2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Hallstahammar

Full text

(1)

Signatur:__________________ Checksumma: FA-3E-A1-4D

2016-10-19 23:20

2015 DoA Fjärrvärme Mälarenergi AB

Hallstahammar

1 / 6

(2)

Signatur:__________________ Checksumma: FA-3E-A1-4D

2016-10-19 23:20

Nätinformation

Information

Nätets/nätens namn FVD2001 Hallstahammar

Ort/orter FVD20012 Hallstahammar

Prisområdesnamn FVD20013 Hallstahammar

Kontaktperson - Ekonomi

Namn FVD20031 Catrin Nehrman

Tele FVD20032 021-395313

Mail FVD20033 catrin.nehrman@malarenergi.se

Kontaktperson - Distribution

Namn FVD20041 Jan Berglund

Tele FVD20042 021-395000

Mail FVD20043 jan.berglund@malarenergi.se

Kontaktperson - Produktion

Namn FVD20051 Marianne Allmyr

Tele FVD20052 021-395000

Mail FVD20053 marianne.allmyr@malarenergi.se

Förändringar inför nästa års rapportering FVD2010

2 / 6

(3)

Signatur:__________________ Checksumma: FA-3E-A1-4D

2016-10-19 23:20

Prisinformation (kr inkl. moms)

Småhus

Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)

Varav under året fast del (kr)

Varav under året rörlig del (beräkning)

15 000 kWh FVP100 13 689 6 000 7 689

20 000 kWh FVP101 16 252 6 000 10 252

30 000 kWh FVP102 21 378 6 000 15 378

40 000 kWh FVP103 26 504 6 000 20 504

Förutsättningar för priset FVP104

Flerbostadshus

Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)

Varav under året fast del (kr)

Varav under året rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP110 61 538 20 880 40 658

193 MWh FVP111 145 366 47 280 98 086

500 MWh FVP112 369 805 115 695 254 110

1 000 MWh FVP113 726 485 218 265 508 220

Förutsättningar för priset FVP114

Lokaler

Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)

Varav under året fast del (kr)

Varav under året rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP120 64 215 22 830 41 385

193 MWh FVP121 151 802 51 960 99 842

500 MWh FVP122 386 443 127 785 258 658

1 000 MWh FVP123 759 760 242 445 517 315

Förutsättningar för priset FVP124

Samfälligheter

Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)

Varav under året fast del (kr)

Varav under året rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP130 56 168 15 710 40 458

193 MWh FVP131 132 245 34 640 97 605

500 MWh FVP132 336 198 83 335 252 863

1 000 MWh FVP133 659 270 153 545 505 725

Förutsättningar för priset FVP134

3 / 6

(4)

Signatur:__________________ Checksumma: FA-3E-A1-4D

2016-10-19 23:20

Produktion i nätet

Produktion 2015 2014

Total tillförsel av värme (GWh) FVD3001 39.1

Producerad värme i kraftvärmeverk (GWh) FVD30011 39.0

Producerad värme i hetvattenpanna (GWh) FVD30012 0.1

Elproduktion i kraftvärmeverk (GWh) FVD30013 0.0

Investeringar i produktion (tkr) FVD3006 0 0

Drift- och underhållskostnader för

värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle (tkr)

FVD3008 0 6 893

Tillfört bränsle till nätets produktion (GWh) 2015 2014 Bränsle till kraftvärmeproduktion

Biobränsle FVD3101 13.0

Avfall FVD3102 16.0

Avfallsgas FVD3103 0.0

Torv FVD3104 1.0

Naturgas FVD3105 0.0

Eldningsolja (fossil) FVD3106 0.0

Kol FVD3107 31.0

Övrigt (specificera)

Produktion kommer från Västerås Kraftverk FVD3127 Produktion kommer från Västerås Kraftverk FVD3128 Produktion kommer från Västerås Kraftverk FVD3129

Summa övrigt FVD3130 0.0

Bränsle till hetvattenproduktion

Biobränsle FVD3110 43.0

Avfall FVD3111 25.0

Torv FVD3112 3.0

Naturgas FVD3113 0.0

Eldningsolja (fossil) FVD3114 2.0

Kol FVD3115 3.0

Elförbrukning i elpanna FVD3116 0.0

Övrigt (specificera)

Produktion kommer från Västerås Kraftverk FVD3137 Produktion kommer från Västerås Kraftverk FVD3138 Produktion kommer från Västerås Kraftverk FVD3139

Summa övrigt FVD3140 0.0

Värmepump FVD3117 2.0

El till värmepump FVD3118 0.5

Köpt hetvatten FVD3003 0.2

Industriell spillvärme FVD3004 0.0

4 / 6

(5)

Signatur:__________________ Checksumma: FA-3E-A1-4D

2016-10-19 23:20

Distribution i nätet

Distribution 2015 2014

Investeringar i fjärrvärmenät (tkr) FVD4101 0 800

Investeringar i fjärrvärmecentraler (tkr) FVD4103 0 0

Drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet (tkr)

FVD4105 2 150 2 046

Distributionsnätets ledningslängd (km) FVD4106 86 86

Distributionsnätets ålder (%)

1950-talet eller tidigare FVD41071 0 0

1960-talet FVD41072 0 0

1970-talet FVD41073 2 2

1980-talet FVD41074 16 16

1990-talet FVD41075 17 17

2000-talet FVD41076 60 60

2010-talet FVD41077 5 5

Summa FVD41080 100 100

Kvalitet

Antal aviserade avbrott FVD4108 1 1

Antal oaviserade avbrott FVD4109 0 0

5 / 6

(6)

Signatur:__________________ Checksumma: FA-3E-A1-4D

2016-10-19 23:20

Levererad värme

Småhus 2015 2014

Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4201 1 023 1 016 Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42011 1 025 1 023 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4202 1 023 1 016 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42021 1 025 1 023

Såld värme (GWh) FVD4204 17.1 16.8

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4230 43 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4205 11 896 11 268

Flerbostadshus

Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4211 79 75

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42111 78 79

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4212 79 75 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42121 78 79

Såld värme (GWh) FVD4214 33.3 33.9

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4231 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4215 20 030 19 804

Lokaler

Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4206 43 42

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42061 43 43

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4207 43 42 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42071 43 43

Såld värme (GWh) FVD4209 16.6 15.2

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4232 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4210 9 693 9 244

Samfälligheter

Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4216 1 1

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42161 2 1

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4217 1 1 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42171 2 1

Såld värme (GWh) FVD4219 0.8 0.1

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4233 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4220 463 61

Övrigt

Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4221 57 51

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42211 53 57

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4222 57 51 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42221 53 57

Såld värme (GWh) FVD4224 33.2 32.0

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4234 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4225 20 062 19 140

Totalt såld värme (GWh) FVD4227 101.0 98.0

Total intäkt för såld värme (tkr) FVD42271 62 144 59 517

6 / 6

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :