Uppföljning av Norrlandstingens folkhälsopolitiska program. Redovisning maj 2018

Full text

(1)

Uppföljning av Norrlandstingens folkhälsopolitiska program

Redovisning maj 2018

(2)

81 80,3

77,9 77,7 79

73 73,1

69,9

61,8

69,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Procent

Län

Andel barn (%) som gick ut grundskolan med godkända betyg (årskurs 9), termin 2016/2017

Flickor Pojkar

Källa: Skolverket, 2018 (Siris).

Andel med godkända betyg åk 9 (som uppnått kunskapskraven i alla ämnen) inkl. elever med okänd bakgrund.

(3)

65

68

64 65 66

65

69 67

72 70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Procent

Län

Sysselsättningsgrad (andel %) år 2017

Kvinnor Män

Källa: Sysselsättningsgrad 15-74 år.

Arbetskraftsundersökningarna. SCB. 2018.

(4)

Kontrakt Tobaksfri Duo

Antal kontrakt/antal erbjudna i åk 6

Landsting Läsår 2016/17 Läsår 2017/18

Västernorrland (Y län)* 592/805 390/572

Jämtland (Z län)** 115/186 90/95

Västerbotten (AC län)*** 1949 / 2439 2062 / 2710

Norrbotten (BD län) 689/1182 584/888

* Västernorrlands län redovisar per läsår. OBS. Samtliga skolor har inte besvarat uppföljningen, här redovisas de som har besvarat uppföljningen. Fem av länets sju kommuner.

** två av länets åtta kommuner

***AC län redovisar siffrorna på årsbasis och ej per läsår (på denna bild: 2016 och 2017) OBS! Alla elever som besökts är inte aktuella för kontraktsskrivning, ca 78 % av målgruppen har skrivit kontrakt.

(5)

Andel som äter frukost, åk 1 gymn

- hälsosamtalet i skolan (varje skoldag)

Andel som äter frukost, åk 1 gymn.

Läsår 2016-17

Landsting Flickor Pojkar

Västernorrland (Y län) 58 60

Jämtland (Z län) 60 58

Västerbotten (AC län) - -

Norrbotten (BD län) 55 55

Data för Västerbotten finns ej

(6)

83,26 83,54

82,76 83,35 83,99

81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50

2004-08 2005-09 2006-10 2007-11 2008-12 2009-13 2010-14 2011-15 2012-16 2013-17

Medellivslängd

Årtal (femårsintervall)

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket Källa: SCB, 2018. Återstående medellivslängd vid födseln.

Medellivslängd, kvinnor åren 2004 - 2017, Norrlänen

(7)

78,94 80,21

79,27 79,91 80,41

77,00 77,50 78,00 78,50 79,00 79,50 80,00 80,50 81,00

2004-08 2005-09 2006-10 2007-11 2008-12 2009-13 2010-14 2011-15 2012-16 2013-2017

Medellivslängd

Årtal (femårsintervall)

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket Källa: SCB, 2018. Återstående medellivslängd vid födseln.

Medellivslängd, män åren 2004 - 2017, Norrlänen

(8)

2004- 2008

2005- 2009

2006- 2010

2007- 2011

2008- 2012

2009- 2013

2010- 2014

2011- 2015

Västernorrland (Y län) 82,3 82,3 82,5 82,6 82,7 82,6 82,7 82,6

Jämtland (Z län) 82,1 82,4 82,7 83,0 83,2 83,2 83,2 83,2

Västerbotten (AC län) 83,0 83,1 83,1 83,2 83,1 83,0 83,2 83,2

Norrbotten (BD län) 82,2 82,4 82,6 82,7 82,9 83,2 83,2 83,2

Riket 82,9 83,0 83,2 83,3 83,4 83,6 83,7 83,8

82,3

82,6

82,1 83,0

82,2

83,2 82,9

83,8

77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0

Medellivslängd

År

Medellivslängd, kvinnor åren 2004 - 2015, norrlänen

Källa: Återstående medellivslängd vid födseln, SCB, 2017

(9)

227

150

198 185

149 499

381 382

353

318

0 100 200 300 400 500 600

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Antal per 100 000 invånare

Län

Akut hjärtinfarkt, 20 år och äldre, år 2016* (antal)

Kvinnor Män

Källa: Första incidens i akut hjärtinfarkt efter sju infarktfria år per 100 000 inv, 20år och äldre.

Socialstyrelsen, 2018

*Preliminära data för 2016

(10)

0 50 100 150 200 250 300 350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Incidens per 100 000 inv

Årtal

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Akut hjärtinfarkt, kvinnor 20-84 år, åren 2005-2016*

Källa: Första incidens i akut hjärtinfarkt efter sju infarktfria år per 100 000 inv, 20/24-80/84 år.

Socialstyrelsen, 2018. * Preliminära data för 2016 både för kvinnor och män

(11)

0 100 200 300 400 500 600 700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Incidens per 100 000 inv

Årtal

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Akut hjärtinfarkt, män 20-84 år, åren 2005-2016*

Källa: Första incidens i akut hjärtinfarkt efter sju infarktfria år per 100 000 inv, 20/24-80/84 år.

Socialstyrelsen, 2018. * Preliminära data för 2016 både för kvinnor och män

(12)

Fetma förskoleklass

Andel (%) elever med fetma i förskoleklass Läsår 2016-17

Landsting Flickor Pojkar

Västernorrland (Y län) 7 6

Jämtland (Z län) 6 4

Västerbotten (AC län)* 4 2

Norrbotten (BD län) 4 3

* Data är endast från Umeå kommun

(13)

Smittskyddsenheten i Västerbotten

Lägst incidens för

Klamydia i Västerbotten

Antal fall klamydia i Norrbotten 2017: 792 Antal fall klamydia i Västerbotten 2017: 684 Antal fall klamydia i Västernorrland 2017: 795

Antal fall klamydia i Jämtland Härjedalen 2017: 461

(14)

Andel med gott allmänt hälsotillstånd, åk 1 gymn

- hälsosamtalet i skolan (gott allmänt hälsotillstånd= Jag mår bra eller mycket bra)

Andel med gott allmänt hälsotillstånd, åk 1 gymn.

Läsår 2016-17

Landsting Flickor Pojkar

Västernorrland (Y län) 72 89

Jämtland (Z län) 70 83

Västerbotten (AC län) - -

Norrbotten (BD län) 77 91

Data för Västerbotten finns ej

(15)

4 4

5 5

7 16

8

15

28

16

0 5 10 15 20 25 30

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Incidens/100 000 invånare

Suicid år 2016 (antal döda/ 100 000 invånare)

Observera att siffrorna redovisas i antal och ej i andel (%)

Kvinnor Män Källa: Antal döda per 100 000, X60-X84 Avsiktligt

självdestruktiv handling (självmord), Ålder: 0-85+

Socialstyrelsen, 2018

(16)

20

17

22

23 23

16

17

15

16

15

0 5 10 15 20 25

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Procent

Saknar kontantmarginal 2014 (andel %)

Kvinnor Män Källa: Hälsa på lika villkor, 2014

(17)

77

80

75 78

73

76 79

74 76

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland/Härjedalen Riket

Procent

Län

Social tillit 2014 (andel %)

Kvinnor Män Källa: Hälsa på lika villkor 2014

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :