DAG 1 DAG 2 Vätskelista

71  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vätskelista

Namn:______________________________ Personnummer:________________

Fyll i vätskelistan dag och natt under 2 dygn.

Varje gång du dricker något så fyller du i klockslag och mängden (i deciliter) samt typ av dryck (t.ex. kaffe, vatten, öl, saft eller liknande).

DAG

1

Datum:

Tidpunkt (kl)

Mängd (dl)

typ av dryck

Totalmängd dl

DAG

2

Datum:

Tidpunkt (kl)

Mängd (dl)

typ av dryck

Totalmängd dl

Kontinensmottagning Smålandsstenar och Reftele Vårdcentral

Version 170505

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :