• No results found

fi^'il ,Á**1,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "fi^'il ,Á**1, "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

.Jméno: Blanka Vácová osobní číslo: E09000290

fi^'il ,Á**1,

/,,-

^*{-y^

.u-

o{.u^*. +aa^;*^-,lv

Jd'"^l"'u-, "ť&-;'^r $*"y.^,u^"-,

G--[^ť -*"'-^*ó

tYj., ,"J^! o/-,'rňl'^*l'^ ť-\ 'z rr ť-*

Klasifikace: P*'^ d"{t*

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce:

Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce:

Průběh obhajoby diplomové

práce:

velmi dobře výborně

Ř*"r"f-

Datum obhajoby: 25.

ledna

2012

podpis

References

Related documents

[r]

Hodnocení navrhovarré vedoucím diplomové práce: výborně.. Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce:

techno|ogických operací, které jsou pouŽity pro výrobu prototypového drŽáku' Nosná práce autora je uvedena v 3' aŽ4,kapito|e (str. 37-52), kde je prezentován v|astní

ProČ jsou rukavice a zása}rové oděvY většinou tmavé barvy.. -

[r]

podpis

Tolkningen och systematiseringen av ortnamn ligger främst inom namnforskningens område och för närmare upplysningar kring detta hänvisas till Ortnamnsregistret vid Namnarkivet

[r]