Flik 1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Leo Persson 1:e vice ordförande Ingmarie Nilsson 2:e vice ordförande Inger Solefält

17  Download (0)

Full text

(1)

Flik 1

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-01 - 2010-10-31 Ordförande: Leo Persson

1:e vice ordförande Ingmarie Nilsson 2:e vice ordförande Inger Solefält

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Gunnar Barke s 0251-41612 Kjell Tenn c 0251-50154 Peter Egardt s 0251-41509 Nils-Åke Norman m 0251-20083 Jan Spånberg c 0253-20549 Christine Lundberg s 0253-20418 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001 Peter Nygren fp 0251-51145 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 K Leo Persson s 070-5959377 Anna Ekholm c 0251-50333 Seth Holmström m 0253-31011 Hanna Risander s 0251-41224 Martis Stig Eriksson äp 0251-10177 Ulla Back Olsson s 0253-10920 Östen Sjögren KL 0253-10660 Inger Solefält c 0251-12221 Anders Björklund s 0251-10947 Anette Andersson fp 0251-30188

Inga-LisEriksson fkf 0251-50056

John Jonsson s 0253-20431 Kjell Landén m 0253-40189 Ola Strand kd 0253-598055 Evert Hermansson c 0253-31008 Ulla-Britt Nilsson s 0251-30004 Ingmari Nilsson mp 0251-50097 Anette Eriksson s 0253-20679 Jan-Olov Heed s 0251-41128 Anders Lagerberg c 0251-10468 Alf Karlsson KL 0253-10637 Emil Henning s 0253-20004 Robert Karlsson fp 0251-41639

Rune Werf m 0251-20004

Malin Berglund s 0251-41300

Ersättare Yvonne Söderberg m 073-9858910

Sture Hansback m 0251-30020 Roland Dahlström c 0253-20420 Maria Eriksson c 0251-41741 Björn Pettersson c 0251-50100 Marie Hellqvist fp 073-5117719 Micael Bjurström fp 0251-51075 Torbjörn Rönning kd 0253-24011

(2)

Gudrun Åsberg kd 0251-10119 Jerker Jonsson s 0253-20159 Ragnar Persson s 0253-20474 Emy Lundberg s 0253-20652 Madelene Nilsson s 073-8383661 Mattias Högberg s 0251-52120 Kerstin Knuts s 0251-10310 Ivan Emanuelsson s 0251-10157 Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Ulf Segrell mp 0251-10482 Anneli Qvicker mp 0251-20026 Johnny Larsson fkf 0251-50025 Olav Ryvagn fkf 0253-29170 Mari-Anne Eriksson äp 0251-10177 Kjell Bergqvist äp 0251-41126 Birgitta Sjögren KL 0253-10660 Ole Spånberg KL 0253-10227

Flik 2

VALBEREDNING 2006-11-01 - 2010-10-31 Ordförande: Anders Björklund

vice ordförande: Peter Egardt

Ledamöter Parti Tel

Anders Björklund s 0251-10947 Peter Egardt s 0251-41590 Leo Persson s 070-5959377 Ulla Back Olsson s 0253-10920 Robert Karlsson fp 070-8357588 Ingmarie Nilsson mp 0251-50097 Kjell Tenn c 0251-50154 Jan Spånberg c 0253-20549 Östen Sjögren KL 0253-10660

Rune Werf m 0251-20004

Martis Stig Eriksson äp 0251-10177

Ersättare Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157

Mattias Högberg s 0251-52120 Emil Henning s 0253-20004 Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Anette Andersson fp 0251-30188 Ulf Segrell mp 0251-10482 Evert Hermansson c 0253-31008 Inga-Lis Eriksson fkf 0251-50056 Alf Karlsson KL 0253-10637 Kjell Landén m 0253-40189 Ola Strand kd 0253-598055 Flik 3

(3)

REVISORER 2006-2010 Ordförande: Lars Olson Vice ordförande: Bo Strömberg

Ledamöter Parti Tel

Lars Olsson s 073-0241348 Frode Olsen s 0253-18052 Bo Strömberg fp 0251-21143 Arne Bogghed c 0251-41259 Rune Johansson m 0251-10282

Flik 4

KOMMUNSTYRELSEN 2006-11-01 - 2010-10-31 Ordförande: Myr Herbert Halvarsson

Vice ordförande: Peter Nygren

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Peter Egardt s 0251-41509 Peter Nygren fp 0251-51145 Robert Karlsson fp 0251-41639 Kjell Tenn c 0251-50154 Jan Spånberg c 0253-20549 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001 Martis Stig Eriksson äp 0251-10177 Nils-Åke Norman m 0251-20083

