• No results found

Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tabell 1

Claes Ka Larsson Trana (1692). Ryttare. Född 1676-03-xx i Sköllersta (T).1 Död 1737-12-07 i Segås, Sköllersta (T).

Gift med Kerstin Ka Larsdotter (1693).2 Född omkring 1685.

Barn:

Carl Ka Carlsson Lilja (1566).3 Rusthållare, ryttare. Född omkring 1700 i Sköllersta (T).4 Död 1780 i Lund (Rökulla), Lerbäck (T).5 Se tabell 2.

Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Carl Ka Carlsson Lilja (1566).6 Rusthållare, ryttare. Född omkring 1700 i Sköllersta (T).7 Död 1780 i Lund (Rökulla), Lerbäck (T).8 f c 1700/02 ev i Sköllersta (T), d ev 1780/90 ev i Lund (Rökulla), Lerbäck (T). Det har ännu ej säkert gått att fastställa att denne är min ana. Han får dock en son Lars (Carlsson Lilja) född 11/8 1743 i Sköllersta (T). Min ana, smedsmästaren Lars Carlsson Lilja, anges dock vara född 25/1 1746 och i Sköllersta. Genom diverse parallellforskning försöker jag nu knyta dessa till varandra. Se diskussion i Rötter under smedsläkten Lilja. Se också släkten Lilja.

Gift med Brita Ka Cleasdotter (1568).9 Född 1709 i Sköllersta (T).10 Barn:

Lars Ks Carlsson Lilja (1567). Född 1743-08-11 i Sköllersta (T).

Lars Ka Carlsson Lilja (1404). Smedmästare. Född 1746-01-25 i Sköllersta (T).11 Död 1781-04-01 i Boxholms bruk, Ekeby (E). Se tabell 3.

Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Lars Ka Carlsson Lilja (1404). Smedmästare. Född 1746-01-25 i Sköllersta (T).12 Död 1781-04-01 i Boxholms bruk, Ekeby (E). Äldre forskning: Lars ev född i Sköllersta (T) eller i Boxholms bruk, Ekeby (E) [Ola och Henrik Lönnqvist]

=====================================================================

Bosatt på Nisboda (ändrat till Wirsbo) bruk i Nerike ...-1776, mästersmed bosatt på Folkströms bruk i Hällestad 1776-1780 bosatt i Wikbo i Nerike 1777 [Ola och Henrik Lönnqvist]

===================================================================

Vigd 1771, antagligen i Ramundebodarne (T). Se också diskussion i Rötter under anbytarforum, smedsläkter.

Lars finns ej i delvis trasig och därmed svårläst födelsebok för Sköllerstad på ovan angivna datum. Han kan vara son till ryttaren Carl Carlsson Lilja. Lars kan ha varit fosterson hos en smed Jonas Jonsson Lilja i

Hällestad ca 1754-1756. Lars Carlsson är dräng i Skoga kniphammar, Svennevad (T) -1763-1766. Sedan är Lars

1 Osäker födelseort och osäker ana 2 Osäker ana

3 Anförhållandet enbart en hypotes 4 Ev född 1702, ev i Sköllersta 5 Ev död 1790, ev i Lund 6 Anförhållandet enbart en hypotes 7 Ev född 1702, ev i Sköllersta 8 Ev död 1790, ev i Lund

9 Anförhållandet enbart en hypotes.

10 Ev född 1710, ev i Sköllersta.

11 Kan ev vara född 1743. Födelseförsamlingen är osäker.

12 Kan ev vara född 1743. Födelseförsamlingen är osäker.

(2)

Carlsson dräng i Stora Lassåna bruk, Ramundebodarne (T) 1766- ca 1771. Därefter knipsmed i Vissbo, Lerbäck (T) till ca 1776. Benämns där Lars Lilja. Sedan knipsmed i Folkströms bruk, Hällestad (E) 1776-1780. Bruket ägdes av Carl Daniel Burén som också ägde Boxholms bruk i Ekeby (E) dit Lars värvades och sedermera avled.

För stamtavla och utredning av släkten Lilja länka här!

[Henrik Lönnqvist]

Gift 1771-08-11 i Ramundeboda (T) med13 Christina Ka Boberg (1405). Född 1746-08-27 i Ramundeboda (T).

Död 1819-02-14 i Gransäter, Ekholmen, Landeryd (E). Bosatt i Stora Lassåna ? (Laxå) bruk i Nerike ...-1771 bosatt på Nisboda bruk i Nerike 1771-1776 bosatt på Folkströms bruk i Hällestad 1776-1780 bosatt i Wikbo i Nerike 1777 bosatt i Boxholm ...-1789

bosatt i Rinna ...-1789 bosatt på Ekholmens ägor i Landeryd 1789-ca 1809, i Gransätter bosatt i Grantorpet vid Ekholmen 1809-... [Ola Lönnqvist]

[Ola och Henrik Lönnqvist]

Barn:

Henrik Ks Lilja (8997). Smed, inspectro. Född 1774-05-05 i Wisboda, Lerbäck (T). Döpt 1774-05-08 i Wisboda, Lerbäck (T). Bosatt i Boxholm ...-1797, smed? bosatt i Husaby bruk vid Växjö 1797-...?

[Ola Lönnqvist]

Född i Snavlunda?

[Henrik Lönnqvist]

Carl Fredrik Ka Lilja (1315). Smedmästare. Född 1777-12-14 i Forsaströms bruk, Hällestad (E). Död 1839-02-12 i Gransäter, Ekholmen, Landeryd (E). Se tabell 4.

Brita Stina Ks Lilja (8998). Född 1779. Död 1813-05-10 i Gransäter, Ekholmen, Landeryd (E). [Ola Lönnqvist]

Bosatt hemma ...-1790

Bosatt i Ekeby församling 1790-...

Bosatt i Ekholmne, piga 1799-1799 Bosatt i Gransäter 1799-1808 Bosatt i Ö Tollstad 1808-1809 Bosatt i Gransätter 1809-1811

Bosatt i Linköpings domkyrk 1811-1813 Bosatt i Grantorpet/sätter 1813-1813 [Henrik Lönnqvist]

Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Carl Fredrik Ka Lilja (1315). Smedmästare. Född 1777-12-14 i Forsaströms bruk, Hällestad (E). Döpt

1777-12-16 i Forsaströms bruk, Hällestad (E). Död 1839-02-12 i Gransäter, Ekholmen, Landeryd (E). Född 14/12 ändrat till 4/8 i de äldre forskningarna

[Ola och Henrik Lönnqvist]

====================================================================

Var från 1797 smed på Husaby bruk i närheten av Växjö. Var sedan knipsmed vid Pauliströms bruk, Karlstorps sn (F) (-1805-)-1807-1811. Var sedan klensmedsmästare i Hagelsrum, Målilla sn (H) 1811-1815, sedan flyttad till Hjorteds sn, därifrån flyttad (1817) till Gransätter, Ekholmen, Landeryd. [Henrik Lönnqvist]

Bosatt i Wikbo i Nerike 1777 bosatt på Folkströms bruk i Hällestad 1777-1780 bosatt i Boxholm ...-1789, 1794-1797 bosatt på Ekholmens ägor i Landeryd 1789-1794 bosatt på Husaby bruk nära Växjö 1797-..., smed bosatt på Pauliströms bruk vid Mariannelund 1805, smed bosatt i Carlstorp 1807, 1809-1811 bosatt i Hagelsrum i Molilla 1811-1812, masugn, mästare, smed bosatt i Ankarsrum 1815-1816, knipsmed bosatt i Ekholmens ägor i Landeryd 1817-1839, hos modern, smed [Ola Lönnqvist]

13 Osäker församlingsuppgift.

(3)

bosatt i Rinna ....-1789 bosatt i Gransätter 1789-1790 Bosatt i Ekeby församling 1790-...

Bosatt i Hjorteds församling före 1817 Bosatt i Sunnangärdet, Harfvestad...1817 bosatt i Gransätter

1817-1821 [Ola Lönnqvist] Jag kan nu äntligen räta ut åtminstone ett par av de frågetecken vi haft beträffande smedsläkten Lilja. Enligt uppgift skulle ju Carl Lilja vara född den 4/8 i Wisbo i Nerike. Demografiska databasen har tolkat det som Viby. I Hällestads födelsebok, 1777, kan vi läsa följande: Döpt 16/12: Knip Smeden Mäster Lars Liljas och hustrun Christina Bobergs barn på Folkströms bruk, född den 14:e. Namn: Carl Fredrik. Svaret på gåtan Carl Lilja är alltså att han är född enligt ovan. Därefter studerade jag Hällestad utan att finna någon Henric Lilja född där. Prövade därefter Lerbäck och fann: född 5/5 1774 döpt 8/5 i Wisboda Hindric, Mäster Liljas barn. Inga uppgifter om Liljas förnamn eller namnet på modern finns med här. Däremot i Hällestads husförhörslängd, AI:1-6, fish 4/9 övre paginering 341 = undre paginering 63 = handskriven paginering 131 finns följande familj: Mäster Lars Lilja f 25/1 1746 Christina Hindricsdotter f 27/8 1746 Son Hindric f 5/5 1774 Son Carl f 14/12 1777 Därmed är brödraskapet mellan Cecilia Bohmans Henric Lillie och min Carl Lilja fastlagt, samt deras respektive födelseorter fastställda. Mysteriet Lars Lilja återstår dock att lösa. Jag har sökt igenom såväl Hällestads som Lerbäcks födelseböcker utan att finna honom. Man kan väl ha som hypotes att hans far bör ha hetat Carl, med tanke på att äldste sonen fått namn efter morfar. Ett par intressanta noteringar dock. Dopvittne till Carl Lilja är en piga Carin Lilja på Folkströms bruk. Jag kunde dock inte hitta henne i husförhörslängden, men den är delvis rörig och överkryssad. Jag sökte dessutom febrilt efter Carin i såväl födelsebok som vigsellängd för Hällestad åren 1752-1772 resp 1746-1773. Ingen Lilja alls vigs i Hällestad de åren. För födslar har jag endast studerat namnet Carin, utan framgång således. [Henrik Lönnqvist]

Gift 1804 med14 Elin Ka Johannesdotter (1316). Född 1775-10-01 i Toftalycke, Kalvsvik (G). Döpt 1775-10-08 i Toftalycke, Kalvsvik (G). Flyttat till Tofta. Oklart vilket Tofta som avses. Vigd med ovanstående ana 1804.

Brudkistan står i Katarina Lönnqvists bostad. Skrives även Johansdotter

[Ola och Henrik Lönnqvist] Bosatt i Kalfsvik 1775 bosatt i Carlstorp 1807, 1809-1811- bosatt i Hagelsrum i Molilla 1811-1812 [Ola Lönnqvist]

Bosatt i Sunnangärdet i Harfversund ...-1817 Bosatt i Hjorted

Bosatt i Gransätter 1817-1821

[Henrik Lönnqvist] Från detta äktenskapets ingåerde kommer den gröna kistan som Katarina Lennermark Lönnqvist äger

[Ola Lönnqvist]

Barn:

Stina Maja Ks Lilja (9003). Född 1807-01-09 i Carlstorp. Se tabell 5.

Gustava Fredrica Ks Lilja (9004). Född 1809-03-26 i Carlstorp. Bosatt hemma 1809-...

Bosatt i Hjorteds församling före 1817 Bosatt i Sunnangärdet, Harfvestad...1817 bosatt i Gransätter 1817-1821

Bosatt i Hackefors andra quarn ...1822-1823 Bosatt i Gransätter, Ekholmen, Landeryd 1823-1825

Bosatt Comministerbostället Landeryd 1825

Bosatt i Tåby prästgård 1828-..., piga hos kyrkoherde Ol Hjorter?

Bosatt i Rönö ev 1828-...

[Ola Lönnqvist]

Carl Johan Ka Lilja (1254). Livgrenadjär. Född 1812-02-03 i Hagelsrums masugn, Målilla med Gårdveda (H). Död 1852 i Brinken, Vist (E).15 Se tabell 6.

Anna Lovisa Ks Lilja (9014). Född 1816-02-05 i Sunnangärdet, Widingsjö, Linköpings Sankt Lars (E). Se tabell 33.

14 Brudkistan finns sedan 1960-talet hos Katarina Lennermark (Lönnqvist) 15 Kan ev vara död 1863-07-25

(4)

Tabell 5 (generation 4) (Från Tabell 4)

Stina Maja Ks Lilja (9003). Född 1807-01-09 i Carlstorp. Bosatt hemma 1807-1824 Bosatt i Ullstämma mellangård 1824-...

Till Stjärnorp 1827 el 29

Ännu ej funnen i Hfl Stjernorp [Henrik Lönnqvist] Till Östra Ryd 1831 [Henrik Lönnqvist]

Gift 1827 med Germund Kg Carlsson (16507). Mjölnare. Född 1800-11-22. [Henrik Lönnqvist] [Henrik Lönnqvist]

Barn:

Carl Fredrik Ks Germundsson (16506). Född 1829-01-18 i Quarn, Stjärnorp (E). Tvilling [Henrik Lönnqvist]

Anders Petter Ks Germundsson (16508). Född 1829-01-18 i Quarn, Stjärnorp (E). Tvilling [Henrik Lönnqvist]

Johan Marcus Ks Germundsson (16509). Född 1831-08-13 i Stöfvelsätter, Ekholmen, Landeryd (E).

[Henrik Lönnqvist]

Tabell 6 (generation 4) (Från Tabell 4)

Carl Johan Ka Lilja (1254). Livgrenadjär. Född 1812-02-03 i Hagelsrums masugn, Målilla med Gårdveda (H).

Döpt 1812-02-07 i Hagelsrums masugn, Målilla med Gårdveda (H). Död 1852 i Brinken, Vist (E).16 Dödsorsak:

Lungsot. Ev död 1852 eller 25/7 1863

Bosatt i Hagelsrum i Målilla 1812-... bosatt i Ankarsrum 1815-1816 bosatt i Landeryd 1817-...-1835 bosatt i Brinken i Vist 1835-1863?, lifgrenadiär från 1843 [Ola Lönnqvist] 1843 anges som piga: Anna Lovisa Lilja * 5/2 1816 i Hjorted, från Wreta 1842, med oä dotter Gustafva Vilhelmina * 12/3 1844 i Wist, säkerligen systern.

[Ola Lönnqvist] Dagarbetare i Torp Garnsätter till 1833 Sedan till Nedre Ullstämma

och 1834 till Blästad, S:t Lars fg

Landeryd 1835 [Henrik Lönnqvist] Lifgren vid 2:dra kongl regementet [Henrik Lönnqvist]

Gift 1835-10-25 i Linköpings Sankt Lars (E) med Eva Catharina Ka Jonsdotter (1255). Född 1813-07-20 i Skogsstugan, Widingsjö, Linköpings Sankt Lars (E). Döpt 1813-07-21 i Widingsjö, Linköpings Sankt Lars (E).

Bosatt i St Lars i Linköping 1813-... bosatt i Brinken i Vist 1835-1889? [Ola Lönnqvist] Född i Skogsstugan [Henrik Lönnqvist] Bosatt i SDkogsstugan 1813-1830

Piga i Widingsjö 1830-1831

Piga i mellangården Kr Sk Augm Widingsjö 1831-1833 Piga i Blästad 1833-1835

[Henrik Lönnqvist] [Ola Lönnqvist] [Henrik Lönnqvist]

Barn:

Carl Adolf Ks Lilja (9005). Järnvägsarbetare, smed. Född 1836-06-15 i Brinken, Vist (E). Se tabell 7.

Gustava Mathilda Ks Lilja (9006). Född 1838-10-21 i Brinken, Vist (E). Se tabell 12.

Johan Alfrid Ks Liljka (9007). Född 1840-03-26 i Brinken, Vist (E). [Ola Lönnqvist]

Gustaf Alfrid Ks Lilja (9008). Född 1841-08-12 i Brinken, Vist (E). Utv till N Amerika 1868 [Ola Lönnqvist] [Roland Lilja]

Johan August Ka Lilja (1215).17 Gevärshantverkare. Född 1843-10-20 i Brinken, Vist (E). Död 1917-12-21. Se tabell 15.

16 Kan ev vara död 1863-07-25 17 Bar en tid namnet Mars

(5)

Anders Wilhelm Ks Lilja (9009). Född 1846-05-10 i Brinken, Vist (E). Utv till N Amerika 1868 [Ola Lönnqvist]

Christina Maria Ks Lilja (9010). Född 1847-10-19 i Brinken, Vist (E). Tvilling

[Ola Lönnqvist] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Sofia Carolina (Lina) Ks Lilja (9011). Född 1847-10-19 i Brinken, Vist (E). Se tabell 22.

Chlaes Fredrik Ks Lilja (9012). Slaktare. Född 1850-02-17 i Brinken, Vist (E). Död 1911. Se tabell 24.

Anna Lovisa Ks Lilja Karlsson (9013). Född 1852-09-22 i Brinken, Vist (E). Död 1934-10-25 i Nygatan 12, Linköpings domkyrkoförs (E). Se tabell 32.

Tabell 7 (generation 5) (Från Tabell 6)

Carl Adolf Ks Lilja (9005). Järnvägsarbetare, smed. Född 1836-06-15 i Brinken, Vist (E). Bosatt i Brinken i Vist 1836-... bosatt i Qvillinge 1867, järnvägsarbatare bosatt i S:t Lars i Linköping 1868-..., smed [Ola Lönnqvist]

Gift 1867-03-26 med Catarina Kg Ramstädt (9083). Född 1843-08-17 i Kvillinge (E). [Ola Lönnqvist] [Ola Lönnqvist]

Barn:

Carl Antonius Ks Lilja (9084). Född 1867-01-17 i Kvillinge (E). Död 1937-11-30 i Meriden, Connecticut, USA. Se tabell 8.

Clara Catarina Ks Lilja (9085). Född 1868-04-09 i Carlslund, Linköpings Sankt Lars (E). I äldre notering har jag henne född 3/4

[Ola Lönnqvist]

Tabell 8 (generation 6) (Från Tabell 7)

Carl Antonius Ks Lilja (9084). Född 1867-01-17 i Kvillinge (E). Död 1937-11-30 i Meriden, Connecticut, USA.

Begravd 1837-12-02 i Meriden, Connecticut, USA. Född 17/8 1867 Ola Lönnqvist] Född 17/1 1867

Looking for info on Karl Antonius Lilja, born 1867, Jan 17th in Kvillinge, Ostergotlands lan, married in 1888, Margret Kristina Glans, born 1866. Had Karl Olof, 1889, Johna Adolf, 1890 and Ernest August, 1893. Karl came to USa in 1893, wife and children in 1894, according to book: Sveriges slaktregister, 1975, Forsa. Margret was daughter of Per Erik Glans, born Sweden, 1835. Deb Glantz Hanna [Hanna Glantz - Ancestry.com]

======================================================================

DEAR LILYA (Lilja)FAMILY MEMBER, My name is Roland LILJA and I live in SWEDEN where your ancestors came from. I hope that you belong to my Lilya family. Ten years ago I started searching old members of the Lilya family in Sweden and now I have found the beginning of the Lilya family in the year of 1625.

Some Lilyas emigrated from Sweden to the USA, to Meriden, Connecticut 1894-1898 - and it has taken me ten years of searching to find Ernest A Lilya (born 1880 in Sweden) and his brother Charles Lilya ( born 1867 in Sweden). With the help of kind people, I now have a few names and addresses to the family - who belongs to Ernest A Lilya. I hope you can imagine how lucky I feel, now that I have found that family !!! But the problem is that now the living descendants of Ernest Lilya don´t know anything about where the living descendants of Charles Lilya are living today. Charles Lilya had seven children but for the moment I know nothing more than their names, that they grew up in Connecticut Meriden and when they were born( marriages and children and grandchildren are still missing). Below you can read about them. I will be very very happy if you could give me an answer in a letter or in an e-mail if you are one of them still missing. How I shall go further with my searching for the Lilya family depends on your answers and I hope that you have the same curiosity on the old Lilyas as I have. If not I will ask you to tell another of your Lilya family who may be more interested - or perhaps you could write to me and give me some more names and adresses - and I will write to them. Descendants of Carl Antonius CHARLES LILJA (LILYA). Burnisher - brass shop. Born 1867-01-17 Kvillinge förs., Norrköping, Östergötlands län, Sweden. Emmigrated 1894 to US, Connecticut,

(6)

Meriden. Retired 1933 Meriden, Connecticut, USA. Worked as Burnisher at Brandley&Hubbart from

1893-1933= 40 years Dead 1937-11-30 Meriden, Connecticut, USA. Buried 1937-12-02 Walnut Grove Cemetery.

Meriden, Connecticut, USA. Seven children (with Margret Kristina STINA CHRISTINE Lilya,born GLANS): 1 Karl Olof CHARLES LILYA. Carpenter. Born 1889-01-09 Forsa Långby Gävleborgs län, Sweden. Married to MAUDIE E SCOFIELD 1919-02-12 Meriden, Connecticut, USA. 2 Johan Adolf JOHN LILYA. Glasssetter, glass shop. Born 1890-06-01 Forsa Långby Gävleborgs län, Sweden. Residence Milford, Connecticut (1937) 3 Ernst AUGUST LILYA. Painter, House. Born 1893-04-26 Forsa Långby Gävleborgs län, Sweden. Residence Bridgeport, Fairfield, Connecticut. 4 EDWIN LILYA. Farm laborer, working out. Born 1899 Meriden, Connecticut, USA. Residence Jamaica, New York. 5 WILLIAM LILYA. Laborer, ice company. Plater. Born 1902 Meriden, Connecticut, USA. Residence Milford, Connecicut.(1937) Married to ANNA NOVAK 1924-02-02 Meriden, Connecticut, USA. Children with ANNA NOVAK: 5.1 FrancisA LILYA. Born 1924-07-25 Meriden, Connecticut, USA. Dead 1924-11-13 Meriden, Connecticut, USA. 6 ELLEN C LILYA. Born 1905 Meriden, Connecticut, USA. Married to Louis Atkins of Milford, Connecticut (1937) 7 THEODORE LILYA. Born 1908 Meriden, Connecticut, USA. Residence Milford, Connecicut (1937) NOTE that all of them moved from Meriden and now their children and grandchildren (wich names are unknown)are gone from Connecticut. Your relative(?) in Sweden Roland Lilja ( in Sweden we spell Lilya with an j in stead of y). Bärsjövägen 9 76010 Bergshamra SWEDEN my e-mail adress is rk.lilja2@telia.com

========================================================================

Gift 1888 med Margret Kristina Kg Glans (19835). Född 1866. [Roland Lilja] Till USA 1894 [Hanna Glantz - Ancestry.com] [Hanna Glantz - Ancestry.com]

Barn:

Karl Olof Ks Lilja (19836). Snickare. Född 1889-01-09 i Långby, Forsa (X). Se tabell 9.

Johan Adolf Ks Lilja (19839). Glasmästare. Född 1890-06-01 i Långby, Forsa (X). Till USA 1894 [Hanna Glantz - Ancestry.com] Johan Adolf JOHN LILYA. Glasssetter, glass shop. Born 1890-06-01 Forsa Långby Gävleborgs län, Sweden. Residence Milford, Connecticut (1937)

[Roland Lilja]

Ernst August Ks Lilja (19840). Målare. Född 1893-04-26 i Långby, Forsa (X). Till USA 1894 [Hanna Glantz - Ancestry.com] Ernst AUGUST LILYA. Painter, House. Born 1893-04-26 Forsa Långby Gävleborgs län, Sweden. Residence Bridgeport, Fairfield, Connecticut.

[Roland Lilja]

Edwin Ks Lilja (19841). Lantbruksarbatare. Född 1899 i Meriden, Connecticut, USA. EDWIN LILYA.

Farm laborer, working out. Born 1899 Meriden, Connecticut, USA. Residence Jamaica, New York.

[Roland Lilja]

William Ks Lilja (19842). Född 1902 i Meriden, Connecticut, USA. Se tabell 10.

Ellen C Ks Lilya (19846). Född 1905 i Meriden, Connecticut, USA. Se tabell 11.

Thoedore Ks Lilya (19849). Född 1908 i Meriden, Connecticut, USA. THEODORE LILYA. Born 1908 Meriden, Connecticut, USA. Residence Milford, Connecicut (1937)

[Roland Lilja]

Tabell 9 (generation 7) (Från Tabell 8)

Karl Olof Ks Lilja (19836). Snickare. Född 1889-01-09 i Långby, Forsa (X). Till USA 1894

[Hanna Glantz - Ancestry.com] Karl Olof CHARLES LILYA. Carpenter. Born 1889-01-09 Forsa Långby Gävleborgs län, Sweden. Married to MAUDIE E SCOFIELD 1919-02-12 Meriden, Connecticut, USA.

[Roland Lilja]

Gift 1919-01-12 i Meriden, Connecticut, USA med Maudie E Kg Scofield (19838). [Roland Lilja] [Roland Lilja]

Tabell 10 (generation 7) (Från Tabell 8)

William Ks Lilja (19842). Född 1902 i Meriden, Connecticut, USA. 5 WILLIAM LILYA. Laborer, ice

(7)

company. Plater. Born 1902 Meriden, Connecticut, USA. Residence Milford, Connecicut.(1937) Married to ANNA NOVAK 1924-02-02 Meriden, Connecticut, USA.

[Roland Lilja]

Gift 1924-02-02 i Meriden, Connecticut, USA med Anna Kg Novak (19844). [Roland Lilja] [Roland Lilja]

Barn:

Francisa Ks Lilya (19845). Född 1924-07-25 i Meriden, Connecticut, USA. Död 1924-11-13 i Meriden, Connecticut, USA. Francisa LILYA. Born 1924-07-25 Meriden, Connecticut, USA. Dead 1924-11-13 Meriden, Connecticut, USA.

[Roland Lilja]

Tabell 11 (generation 7) (Från Tabell 8)

Ellen C Ks Lilya (19846). Född 1905 i Meriden, Connecticut, USA. ELLEN C LILYA. Born 1905 Meriden, Connecticut, USA. Married to Louis Atkins of Milford, Connecticut (1937) [Roland Lilja]

Gift 1937 med Louis Kg Atkins (19848). [Roland Lilja] [Roland Lilja]

Tabell 12 (generation 5) (Från Tabell 6)

Gustava Mathilda Ks Lilja (9006). Född 1838-10-21 i Brinken, Vist (E). [Ola Lönnqvist]

Gift

Barn:

Carl Reinhold Ks Lilja (9026). Riksbanksvaktmästare. Född 1874-07-16. Se tabell 13.

NN Ks NN (9027). Cirkusdirektör. [Ola Lönnqvist]

Tabell 13 (generation 6) (Från Tabell 12)

Carl Reinhold Ks Lilja (9026). Riksbanksvaktmästare. Född 1874-07-16. [Ola Lönnqvist]

=======================================================================

Bosatt i Linköpings domkyrkoförsamling 1890

Carl Reinhold Lilja, född 1850, trumslagare, S:t Kors quarter [Folkräkningen 1890 - Ola Lönnqvist} [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Gift med Erika Kg Lilja (9029). Född 1873-07-05. [Ola Lönnqvist] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Barn:

Lennart Ks Lilja (9030). [Ola Lönnqvist]

George Ks Lilja (9031). [Ola Lönnqvist]

Jakob Ks Lilja (9032). Riksbankssekreterare. Född 1900-12-10. Död 1997-01-xx. Se tabell 14.

Tabell 14 (generation 7) (Från Tabell 13)

Jakob Ks Lilja (9032). Riksbankssekreterare. Född 1900-12-10. Död 1997-01-xx. I äldre noteringar av mig angiven född 10/12, men en uppgift om juni finns även

[Ola Lönnqvist] Född 10/12 1900

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

(8)

Gift med Greta Kg Lilja (14999). [Ola Lönnqvist]

Tabell 15 (generation 5) (Från Tabell 6)

Johan August Ka Lilja (1215).18 Gevärshantverkare. Född 1843-10-20 i Brinken, Vist (E). Döpt 1843-10-22 i Brinken, Vist (E). Död 1917-12-21. Bar efternamnet Mars som grenadiär

Bosatt i Brinken i Vist 1843-... bosatt i Vist ...-1862 bosatt i Bestorp Storgård i Vårdnäs 1862-1863, dräng bosatt i Brinken i Vist 1863-1881, lifgrenadiär med namnet Mars bosatt i Smedstorp i Kärna 1881-1885-...., lifgrenadiär, gevärshantverkare, kallad Lilja [Ola Lönnqvist]

=======================================================================

Bosatt i Smedstorp, på Kronjord, Kärna 1890

Johan August Lilja, född 1843 Wist, gevärssmed, gift Anna Lovisa Andersdotter, född 1852 Gerda Olivia född 1878

Karl August född 1880 [Folkräkningen 1890 - Ola Lönnqvist} [Ur mapp innehållande från Karin Lilja

Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] Prototkoll bevart och fört vid auktion i Smedstorp 28 okt 1918. Totalt 175 poster sålda för 1886,45 kr. [Sven och Karin Lennermark - en kartong med handlingar] På Kärna kyrkogård finns/fanns en gemensam gravsten för J A Lilja och hans svärson Karl E Eriksson enligt ett foto

[Karin Lilja Lennermarks efterlämnade handlingar]

Gift 1877-06-08 med Anna Lovisa Ka Larsdotter Lilja (1216). Född 1852-12-29 i Skullebo, Nykil (E). Döpt 1852-12-30 i Skullebo, Nykil (E). Död 1941-01-20 i Linköpings domkyrkoförs (E). Begravd 1941-01-26 i Linköpings domkyrkoförs (E). I äldre forskning har jag skrivit att hon även kan vara född 29/12. Namngivet henne även Andersson och Andersdotter

Bosatt i Skullebo i Nykil 1852-1855 Bosatt i Vårdnäs ...-1877 bosatt i Brinken i Vist 1877-1881 bosatt i Smedstorp i Kärna 1881-1885-... [Ola Lönnqvist] I en noteringar har jag skrivit född i Kullebo

[Ola Lönnqvist] =======================================================================

Bosatt i Smedstorp, på Kronjord, Kärna 1890

Johan August Lilja, född 1843 Wist, gevärssmed, gift Anna Lovisa Andersdotter, född 1852 Gerda Olivia född 1878

Karl August född 1880 [Folkräkningen 1890 - Ola Lönnqvist}

=======================================================================

Jordfästning i Linköpings krematoriekapell 26/1 1941. Gravsättning å Kärna kyrkogård Född 29/12 ej 19/12 enl kalenderna, som jag fått uppgift om på annat håll

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] [Ola Lönnqvist]

Barn:

Gerda Olivia Ks Lilja Eriksson (9017). Född 1878-04-11 i Brinken, Vist (E). Död 1945-02-15 i Linköpings domkyrkoförs (E). Se tabell 16.

