• No results found

Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och studier studier studier studier studier

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och studier studier studier studier studier"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

20 Tidskriften Kuba 1/2007 Mer än hälften av de arbetstillfällen som skapats på Kuba

2001-2004 gick till ungdomar enligt en rapport från Ministeriet för arbete och social trygghet 27 december. Under den aktuella tiden skapades 483.000 nya jobb och på 298.000 anställdes unga människor.

Enligt Statistikbyrån förvärvsarbetar 4.72 miljoner kubaner på ön, och över 20 procent är under 29 år. Mellan 2005 och 06 garanterades jobb åt mer än 10.000 nyutexaminerade från högre studier och trenden kommer att fortsätta under 2007.

Arbete har också ordnats åt mer än 100.000 som kommer från yrkesgymnasier, och alla som avslutar värnplikten. Tusentals unga människor som varken studerat eller arbetat har erbjudits studier mot lön för att avsluta gymnasieutbildningen.

Arbetslösheten uppgår till 1,9 procent, en av de lägsta i världen.Källa: PL 06 12 2

Raul Castro på studentkongress

En av talarna för de 800 ombuden på studentförbundet, FEUs kongress 20-22.12 var tillförordnade presidenten Raul Castro.

”Det är en historisk tid för vi (den generation som ledde revolutionen till seger 1959) befinner oss i slutet av vår karriär och arbetar för att mana fram nya generationer”. Han framhöll hur viktiga kongressens diskussioner är, men utgångspunkt från det tal Fidel Castro höll på Havannas Universitet 17.11 2005, där han varnade för de faror som hotar i dagens svårtolkade och komplicerade värld.

Debattera mera

Raul uppmanade studenterna att orädda analysera och debattera och låta olika åsikter brytas, "för debatter i rättan tid leder till de bästa besluten". Det är hans egen erfarenhet som försvars- minister. ”Arméstrukturen bygger på att någon för befäl, men det betyder inte att det inte behövs diskussion. Jag säger alltid, diskutera allt så långt det går, ta upp de frågor där det råder olika uppfattningar. Det är så vi fattar alla beslut, även de viktigaste.”

Han skämtade om hur det var att växa upp med Fidel och Ramon som storebröder och sa att ”Fidel är oersättlig, om vi inte alla försöker ersätta honom tillsamman, var och en där vi finns och i våra olika uppdrag.“

Utrikesministern Felipe Perez Roque talade om att regeringen och partiet tagit till sig allt som kommit fram under de 9 månader som gått av diskussioner inför kongressen och att vissa saker redan är på gång. Stipendierna för universitetsstudier och motsvarande kommer att höjas och deras biljettpriser på interurbana bussar halveras, och de som inte kan studera på sin hemort kommer att få två gratis hemresor per år.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell- Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och Ungdomar i arbete och

studier studier studier studier studier

Eva Björklund Eva BjörklundEva Björklund Eva Björklund Eva Björklund

References

Related documents

I relation till teorierna präglades hela analysprocessen av att blicka fram och tillbaka till (samt emellan) följan- de innehållsområden: Socialt arbete med missbruk, riskfaktorer

När det gäller polisens möjligheter att ingripa när man påträffar ungdomar mellan 12 och 15 år i miljöer med narkotika som kan vara skadliga för den unges utveckling har polisen

De frågeställningar som denna artikel undersöker är hur socialarbetare som arbetar med barn och unga ser på de olika faktorerna: hög arbetsbelastning,

 Bättre gruppledningsundervisning - den kändes lite nedbantad och fattig. Hade t ex velat ha mer dirigering och körledning.  Ett helhetsgrepp i lärarkåren kring att vi

Resultatet visar också att fritidsledarna upplever att de kan påverka ungdomarna på många olika sätt, och en viktig del är att finnas där som vuxen och skapa

Ett första omfattande tema i dessa studier är professionellas anpassning till och uppgå- ende i dessa arbetsorganisationer, där pro- fessionella i olika konstellationer

Vissa särskilda frågor har varit centrala: ”Får polisen gå in hemma hos ungdomen utan att det för den delen krävs ett beslut om husrannsakan?”, ”Är de

Det råder även skillnad mellan sjukhusen på fråga fem där sjukhus 1 får högre resultat än sjukhus 2 vilket visade att deltagarna från sjukhus 2 var mer missnöjda över