”Längsta vägen” - Tabell 2 och 10

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

”Längsta vägen” - Tabell 2 och 10

20 50 2 18 40 10 80 100 60 6

3Ÿ2

Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt produkt t ex 7Ÿ2 med 14. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna. Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. 2Ÿ2 7Ÿ2 6Ÿ2 1Ÿ2 4Ÿ2 5Ÿ2 8Ÿ2 9Ÿ2 10Ÿ2 4Ÿ10 8Ÿ10 10Ÿ10 7Ÿ10 2Ÿ10 1Ÿ10 6Ÿ10 9Ÿ10 5Ÿ10 3Ÿ10 14 8 10 90 16 20 4 70 30 12

Figure

Updating...

References

Related subjects :