Carl August Ka Lilja (41). Gevärshantverkare, vapenhantverkare (Lö). Född 1880-12-20 i Brinken, Vist (E). Död 1950-04-22 i Prästgården, Tåby (E). Se tabell 19.

Tabell 16 (generation 6) (Från Tabell 15)

Gerda Olivia Ks Lilja Eriksson (9017). Född 1878-04-11 i Brinken, Vist (E). Död 1945-02-15 i Linköpings domkyrkoförs (E). Begravd 1945-02-22 i Kärna (E). Bosatt i Brinken i Vist 1878-1881 bosatt i Smedstorp i Kärna 1881-..., mannen lokförare bosatt i Mjölby 1924-... [Ola Lönnqvist]

=======================================================================

18 Bar en tid namnet Mars

(9)

Bosatt i Smedstorp, på Kronjord, Kärna 1890

Johan August Lilja, född 1843 Wist, gevärssmed, gift Anna Lovisa Andersdotter, född 1852 Gerda Olivia född 1878

Karl August född 1880 [Folkräkningen 1890 - Ola Lönnqvist}

=======================================================================

Jordfästning i Kärna kyrka 22/2 1945

En uppgift i anteckningsboken anger född 15/8 1879 - men det kan vara en annan Gerda, en annan uppgift 11/4 1878

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Gift med Karl Erik Kg Eriksson (9019). Lokförare. Född 1867-01-12. Död 1912. [Ola Lönnqvist] Född 12/1 1867, om denne person avses

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] På Kärna kyrkogård finns/fanns en gemensam gravsten för J A Lilja och hans svärson Karl E Eriksson enligt ett foto. K E Eriksson anges född 1867 och död 1912 [Karin Lilja Lennermarks efterlämnade handlingar]

Barn:

Erik Gunnar Ks Eriksson (9020). Postiljon. Född 1900-05-27. Se tabell 17.

Karl Sture Ivar Ks Eriksson (9021). Född 1905-11-18. Se tabell 18.

Tabell 17 (generation 7) (Från Tabell 16)

Erik Gunnar Ks Eriksson (9020). Postiljon. Född 1900-05-27. [Ola Lönnqvist] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Gift med Lisa Kg Eriksson (9086). Född 1902-01-04. [Ola Lönnqvist] Född 4/1 1902

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Tabell 18 (generation 7) (Från Tabell 16)

Karl Sture Ivar Ks Eriksson (9021). Född 1905-11-18. Bosatt i Mjölby

[Ola Lönnqvist] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Gift med Siri Kg Eriksson (9023). [Ola Lönnqvist]

Barn:

NN Ks Eriksson (9024). Kön okänt [Ola Lönnqvist]

Tabell 19 (generation 6) (Från Tabell 15)

Carl August Ka Lilja (41). Gevärshantverkare, vapenhantverkare (Lö). Född 1880-12-20 i Brinken, Vist (E).

Döpt 1880-12-26 i Brinken, Vist (E). Död 1950-04-22 i Prästgården, Tåby (E). Begravd 1950-04-29 i Linköpings domkyrkoförs (E). Bosatt i Brinken i Vist 1880-1881 bosatt i Smedstorp i Kärna (Malmslätt) 1881-1885-...., gevärshantverkare utb i Eskilstuna [Ola Lönnqvist]

=======================================================================

Bosatt i Smedstorp, på Kronjord, Kärna 1890

(10)

Johan August Lilja, född 1843 Wist, gevärssmed, gift Anna Lovisa Andersdotter, född 1852 Gerda Olivia född 1878

Karl August född 1880 [Folkräkningen 1890 - Ola Lönnqvist}

=======================================================================

Antagninsgbevis för C A Lilja vid Carl Gustafs stads gevärsfaktorie daterat 6/11 1899

Kursintyg för gevärshantverkaraspiranten C A Lilja för kurs i tillverkning, behandling och vård av 6,5 mm Gevär mod 96. Daterat Carl Gustafs stad 8/3 1901

Tjänstgöringsbteyg för faktoriearbetaren C A Lilja som sedan sitt 15:e levandsår till fyllda 19 år arbetat som biträde vid Kongl Andra lifgren regementets gevärssmedja. Daterat Malmslätt 4/12 1901 och undertecknad J A Lilja, gevärshantverkare. Intygas även av förrådsförvaltaren vid samma regemente.

Erhålllit arbetsbetyg för sökande av plats, då kallad filare med anställning vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori sedan 6/11 1899. Daterat 4/12 1901

Läkaritnyg utfärdat 29/8 1902 i Eskilstuna

Kompaniorder vari bl a K A Lilja antagits som volontär för No 42 fr o m 1/8 1902 och samma dag förordnat honom som gevärshantverkare vicekorpral. Daterad Linköping 7/12 1902

Erhålllit arbetsbetyg för sökande av plats, då kallad filare och maskinarbetare med anställning vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori sedan 6/11 1899. Daterat 26/8 1904. Avbrott i tjänsten 4 månader för gevärshanteverkarkurs, militärövningar samt tjänstgöring vid regementet.

Tjänstgöringsbetyg för C A Lilja som fr o m 1/11 1905 varit sysselsatt med filning, svarvning och fräsning hos Carl Särenholm. Daterat Eskilstuna 22/6 1906

Betyg för Carl Lilja som montör vid Elektriska AB AEG Ingengörsbyrå Norrköping. Daterat 21/5 1908 för tiden från 23/11 1907

Konstituering av K A Lilja som gevärshantverkare. Daterat Malmen 3/8 1910

Fullmakt för konstituerade gevärshantverkaren K A Lilja att vara gevärshantverkare vid regementet. Daterat Malmen 3/8 1912

Avgångsbetyg för C A Lilja vid Sveriges Tekniska korrespondensinst i kursen Fulllständig Ångmaskinistkurs utan förberedande ämnen. Daterad Malmö 30/3 1920

Regementesorder daterad 3/2 1926 vari bl a anges att K A Lilja, gevärshantverkare, fr o m den 1/2 1926 uppflyttats till fanjunkare.

Transportering av vapenhantverkare fanjunkare K A Lilja till vapenhantverkare fr om 1/1 1928 till Kungl Liv gren regementet. Daterat Linköping 13/12 1927

Kvitto å ett st pianius No 1626 för 800 kr den 24/12 1929, med garantibevis

Tänsteförteckning utfärdad av och gällande C A Lilja för tiden 6/11 1899 - jan 1928. Daterad Linköping 4/12 1933. Utöver ovan anges bl a: 12/3 1927 Svärdsman, 1/5 - 19/7 1903 tjänstgjort som gevärshantverkare vid regementet, 6/10 1906 - 6/10 1907 tjänstgjort som detsamma vid volontärskolan i Norrköping, 16/10 1908 - 8/4 1909 tjänstgjort som detsamma vid volontärskolan i Ronneby, 16 - 18/11 1910 kommenderad vid Högre allm läroverket i Västervik, 26 - 29/11 1910 detsamma vid Hal i Norrköping, 29/9 - 1/10 1913 detsamma vid Hal i Västervik. 18/10 - 1/11 1924 genomgått gevärshantverkarkurs i kulsprutetjänst vid K1, 25 - 27/11 1925

Kommenderad vid Hal i Norrköping, 7 - 20/2 1916 genomgått kurs i kulspruta i Carl Gustafs stad, 3 - 5/10 1926 kommenderad vid Hal i Norrköping, 18 - 19/10 1916 dito vid Hal i Västervik, 17 - 19/9 1917 dito vid Hal i Norrköping, 21 - 22/9 1917 dito vid Hal i Västervik, 7 - 18/5 1922 kurs för gevärshantverkare om kulsprutegvär m/21 vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori.

Bevis på erhållen Vasamedalj av 5:e storleken. Stockhokms slott 132/3 1940 Jordfästning i gravkapellet å Linköpings Norra kyrkogård 29/4 1950

Bankkonto i Linköpings sparbank utbetalat 21/6 1950 inkl ränta 12.507,94 kr.

Slutrapport ang hyra i Emigranten 1 i Linköping, daterat 1/6 1950

Sammanställning av C A Liljas ekonomi och fördelning till de båda döttrarna med vardera 6.253,97 kronor En födelsedagsbok med släktingar och bekanta som bla använts här för att notera datum på en antal släktingar.

Kan vara hans bok men har använts även efter hans död

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans

(11)

närmaste] =======================================================================

Konstituerad till gevärshantverkare 3/8 1910, tidigare benämnd gevärshantverkarkorpral.

[Sven och Karin Lennermark - en kartong med handlingar] Avgångsbtyg vid Kärna folkskola den 5/12 1893, inskriven den 15/5 1890. Mest AB, men också en hel del B i betyg. Deltog därefter i fortsättningsskolan år 1891

[Ola Lönnqvist] =======================================================================

Enl Carl Liljas efterlämnade vykortsalbum kan man komma fram till var han vistats under tiden 1901 - 1909:

1901-1906 fanns han en hel del på Gevärsfaktoriet i Eskilstuna men däremellan i Malmslätt.

I slutet av 1908 har han adressen Kornettgatan 20 2 tr i Malmö.

Under 1909 är han en tid på Militärskolan i Ronneby.

Sedan är det en lång lucka tidsmässigt i albumet och 1939 bor han på Skyttegatan 2 i Linköping, 1942-1947 på Kaserngatan 39 därstädes.

Som avsändare av vykorten står flera olika personer, dock dominerarAnna, som då avser kusinen Anna

Johansson eller hans blivande hustru Anna Borg, mest den förra. Många vykort kommer från systern Gerda, från Gustaf Borg, från Hulda

[Ola Lönnqvist]

Gift 1911-03-25 med Ida Sofia Ka Borg (42). Skoaffärsbiträde. Född 1881-05-17 i Gärstad Pilgård, Kärna (E).

Döpt 1881-05-21 i Gärstad Pilgård, Kärna (E). Död 1929-08-26 i Skyttegatan 2, Linköpings domkyrkoförs (E).

