• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-02-04

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 4 februari kl 09:00

Plats

Hyltenäs, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Netpublicator)

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

09:00 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

09:05 6. Lägesrapport arbetsmarknad och integration (I) Verksamhetschef Sara Dahlin

09:35 7. Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för år 2020 (FB)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Marie Tell

Kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin Ekonomer Johan Höglund Marie Wank 10:00 8. Interkommunal ersättning/prislista vuxenutbildning

2021 (FB)

Ekonom Marie Wank

10:05 Paus

10:15 9. Överenskommelse om samverkan barn och ungas hälsa (FB)

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson

10:35 10. Lyckeskolans kommande flyttprocess (I)

Verksamhetschef Caroline Billing Rektor

Morgan Andersson Enhetschef Malin Ankarstrand

10:55 11. Lägesrapport lokalfrågor (I) Enhetschef

Malin Ankarstrand

11:15 12. Status på beställda förstudier hos Teknik- och ser- viceförvaltningen (I)

Enhetschef Malin Ankarstrand

11:30 13. Skollokaler i Skene (FB) Enhetschef

Malin Ankarstrand

11:45 14. Lägesrapport kring Covid-19 (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

11:55 15. Övriga aktuella händelser (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-02-04

Leif Sternfeldt, ordförande

References

Related documents

Verksamhetschef Caroline Billing Verksamhetschef Caroline Ekberg Ekonomer Johan Höglund Marie Wank. 15:10

Marie Tell, Cecilia Ragnarsson, Caroline Billing, Caroline Ekberg, Mari Sandell Molander.. 15:00

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Tillförordnad verksamhetschef Christina Engström. 10:00

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Ekonomer. Johan Höglund, Marie Wank 10:30

Ekonomisk månadsrapport (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank. 15.00

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Administrativ chef Lena Ilhage Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Ekonomer. Johan Höglund, Marie Wank 15.00

och gymnasieskola 2019 (B) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 15.40 9. Information om sammanträdesplan 2019 samt ändring av

Information kring det ekonomiska läget (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 6.. Remissvar på förslaget om en samlad enhet