Vilka kläder kan man tänka sig att hyra ut?

I dokument Att dela med sig av sin garderob - Det nya svarta? (sidor 37-40)

4. Resultat och analys

4.5 Vilka kläder kan man tänka sig att hyra ut?

Att förutom att diskutera barriärer, även ta reda på vilka kläder man kan tänka sig att hyra ut erbjuder både betydelsefulla implikationer för marknadsförare inom branschen, samt tillför vidare förståelse för de barriärer som diskuterats ovan.

Det finns inte någon respondent som kan tänka sig att hyra ut vad som helst i sin garderob.

Mest skeptisk var man till att hyra ut vardagskläder och sådant man är rädd om, till exempel gåvor och nya kläder. Gemensamt för dessa typer av plagg verkar vara att de är en stor del av personens “extended self”. Vardagskläder, eftersom de används relativt flitigt, och sådant

man är rädd om kan det antas att man är rädd om just för att de är centrala i "the extended self" och man är därmed rädd att förlora dessa. Dessa slutsatser dras med utgångspunkt i ovanstående diskussion.

Vad för plagg skulle man kunna tänka sig att hyra ut? Något som återkom bland

respondenterna var de plagg man sällan använder. För en majoritet handlade det om lite finare plagg som enbart passar till speciella tillfällen, något Rebecca uttryckte som

“One-occasion-plagg”.

Typ min midsommarklänning hade jag kunnat hyra ut. Den har jag bara använt en gång och jag lär nog använda den typ en gång till. - Maja

Det första jag tänker på är klänningar. Typ en klänning jag köpte till ett dop jag skulle gå på, en jag köpte till någon student som jag bara använt en gång. Och jag har en

midsommarklänning som bara blivit använd en gång också. Så det skulle vara klänningar som jag köpt till speciella tillfällen, min balklänning. - Wilma

Att respondenterna resonerar på detta vis kan också förklaras av teorin om "the extended self". Som konstaterat tidigare, verkar ett plagg bli en större del av "the extended self" om man använder det mycket, och tvärtom om det oftast bara hänger i garderoben. Låt oss kolla på ett citat av Matilda där detta blir tydligt.

Vissa klänningar använder jag kanske en eller två gånger så då hinner den inte bli så mycket jag, men dessa byxor använder jag ju varje dag så de blir ju verkligen jag. Jag hyr ju mycket hellre ut klänningen. - Matilda

Att man hellre hyr ut de plagg som “inte hunnit bli så mycket jag” och därmed är en mindre del av "the extended self", kan förklaras av det som tidigare diskuterats under de barriärer som identifierats för uthyrning av kläder. Att hyra ut något inom "the extended self" blir som att låna ut en del av sig själv till en främling. Desto mindre del av "the extended self", desto mindre jobbigt känns detta och desto mindre oro för faktisk kontamination.

När Wilma fick frågan om hon kunde nämna ett specifikt plagg att hyra ut, dök ännu en anledning till valet av “One-occasion-kläder” upp:

Typ min balklänning. Men dock så hade jag kanske kunnat sälja den. Hyra ut är mer grejer som man använder sällan men inte riktigt är redo att göra sig av med. Men jag har en jättefin klänning som jag köpte till midsommar som jag sa, den är ganska dyr och fin och den hade jag kunnat använda igen liksom, men jag tycker det är synd att jag bara haft den en gång. - Wilma

Rebecca var inne på samma spår, mycket av kläderna hon hade kunnat tänka sig att hyra ut, hade hon hellre sålt. Däremot när det gäller just kläder som används väldigt sällan, men man inte riktigt är redo att sälja eftersom man ändå tycker om dem, är uthyrning ett alternativ.

Förutom “one-occasion-kläder”, nämndes även säsongsbetonade kläder. Alva berättade hur hon helst hyr ut till exempel en jacka eller klänning som inte går att använda just nu. Detta verkade vara av just praktiska skäl, hon fortsatte med att förklara hur hon gärna vill ha tillgång till alla sina vardagskläder om hon skulle känna för att använda dem. Även Maja nämnde sina säsongsbetonade skidkläder som ett exempel på något hon skulle kunna tänka sig att hyra ut när hon inte använder dem. Matilda nämnde även hon ytterkläder, med anledningen att det känns fräschast, eftersom det inte sitter nära kroppen. Detta går i linje med det Tukker (2015) hävdar, alltså att kontamination blir ett extra stort problem när det handlar om sådant som sitter nära kroppen.

Väskor sitter inte heller nära kroppen på samma sätt som andra typer av kläder och behöver inte heller tvättas på samma sätt. Detta minskar oron för faktisk kontamination och är en av anledningarna till att flertalet respondenter kan tänka sig att hyra ut just väskor. Dock gäller även här att man inte ska använda väskorna för ofta själv. My berättar att hon har en låda med väskor hon inte använder särskilt ofta som hon därför kan tänka sig att hyra ut, och Fanny uttrycker sig enligt följande:

Typ några av mina märkesväskor kan jag ändå tänka mig att hyra ut, känns som det finns stor efterfrågan på att hyra det. Så någon märkesväska, har typ ingen specifik.

Jag har rätt många väskor som är lite speciella, inte en everyday-bag liksom, som någon kanske hade kunnat hyra till ett speciellt tillfälle eller en speciell outfit. Så det är nog såna väskor, som jag inte använder så ofta. - Fanny

Till skillnad från majoriteten av respondenterna är Wilma skeptisk till att hyra ut sina väskor, med anledningen att hon är så pass rädd om dessa. I början av intervjun berättade hon att hon har ett intresse för mode, och framförallt väskor. Wilma beskriver vidare sig själv som en

“väsk-tjej”. Detta kan förklara varför hon inte vill hyra ut sina väskor, av anledning att de är kopplade till hennes identitet och därmed utgör en central roll i hennes “extended self”.

Samma princip visade sig hos Elsa, en “solglasögon-tjej”, som berättar att både hon och hennes vänner anser att solglasögon från märket Chimi symboliserar henne. Elsa hade inte velat hyra ut dessa med motiveringen att de är så pass personliga för henne. Detta går i linje med förklaringen till varför Wilma inte vill hyra ut sina väskor, de utgör en för central roll i

"the extended self", något som blir tydligt när Elsa förklarar att hon dessutom alltid vill ha tillgång till sina solglasögon för att kunna använda dem och uttrycka sin identitet med dem.

I dokument Att dela med sig av sin garderob - Det nya svarta? (sidor 37-40)