Bosatt i Gärstad Pilgård i Kärna 1881-1881 bosatt i Norrköping 1881-1910, skoaffärsbiträde bosatt i Linköping 1910-1911 bosatt i Kärna (Malmslätt) 1911-1929 [Ola Lönnqvist]

=======================================================================

Bosatt i Piltorpet under Pilgården i Kärna 1890

Frans Gustaf Borg, född 1850 i Skärkind, gevärshandverkare, gift Anna Sofia Johansdotter, född 1846 Gustaf Adolf född 1876

Ida Sofia född 1881 [Folkräkningen 1890 - Ola Lönnqvist}

======================================================================

Avled 26/8 1929 boende på Skyttegatan no 2 i Linköping med bouppteckning den 30/11 1929. Hon ärvdes av maken gevärshantverkare Carl Lilja, dottern Karin och dottern Ingeborg. God man för de senare var brevbäraren Erik Eriksson. Behållning 11902,47 kr.

Änkomannen skulle överta möbler och husgeråd och döttrarna guld och kläder. Maken fick sålunda hälften av behållningen och döttrarna var sin fjärdedel.

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] Ovan nämnde Erik Eriksson är troligen kusinen till Karin och Ingeborg

[Ola Lönnqvist] Betyg från folkskolan i Kärna daterat 15/10 1892 och avsende tiden 15/5 1890 - 1:a och 2:a årsklassen och 1 termin i den 3:e. I flera ämnen har hon det högsta betyget.

Avgångsbetyg vid Norrköpings folkskolor för tiden 24/10 1892 - 16/6 1894, mest AB i betyg.

Dessa betyg visar tillsammans att man flyttade från Kärna till Norrköping under tiden 15/10 - 24/10 1892 [Ola Lönnqvist] [Ola Lönnqvist]

Barn:

Karin Sofia Ka Lilja (36). Rödakorssyster. Född 1912-01-07 i Kärna (E). Död 2000-04-02 i Gläntan, Sankt Laurentii (E). Se tabell 20.

Ingeborg Lovisa Ks Lilja (45). Född 1912-12-20 i Kärna (E). Död 2001-03-01 i Motala (E). Se tabell 21.

Tabell 20 (generation 7) (Från Tabell 19)

Karin Sofia Ka Lilja (36). Rödakorssyster. Född 1912-01-07 i Kärna (E). Död 2000-04-02 i Gläntan, Sankt Laurentii (E). Bosatt:

1912-1923 Malmslätt 1923-1936 Linköping

(12)

1936-1940 Söderköping 1940-1942 Linköping

1943-1944 Duvedalsgatan, Motala (E) 1944-1963 Tåby Pärstgård, Tåby (E) 1963-1978 Krokeks Prästgård, Krokek (E) 1978-1987 Liljevägen 5, Krokek (E)

1987-19xx Skönbergagatan 21, Söderköping 19xx-19xx Husbygatan 6, Söderköping

19xx-19xx Blå Porten, Skönbergagatan, Söderköping 19xx-2000 Gläntan, Storängsallén, Söderköping Studier:

Kärna små- och folkskola, flickskola i Linköping med examen 19xx, utbildning till rödakorssyster (kallad syster Käthe Lilja) i Stockholm

Tjänstgöring:

Praktik i Piteå, Luleå, hemtjänstgöring i Djursholm, röntgen- och labsköterska på Lasarettet i Söderköping, sjuksköterska på ålderdomshemmet i Krokek]

Övrigt:

Prästfru med diverse uppdrag kopplade till funktionen

[Ola Lönnqvist] ====================================================================

1936 bosatt på Dalagatan 9 - 11 i Stockholm, då kallad Sjuksköterskan Käthe Lilja

Sluträkning över förvaltning av förmyndarskap under 1932 undertecknat av C A Lilja 7/1 1933 och godkänt av Karin Lilja 8/1 1933. Innestående å sparbank 2831,59 kr

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] "Studenter vid Linköpings högre allmnänna läroverk 1900-1950"

[Ola Lönnqvist] Betyg från Linköpinsg Elementarläroverk för flickor (flickskolan) finns bevarade för 7:e klassen vt 1929, 8:e klassen höstterminen 1929. Båda visar mest B och Ba, men ett litet a i Handarbete.

Brev som ger anvisning på hur ansökan till Söderköping 1936 borde formuleras för Käthe Lilja, som hon då kallades

[Ola Lönnqvist]

Gift 1941-07-14 i Linköpings domkyrkoförs (E) med19 Sven Torgny Ka Larsson Lennermark (35).20 Komminister, kyrkoherde, timlärare. Född 1912-02-27 i Gävle Heliga Trefaldighet (X). Död 1984-10-28 i Liljevägen 3, Krokek (E).21 Bosatt 1912-1915 Gävle

1915-1942 Linköping

1943-1944 Duvedalsgatan, Motala (E) 1944-1963 Tåby Prästgård, Tåby (E)

1963-1978 Krokeks Prästgård, Kolmården, Krokek (E)

1978-1984 Liljevägen 3, Box 97, Kolmården, Krokek, Norrköping (E) Studier:

Efter folkskola i Linköping, Läroverket (Katedralskoloan) i Linköping med studentexamen på latinlinjen 19xx, teologiska studier först i Lund sedan i Uppsala, teol kand 19xx

Tjänstgöring:

Prästvigd i Linköpings domkyrka av biskop xxx till adjunkt i Tranås (?) 1941, senare i Motala Verkstad

19 Stjärnorps (tidigare Vreta Klosters) brudkrona vid vigseln, som förrättades av gode vännen Torsten Bordin, som då tjänstgjorde i Stjärnorp.

20 Som ung kallad Torgny Larsson och som vuxen Sven Lennermark

21 Segnade ned som vikarierande präst under gudstjänsten i församlingshemmet i Krokek (kyrkan var stängd pga renovering), reste sig och genomförde mässan, avled ca en timma senare i bostaden.

(13)

194x-194x, komminister i Tåby (inkl Å, Dagsberg, Kuddby och Styrstad) på Vikbolandet 1945-1963, kyrkoherde i Krokek (inkl Kvarsebo) 1963-1978, (installerad av biskop Ragnar Askmark) vikarierande präst till och med timman före dödsfallet (Krokek) i södra Södermanland, Kvillinge och Krokek, diverse uppdrag inom domkapitlet speciellt inom ungdomsverksamheten, en av de första i stiftet som tog emot kvinnliga prästkandidater

Övrigt:

Chartermedlem i Lions Kolmården 4/3 1964, ordförande i Krokeks hembygdsförening, socialdemokratisk ordförande i Västra Vikbolandet skolstyrelse, dessförinnan som komminister mm mm, hängiven IFK Norrköping och dess fotboll, militärtjänstgöring under kriget vid I4 i Linköping som skrivbiträde, tjänstgjorde en tid vid en tysk interneringsförläggning i Sverige (Långmora), scout

Namn:

Som barn och ung benämnd Torgny Larsson och som vuxen Sven Lennermark¶. Efternamnsbyte 1938.

[Ola Lönnqvist]

=========================================================================

Personnummer 19120227-1951

Kyrkobokförd i Krokek (E) 1979. Född 27/2 1912 i Gävle (Sveriges Dödbok

[Ola Lönnqvist] [Sv Befolkning 1970]

=========================================================================

1941 bosatt på Platensgatan 23 i Linköping, då kallad kandidat

1945 bosatt med hustru på Idrottsgatan 16 i Motala, då kallad komminister

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] "Studenter vid Linköpings högre allmänna läroverk 1900-1950" Där anges om honom: Teol kand i Uppsala 1940, prästvigd 1941 i Uppsala, pastorsadj i Motala 1941 samt i Linköping. 1942-45 kyrkoadj i Motala, 1/4 1945 komminister i Tåby. Ordf i folkskolestyreslen i Västra Vikbolandet, vice ordf i kommunfullmäktige.

Han gick latinlinjen i Linköping. [Ola Lönnqvist] Bevis över antaget släktnamn 1938 avseende FA:s söner, godkänt fr o m 30/6 1938

[Ola Lönnqvist] En av de närvarande vid invigningen av Smedsby skola i Motala den 27/11 1943.

Valdes som socialdemokratisk representant vid kyrkofullmäktigevalet i Krokek till Norrköpings kyrkliga samfällighet enl ÖD 17/11 1973. Fick 106 av 262 avgivna röster.

Radiogudstjänst från friluftskyrkan i Kolmården 3/7 1966 (predikan bevarad)

Han var Riksantikvarieämbetets ombud i Kolmårdens storkummun 1971 och ev längre, även 1975

8/12 1971 skrev han en motion till Norrköpings kyrkofullmäktige ang byggandet av en kyrka inom området för Kolmårdens djurpark (bevarad). Fick bevis nr 3 som en av de som bidraget till att bygga kyrkan. Denna

invigdes 8/6 1980.

Installerad till kyrkoherde i Krokek 27/10 1963. Särskilda aktiviteter ägde rum fr o m 24/10.

TV-gudstjänst fråm Krokeks ödekyrka 22/5 1977, med helgmålsbön 21/5.

7 och 8/7 1984 konfirmerade Sven och hans efterträdare Barbro Westlund Henrik Lönnqvist och Åsa Lennermark

Förordnad som timlärare ht 1957, 9/1 - 11/6 1958, läsåret 1960/61 vid Samrealskolan i Söderköping Hans pass för 1967-1972 visar på stämplar för 1967 till bl a Wittenberg i DDR, transitvisum i DDR 1969, besök i London 1972

Orrekullagården invigd 5/1 1978

Svenska Scoutrådets förtjänstemärke i guld och emalj 25/10 1980

[Sven och Karin Lennermark - en kartong med handlingar] Enl utdrag ur födesleboken född i Gävle stadsförsamling och ej döpt i svenska kyrkan.

[Ola Lönnqvist] Vårterminen 1939 vid Uppsala universitet genomgick Sven idrottskurs för blivande lärare om totalt 70 timmar.

Fullmakt som komminister i Kuddby pastorats alla kyrkor utfärdat 10/11 1961

Betyg över studentexamen utfärdat 5/6 1931 med betyg på B, Ba, AB men även BC i matematik. Då det var latinlinjen har tydligen detta underbetyg ej haft någon betydelse för examen.

(14)

Anställd som toilk vid Långmora förläggning för utlänningar 15/3 1940-11/8 1940. Under 5 veckor ersatte han dessutom tillsyningsmannen. I hans dagbok från samma tid nämmnes en del händelser vid förläggningen.

