• No results found

NOMINERA! Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NOMINERA! Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NOMINERA!

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2019.

Ta din chans att påverka! Nominera dem du tycker ska vara din representant i Kommunal sektion Sjukvård syd Keolistrafiken och sektionens representanter i Kommunal Stockholms Läns

Representantskap .

Vi vill ha ditt förslag senast den 26 november till: Valberedningen, Kommunals expedition Adress: (Jägargatan 20, 2 tr) Södersjukhuset, 118 83 Stockholm

Eller epost till valberedningens sammankallande: sussi.kostic-navidi@sll.se

Tänk på att: Den du nominerar skall vara tillfrågad! Samma person kan nomineras till flera poster Du kan nominera personer till följande poster:

• Ordförande i sektionsstyrelsen, 2 år

• Ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen, 2 år

• Suppleant till sektionsstyrelsen, 1 år

• Ordinarie ledamot och/eller suppleant till Kommunal Stockholms läns representantskap, 1 år Till-

frågad Namn Arbetsplats Telefon Ordf. Ordi-narie Supp-

leant Rep- skap

    

    

    

    

    

    

    

    

Jag som nominerar:

Namn: Arbetsplats Telefon

_____________________

OBS! Följande personers mandat som ordinarie ledamöter utgår 2020, dvs de står INTE på omval till styrelsen i år!!

Kevin Thompson

Gisela Niklasson Mats Hansson Martin Rosso

Vänliga hälsningar,

Valberedningen, Kommunal sektion Sjukvård syd Keolistrafiken

References

Related documents

Valberedningen kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området

Allt för länge har handikappolitik, som hanteras av Socialdepartementet, dominerat när det gäller att säkra rätten till arbete för människor med

 Motivering till varför byggnaden visar prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och eller kulturhistorisk hänsyn..  Beskrivning och fakta

Personer som redan nu har uppdrag men av olika skäl inte vill komma ifråga för ny period ska underrätta valberedningen om detta snarast och senast den 8 mars 2019.. Ytterligare

Plats för mötet: Digitalt via teams, länk skickas efter anmälan till sektionen..

På vilket sätt kan vår sektion och ditt förhandlingsteam vara ett stöd i dina yrkesfrågor.. Vad borde sektionen arbeta med för att du ska uppleva det fackliga arbetet som ett stöd

[r]

Inga-Britt Näslund B Inga Britt Näslund Johan Gummesson Lisa Sandström Helena Lindgren, B Helena Lindgren Helena Lindgren Jesper Emilsson Annika Brännlund N Annika Brännlund