• No results found

Önskar du närmare information om hur personuppgifterna används, kontakta Evelina Lindberg, tfn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Önskar du närmare information om hur personuppgifterna används, kontakta Evelina Lindberg, tfn "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress 511 80 KINNA Telefon 0320-21 70 00 Telefax 0320-100 91 E-post kfn@mark.se Bankgiro 991-2700 Postgiro 38 69 33-6

Information om personuppgifter

Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PuL) fullt ut i Sverige. Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

För din information vill vi därför meddela att dina personuppgifter används för bokning och fakturering. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansva- rig inom detta verksamhetsområde. Önskar du närmare information om hur personuppgifterna används, kontakta Evelina Lindberg,

tfn 0320-21 72 64.

Genom skriftlig ansökan kan du få ytterligare information om hur dina per- sonuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall ändras.

MARKS KOMMUN

Kultur- och fritidsförvaltningen Lokalbokningen

References

Related documents

Naturskyddsföreningen/TopTenSverige och Energikontor Sydost berätta om energi; var den tar vägen, hur du kan slippa betala för energi du inte använder, hur du sparar energi, inte

En kopia på den här blanketten kommer, enligt 17 § förvaltningslagen, att skickas till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du angett orsakar störningen. Uppgifter

Lean Lantbruk större företag för dem som har fyra sysselsatta eller fler och Lean Lantbruk mindre företag för dem som är enmansföretagare eller har upp till tre

Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma tillbyggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också

Vi sparar endast personuppgifterna så länge som krävs för att valen skall kunna genomföras enligt stadgarna.. Vem vill du ge förtroendet att leda

• Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.. • Ta reda på vad det finns för

I make this claim after having conducted an independent enquiry for the Swedish government of residence permits based on practical impediments to enforcing expulsion orders, and

Beräkningsmodellen som används i uppgiften kan ibland ha flera möjliga svar med olika metoder beroende på vilket syfte som uppgiften har. Om syftet med uppgiften skrivs fram