• No results found

Projektuppgift Hydraulik File

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Projektuppgift Hydraulik File"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Sven Rönnbäck Umeå universitet

Projektuppgift Hydraulik, 7.5hp

HT2014

Inledning

I figur 1 ser vi en frontlastare som tillverkas av umeåföretaget Alö AB[1]. Frontlastare monteras på jordbrukstraktorer och finns i många olika storlekar och märken. Den frontlastare som Alö lånat ut till TFE på obestämd tid (donerat) säljs under varumärket Trima[2]. Frontlastaren är av mindre modell och passar mindre traktorer.

Figur 1) Frontlastare från Alö (Front-End Loader. FEL). Projektuppgift

Projektuppgiften består i att utgå från frontlastaren i verkstaden och beräkna och uppskatta det hydraultryck som uppstår lyftcylindrarna när lasten på 300kg lyfts och hålls i stationärt horisontellt läge, relativt punkten F. Tyngdkraften för massan antas uppstå i punkten M.

Krav på projektlösning

a) Måttsätt lyftanordningen, och utgå från frontlastaren som finns i maskinhallen.

b) Beräkna det hydraultryck som registreras i lyftcylindern då en last på 300kg finns i skopan.

För att förenkla beräkningarna antas kraften från massan uppkomma vid punkten M, se figur 1.

c) Beräkna det arbete som har utförts när lasten har lyfts från marken till dess att skopan är

(2)

Metod

Använd er av ”reverse engineering” för att beräkna det hydraultryck som uppstår lyftcylindrarna när en last på 300kg lyfts i skopan.

Resultat

Redovisa era resultat muntligt vid seminariet i slutet av kursen

Diskussion

Diskutera era projektresultat muntligt med varandra och utforma en PowerPoint-presentation.

Referenser

[1] Ålö AB, http://www.alo.se [ december 2014] [2] Trima, http://www.trima.se [ december 2014]

Figure

Figur 1) Frontlastare från Alö  (Front-End Loader. FEL).  Projektuppgift

References

Related documents

 Texten  i  sig  säger  ingenting  om  Embla  upplever  den  ensamhet  hon  syftar   på  som  om  den  vore  någonting  negativt  men  av  bilderna  att  tolka

[r]

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck.

En funktion som är kontinuerlig på intervallet [a,b] antar alla värden mellan sitt minimum och sitt maximum... Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

FINNS EJ MED

I samband med att SAK firade 30 års närvaro i Afghanistan i november förra året reste Lotta Hedström (mp) till Kabul tillsammans med tre riksdagskollegor, Lena Asplund (m),

Först ut till fruktdiskarna är Royal Gala, en av de 13 sorterna i Sydtyrolen som sedan 2005 bär den skyddade geografiska beteckningen Südtiroler Apfel SGB.. I slutet av augusti

• syftet med dialogmöten är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet Karlshamns kommun efterfrågar.. • medför en