Vellinge kommun framtidssäkrar välfärden

Download (0)

Full text

(1)

2019-10-09 08:00 CEST

Vellinge kommun framtidssäkrar välfärden

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun beslutade vid tisdagens sammanträde att starta upp arbetet Framtidssäkrad välfärd i Vellinge kommun 2020-2030.

Syftet är att säkerställa kommunens förmåga att möta framtidens behov av välfärd på bästa sätt.

Omvärldsbedömare pekar i sina framtidsanalyser på de stora utmaningar som kommunerna står inför. Den demografiska utvecklingen gör att den nivå på välfärdstjänster som vi idag ser som självklar kommer att vara svår att upprätthålla. Kompetensförsörjningen med färre antal personer i

(2)

yrkesverksam ålder i förhållande till dem som behöver välfärdstjänster, och en skattekraft som minskar av samma skäl, ställer krav på omställning och förändrade arbetssätt.

- En av våra viktigaste uppgifter gentemot medborgarna är att erbjuda en bra skolgång och en bra vård och omsorg. Vellinge är en välskött kommun med stabil ekonomi och goda resultat, men vi ser en rad utmaningar framöver. För att förbereda oss för framtiden behöver vi växla upp arbetet och ta fram konkreta förslag på åtgärder och prioriteringar. Det kommer krävas både nya arbetssätt och andra arbetsmetoder för att säkerställa en hållbar välfärd avseende både kvalitet och ekonomi, säger Carina Wutzler (M),

kommunstyrelsens ordförande.

Uppdraget Framtidssäkrad välfärd i Vellinge kommun 2020-2030 omfattar äldreomsorg samt pedagogisk verksamhet. Målet är att framtidssäkra

välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser och därmed möta framtidens behov med en modern och effektiv verksamhet.

- Vi kommer att ta ett brett grepp över olika delar av välfärdsuppdraget såsom ekonomi, lokalförsörjning, kompetensförsörjning, digitalisering, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och organisering, säger Charlotte Unosson, kommundirektör.

Uppdraget genomförs under 2020, och levereras i en slutrapport i december 2020.

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

(3)

Kontaktpersoner

Carina Wutzler (M)

Ordförande i kommunstyrelsen carina.wutzler@vellinge.se 070-991 52 02

Charlotte Unosson Kommundirektör

Vellinge kommuns övergripande verksamhet charlotte.unosson@vellinge.se

0709-91 52 12

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :