LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 6. Sjunkande spotpriser och fortsatt milt väder i hela landet

Full text

(1)

LÄGET PÅ ELMARKNADEN

Vecka 6

Sjunkande spotpriser och fortsatt milt väder i hela landet

En dygnsmedeltemperatur på över det normala och mycket god tillgång till kärnkraft ledde till att priserna fortsatte att sjunka.

Förra veckans genomsnittliga systempris på Nord Pool Spot föll med 8,2 % till 30,9 EUR/MWh. De svenska elområdena 1-3 hade i stort sett ett gemensamt pris hela veckan och elområde 4 var i genomsnitt 1 EUR/MWh dyrare på grund av stora skillnader under några höglasttimmar i början av veckan. Terminspriserna för månadskontrakt sjönk också, både i norden och i Tyskland. De genomsnittliga dygnspriserna på EPAD för kvartal 2 steg i elområde 1-2 och sjönk i elområde 3-4 jämfört med förra veckan.

Tillgången till kärnkraft var god med undantag för den pågående revisionen av Oskarshamn 2. Den genomsnittliga temperaturen i norden var 0,8 °C vilket är cirka 3 °C över det normala för årstiden.

Priserna för årskontrakt på utsläppsrätter steg relativt kraftigt med 11,4 % efter en omröstning i EU-parlamentet om att skynda på processen med så kallad backloading. De globala bränslepriserna på olja, kol och gas noterade även de en minskning jämfört med vecka 5 och elcertifikatspriserna sjönk något.

Nedan visas några medelvärden för veckan.

Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan.

Prisutveckling

Systempris NP 30,9 EUR/MWh ↓ Spotpris SE1

Luleå 30,8 EUR/MWh ↓

Spotpris SE2

Sundsvall 30,8 EUR/MWh ↓ Spotpris SE3

Stockholm 30,8 EUR/MWh ↓ Spotpris SE4

Malmö 31,8 EUR/MWh ↓

Terminspris Norden nästkommande

månad 31,1 EUR/MWh ↓

Prispåverkande faktorer

Temperatur 0,8 °C ↑

Magasinfyllnadsgrad

Norden 58,

4 procent ↓ Magasinfyllnadsgrad

Sverige 56,

3 procent ↓ Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Sverige 92,

8 procent ↑ Läget på elmarknaden är ett nyhetsbrev från Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden Ansvarig för detta veckobrev är Johan Leymann, Analytiker johan.leymann@ei.se 016-16 27 05

(2)

Prisutveckling

Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden.

Råkraftmarknaden (fysisk handel)

Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh

Källa: NPS

Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh

Källa: NPS 0

20 40 60 80 100 120

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

EUR/MWh

2012 2013 2014

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

EUR/MWh

SE3 2013 SE1 SE2 SE3 SE4

(3)

Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot och EEX (DE), EUR/MWh

Tabell 1. Dygnsspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot och Tyskland, EUR/MWh

Vecka 6 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel Förändring från föregående vecka

NP 33,2 32,4 31,9 31,4 30,4 28,8 28,2 30,9 -8,2% ↓

SE1 33,0 32,1 31,5 31,2 30,3 28,9 28,5 30,8 -6,3% ↓

SE2 33,0 32,1 31,5 31,2 30,3 28,9 28,5 30,8 -6,3% ↓

SE3 33,0 32,1 31,5 31,2 30,3 28,9 28,5 30,8 -6,3% ↓

SE4 38,7 33,6 31,5 31,2 30,3 28,9 28,5 31,8 -3,2% ↓

FI 39,4 37,3 39,3 37,6 37,2 31,1 29,6 35,9 -11,4% ↓

DK1 33,4 32,9 31,5 30,2 27,4 27,1 17,5 28,6 -7,0% ↓

DK2 38,7 33,6 33,1 30,3 27,4 27,8 23,9 30,7 -1,8% ↓

NO1 32,2 31,9 31,5 31,2 30,4 28,9 28,5 30,6 -6,4% ↓

NO2 32,2 31,9 31,5 31,2 30,4 28,9 28,5 30,6 -5,8% ↓

NO3 33,0 32,1 31,5 31,2 30,4 29,3 29,0 30,9 -5,9% ↓

NO4 33,0 32,1 31,5 31,2 30,4 29,3 29,0 30,9 -5,9% ↓

NO5 32,2 31,9 31,5 31,2 30,4 28,9 28,5 30,6 -6,0% ↓

EE 39,7 37,3 39,3 37,6 37,2 31,7 31,7 36,3 -11,1% ↓

LV 44,8 42,3 43,5 41,5 40,9 37,7 37,6 41,2 -4,8% ↓

LT 44,8 42,3 43,5 41,6 40,9 37,7 37,6 41,2 -4,7% ↓

DE 46,8 43,9 36,0 35,9 28,9 27,7 18,7 34,0 -11,8% ↓

Källa: NPS och EEX 0

10 20 30 40 50 60 70

jan feb mar apr maj jun

EUR/MWh

NP 2013 NP SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1

DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DE

(4)