[Ola Lönnqvist] F i Gävle 27/2 1912, föräldrar Distr förest Sv Miss förb F A Larsson och Kristina Johansson, Studex Link vt 31, stud i Upps vt 35, i Lund ht 31. Teol fil ex dec 34 (Lund), TK sept 40 (Upps), prakt teol prov dec 40, Prästvigd för Link stift febr 41, past adj Motala febr-juni 41, v komm i Säby juni-juli 41, v kom i Link dom juli-dec 41, kyrkoadj Motala fr 1/1 42- Gift 41 med Karin Sofia Lilja. Barn Staffan f 43.

[Östgöta nation i Uppsala Ht 33 - Ht 43]

Under hans tid som ord för skolstyrelsen i Västra Vikbolandet uppfördes flera tjänstebostäder ochj invigdes Kuddby och östra Stenby nya skolor. Invigningaran av skolorna under närvara av ecklesaistikminister Ivar persson i Skabersjö, enl återrapport i Norrköpings Tidningar och Länstidningen den 29/10 2005, 50 år sedan.

[Ola Lönnqvist] [Ola Lönnqvist]

Barn:

Staffan Ks Lennermark (43). Polisman. Född 1943-03-07 i Linköping. Döpt 1943-04-25 i Motala (E).

Födesledata enl

[Karin Lennrmark f Lilja agenda]

========================================================================

Bosatt i Motala 1943-1945 bosatt i Tåby i Vikbolandet 1945-1963, realexamen i Söderköping bosatt i Krokek i Kolmården 1963-1967, polisskolan i Norrköping bosatt i Norrköping 1967-1970, polisman, hustrun receptari bosatt på Nannavägen 23 och Tjäderstigen i Krokek, Kolmården i Norrköping 1970- [Ola Lönnqvist] [Sv Befolkning 1970] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] ["Studenter vid Linköpings högre allmänna läroverk 1900-1950"

[Ola Lönnqvist]

Katarina Ka Oa Lennermark (6). Biomedicinsk analytiker (Lö).22 Född 1945-10-01 i Norrköpings Sankt Olai (E). Bosatt: 1945-1963 Tåby Prästgård, Vikbolandet (E) 1963 vid studier på Lanthushållsskolan i Borghamn 1963-196? Krokes Prästgård, Kolmården (E) 196?-196? xxxxxxxxxxxxxxxxx Fredhäll, Stockholm 196?-1968 Dalgatan 9, Stockholm 1968-1968 Krokeks Prästgård, Kolmården (E) 1968 tillfälligt ca 2 veckor i Linköping (Sveavägen) och 2 veckor i Norrköping (Haga) 1968-1969 Storgatan 18, Box 22, Vadstena (E) 1969-1971 Ulaxgatan 71 H, Motala (E) 1971-1972 Komministergården, Mogata (E) 1972-1973 Ringvägen 32 K, S:t Laurentii, Söderköping (E) 1973-ff Kamrersgatan 2 E, S:t Laurentii, Söderköping (E) Studier: 1952-1958 Tåby skola i Tåby, 1958-1962 Samrealskolan i

Söderköping, 1963 Lanthushållsskolan i Borghamn, 1965-1967 Laborantskolan i Stockholm, fackliga kurser Tjänstgöring: Hospitant vid xx skolan i Norrköping, familjen xx i Göteborg, 19xx köksbiträde, 1967-1968 S:t Eriks sjukhus i Stockholm, 1968 Lasarettet i Norrköping, 1968-1970 Lasarettet i Vadstena senare Motala, sommartid 1970-1974 Sanatoriet i Kolmården och lasarettet i Söderköping, 1974-1990 Vårdcentralen i Söderköping, 1990- Vårdcentralen på Vikbolandet i Östra Husby Fritiden:

Scout och scoutledare, 1972-1979 Bordtennisledare i Mogata IK/Stegeborgs IF, 1981-1983 och 1999-2000 Skådespelare i teater Svthercopiae, 1973- i perioder styrelsemedlem i

Samfällighetsföreningen Sälgen i Söderköping, fackligt aktiv bl a halvtid under ett par år på 1980-talet som vice länsordförande inom SHSTF senare kallat Vårdförbundet Hemma: Enorma kaffekalas till jul med ca 35 gäster och lika många sorters bröd [Ola Lönnqvist]

[ÖF 27/8 1963 om hushållskolan]

Segrade på 60 m slätlöpning i triangelmatchen Åtvidaberg, Söderköping, Valdemarsvik lördag 23/9 1961 med tiden 8,7 s, klass flickor A. Hennes pers rekord var 8,3 s. Utsågs till Samrealskolans i Söderköping bästa elev i idrott ett år.

[NT-ÖD 25/9 1961]

Segrade med 8,6 i Samrealskolans mästerskap klass flickor B

[Tidningsurklipp odaterat] [Sv Befolkning 1970] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] "Studenter vid Linköpings högre

allmnänna läroverk 1900-1950"

[Ola Lönnqvist] [Ethel och Evert Lönnqvists födelsebok]

22 Tidigare benämndes yrkestiteln laboratorieassistent

(15)

Per Ks Lennermark (44). Förste skolsekreterare. Född 1948-01-30 i Prästgården, Tåby (E). Bosatt i Tåby i Vikbolandet 1948-1963 bosatt i Krokek i Kolmården 1963-1971, studentexamen bosatt i Göteborg 1971-..., pol mag bosatt i Ljungsbro, skolsekreterare, hustrun lågstadielärare bosatt i Linköping, skolsekreterare, expert vid Skolverket [Ola Lönnqvist] [Sv Befolkning 1970] Född på Söderköpings lasaretts BB-avdelning

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] "Studenter vid Linköpings högre allmnänna läroverk 1900-1950"

[Ola Lönnqvist]

Tabell 21 (generation 7) (Från Tabell 19)

Ingeborg Lovisa Ks Lilja (45). Född 1912-12-20 i Kärna (E). Död 2001-03-01 i Motala (E). Begravd 2001-03-30 i Motala (E). Bosatt i Smedstorp i Kärna (Malmslätt) 1912-1923 bosatt på Kaserngatan 39 i Linköping 1923-ca 1929 bosatt på Skyttegatan 2 i Linköping ca 1929-... bosatt i Motala, mannen folkskole- och ämneslärare bosatt på Terrassgatan 10 i Motala [Ola Lönnqvist] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] [Sveriges befolkning 1970]

Gift 1942-08-01 med Gustaf Henrik Kg Hvetlander (6135). Lärare. Född 1912-08-05 i Norra Skrävlinge (M).

Död 1995-11-26 i Terrassgatan 10, Motala (E). Begravd 1995-12-08 i Terrassgatan 10, Motala (E). Födelse och dödsdata enl

[Karin Lennrmark f Lilja agenda]

Sveriges Dödskiva 1950-1999

[Ola Lönnqvist] [Begravningsprogram] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] [Sveriges befolkning 1970] Sveriges Dödskiva 1950-1999

[Ola Lönnqvist]

Barn:

Margareta Ks Hvetlander Alexandersson Frissén (6137). Ämneslärare. Född 1943-10-26 i Motala (E).

Födelsedata enl

[Karin Lennrmark f Lilja agenda]

[Ola Lönnqvist] Bosatt på Skolgatan 29 B i Karlskoga [Sveriges befolkning 1970]

Kerstin Louise Ks Hvetlander (6136). Anestesisjuksköterska. Född 1947-03-08 i Vadstena lasarett, Vadstena (E). Födesledata enl

Bosatt i Eslöv Bosatt i Klippan

[Karin Lennrmark f Lilja agenda]

Bosatt i Motala från 1947

[Ola Lönnqvist] Född på Vadstena lasaretts BB-avdelning

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste] [Sveriges befolkning 1970]

Tabell 22 (generation 5) (Från Tabell 6)

Sofia Carolina (Lina) Ks Lilja (9011). Född 1847-10-19 i Brinken, Vist (E). Tvilling

Bosatt i Brinken i Vist 1847-.... bosatt i Markustorp i Bjärka-Säby [Ola Lönnqvist] Konfirmerad i Wist kyrka den 5/7 1863 enl konfirmationsbibeln. Karin har i den skrivet "Farfars syster Lina Sundström, Markustorp" [Ur Karin o Sven Lennermarks bevarade handlingar]

Gift 1:o med NN Kg Wirén (9034). [Ola Lönnqvist]

(16)

Gift 2:o med NN Kg Sundström (9036). [Ola Lönnqvist]

Barn:

Edvard Ks Sundström (9037). Se tabell 23.

Tabell 23 (generation 6) (Från Tabell 22) Edvard Ks Sundström (9037). Adopterad

[Ola Lönnqvist]

Gift med Anna Kg Sundström (1176). [Ola Lönnqvist]

Barn:

NN Ks Sundström (9001). Lön okänt. Adopterad [Ola Lönnqvist]

Tabell 24 (generation 5) (Från Tabell 6)

Chlaes Fredrik Ks Lilja (9012). Slaktare. Född 1850-02-17 i Brinken, Vist (E). Död 1911. Bosatt i Brinken i Vist 1850-... bosatt i Vist ...-1876 bosatt i Skänninge 1876-..., kreaturshandlare och slaktare. Hustrun drev matställe [Ola Lönnqvist]

=======================================================================

Bosatt i Broquarteret Skänninge 1890

Klaes Fredrik Lilja, född 1850, slagtare [Folkräkningen 1890 - Ola Lönnqvist} Född 17/2 1850

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Gift 1872-05-24 med Emma Amalia Kg Johansdotter (9039). Restaurangägare. Född 1854 i Klockrike (E). Död 1925. [Ola Lönnqvist] [Ola Lönnqvist]

Barn:

Carl Fredrik Severin Ks Lilja (9040). Född 1872-10-21 i Vist (E). Död 1954 i Motala (E). Se tabell 25.

Gerda Amalia Ks Lilja (9041). Född 1874-02-03 i Vist (E). Bosatt i Vist 1874-1876 bosatt i Skänninge 1876-... bosatt i Norrköping [Ola Lönnqvist]

Nils Emanuel Ks Lilja (9042). Barberare. Född 1875-04-18 i Vist (E). Död 1878 i Skänninge (E). Bosatt i Skänninge 1879-... bosatt i Örebro, barberare [Ola Lönnqvist]

Emma Elisabeth Ks Lilja (9043). Född 1877-08-03 i Skänninge (E). Död 1955. Utv till N Amerika 190x [Ola Lönnqvist] En notis förutom födelsedatum anger 16/9 1901, men inte vad som avses

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Nils Thure Emanuel Ks Lilja (9044). Född 1879-05-13 i Skänninge (E). [Ola Lönnqvist]

Knut Oskar Mauritz Ks Lilja (9045). Frisör. Född 1882-06-20 i Skänninge (E). Död 1909 i Stockholm.

Bosatt i Skänninge 1882-...

bosatt i Stockholm -1909, frisör [Ola Lönnqvist]

Jenny Albertina Ks Lilja (9046). Född 1884-10-08 i Skänninge (E). Död 1950. Se tabell 27.

Ernst Viktor Ks Lilja (9047). Född 1885-10-08 i Skänninge (E). Utv till N Amerika 1903 [Ola Lönnqvist]

Axel Emanuel Ks Lilja (9048). Charkuterist. Född 1888-04-20 i Skänninge (E). Död 1970. Se tabell 29.

Emma (Emy) Amalia Ks Lilja (9049). Född 1890-02-21 i Skänninge (E). Död 1939. Utv till N Amerika 1909

[Ola Lönnqvist]

(17)

Tabell 25 (generation 6) (Från Tabell 24)

Carl Fredrik Severin Ks Lilja (9040). Född 1872-10-21 i Vist (E). Död 1954 i Motala (E). Ev död i Motala [Ola Lönnqvist]

Gift

Barn:

Gerda Ks Lilja (9053). Död mellan 1985 och 1990 i Motala (E). Se tabell 26.

Emmy Ks Lilja (9054). Född 1905. Död 1995-01-xx i Motala (E). Bosatt på Norrängsgatan 4 B i Motala 1992

[Ola Lönnqvist]

Tabell 26 (generation 7) (Från Tabell 25)

Gerda Ks Lilja (9053). Död mellan 1985 och 1990 i Motala (E). Bosatt i Motala Avled under högmässa i Motala kyrka

[Ola Lönnqvist]

Gift med Olle Kg Fahlgren (9056). [Ola Lönnqvist]

Tabell 27 (generation 6) (Från Tabell 24)

Jenny Albertina Ks Lilja (9046). Född 1884-10-08 i Skänninge (E). Död 1950. Bosatt i Skänninge 1884-...

bosatt i Linköping, mannen fabrikör [Ola Lönnqvist] Född 4/2 1884

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans

närmaste] Enl en vykort från henne 1903 son har en fästman som just då är sjuk i diffteri och som skall gå på Militärskolan i Norrköping, barifråm vykortet är avsänt.

[Ola Lönnqvist]

Gift med Johan Kg Mörk (9051). Fabrikör. [Ola Lönnqvist]

Barn:

Margit Elisabeth Ks Mörk (14632). Född 1907-09-23. Ytterligare ett förnamn anges i anteckningarna, kan vara irma. Troligen dotter till Jenny och Johan Mörk

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Brita Jenny Ks Mörk (14627). Född 1913-04-26. Se tabell 28.

John Lennart Ks Mörk (14633). Född 1921-12-04. Kan vara son till Johan och Jenny

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Tabell 28 (generation 7) (Från Tabell 27)

Brita Jenny Ks Mörk (14627). Född 1913-04-26. [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Gift med Sven Kg Wallberg (14629). [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

(18)

Barn:

Tomas Ks Wallberg (14630). Född 1942-01-16 i Stockholm. Född på Pro Patria i Stockholm

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Ann Ks Wallberg (14631). Född 1947-04-16. [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Tabell 29 (generation 6) (Från Tabell 24)

Axel Emanuel Ks Lilja (9048). Charkuterist. Född 1888-04-20 i Skänninge (E). Död 1970. Bosatt i Skänninge 1888-1970, charkuterist

[Ola Lönnqvist] [Roland Lilja]

Gift med Signe Kg Nystedt (9061). Född 1888. Död 1959. [Ola Lönnqvist] [Roland Lilja]

Barn:

Sune Ks Lilja (9062). Född 1911-10-22 i Skänninge (E). Se tabell 30.

Kurt-Arne Ks Lilja (9063). Affärsinnehavare. Född 1917 i Skänninge (E). Se tabell 31.

Tabell 30 (generation 7) (Från Tabell 29)

Sune Ks Lilja (9062). Född 1911-10-22 i Skänninge (E). [Ola Lönnqvist] [Roland Lilja]

Gift med Eva Kg Lilja (9067). Född 1915. [Ola Lönnqvist] [Roland Lilja]

Barn:

Roland Ks Lilja (9068). Släktforskare, affärsman, präst. Född 1939-09-02 i Motala (E). Präst i Norrtälje.

Präst 1992.

Box 48, 760 10 Bergsahamra år 1992 [Roland Lilja]

Vikarierande komminister i Blidö, Norrtälje [Församlingens hemsida]

Eva Louise Ks Lilja (9069). Kamrer. Född 1950-01-23. Bosatt i Linköping [Roland Lilja]

Örjan Ks Lilja (9070). Född 1951-10-19. Bosatt i Mantorp

[Roland Lilja] Örjan Lilja & Irene Lilja Körsbärsstigen 17, 590 19 MANTORP 0142-21862 [Ola Lönnqvist]

Tabell 31 (generation 7) (Från Tabell 29)

Kurt-Arne Ks Lilja (9063). Affärsinnehavare. Född 1917 i Skänninge (E). Bosatt i Skäöninge 1917, 1992, charkuterist

[Ola Lönnqvist]

Gift med Ingegärd Kg Lilja (9065). [Ola Lönnqvist]

Tabell 32 (generation 5) (Från Tabell 6)

Anna Lovisa Ks Lilja Karlsson (9013). Född 1852-09-22 i Brinken, Vist (E). Död 1934-10-25 i Nygatan 12, Linköpings domkyrkoförs (E). Ev född 22/11

(19)

[Ola Lönnqvist] Född 22/9 1852, död 25/10 1934, bouppteckning 22/1 1935. Då bosatt i fastighet no 6 i kvarteret Duvan adress Nygatan 12 i Linköping. Efterlämnat en dotter Fröken Sigrid Karlsson. Bland kavrlåtenskapenpå vinden en kista värderad till 2 kr. Total behållning 125,70 kr

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Gift med Johan Fredrick Kg Karlsson (9058). Skomakare. Död 1919-07-31 i Tannefors no 10, Linköpings domkyrkoförs (E). [Ola Lönnqvist] Skomakaren Johan Fredrick Karlsson dog den 31/7 1919 och efterlämnade hustrun Anna Lovisa Karlsson, Linköping och dottern Sigrid Karlsson, Linköping, enl boupptecknimng 16/9 1919 i gården No 10 Tannefors kv i Linköping. Behållning i boet 4.169,62 kr. I boet bl a ett arv efter systern änkefru Anna Nilsson enl skifte 28/8 (samma år troligen). om 1.559,92 kr, och dessutom skall ca 450 kr tillkomma i detta arv. Bland ägodelarna i skomakarens arv en större kista värderad till 5 kr.

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Barn:

Sigrid Axelina Lovisa Ks Karlsson (9059). Född 1883-03-20. Död 1956-10-18 i Nygatan 12, Linköpings domkyrkoförs (E). Begravd 1956-10-28 i Nygatan 12, Linköpings domkyrkoförs (E). Ärvde brudkistan

[Ola Lönnqvist]

=======================================================================

Född 20/3 1883, död 18/10 1956 utan barn eller närstående arvvingar andra än kusiner och kusinbarn. Bouppteckning 5/11 1956. Arvsberättigade var fröken Ester Karlsson, Djurgårdgatan 14, Linköping; Erik Eriksson, Föreningsgatan 2, Linköping; Sture Eriksson, Djurgårdsgatan 46, Linköping, fru Karin Lennermark, Tåby, Söderköping; fru Ingeborg Hvetlander, Medevigatan 20, Motala.

Testamente fanns upprättat och bevarat i Karin Lennermarks kvarlämnade handlingar liksom bouppteckningen.

Bland egendomen en kiista värderad till 5 kr. Totalt fanns en brist i boet på 40,43 kr. Jordfästning i norra Garvkapellet i Linköping 28/10 1956. Hon tillhörde Ev Luth Missionsföreningen i Linköping enl separat dödsannons.

[Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl August Lilja och hans närmaste]

Tabell 33 (generation 4) (Från Tabell 4)

Anna Lovisa Ks Lilja (9014). Född 1816-02-05 i Sunnangärdet, Widingsjö, Linköpings Sankt Lars (E). 1843 anges som piga hos Carl Lilja (brodern): Anna Lovisa Lilja * 5/2 1816 i Hjorted, från Wreta 1842, med oä dotter Gustafva Vilhelmina * 12/3 1844 i Wist

På ett ställe har jag skrivit född i Ankarstrum, ett annat Ankarsrum [Ola Lönnqvist] Gransätter till 1833, Öfvre Ullstämma 1833-1834 Gransätter 1834-1837

Edsberga frälsegård 1837-1838 Gransätter 1838

Rönö församling 1838

[Henrik Lönnqvist] Född i Sunnangärd under Harfvestad i Landeryd [Henrik Lönnqvist]

Utom äktenskap

Barn:

Gustfava Vilhelmnina Ks NN (9016). Född 1844-03-12 i Vist (E). 1843 anges som piga hos Carl Lilja:

Anna Lovisa Lilja * 5/2 1816 i Hjorted, från Wreta 1842, med oä dotter Gustafva Vilhelmina * 12/3 1844 i Wist

[Ola Lönnqvist]

(20)

Atkins, Louis Kg (19848) ... 7

Boberg, Christina Ka 1746-1819 (1405) ... 2

Borg, Ida Sofia Ka 1881-1929 (42) ... 11

Carlsson Lilja, Carl Ka 1700?-1780 (1566) ... 2*1 Carlsson Lilja, Lars Ka 1746-1781 (1404) ... 2*1 Carlsson Lilja, Lars Ks 1743- (1567) ... 1

Carlsson, Germund Kg 1800- (16507) ... 4

Cleasdotter, Brita Ka 1709- (1568) ... 1

Eriksson, Erik Gunnar Ks 1900- (9020) ... 2*9 Eriksson, Karl Erik Kg 1867-1912 (9019) ... 9

Eriksson, Karl Sture Ivar Ks 1905- (9021) ... 2*9 Eriksson, Lisa Kg 1902- (9086) ... 9

Eriksson, NN Ks (9024) ... 9

Eriksson, Siri Kg (9023) ... 9

Fahlgren, Olle Kg (9056) ... 17

Germundsson, Anders Petter Ks 1829- (16508) ... 4

Germundsson, Carl Fredrik Ks 1829- (16506) ... 4

Germundsson, Johan Marcus Ks 1831- (16509) ... 4

Glans, Margret Kristina Kg 1866- (19835) ... 6

Hvetlander Alexandersson Frissén, Margareta Ks 1943- (6137) ... 15

Hvetlander, Gustaf Henrik Kg 1912-1995 (6135) ... 15

Hvetlander, Kerstin Louise Ks 1947- (6136) ... 15

Johannesdotter, Elin Ka 1775- (1316) ... 3

Johansdotter, Emma Amalia Kg 1854-1925 (9039) ... 16

Jonsdotter, Eva Catharina Ka 1813- (1255) ... 4

Karlsson, Johan Fredrick Kg -1919 (9058) ... 19

Karlsson, Sigrid Axelina Lovisa Ks 1883-1956 (9059) ... 19

Larsdotter Lilja, Anna Lovisa Ka 1852-1941 (1216) ... 8

Larsdotter, Kerstin Ka 1685?- (1693) ... 1

Larsson Lennermark, Sven Torgny Ka 1912-1984 (35) ... 12

Larsson Trana, Claes Ka 1676-1737 (1692) ... 1

Lennermark, Katarina Ka Oa 1945- (6) ... 14

Lennermark, Per Ks 1948- (44) ... 15

Lennermark, Staffan Ks 1943- (43) ... 14

Lilja Eriksson, Gerda Olivia Ks 1878-1945 (9017) ... 2*8 Lilja Karlsson, Anna Lovisa Ks 1852-1934 (9013) ... 5 18 Lilja, Anders Wilhelm Ks 1846- (9009) ... 5

Lilja, Anna Lovisa Ks 1816- (9014) ... 3 19 Lilja, Axel Emanuel Ks 1888-1970 (9048) ... 16 18 Lilja, Brita Stina Ks 1779-1813 (8998) ... 2

Lilja, Carl Adolf Ks 1836- (9005) ... 4 5 Lilja, Carl Antonius Ks 1867-1937 (9084) ... 2*5 Lilja, Carl August Ka 1880-1950 (41) ... 8 9 Lilja, Carl Fredrik Ka 1777-1839 (1315) ... 2*2 Lilja, Carl Fredrik Severin Ks 1872-1954 (9040) ... 16 17 Lilja, Carl Johan Ka 1812-1852 (1254) ... 3 4 Lilja, Carl Reinhold Ks 1874- (9026) ... 2*7 Lilja, Chlaes Fredrik Ks 1850-1911 (9012) ... 5 16 Lilja, Christina Maria Ks 1847- (9010) ... 5

Lilja, Clara Catarina Ks 1868- (9085) ... 5

Lilja, Edwin Ks 1899- (19841) ... 6

Lilja, Emma Elisabeth Ks 1877-1955 (9043) ... 16

Lilja, Emma (Emy) Amalia Ks 1890-1939 (9049) ... 16

Lilja, Emmy Ks 1905-1995 (9054) ... 17

Lilja, Erika Kg 1873- (9029) ... 7

Lilja, Ernst August Ks 1893- (19840) ... 6

(21)

Lilja, Ernst Viktor Ks 1885- (9047) ... 16

Lilja, Eva Kg 1915- (9067) ... 18

Lilja, Eva Louise Ks 1950- (9069) ... 18

Lilja, George Ks (9031) ... 7

Lilja, Gerda Amalia Ks 1874- (9041) ... 16

Lilja, Gerda Ks -(1985..1990) (9053) ... 2*17 Lilja, Greta Kg (14999) ... 8

Lilja, Gustaf Alfrid Ks 1841- (9008) ... 4

Lilja, Gustava Fredrica Ks 1809- (9004) ... 3

Lilja, Gustava Mathilda Ks 1838- (9006) ... 4 7 Lilja, Henrik Ks 1774- (8997) ... 2

Lilja, Ingeborg Lovisa Ks 1912-2001 (45) ... 11 15 Lilja, Ingegärd Kg (9065) ... 18

Lilja, Jakob Ks 1900-1997 (9032) ... 2*7 Lilja, Jenny Albertina Ks 1884-1950 (9046) ... 16 17 Lilja, Johan Adolf Ks 1890- (19839) ... 6

Lilja, Johan August Ka 1843-1917 (1215) ... 4 8 Lilja, Karin Sofia Ka 1912-2000 (36) ... 2*11 Lilja, Karl Olof Ks 1889- (19836) ... 2*6 Lilja, Knut Oskar Mauritz Ks 1882-1909 (9045) ... 16

Lilja, Kurt-Arne Ks 1917- (9063) ... 2*18 Lilja, Lennart Ks (9030) ... 7

Lilja, Nils Emanuel Ks 1875-1878 (9042) ... 16

Lilja, Nils Thure Emanuel Ks 1879- (9044) ... 16

Lilja, Roland Ks 1939- (9068) ... 18

Lilja, Sofia Carolina (Lina) Ks 1847- (9011) ... 5 15 Lilja, Stina Maja Ks 1807- (9003) ... 3 4 Lilja, Sune Ks 1911- (9062) ... 2*18 Lilja, William Ks 1902- (19842) ... 2*6 Lilja, Örjan Ks 1951- (9070) ... 18

Liljka, Johan Alfrid Ks 1840- (9007) ... 4

Lilya, Ellen C Ks 1905- (19846) ... 6 7 Lilya, Francisa Ks 1924-1924 (19845) ... 7

Lilya, Thoedore Ks 1908- (19849) ... 6

Mörk, Brita Jenny Ks 1913- (14627) ... 2*17 Mörk, Johan Kg (9051) ... 17

Mörk, John Lennart Ks 1921- (14633) ... 17

Mörk, Margit Elisabeth Ks 1907- (14632) ... 17

NN, Gustfava Vilhelmnina Ks 1844- (9016) ... 19

NN, NN Ks (9027) ... 7

Novak, Anna Kg (19844) ... 7

Nystedt, Signe Kg 1888-1959 (9061) ... 18

Ramstädt, Catarina Kg 1843- (9083) ... 5

Scofield, Maudie E Kg (19838) ... 6

Sundström, Anna Kg (1176) ... 16

Sundström, Edvard Ks (9037) ... 2*16 Sundström, NN Kg (9036) ... 16

Sundström, NN Ks (9001) ... 16

Wallberg, Ann Ks 1947- (14631) ... 18

Wallberg, Sven Kg (14629) ... 17

Wallberg, Tomas Ks 1942- (14630) ... 18

Wirén, NN Kg (9034) ... 15

(22)

Carlstorp ... 2*3 4 Ekeby (E), Boxholms bruk ... 2*1 Forsa (X), Långby ... 4*6

Gävle Heliga Trefaldighet (X) ... 12

Hällestad (E), Forsaströms bruk ... 3*2 Kalvsvik (G), Toftalycke ... 2*3 Klockrike (E) ... 16

Krokek (E), Liljevägen 3 ... 12

Kvillinge (E) ... 3*5 Kärna (E) ... 8 3*11 15 Kärna (E), Gärstad Pilgård ... 2*11 Landeryd (E), Ekholmen, Gransäter ... 4*2 Landeryd (E), Ekholmen, Stöfvelsätter ... 4

Lerbäck (T), Lund (Rökulla) ... 2*1 Lerbäck (T), Wisboda ... 2*2 Linköpings Sankt Lars (E) ... 4

Linköpings Sankt Lars (E), Carlslund ... 5

Linköpings Sankt Lars (E), Widingsjö ... 4

Linköpings Sankt Lars (E), Widingsjö, Skogsstugan ... 4

Linköpings Sankt Lars (E), Widingsjö, Sunnangärdet ... 3 19 Linköpings domkyrkoförs (E) ... 4*8 9 12 Linköpings domkyrkoförs (E), Nygatan 12 ... 5 18 2*19 Linköpings domkyrkoförs (E), Skyttegatan 2 ... 11

Linköpings domkyrkoförs (E), Tannefors no 10 ... 19

Linköping ... 14

Motala (E) ... 11 14 3*15 16 4*17 18 Motala (E), Terrassgatan 10 ... 2*15 Målilla med Gårdveda (H), Hagelsrums masugn ... 3 2*4 Norra Skrävlinge (M) ... 15

Norrköpings Sankt Olai (E) ... 14

Nykil (E), Skullebo ... 2*8 Ramundeboda (T) ... 2*2 Sankt Laurentii (E), Gläntan ... 2*11 Skänninge (E) ... 8*16 17 5*18 Sköllersta (T) ... 7*1 Sköllersta (T), Segås ... 1

Stjärnorp (E), Quarn ... 2*4 Stockholm ... 16 18 Tåby (E), Prästgården ... 8 9 15 USA, Connecticut, Meriden ... 3*5 6*6 4*7 Vadstena (E), Vadstena lasarett ... 15 Vist (E) ... 3*16 17 19 Vist (E), Brinken ... 3 6*4 6*5 7 5*8 2*9 15 16 18

References

Related documents

[r]

- Inga officiella uppgifter / uppgift saknas IK: Internationell klass KV: Kommungemensam verksamhet Gymnasiebehörighet %.. Me

Runbacka skolor KV/Fenix ... Tal och

Emery Familjer med barn Författarens egna Framkommer inte Familjer till barn med medfött hjärtfel (1989) England med medfött hjärtfel erfarenheter har mer svårigheter

Informanterna framhävde vikten av utbildning för att förbereda studenter inför deras kommande yrkesroll och fortgående. utbildning under den

response to IPV disclosure Att öka hälso- och sjukvårdspersonalens förståelse för misshandlade kvinnors åsikter rörande vårdgivarnas respons när de avslöjar intimt partner

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06.. Organisation

Sammanställning av branscher med avseende på antals- och kvantitetsuppgifter för olika kemiska produkttyper. Industries in terms of number and quantity of chemical products