• No results found

Pokud ano, na otázky 10 až 12 neodpovídejte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pokud ano, na otázky 10 až 12 neodpovídejte"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dotazník je součástí bakalářské práce věnující se trhu práce v Euroregionu Nisa. Vyberte vždy pouze jednu odpověď.

1. Pohlaví __________

2. Věk _____________

3. Dosažené vzdělání

a) základní nebo bez vzdělání b) SŠ bez maturity

c) SŠ s maturitou d) VŠ nebo VOŠ

4. Pracujete, nebo jste někdy pracoval/a v zahraničí?

a) současně pracuji, pracuji

b) nemám zkušenosti s prací v zahraničí Pokud ne, na otázky 5 až 9 neodpovídejte.

Pokud ano, na otázky 10 až 12 neodpovídejte.

5. V jaké zemi pracujete? Jste pracoval/a ? a) Německo

b) Polsko

c) jiné________________

6. Při jaké příležitosti pracujete? pracoval/a jste v zahraničí?

a) brigáda b) praxe c) stáž

d) pracovní poměr

7. Jak dlouho pracujete? pracoval/a jste v zahraničí?

_________________

8. Jak hodnotíte pracovní poměry v zahraničí? (známkování jako ve škole) ___

9. Máte nějaké výrazně dobré, nebo špatné zkušenosti s prací v zahraničí? (volná odpověď)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________

10. Přemýšlel/a jste o práci v zahraničí?

a) ano b) ne

11. Pokud ano, co Vám přijde jako hlavní výhoda práce v zahraničí?

a) lepší platební ohodnocení b) zkušenosti, praxe c) noví lidé, jiné smýšlení d) jiné ______________

12. Co se Vám zdá jako největší bariéra, k neuskutečnění?

a) komunikace (cizí jazyk) b) doprava

c) nové prostředí d) rodina (závazky) e) nalezení pracovního místa f) jiné _______________

(2)

13. Znáte někoho, kdo pracuje v zahraničí?

a) ano b) ne

14. Kde byste nejspíše hledal/a pracovní nabídky v zahraničí?

a) úřad práce b) internetové stránky c) přímo v zahraničí d) přes příbuzného/kamaráda e) jiné _________________

15. Jak hodnotíte dopravní dostupnost do zahraničí?

a) dostačující b) spíše dostačující c) nevím

d) spíše nedostačující e) nedostačující 16. Umíte německy/polsky?

a) německy b) polsky c) obojí d) ani jedno

Pokud ani jedno, na další otázku neodpovídejte.

17. Na jaké úrovni máte lépe ovládaný jazyk?

a) začátečník b) pokročilý c) vyšší pokročilý d) rodilý mluvčí

18. Víte, jaké jsou podmínky k tomu, abyste mohl/a pracovat v zahraničí?

a) ano b) částečně c) ne

19. Znáte nějaký program nebo událost, která pomáhá rozvíjet povědomí o možnosti práce v zahraničí?

a) ano b) ne

20. Pokud ano, uveďte některý ___________________

21. Znáte některé aktéry, kteří se snaží rozvíjet přeshraniční spolupráci na poli trhu práce?

a) ano b) ne

22. Kdo si myslíte, že by se měl na tomto poli nejvíce zapojit?

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí b) euroregiony

c) úřady práce

d) univerzity / střední školy e) jiné _______________

23. Jak si myslíte, že se ministerstvo práce a sociálních věcí na přeshraničním trhu práce angažuje?

a) dostatečně b) nevím c) nedostatečně d) vůbec

References

Related documents

Za největší konkurenty se v tomto případě považují další tři evropské závody, jež spadají do stejné divize – Aktivní a pasivní bezpečnostní technologie, stejně

 Společný trh – faktor, který určuje, do jaké míry si konkurenti konkurují na společných trzích. Tento faktor říká, kdo je přímý či nepřímý

Vysvětlete pojem hodinová pracovní norma a popište princip výpočtu hodinové pracovní

Socializace probíhá po celý lidský život, osvojujeme si způsoby chování a jednání, slovní zásobu, systém hodnot apod. Po celou dobu života jsme v interakci

V praxi známe pracovní uplatnění i pro mentálně postižené občany (např. speciální kavárny). Legislativa sice vymezuje povinnosti zaměstnavatelům a investorům

Hodnocení žmolkovitosti s lryužitím opticky zjasňujícího prostředku Cíl práce (botly zadání):.. 1, Vypracujte literámí rešerši k tématu bakalářské

Cílem této bakalářské práce je informovat o hotelových informačních systémech na českém trhu. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola

Curtis (2013) zároveň zdůrazňuje, že hlavní aktivitou procesu internacionalizace je nábor zahraničních studentů. Tento proces je zároveň považován za hlavní