NOMINERA! Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NOMINERA!

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2019.

Ta din chans att påverka! Nominera dem du tycker ska vara din representant i Kommunal sektion Sjukvård syd Keolistrafiken och sektionens representanter i Kommunal Stockholms Läns

Representantskap .

Vi vill ha ditt förslag senast den 26 november till: Valberedningen, Kommunals expedition Adress: (Jägargatan 20, 2 tr) Södersjukhuset, 118 83 Stockholm

Eller epost till valberedningens sammankallande: sussi.kostic-navidi@sll.se

Tänk på att: Den du nominerar skall vara tillfrågad! Samma person kan nomineras till flera poster Du kan nominera personer till följande poster:

• Ordförande i sektionsstyrelsen, 2 år

• Ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen, 2 år

• Suppleant till sektionsstyrelsen, 1 år

• Ordinarie ledamot och/eller suppleant till Kommunal Stockholms läns representantskap, 1 år Till-

frågad Namn Arbetsplats Telefon Ordf. Ordi-narie Supp-

leant Rep- skap

    

    

    

    

    

    

    

    

Jag som nominerar:

Namn: Arbetsplats Telefon

_____________________

OBS! Följande personers mandat som ordinarie ledamöter utgår 2020, dvs de står INTE på omval till styrelsen i år!!

Kevin Thompson

Gisela Niklasson Mats Hansson Martin Rosso

Vänliga hälsningar,

Valberedningen, Kommunal sektion Sjukvård syd Keolistrafiken

Figure

Updating...

References

Related subjects :