsammans. I planprogrammet har kanalområdet delats in i tre övergripande

utvecklingsområden; Hamnen, Piren och Gläntan. Delområdet Gläntan är det första delprojektet som kommer att bestå av bostadsbebyggelse och service.

Lägenheter och radhus som binder samman Höllviken och Ljunghusen, skapar en ny entré från vattnet.

Vid brofästet skapas ett torg som binder samman kanalen med väg 100, en ny mötesplats för gemenskap och rekreation. I byggnaden finns möjlighet till en blandning av verksamheter som skapar liv till området under dygnets alla timmar. Kanalväktartornet kommer att få en framträdande roll i området som ett landmärke och blir karaktärsskapande i området.

Det vinnande bidraget kännetecknas av en arkitektur som visar stor respekt för platsen, naturen, miljön och dess kulturvärden. Husen samspelar med tallarna och kanalen och förstärker upplevelsen längs kanalen. Bostadshusen, i tallskogen byggs i 2-3 våningar och husens träfasader smälter in i skogen.

Totalt kommer det att byggas 70 bostäder.

- Jag tror att de vinnande anbudsgivarna kommer lyckas bra med att utforma området i och kring Gläntan till ett attraktivt och levande bostadsområde på ett sätt som värnar om platsen, skogen och den historiska miljön, säger Martina Ljung som är projektledare för Falsterbokanalprojektet.

Totalt inkom åtta tävlingsbidrag i markanvisningstävlingen. 

Kontaktpersoner: 

Projektledare Martina Ljung Tfn 040-42 51 58

E-post: martina.ljung@vellinge.se

Samhällsbyggnadschef Anna Möller Tfn 040- 42 52 99

E-post:anna.moller@vellinge.se

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några

(3)

av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Kontaktpersoner

Gustaf Lorentz Presskontakt

Kommunikationschef gustaf.lorentz@vellinge.se 040-635 42 33

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :