• No results found

NULÄGE GERSTABERG-LÅNGSJÖNEKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG (dBA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NULÄGE GERSTABERG-LÅNGSJÖNEKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG (dBA)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

57 v

v 513

v 503

v 510

E4 E4

E4

Farstanäs Stensta

Kumla

Saltå

Pilkrog

Solberga Håknäs

Brogärdet

Nästäppan Billsta

Risbro

Bankesta

Ene

Linga Snorp

Römora

Valåker

Hejsta

Åkerby

Ör Al

Solbacken

Lida

Vi Grävsta

Lövnäs

Stav

Yttereneby

Skillebyholm

Ekvik Smedsta

Ekeby

Nackunga

Charlottenborg Tösta

Kjulsta

Skilleby

Hemsta

Sörby Vreta

Österlund

L. Åby Stora Åby

Åby kvarn

M or aå n

byå n Å Skille

byå n

Skillebyåns dalgång

Malmen Gerstaberg

Kyrksjön &

Lillsjöns dalgång

Moraåns dalgång

Näslandsfjärden

Järna

Hölö

0+000 1+000

2+000

3+000

5+000 6+000

7+000 8+000

9+000 10+000

11+000 12+000

13+000 14+000

15+000

Edeby

Österby

Smedstabacke Klövängen

Lillvreten Klövängsborg

Skäve

Ullängen

Trafikplats Järna Trafikplats

Hölö

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

2019-09-30

Gräns järnvägsplan

OLP4-04-100-41000-0_0-0110

Gräns tillåtlig korridor

Sammanlagrad ekvivalent ljudnivå(dBA)

40-45 45-50

50-55 55-60

60-65

65-70 70-75

>75

1:20 000

57 v

v 513

v 503

v 510

E4 E4

E4

Farstanäs Stensta

Kumla

Saltå

Pilkrog

Solberga Håknäs

Brogärdet

Nästäppan Billsta

Risbro

Bankesta

Ene

Linga Snorp

Römora

Valåker

Hejsta

Åkerby

Ör Al

Solbacken

Lida

Vi Grävsta

Lövnäs

Stav

Yttereneby

Skillebyholm

Ekvik Smedsta

Ekeby

Nackunga

Charlottenborg Tösta

Kjulsta

Skilleby

Hemsta

Sörby Vreta

Österlund

L. Åby Stora Åby

Åby kvarn

Logsjön

Rudsjön

Skirsjön

Kyrksjön

Lillsjön

Flaten

Lilla Stensjön

Stora Stensjön

Lillsjön Aspen

Kvarnsjön Bastarn

Sörsjön Varvarn

M or aå n

byå n Å Skille byå n

Skillebyåns dalgång

Malmen Gerstaberg

Kyrksjön &

Lillsjöns dalgång

Moraåns dalgång

Tullgarnsområdet

Näslandsfjärden

Järna

Hölö

0+000 1+000

2+000

3+000

5+000 6+000

7+000 8+000

9+000 10+000

11+000 12+000

13+000 14+000

15+000

Edeby

Österby

Smedstabacke Klövängen

Lillvreten Klövängsborg

Skäve

Ullängen

Trafikplats Järna Trafikplats

Hölö

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

2019-09-30

Gräns järnvägsplan Gräns tillåtlig korridor

Bank Skärning Bro Tunnel

)

" Teknikgård

!

P Tryckbank (under utredning)

Ny/ombyggd väg Serviceväg - drifttid Arbets-/servicetunnel

Bullerskyddsskärm

Sammanlagrad ekvivalent ljudnivå (dBA)

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75

1:20 000

OLP4-04-100-41000-0_0-0110

NULÄGE GERSTABERG-LÅNGSJÖN

EKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG (dBA)

UTBYGGNADSALTERNATIVET 2040 GERSTABERG-LÅNGSJÖN. EKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK PÅ

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

References

Related documents

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Buller från befintlig statlig väg och järnväg samt Ostlänken med

Buller från befintlig statlig väg och järnväg samt Ostlänken med

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Projektet kommer även i samband med produktion att förlänga befintlig kommunal gång och cykelväg norr om korsningen och ansluta mot väg 709 på en sträcka av max 100 m söder