• No results found

1 (7) / A-CS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 (7) / A-CS"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Strukturutskottet

Bo Larsson FÖRDELNINGSFÖRSLAG TILL STRUKTURBIDRAG FÖR ÅR 2010

Fördelningsprinciper Sjukhuskyrkan, Öv prästtjänster, Invandrartäta församlingar, Cityverksamh/Projekt, Skärgårds-/glesbygdsprojekt, Öv stiftsövergripande insatser enligt utredningen 35 % 20 % 10 % 10 % 10 % 15 %

Huvudområde Beslut Beslut Äskande Handl.förslag SU:s förslag Beslut Fördelningsnyckel

2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sjukhuskyrkan 3 180 000 3 525 000 5 497 000 3 785 000 3 525 000 28,21 %

Övriga prästtjänster 1 070 000 1 133 000 1 830 661 1 325 000 1 225 000 9,80 % (inkluderar själavård mil förb,

krim vård och öv institutioner, Allhelgonamässan, konfirmationsläger, Fryskyrkan)

Invandrartäta församlingar 475 000 820 000 790 000 498 000 515 000 4,12 %

Cityverksamhet/Projekt 310 000 805 000 3 787 339 932 839 2 650 000 21,21 %

Skärgårdsprojekt/”glesbygds- 1 117 000 1 130 000 1 455 654 1 210 000 1 105 000 8,85 % projekt”

Övriga stiftsövergripande 3 350 000 3 362 400 6 389 970 3 390 000 3 474 000 27,81 % insatser (omställningskostnader,

sverigefinsk verksamhet, verksamhet för minoriteter, teckenspråkig

verksamhet, fritidskyrkoverksamhet Lida, regnbågsverksamhet, verksamhet på swahili) Jourhavande präst,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUMMA: 9 502 000 10 775 400 19 750 624 11 140 839 12 494 000 100 %

(2)

Verksamhet Äskande Nyckeltal

2010 2010

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sjukhuskyrkan 5 497 000 28,21 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Församling Beslut Beslut Äskande Handläggarens förslag SU:s förslag Beslut Procent

2008 2009 2010 2010 enl beslutad schablon 2010 2010 2010

Danderyd 350 000 450 000 450 000 450 000 450 000 3,60 %

Danderyd 175 000 175 000 0 0.00 %

Enskede - Årsta 350 000 350 000 400 000 302 500 302 500 2,42 %

Flemingsberg 550 000 850 000 1 000 000 962 500 897 500 7,18 %

Högalid* 550 000 550 000 1 555 000 550 000 550 000 4,40 %

S:t Göran* 550 000 425 000 767 000 445 000 425 000 3,40 %

Solna 800 000 900 000 900 000 900 000 900 000 7,20 %

Täby 30 000 0 250 000 0 0 0,00 %

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summa: 3 180 000 3 525 000 5 497 000 3 785 000 3 525 000

* Stiftsadjunkt

(3)

Verksamhet Äskande Nyckeltal

2010 2010

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Övriga prästtjänster 1 830 661 9,80 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut Beslut Äskande Handl förslag SU:s förslag Beslut Procent

2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010

Botkyrka församling. Asptuna kriminalvårdsanstalt 60 000 80 000 60 000 60 000 60 000 0,48 %

Flemingsberg. Häktet Huddinge 225 000 225 000 250 000 240 000 240 000 1,92 %

Färingsö församling. Krim anstalter och LVU-hem 150 000 150 000 210 000 150 000 150 000 1,20 %

Högalids församling. Konfirmationsläger, Gålö 93 000 90 000 90 000 90 000 0,72 %

Järfälla församling. Minoritetsspråk, samiska 100 000 0 0 0,00 %

Katarina församling. Allhelgonamässan 125 000 75 000 125 000 125 000 75 000 0,60 %

Oscars församling. K1 Kavalleribataljonen 0 0 kostn för 5 % prästtjänst 0 0 0,00 %

Sofia församling. Prästtjänst vid fryskyrkan 100 000 50 000 0 0,00 %

Sollentuna församling. Häkte i norra Storstockholm 120 000 100 000 100 000 0,80 %

Trångsunds församling. Kriminalvårdsanstalten Beateberg 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 0,60 %

Täby församling. Täby kriminalvårdsanstalt 60 000 60 000 134 000 60 000 60 000 0,48 %

Västerhaninge – Muskö. Militär själavård 225 000 225 000 406 661 225 000 225 000 1,80 %

Österåker - Östra Ryds församling. Krim anstalten Österåker 150 000 150 000 160 000 150 000 150 000 1,20 % ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summa: 1 070 000 1 133 000 1 830 661 1 325 000 1 225 000

(4)

Verksamhet Äskande Nyckeltal

2010 2010

____________________________________________________________________________________________________________________

Invandrartäta församlingar

790 000 4,12 %

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut Beslut Äskande Handl förslag SU:s förslag Beslut Procent

2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010

Botkyrka församling. Utvecklingsprojekt Barn i väntan och Barn i start 250 000 500 000 250 000 200 000 200 000 1,60 %

Hammarby församling. Verksamhet på arabiska 55 000 50 000 59 000 45 000 45 000 0,36 %

Skärholmens församling. Verksamhet på amhariska 170 000 170 000 350 000 153 000 170 000 1,36 %

Skärholmens församling. Projekt ”Pastoral närvaro i centrum 100 000 100 000 100 000 100 000 0,80 % Spånga - Kista församling. Projekt ”Gudstjänstmusik i Rinkeby” 31 000 0 0 0,00 %

Summa: 475 000 820 000 790 000 498 000 515 000

(5)

Verksamhet Äskande Nyckeltal

2010 2010

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cityverksamhet/Projekt 3 787 339 21,21 %

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut Beslut Äskande Handl förslag SU:s förslag Beslut Procent 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010

Adolf Fredriks församling. Utvecklingsprojekt diakoni 80 000 80 000 145 000 80 000 0 0,00 % Adolf Fredriks församling. Sommarkyrkoverksamhet 80 000 0 175 000 80 000 0 0,00 %

Adolf Fredriks församling. Ny Gemenskap 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1,20 %

Adolf Fredriks församling. Projekt arbete med körassistent för

barn- och ungdomskörer 70 000 0 0,00 %

Domkyrkoförsamlingen. 500 000 2 000 000 2 000 000* 16,00 %

Domkyrkoförsamlingen. Orgelmusik i S:ta Clara kyrka 75 000 122 839 122 839 0 0,00 %

Finska församlingen. Fritidskyrkoverksamhet 57 000 0 0 0,00 %

Oscars församling. Fritidskyrkoverksamhet 0 0 100 000 0 0 0,00 %

Sofia församling. Utvecklingsprojekt 967 500 500 000 500 000 4,00 %

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summa: 310 000 805 000 3 787 339 932 839 2 650 000

* 2 000 000 kronor betalades tidigare ut via stiftets budget

(6)

Verksamhet Äskande Nyckeltal

2010 2010

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skärgårdsprojekt/”glesbygdsprojekt” 1 455 654 8,85 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut Beslut Äskande Handl förslag SU:s förslag Beslut Procent

2008 2009 2010 2010 2010 2010 2009

Dalarö-Ornö-Utö församling. Fritidskyrkoverksamhet 400 000 400 000 516 000 450 000 400 000 3,20 %

Djurö, Möja och Nämdö församling. Fritidskyrkoverksamhet 400 000 400 000 500 000 450 000 400 000 3,20 % Ekerö kyrkliga samfällighet. Fritidskyrkoverksamhet 80 000 50 000 85 000 50 000 50 000* 0,40 %

Ljusterö-Kulla församling. Fritidskyrkoverksamhet 157 000 200 000 172 579 175 000 150 000 1,20 %

Värmdö församling. Fritidskyrkoverksamhet 80 000 80 000 132 075 85 000 80 000 0,64 % Össeby församling. Utvecklingsprojekt ”Öppen kyrka-Össeby” 0 0 50 000 0 25 000 0,20 % ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summa: 1 117 000 1 130 000 1 455 654 1 210 000 1 105 000

* Det föreslagna strukturbidraget om 50 000 kronor för Ekerö kyrkliga samfällighet avser verksamhet på Björkö

(7)

Verksamhet Äskande Nyckeltal

2010 2010

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Övriga stiftsövergripande insatser 6 389 970 27,81 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut Beslut Äskande Handl förslag SU:s förslag Beslut Procent

2008 2009 2010 2010 2010 2010

Sverigefinsk verksamhet

- Boo församling 180 000 120 000 162 500 100 000 100 000 0,80 %

- Botkyrka församling 600 000 500 000 800 000 400 000 400 000 3,20 %

- Flemingsbergs församling 210 000 250 000 300 000 200 000 200 000 1,60 %

- Hammarby församling 300 000 239 000 259 000 200 000 200 000 1,60 %

- Järfälla församling 240 000 240 000 400 000 150 000 150 000 1,20 %

- Nacka församling 34 000 96 000 50 000 34 000 0,27 %

- Sundbybergs församling 175 000 206 520 140 000 140 000 1,12 %

- Täby församling 100 000 120 000 350 000 100 000 100 000 0,80 %

- Österåker - Östra Ryds församling 50 000 120 000 82 500 80 000 80 000 0,64 %

Adolf Fredriks församling. Omställningskostnader c:a 200 000 50 000 0,40 %

Botkyrka kyrkliga samf. Fritidskyrkov. (Lida idrottskyrka) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1,20 % Domkyrkoförsamlingen. Verksamhet på swahili 80 000 44 400 63 450 40 000 40 000 0,32 %

Farsta församling. Konfirmandportal 450 000 0 0 0,00 %

Finska församlingen. Minoritetsspråk 300 000 100 000 100 000 90 000 90 000 0,72 %

Gustav Vasa församling. Omställningskostnader 600 000 50 000 0,40 %

Järfälla församling. Teckenspråkig verksamhet 250 000 840 000 450 000 450 000 3,60 %

Sofia församling. Regnbågsverksamhet 240 000 240 000 270 000 240 000 240 000 1,92 %

Solna församling. Projekt Solnaakademin 60 000 0 0 0,00 %

Stiftet. Jourhavande Präst 900 000 780 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8,00 %

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summa: 3 350 000 3 362 400 6 389 970 3 390 000 3 474 000

References

Related documents

BLADES SET 3 SKÄR/SET SEK/SET CS-ST STÅL & ROSTFRITT STÅL. STEEL & STAINLESS STEEL

Produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Släpp ej ut i avlopp

Kommissionen vill emellertid betona att den inte delar rådets åsikt att åtgärderna för godkännande av verksamma ämnen (artikel 8a) och reglerna för de avgifter som ska betalas

2öib anbra tittfätten fabe beåfe poeter: bet är ett grpmt outforfftigt öbe, fom bömt atta menniffor titt qmat od tibanben, ingen met fjmarför etter titt fjmab änbamåL

Návod k obsluze – Převodovky typových řad R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN ® W 115 9.4 Oddělení služeb zákazníkům.

Betriebsanleitung – Getriebe Typenreihen R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W 29 Aufsteckgetriebe mit Passfedernut oder Vielkeilverzahnung 4.. 4.6 Aufsteckgetriebe mit Passfedernut

[r]

[r]