• No results found

Västerbottningar fortsatt nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Västerbottningar fortsatt nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten fick ett totalt resultat på 83 av 100 och är med det näst bäst i landet.

2022-01-27 13:00 CET

Västerbottningar fortsatt nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon

Under pandemin har 1177 Vårdguiden på telefon använts mer än någonsin.

Nu har invånarna tyckt till och det blev återigen toppbetyg.

Västerbottningarna som ringt 1177 Vårdguiden är mycket nöjda.

– Vi är otroligt glada och det är roligt för personalen, som slitit hårt de sista två åren, att invånarna är nöjda, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten.

Näst bäst

(2)

Västerbotten har använt sig av 1177 Vårdguiden på telefon sedan 2008 och har sedan dess varit med i de återkommande mätningarna och alltid placerat sig bland de främsta i landet. Syftet med undersökningarna är att med hjälp av invånarnas synpunkter ta reda på vad som är bra och vad som kan

förbättras med tjänsten

Undersökningen genomfördes som enkäter via sms under tre månader hösten 2021 och där 200 personer tillfrågades. Undersökningsmodellen Nöjd Kund Index, NKI, är ett ofta använt sätt att mäta, med värden mellan 0 och 100 och där resultat över 74 betyder mycket nöjd. Västerbotten fick ett totalt NKI på 83 och är näst bäst i landet, det är bara Gotland som placerar sig högre.

Höga betyg

Sex kvalitetsområden mäts och nationellt hade samtliga regioner minskat i alla områden, utom Västerbotten som ökat i fyra.

– Det är roligt att bemötande och kommunikation är det som får högst betyg, hela 94, vilket betyder att de som ringer till oss känner trygghet. Även

trovärdighet och tiden sjuksköterskorna lägger på varje samtal fick högt betyg, berättar Karina Salomonsson.

Karina Salomonsson Foto: Ola Westerberg Följer råden

– Det var också hela 85 procent som följde råden och rekommendationerna från sjuksköterskan de pratade med, säger Karina Salomonsson.

(3)

Men i den aktuella undersökningen finns ett par förbättringsområden. Inte oväntat, med tanke på det stora trycket på hälso- och sjukvården, ger invånarna i Västerbotten lägst betyg till väntetiden i telefon och den information de fick under väntetiden.

– Det har varit extra tufft under pandemin och därför är det tillfredställande med så höga sammanlagda betyg, säger Karina Salomonson.

Källa till kunskap

Förutsättningarna och informationen kring bland annat smittläge, vaccination och allmänna råd om coronapandemin har både ofta och snabbt förändrats.

Det händer att sjuksköterskorna får samtal och frågor direkt efter Folkhälsomyndighetens eller regeringens presskonferenser.

– Utmaningen för oss är att ta del av den nya informationen så att vi snabbt kan ge rätt upplysning till invånarna, säger Karina Salomonson, som också vill lyfta en annan viktig källa till kunskap.

– Det är viktigt att invånarna använder sig av 1177.se för att ta del av den information som finns där. Annars måste många som ringer till oss för medicinskt stöd vänta i kö.

Mer information

Karina Salomonsson, verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon, Västerbotten, 090-785 07 51

Presskontakt Jan Alfredsson

Kommunikationsstaben Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och

(4)

politiker.  Till bildbanken

Kontaktpersoner

Thomas Jonsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

070-612 18 48 Petra Olgarsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning)

petra.olgarsson@regionvasterbotten.se 073-091 48 87

Per Strömbro Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå per.strombro@regionvasterbotten.se 072-5540595

Molli Rosenström Presskontakt Kommunikatör

Hälso- och sjukvårdsfrågor

molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se 073-068 91 30

Micaela Löwenhöök Presskontakt

Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se +46 (0)70- 316 37 01

(5)

Thomas Hartman Presskontakt

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

thomas.hartman@regionvasterbotten.se 070-666 49 95

Malin Åberg Presskontakt

Kommunikationsdirektör

malin.aberg@regionvasterbotten.se 070-240 91 55

Cecilia Lindell Presskontakt

Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 070-254 57 37

Anja Hansen Knutsson Presskontakt

Presskontakt

Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben

anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se 070-685 72 33

References

Related documents

Nöjdhetsmätningar invånare 2018. 1177 Vårdguiden

Västmanlands läns kommuner sammantaget har en jämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än riksgenomsnittet, 44 procent av de förtroendevalda är kvinnor och 56 procent

Genom att SMS:a ”RÅD” till 711 60 får användaren 1177 Vårdguidens kontaktuppgifter direkt till mobilen så att de finns där, precis som 112, när man behöver det.. – Det är

– Blockering av vårdnadshavares tillgång till barnets journal – Försegling av journalen från en enhet, flera eller alla enheter – Låsning av konto till 1177

Antalet Förnya recept som kommer in via 1177 Vårdguidens e-tjänster ska öka med minst 50 procent på varje mottagning, istället för att de hanteras via telefon.. I

Stockholms läns landsting tar det nationella ansvaret för drift, förvaltning och utveckling av tjänster, innehåll och koncept för invånartjänster på uppdrag av Center för

1177 Vårdguiden på webb och telefon är tjänster som erbjuder kunskap och råd inom hälsa och vård till Sveriges invånare.. 1177 Vårdguiden syftar till att stärka

historiskt är just att förväntningar varit höga, något som också signalerar ett högt engagemang bland kunderna, säger Johan Parmler.. Och det