Figur 4. Timpriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh

(EE, LV, LT ej med i figur) Tabell 2. Högst och lägst

timpris för respektive spotprisområde, EUR/MWh

Vecka 6 Lägst Högst

NP 25,9 40,1

SE1 26,8 36,3

SE2 26,8 36,3

SE3 26,8 36,3

SE4 26,8 65,9

FI 26,8 55,0

DK1 9,4 46,7

DK2 9,4 65,9

NO1 26,8 33,5

NO2 26,8 33,5

NO3 27,0 36,3

NO4 27,0 36,3

NO5 26,8 33,5

EE 26,8 55,0

LV 26,8 55,0

LT 26,8 55,0

Källa: NPS

Finansiella marknaden (finansiell handel)

Figur 5. Dygnspriser för terminspris Norden för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX 0

10 20 30 40 50 60 70

EUR/MWh

NP SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1

DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5

20 25 30 35 40 45 50

EUR/MWh

Månad Kvartal År

(5)

Tabell 3. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Vecka 6 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel Förändring från

föregående vecka Norden

Månad 31,1 31,3 31,2 31,5 30,6 31,1 -5,8% ↓

Kvartal 29,2 29,7 29,7 30,0 29,3 29,6 -0,1% ↓

År 32,5 32,7 32,9 33,1 32,6 32,8 -0,2% ↓

Tyskland

Månad 34,3 34,9 34,5 34,8 34,3 34,5 -8,8% ↓

Kvartal 32,3 32,5 32,4 32,7 32,5 32,5 -0,6% ↓

År 36,4 36,6 36,7 36,9 36,8 36,7 0,1% ↑

Källa: Nasdaq OMX och EEX

Figur 6. Dygnspriser EPAD för Sverige, EUR/MWh Tabell 4. Veckomedel EPAD för Sverige, EUR/MWh

Vecka 6 Vecko- medel

Förändring från föregående

vecka Vecko- medel

Förändring från föregående

vecka

Kvartal 2 År 15

SE1 0,89 0,5% ↑ 1,18 13,1% ↑

SE2 1,03 5,7% ↑ 1,22 -2,6% ↓

SE3 2,37 -5,6% ↓ 2,35 -3,1% ↓

SE4 3,20 -1,3% ↓ 3,66 -5,0% ↓

Källa: Nasdaq OMX 0

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4

(6)

Prispåverkande faktorer

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden.

Användning (efterfrågan) och produktion (utbud)

Figur 7. Användning och produktion för Sverige per timme, MWh Figur 8. Användning och produktion för Norden per timme, MWh

Tabell 5. Veckomedel användning, GWh

Vecka 6 Användning Förändring från föregående vecka

Sverige 3155 -10% ↓

SE1 213

SE2 384

SE3 1979

SE4 579

Norge 2949 -10% ↓

Finland 1874 -9% ↓

Danmark 736 -6% ↓

Norden totalt 8714 -9% ↓

Tabell 6. Veckomedel produktion, GWh

Vecka 6 Produktion Förändring från föregående vecka

Sverige 3618 -7% ↓

SE1 474

SE2 943

SE3 1981

SE4 220

Norge 3025 -11% ↓

Finland 1518 -10% ↓

Danmark 831 -15% ↓

Norden totalt 8991 -9% ↓

Källa: NPS 10000

12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000

MWh

Användning Produktion

20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000

MWh

Användning Produktion

(7)

Faktorer som påverkar användningen

Figur 9. Dygnsmedel temperatur i Norden, °C Tabell 7. Veckomedel för temperaturen i Norden, °C

Vecka 6 Vecko-

medel Normal

Förändring från föregående

vecka (°C)

Temperatur 0,8 -2,3 4,2 ↑

Källa: Montel (SMHI)

Faktorer som påverkar produktionen

Figur 10. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning

till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 11. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh

Figur 12. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för

magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 13. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent

Källa: NPS -10

-8 -6 -4 -2 0 2 4

Grader °C

Normal temperatur Aktuell temperatur

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

1 4 7 101316192225283134374043464952

GWh

Vecka

Normal tillrinning Total tillrinning

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

1 4 7 101316192225283134374043464952

Gwh

Vecka

Normal tillrinning Total tillrinning

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

(8)

Tabell 8. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Sverige

Vecka 5 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka

Magasinsfyllnad

(procent) 56,3% -3,4%

Magasinsfyllnad

(TWh) 19,0 -1,1 -6,3% ↓

Tabell 9. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Norden

Vecka 5 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka

Magasinsfyllnad

(procent) 58,4% -4,7%

Magasinsfyllnad

(TWh) 70,9 -5,7 -5,5% ↓

Källa: NPS

Figur 14. Dygnsmedel tillgänglighet i svensk kärnkraft, procent Tabell 10. Veckomedel tillgänglighet i svensk kärnkraft, procent

10-feb

Förändring från föregående

måndag Tillgänglig

kapacitet 92,8% 2,3% ↑

Tabell 11. Status för den svenska kärnkraften (måndag)

10-feb Status Aktuell

effekt (MW)

Installerad kapacitet

(MW) Kommentar

Ringhals 1 I produktion 886 878

Ringhals 2 I produktion 806 865 Begränsad till omkring 807 till utgången av 2015.

Ringhals 3 I produktion 1 073 1 063

Ringhals 4 I produktion 939 940

Oskarshamn 1 I produktion 489 473

Oskarshamn 2 I revision 0 638 Begränsad produktion pga. problem med turbinblad. Förväntas kunna åtgärdas först i och med revisionen 2014.

Oskarshamn 3 I produktion 1 343 1 400

Forsmark 1 I produktion 990 984

Forsmark 2 I produktion 1 138 1 120

Forsmark 3 I produktion 1 182 1 170

8 846 9 531

Källa: Montel 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2012 2013 2014

(9)

Figur 15. Planerade revisioner i svenska kärnkraftanläggningar

Källa: Montel

Figur 16. Dygnspriser för terminspris kol, stängningskurs USD/ton Figur 17. Dygnspriser för terminspris gas, stängningskurs EUR/MWh

Figur 18. Dygnspriser för terminspris olja, stängningskurs USD/fat Tabell 12. Veckomedel för terminspriser bränslen

Vecka 6 Veckomedel Förändring från föregående vecka

Kol 79,7 USD/ton -4,2% ↓

Olja 107,0 USD/fat -0,3% ↓

Gas 24,7 EUR/MWh -3,6% ↓

Källa:

Kol – ICE (API2), Olja – ICE (Crude Oil Brent),

Gas – ICE (Dutch TTF Gas).

Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 Ringhals1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4

65 70 75 80 85 90

USD/ton

15 17 19 21 23 25 27 29 31

EUR/MWh

95 100 105 110 115 120

USD/fat

(10)

Figur 19. Dygnspriser för utsläppsrätter; stängningskurs EUR/EUA Tabell 13. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA

Vecka 6 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Dec-15 6,5 11,4% ↑

Dec-16 6,8 11,7% ↑

Källa: ICE

Figur 20. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 14. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh

Vecka 6 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Mars-14 175,4 -0,8% ↓

Spot 174,6 -0,9% ↓

Källa: SKM

Figur 21. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK 2

3 4 5 6 7 8

EUR/EUA

Dec-15 Dec-16

100 120 140 160 180 200 220

SEK/MWh

Mars-14 Spot

7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

EUR/SEK

(11)

Figur 22. Överföringsförbindelser i Norden Tabell 15. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring

Vecka 6 Förbindelse

Tillgänglig kapacitet

MW

Installera kapacitet d

MW Tillgänglig procent

Konti-Skan DK1 → SE3 580 740 78%

Konti-Skan SE3 → DK1 679 680 100%

Øresund DK2 → SE4 1218 1700 72%

Øresund SE4 → DK2 1215 1300 93%

SE3 → NO1 1712 2095 82%

NO3 → SE2 600 600 100%

SE2 → NO3 990 1000 99%

NO4 → SE1 644 700 92%

SE1 → NO4 444 600 74%

NO4 → SE2 146 250 59%

SE2 → NO4 244 300 81%

FI → SE1 1165 1100 106%

SE1 → FI 1435 1500 96%

SE2 → SE1 3300 3300 100%

SE1 → SE2 3300 3300 100%

SE3 → SE2 7300 7300 100%

SE2 → SE3 7000 7300 96%

Fenno Skan FI → SE3 1250 1350 93%

Fenno Skan SE3 → FI 1250 1350 93%

SE4 → SE3 2000 2000 100%

SE3 → SE4 5029 5300 95%

Baltic Cabel DE → SE4 449 600 75%

Baltic Cabel SE4 → DE 485 610 80%

SwePol Link PL → SE4 126 600 21%

SwePol Link SE4 → PL 349 600 58%

DE → DK1 1220 1500 81%

DK1 → DE 697 1780 39%

Storebælt DK2 → DK1 589 600 98%

Storebælt DK1 → DK2 579 590 98%

Skagerrak NO2 → DK1 987 1000 99%

Skagerrak DK1 → NO2 945 1000 94%

Kontek DE → DK2 600 600 100%

Kontek DK2 → DE 585 585 100%

NL → NO2 700 700 100%

NO2 → NL 700 700 100%

RU → NO4 56 56 100%

RU → FI 1300 1460 89%

Källa: NPS Tabell 16. Veckomedel nettokraftflöde, MWh

Vecka 6 Kraftflöde Föregående

vecka

Sverige -460 -360 ↓

Norge -73 -127 ↑

Finland 362 397 ↓

Danmark -89 -195 ↑

Norden totalt -261 -285 ↑

(12)

Figur 23. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på

överföringen SE3-SE4, MWh/h Figur 24. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på överföringen SE3-FI, MWh/h

Figur 25. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på

överföringen SE3-DK1, MWh/h Figur 26. Tillgänglig kapacitet handelsflöde och kraftflöde på överföringen SE4-DK2, MWh/h

Figur 27. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på

överföringen NO1-SE3, MWh/h Figur 28. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på överföringen SE4-DE, MWh/h

Källa: NPS -6000

-4000 -2000 0 2000 4000 6000

MWh/h

SE3>SE4 Kapacitet SE3>SE4 Kapacitet SE3>SE4 Handelsflöde SE3>SE4 Kraftflöde

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

MWh/h

SE3>FI Kapacitet FI>SE3 Kapacitet SE3>FI Handelsflöde SE3>FI Kraftflöde

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

MWh/h

SE3>DK1A Kapacitet DK1A>SE3 Kapacitet SE3>DK1 Handelsflöde SE3>DK1 Kraftflöde

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

MWh/h

SE4>DK2 Kapacitet DK2>SE4 Kapacitet SE4>DK2 Handelsflöde SE4>DK2 Kraftflöde

-2500 -2000 -1500 -10001000150020002500-5005000

MWh/h

SE3>NO1 Kapacitet NO1>SE3 Kapacitet SE3>NO1 Handelsflöde NO1>SE3 Kraftflöde

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

MWh/h

SE4>DE Kapacitet DE>SE4 Kapacitet SE4>DE Handelsflöde SE4>DE Kraftflöde

(13)

Prisområden

DE Tyskland

DK1 Prisområde 1 Danmark Jylland

DK2 Prisområde 2 Danmark Själland

EE Estland

FI Finland

LT Litauen

LV Lettland

NL Nederländerna

NO1 Prisområde 1 Norge Oslo

NO2 Prisområde 2 Norge Kristiansand

NO3 Prisområde 3 Norge Trondheim

NO4 Prisområde 4 Norge Tromsø

NO5 Prisområde 5 Norge Bergen

NP Systempris Nord Pool Spot

PL Polen

RU Ryssland

SE1 Prisområde 1 Sverige Luleå

SE2 Prisområde 2 Sverige Sundsvall

SE3 Prisområde 3 Sverige Stockholm

SE4 Prisområde 4 Sverige Malmö

Börser/handel

EEX (Phelix) European Energy Exchange, Tyskland. (Phelix)

ICE Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkvarter I Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington, D.C., Amsterdam and Singapore..

Nasdaq OMX NASDAQ OMX Commodities Europe erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna. Såsom terminer (futures, FS futures) och EPAD-kontrakt.

NPS Nord Pool Spot ägs av de Nordiska stamnätsopreatörerna: Statnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och Baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

SKM Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

SEB Skandinaviska Enskilda Banken.

Andra förkortningar

FS Futures Deferred Settlement Futures. Futureskontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden.

Tidigare ”Forward”.

EPAD Electricity price area differemtial. Differenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare ”CfD”.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :