Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-02-04

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 4 februari kl 09:00

Plats

Hyltenäs, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Netpublicator)

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

09:00 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

09:05 6. Lägesrapport arbetsmarknad och integration (I) Verksamhetschef Sara Dahlin

09:35 7. Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för år 2020 (FB)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Marie Tell

Kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin Ekonomer Johan Höglund Marie Wank 10:00 8. Interkommunal ersättning/prislista vuxenutbildning

2021 (FB)

Ekonom Marie Wank

10:05 Paus

10:15 9. Överenskommelse om samverkan barn och ungas hälsa (FB)

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson

10:35 10. Lyckeskolans kommande flyttprocess (I)

Verksamhetschef Caroline Billing Rektor

Morgan Andersson Enhetschef Malin Ankarstrand

10:55 11. Lägesrapport lokalfrågor (I) Enhetschef

Malin Ankarstrand

11:15 12. Status på beställda förstudier hos Teknik- och ser- viceförvaltningen (I)

Enhetschef Malin Ankarstrand

11:30 13. Skollokaler i Skene (FB) Enhetschef

Malin Ankarstrand

11:45 14. Lägesrapport kring Covid-19 (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

11:55 15. Övriga aktuella händelser (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-02-04

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :