Produktblad Ledarskap i utmanande tider

Full text

(1)

Produktblad

Ledarskap i

utmanande tider

(2)

kompetensexpress.se 2

SAMMANFATTNING

E-learningen Ledarskap i utmanande tider är en utbildning som på cirka en timme tar dig med på en genomgång av tankar och synsätt som kan vara bra att stärka i tider när utmaningarna är större. Kriser, förändringar olika typer av omvälvande händelser gör att ledarskapet ställs på sin spets. Och den mest erfarne ledare kan behöva ägna en stunds reflektion åt att se hur det egna ledarskapet kommer bäst till sin rätt just nu, och vad som är prioriterat för att ledsaga medarbetare och verksamhet ur kris och utmaningar. Utbildningen ger insikter och kunskaper och ger deltagaren förståelse för ledarskapets utmaningar och tips och vägledning på eget agerande.

Utbildningen baseras på såväl det transformerande ledarskapets grunder som teorier från teamforskning och kommunikationsvetenskap.

Målgrupp

För alla chefer som har extraordinära utmaningar att ta sitt team och sin organisation igenom

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller 8 kapitel med filmer, övningar och reflektioner. Varje film är mellan 5 - 7 minuter lång, övningarna och den personliga handlingsplanen fördjupar kunskapen. Totalt tar utbildningen cirka en timme att gå igenom.

1. Ledarrollen i utmaningar 2. Psykologi i utmanande lägen 3. Situationsanpassat ledarskap 4. Teamets utmaningar

5. Vikten av kommunikation 6. Att samtala på distans 7. Sorg och kris

8. Från reaktion till nyorientering

(3)

kompetensexpress.se 3

PEDAGOGISK STRUKTUR

FAKTAFILMER

Varje kapitel innehåller en film på ca 5 -7 minuter med korta faktadelar och vägledning. Filmerna vägleds av sex specialister som under mer än 100 år sammanlagt- arbetat med förändring, ledarskap och krisberedskap.

ÖVNINGAR

I utbildningen finns övningar som stärker lärandet, ger insikter och förståelse.

REFLEKTION - HANDLINGSPLAN

Varje kapitel avslutas med en reflektionsdel som också styr mot den personliga handlingsplanen.

Frågor som omvandlar teori till praktiskt arbete.

(4)

kompetensexpress.se 4

TVÅ SÄTT ATT KÖPA IN UTBILDNINGEN

A. Köp loss utbildningen till eget LMS

Utbildningen är byggd i Articulate Storyline. För installation på eget LMS levereras utbildningen som en SCORM-fil. Du betalar en initial kostnad utifrån antal anställda i organisationen och förmodat antal användare. Därefter betalar du bara en årlig royalty (10%) av inköpspriset för upphovsrätten att kunna fortsätta använda utbildningen för nya tillkommande anställda och fortsatt nyttjande. Du har även i avgiften rätt att få nya versionsuppdateringar så länge som du har abonnemanget kvar.

B. Webblicens via nätet

Du köper enstaka licenser med inloggning via nätet. Giltighetenstiden är normalt 3 månader men kan ändras vid behov. Minsta antal licenser för köp är 10 st. Som användare behöver du bara en nätuppkoppling och kan vara igång direkt. Det vi behöver är ett namn och mailadress och skickar sedan inloggning och lösen direkt till slutanvändare.

ANPASSA UTBILDNINGEN TILL EGNA BEHOV

Vill du anpassa utbildningen till din profil, ändra innehåll, lägga in egna dokument etc. så gör vi det utifrån dina önskemål. Arbetet offereras separat utifrån

omfattning.

(5)

kompetensexpress.se 5

KOMPETENS EXPRESS AB – om oss

Kompetens Express AB är ett helägt dotterbolag till Advantum Kompetens AB. Affärsidén är att tillhandahålla effektiv och pedagogiskt starka e-kurser via dator och mobil och att kunna leverera både egna ”stand-alone”- produkter och anpassade /skräddarsydda produktioner.

Vi har under 2020 ökat tillväxttakten och bygger gradvis upp ett bibliotek av egenproducerade svenska och engelska

produktioner i främst kommunikation och ledarskap.

Utbildningarna har ett format som är anpassat för webb och mobil och som möjliggör ett stort faktainnehåll på kort tid.

VÅRA FÄRDIGA E-KURSER

Digitala Chefsskolan – 3 delar

Att leda och arbeta på distans

Att leda i förändring

Ledarskap i utmanande tider

Coachande ledarskap

Arbetsmiljö – chefens ansvar

Självledarskap

Målstyrning

Att handleda och lära andra

Effektivt lärande

Feedback och feedbackkultur

Effektiva möten - IRL och på distans

Presentationsteknik

Personlig effektivitet

Lönesamtal

Utvecklingssamtal

Svåra samtal

Serviceskolan

(6)

kompetensexpress.se 6

KOMMANDE PRODUKTIONER

Hälsa på jobbet

Arbetsrätt för dig som medarbetare

Arbetsrätt för dig som chef

Chefens roll som kompetensutvecklare

Rekrytering och intervjuteknik

Medarbetarskap

VILL DU GÖRA DIN EGEN E-LEARNING?

Har du kunskap som du vill paketera som en egen anpassad e-kurs? Fråga oss om räd och tips så tar vi fram ett förslag. Vi börjar med en första workshop på några timmar, ringar in mål och syfte, målgrupp och ambition. Vi lovar att vi kan hitta en spännande lösning för effektivt och pedagogiskt lärande.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :