• No results found

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2020-11-27

Justitiedepartementet Sofia Råsmar

Stockholm 072-5273120 Sverige sofia.rasmar@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Promemorian Krav på tidsbegränsade

anställningars varaktighet för att permanent

uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt

den tillfälliga lagen

Diarienummer Ju2020/04275

I promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (promemorian) föreslås en ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

TCO har tagit del av promemorian.

TCO har tidigare tillstyrkt lagrådsremiss, dess brister till trots, Ny möjlighet till uppehållstillstånd som nuvarande förslag syftar till att ändra.1 TCO instämmer i promorians bedömning att det mot

bakgrund av covid-19 kan antas ha blivit väsentligt svårare än

tidigare för utlänningar att få en anställning som kan ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. TCO tillstyrker därför promemorians föreslagna ändring.

Therese Svanström Sofia Råsmar

Ordförande Jurist

1 Se TCO:s yttrande över utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till

References

Related documents

innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om

Victoria Bäckström

Förvaltningsrätten noterar dock att det i promemorian inte förs något resonemang kring vilka typer av anställningar som i praktiken kan komma att omfattas av den i

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och

Yttrande över: Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att. permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den

Det är därför svårt att säga om de föreslagna ändringarna kommer att leda till att fler ansökningar om permanent uppehållstillstånd beviljas. Detta yttrande har beslutats

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga