• No results found

Additional material on Herman Juergens

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Additional material on Herman Juergens"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A I' l pioneer BOU of tb. : rth Platte. Vall 1 1a le n lu rg U WO W1ll r~t~r~_~J1'1l l a1 ma-s rot th Mitchell tacto17 of

ComJIIBJ•

Gnat Weaten Sug r

Mr. . Jv.er;eu •a . . Jar nt1, Mr. ad. Mrs. Otto Jurs na, h ateate4 111. 1886

"'~~we1t ot Minatare. 111 thr e brothera., J'r:ttz,_otto ad William, an :now lS: S.ng on ~hia or:I. 1•1. h at a.4. A_ a:later,_Jen, tale Ca tt, lives in !a18,Z'4,

!on at Minatare, Mr. Ju rg 111.went.to th lo al cow,.try achool

na.

t~m.ah 4 hia h:L h .chool work t Scottabl: t, Ia 1,1, h was sraclua.tec1_fZ'om the VU r1it7 ot Rebraalm., 'bachelor ot act nc :f.n apicultval ngineeriq.

I entere4 Great Wat m I rv:tc S.n Jun, 1917, work:S.ng aat of MinataN

:ta th 18,7&1'4 liatr:tct.

After ape:ncling fifteen montha :l.n t t:I. 14 art:tll r1, h rea\Ul184 his tS.eldm&n'a act:l.v:l.ti a and in 1920 wa t:n.ufew 4 to th G ring 4:tstr:l.ct aa

t J.4man.

In 1936 h was ap,o:l.nt 4 a11:l.atant mana rat L111&n ana. :l.n 1938 was

pramote4 to the mams rahip.

.

.

In. 1939 h came to Mitch 11 as ma.nag r ana. suba •

qu.en.tly contim 4 u mamg r of both the Mitchell anc1 Iqmau 41atr1ots,

Mr. Juergens ma.rr:1e4 M:!.11 Cecil l :t.n 192,. They ha e one claught :r,

Joan A11cler1on, Whoa hu.aban4 rett Aderson ta11111 n ar Mitchell,; and on son,

u1111.1.1th Duane, a :rancher n ar M1natar,

Mr, J'llergena 1a a membe ot the Maaom.c locJg , the. rican Legion,

the Mitchell

ca.um.tr

Club

am

the Mor.l'ill Chamber of commei•ce,

Mr a 4 Mra. Ju zi n ar now build.in; an

w

home st ot M1natar, ~ut acZ'oaa tram h:1a father's b st ad.. Thia will be t:S.n:Lahi 4 by mic1-Apr1l.

M anh:11 Mr, Juer ns will ti liarize Mr. MaClufhy VS.th bia n w na:pona1b1l1ti ••

References

Related documents

The municipal home care nursing may, for example, offer advanced health care in the home, just as the social services may provide web- based social counselling and documentation

”Magister Fineman erinrade om huru föräldrar efter folkskolans tillkomst synts alltmer förlora deltagandet om sina barn, vilka de lämna i skolan med anspråk att sjelfa

Vi ser läromedelsanalyser som ett verktyg som kan bidra till att utveckla läromedel och medvetandegöra både läromedelsförfattare och pedagoger om både synliga

Frågan som vill besvaras genom denna litteraturstudie är om motiverande samtal är lämpligt som metod för att motivera personer med diabetes typ 2 till ökad fysisk

Att leda för en mångfaldig verksamhet är en utmaning för ledare oavsett organisation. Att värna om alla 

Jag valde att arbeta med befintliga motiv till mina tintamaresker eftersom jag ville fokusera mitt projekt på det som hände när tintamareskerna var klara, och inte

The reviewed publications of this synthesis use different types of movies for their research. The use of a variety of movies could have a range of different advantages and

Mot bakgrund av ovanstående citat kommer vår undersökning att fokusera på hur speciallärare resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och

En annan tänkbar åtgärd skulle kunna vara att hjälpa eleverna med rätt studieteknik, som vi tror många saknar och kanske därför blir stressade när de får för mycket

Forskaren Magnus Österholm (2004) har i sin licentiatavhandling om hur man läser matematiska texter redovisat resultat som säger att det inte finns anledning att skilja en

In this section I have contextualised my findings by the use of neoliberal theory of marketisation of public domains and the competition state. I have argued that the

Helt uenig 1 Data som registreres om min fart ved bruk av atferdsregistrator kan bli brukt mot meg selv om jeg ikke har kjørt for fort Atferdsregistrator vil føre til at man

Högmotiverade patienter beskriver hur information från vård- personal gällande deras rehabilitering hjälpte dem inse att det inte finns några mirakelmediciner vilket ledde till att

För att förstärka de vridbara benen och hjulen och för att visa att de har något gemen- samt valdes att dessa ska vara i samma material eller färg, även sängbotten ska ha samma

Tre pedagoger utav dem sju som vi intervjuade tyckte att det inte tar mer tid när man ska planera lektioner där surfplattan ingår mer än att ha en ordentligt laddad surfplatta

When I teach the introduction course to literature, I (like many of my colleagues) open the first seminar with a discussion of the whats and whys and hows of the subject: “what is

Det är Alice-pornografi (filmen Alice. An X-rated Musical Fantasy och Alan Moores grafiska roman Lost Girls), liksom Alice som avantgarde-figur (till exempel Jan

This is of course the most common definition of children’s literature, but it ignores the problem there are very many books not written for children, but which children

Velma Swanston Howard (1868-1937) is the chief translator of Selma Lagerlöf’s work into English – Jerusalem I-II, The Emperor of Portugallia and The Wonderful Adventures

[r]

When Douglas Coupland said this he had recently published a Vancouver guide-book, City of Glass; moreover, his second guide book, Souvenir of Canada, was in the pipeline, and he

När detta brister, då tar det onödigt lång tid att lära svenska eller så kan man inte komma ända till målen för kurs D. Följaktligen borde man komma längst med åtgärder

Lee (2014) genomförde sin studie i Taiwan med fokus på 5 förskollärare med ansvar för barn i åldersgruppen 5-6 år. Syftet med hennes studie var att, genom musik i