Ersättare John Jonsson s 0253-20431

Emil Henning s 0251-20004 Ulla-Britt Nilsson s 0251-30004 Hannah Risander s 0251-41224 Marie Hellqvist fp 073-5117719 Ulf Segrell mp 0251-10482 Anna Ekholm c 0251-50333 Inga-Lis Eriksson fkf 0251-50056 Stig Amnelius KL 0253-10001 Ola Strand kd 0253-598055 Seth Holmström m 0253-31011

Flik 5

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2006-11-01 - 2010-10-31 Ordförande: Myr Herbert Halvarsson

Vice ordförande: Peter Nygren

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Peter Nygren fp 0251-51145 Kjell Tenn c 0251-50154 Nils-Åke Norman m 0251-20083

(4)

Ersättare Gudrun Fjätvall s 0253-10150

Peter Egardt s 0251-41509 Robert Karlsson fp 0251-41639 Jan Spånberg c 0253-20549 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001

Flik 6

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTT 2006-11- 01 - 2010-10-31

Ordförande: Peter Edgardt

Vice ordförande: Myr Herbert Halvarsson

Ledamöter Parti Tel

Peter Egardt s 0251-41509 Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Marie Hellqvist fp 073-5117719 Jan Spånberg c 0253-20549 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001

Ersättare Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157

Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Robert Karlsson fp 070-8357588 Kjell Tenn c 0251-50154 Nils-Åke Norman m 0251-20083

Flik 7

LEDAMOT I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET REGION DALARNA 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Peter Nygren fp 0251-51145

Ersättare Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070

Flik 8

LEDAMÖTER I DIREKTIONEN FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET REGION SILJAN 2007 - 2010

Ledamot Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Kjell Tenn c 0251-50154

Ersättare Peter Nygren fp 0251-51145

Nils-Åke Norman m 0251-20083

Flik 9

OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA MED KOMMUNINVEST I SVERIGE AB SAMT FÖRENINGSSTÄMMA MED KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 2007- 2010

Ombud Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070

(5)

Ersättare Gunnar Barke s 0251-41612

Flik 10

OMBUD VID STÄMMOR MED SÄRNA JORDÄGANDE SOCKNEMÄN 2007-2010

Ombud Parti Tel

Bengt Pettersson s 0253-17039

Ersättare Göran Grund s 0253-10592

Flik 11

OMBUD VID ALLMÄNNINGSSTÄMMOR MED SÄRNA OCH IDRE JORDÄGARE 2007-2010

Ombud Parti Tel

Bengt Pettersson s 0253-17039 Gunnar Eriksson c 0253-23131

Ersättare Leo Persson s 070-5959377

Alf Karlsson KL 0253-10637

Flik 12

OMBUD VID STÄMMOR MED IDRE JORDÄGARE SAMT SÄRNA OCH IDRE SAMFÄLLIGHETER 2007-2010

Ombud Parti Leo Persson s 070-5959377

Ersättare Kent Eriksson s 0253-20679

Flik 13

OMBUD VID STÄMMOR MED ÄLVDALENS JORDÄGANDE SOCKNEMÄN SAMT SAMFÄLLIGHETER 2007-2010

Ombud Parti Tel

Peter Egardt s 0251-41509

Ersättare Gunnar Barke s 0251-41612

Flik 14

OMBUD VID STÄMMA MED ÄLVDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 2007-2010

Ombud Parti Tel

Gunnar Barke s 0251-41612

Ersättare Peter Egardt s 0251-41509

Flik 15

BEGRAVNINGSOMBUD FÖR ÄLVDALENS FÖRSAMLING SAMT SÄRNA-IDRE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET 2007-2010

(6)

Ombud Älvdalens Församling Parti Tel

Rune Werf m 0251-20004

Ombud Särna-Idre kyrkliga samf.

Alic Persson s 0253-20474

Flik 16

VALNÄMND 2007-2010

Ordförande: Christine Lundberg Vice ordförande: Ulla-Britt Nilsson

Ledamöter Parti Tel

Flik 17

LEDAMÖTER I GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND MELLAN MORA OCH ÄLVDALENS KOMMUNER 2007-2010

Vice ordförande: Sture Hansback

Ledamöter Parti Tel

Kerstin Knuts s 0251-10310 Sture Hansback m 0251-30020

Ersättare Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070

Roland Dahlström c 0253-20420

Flik 18

NÄMNDEMÄN I MORA TINGSRÄTT 2007-2010

Ledamöter Parti Tel

Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Marie Hellqvist fp 073-5117719 Åke Hårdén c 0251-41121 Bo Olsson KL 0253-10365

Flik 19

LEDAMOT I NORRA BATALJONENS RÅD 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Leo Persson s 070-5959377

Ersättare Roland Svensson c 0253-27000

Flik 20

ÄLVDALSRÅDET 2007-2010

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Marie Hellqvist fp 073-5117719 Tore Eriksson c 0251-41215

Ersättare Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157

Rolf Andersson fp 0251-52082 Ann-Sofie Werf m 0251-20004

(7)

Flik 21

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN ELFWEDAHLS HYRESBOSTÄDER 2007-2010 Ordförande: Peter Nygren

Vice ordförande: Myr Herbert Halvarsson

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Peter Nygren fp 0251-51145 Anders Högberg c 0251-10490 Bert Henriksson m 0251-41274

Ersättare Gudrun Fjätvall s 0253-10150

Peter Egardt s 0251-41509 Robert Karlsson fp 070-8357588 Jessica Eriksson fkf 0251-21121 Petra Norén-Dahl äp

Flik 22

REVISOR FÖR STIFTELSEN ELFWEDAHLS HYRESBOSTÄDER 2007-2010

Ordinarie Parti Tel

Lars Olsson s 073-0241348

Ersättare Rune Johansson m 0251-10282

Flik 23

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN SÄRNA-IDRE HYRESBOSTÄDER 2007-2010 Ordförande: Peter Nygren

Vice ordförande: Myr Herbert Halvarsson

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Peter Nygren fp 0251-51145 Roland Dahlström c 0253-20420 Seth Holmström m 0253-31011

Ersättare Gudrun Fjätvall s 0253-10150

Peter Egardt s 0251-41509 Robert Karlsson fp 070-8357588 Evert Hermansson c 0253-31008 Östen Sjögren KL 0253-10660

Flik 24

REVISOR FÖR STIFTELSEN SÄRNA-IDRE HYRESBOSTÄDER 2007-2010 2007- 2010

Ordinarie Parti Tel

Rune Johansson m 0251-10282

Ersättare Lars Olsson s 073-0241348

(8)

Flik 25

NATURVÅRDSOMBUD 2007-2010

Ledamot Parti Tel

För Älvdalen

Mattias Högberg s 0251-52120 För Särna

Elon Andersson KL 0251-10155 För Idre

Leo Persson s 070-5959377

Flik 26

BYGGNADSNÄMNDENS BEREDNINGSUTSKOTT 2007-2010 Ordförande: Hans Jensen Vice ordförande: Emil Henning

Ledamöter Parti Tel

Hans Jensen s 0253-18000 Emil Henning s 0253-20004 Inger Solefält c 0251-12221

Ersättare Alf Karlsson KL 0253-10637

Ragnar Persson s 0253-20474 Kjell Landén m 0253-40189

Flik 27

BYGGNADSNÄMNDEN 2007-2010 Ordförande: Hans Jensen Vice ordförande: Emil Henning

Ledamöter Parti Tel

Ragnar Persson s 0253-20474 Hans Jensen s 0253-18000 Emil Henning s 0253-20004 Malin Berglund s 0251-41300 Roland Nygren fp 0251-41337 Inger Solefält c 0251-12221 Roland Svensson c 0253-27000 Alf Karlsson KL 0253-10637 Kjell Landén m 0253-40189

Ersättare 0 0

Kent Eriksson s 0253-20679 Jerker Jonsson s 0253-20159 Kerstin Knuts s 0251-10310 Jan-Olov Heed s 0251-41128 Robert Karlsson fp 070-8357588 Anders Högberg c 0251-10490 Olav Ryvang fkf 0253-29170 Ola Strand kd 0253-598055 Kjell Bergqvist äp 0251-41126 Flik 28

(9)

PLANBEREDNINGEN 2007-2010

Ordförande: Myr Herbert Halvarsson Vice ordförande: Peter Nygren

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Peter Nygren fp 0251-51145 Kjell Tenn c 0251-50154 Nils-Åke Norman m 0251-20083 Hans Jensen s 0253-18000 Emil Henning s 0253-20004 Inger Solefält c 0251-12221

Ersättare Gudrun Fjätvall s 0253-10150

Peter Egardt s 0251-41509 Robert Karlsson fp 070-8357588 Jan Spånberg c 0253-20549 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001 Alf Karlsson KL 0253-10637 Ragnar Persson s 0253-20474 Kjell Landén m 0253-40189

Flik 29

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2007-2010 Ordförande: Peter Nygren

Vice ordförande: Jan-Olov Heed

Ledamöter Parti Tel

Peter Nygren fp 0251-51145 Alf Gustafsson c 0251-10400 Jan-Olov Heed s 0251-41124

Ersättare Jerker Jonsson s 0253-20159

Daniel Nyström m 070-2934648 Anita Eriksson s 0251-10182

Flik 30

TEKNISKA NÄMNDEN 2007-2010 Ordförande: Peter Nygren Vice ordförande: Jan-Olov Hed

Ledamöter Parti Tel

Jerker Jonsson s 0253-20159 Marie-Louise Jonsson s 0253-10528 Jan-Olov Heed s 0251-41124 Anita Eriksson s 0251-10182 Peter Nygren fp 0251-51145 Alf Gustafsson c 0251-10400 Roland Dahlström c 0253-20420 Stig Amnelius KL 0253-10001 Daniel Nyström m 070-2934648

Ersättare

(10)

Emil Henning s 0253-20004 Göran Grund s 0253-10592 Ivan Emanuelsson s 0251-10157 Åke Näslund s 0251-41682 Roland Nygren fp 0251-41337 Anna Axelsson c 0251-50122 Johnny Larsson fkf 0251-50025 Juhani Siitari äp 0251-10466 Kjell Landén m 0253-40189

Flik 31

KOMMUNAL LEDAMOT I STYRELSEN FÖR STIFTELSEN IDRE FJÄLL 2007-2009

Ledamot Parti Tel

Emil Henning s 0253-20004

Flik 32

REPRESENTANTER VID ÅRSMÖTE I STIFTELSEN IDRE FJÄLL 2007-2010

Representant Parti Tel

Leo Persson s 070-5959377 Ingmari Nilsson mp 0251-50097

Flik 33

REVISOR I STIFTELSEN IDRE FJÄLL 2007-2010

Revisor Parti Tel

Frode Olsen s 0253-18052

Revisorsersättare Lars Olsson s 073-0241348

Flik 34

LEDAMÖTER I TURISTBOLAGET DESTINATION ÄLVDALEN 2007-2010

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Peter Nygren fp 0251-51145 Kjell Tenn c 0251-50154 Kjell Landén m 0253-40189

Ersättare Gudrun Fjätvall s 0253-10150

Peter Egardt s 0251-41509 Robert Karlsson fp 070-8357588 Jan Spånberg c 0253-20549 Eva Larsson m 0253-40109

Flik 35

REVISOR FÖR TURISTBOLAGET DESTINATION ÄLVDALEN 2007-2010

Revisor Parti Tel

(11)

Lars Olsson s 073-0241348

Revisorsersättare Rune Johansson m 0251-10282

Flik 36

OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA MED TURISTBOLAGET DESTINATION ÄLVDALEN 2007-2010

Ombud Parti Tel

Leo Persson s 070-5959377

Flik 37

KOMMUNAL LEDAMOT I STIFTELSEN AERNI SYDSAMISKT CENTER 2007- 2010

Ledamot Parti Tel

Leo Persson s 070-5959377

Ersättare Olav Ryvang fkf 0253-20418

Flik 38

REVISOR I STIFTELSEN AERNI SYDSAMISKT CENTER 2007-2010

Revisor Parti Tel

Rune Johansson m 0251-10282

Ersättare Lars Olsson s 073-0241348

Flik 39

LEDAMOT I STIFTELSEN VASALOPPSLEDEN 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Kjell Tenn c 0251-50154

Ersättare Peter Nygren fp 0251-51145

Flik 40

LEDAMOT I STIFTELSEN IDRE GOLF 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070

Ersättare Roland Dahlström c 0253-20420

Flik 41

GODE MÄN VID LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 2007-2010

Tätortsförhållanden

Gode män Parti Tel

Mattias Högberg s 0251-52120 Ulf Segrell mp 0251-10482 Åke Hårdén c 0251-41121 Sture Hansback m 0251-30020

(12)

Jordbruks- eller skogsfrågor

Sven Lööf s 0253-20294

John Jonsson s 0253-20431 Ivan Emanuelsson s 0251-10157 Anette Andersson fp 0251-30188 Björn Pettersson c 0251-50100 Evert Hermansson c 0253-31008 Sture Hansback m 0251-30020 Stig Amnelius KL 0253-10001

Flik 42

ORTSOMBUD FÖR LÄNSSTYRELSEN, LANTBRUKSENHETEN, 2007-2010 För Särna och Idre

Namn Parti Tel

Bengt Pettersson s 0253-17039 För Älvdalen

Kerstin Knuts s 0251-10310

Flik 43

LEDAMOT I STIFTELSEN NORDOMSJÖNS BRO 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Ulla Back-Olsson s 0253-10920

Ersättare Evert Hermansson c 0253-31008

Flik 44

PARTIREPRESENTANTER MED NÄRVARORÄTT VID BOLAGSTÄMMOR MED AB DALATRAFIK 2007-2010

Ordinarie Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Peter Nygren fp 0251-51145 Ulf Segrell mp 0251-10482 Anders Högberg c 0251-10490

Rune Werf m 0251-20040

Gudrun Åsberg kd 0251-10119 Bo Olsson KL 0709-987902 Gunnel Bergqvist-Lindqvist fkf 073-8080413 Martis Stig Eriksson äp 0251-10177

Ersättare Ivan Emanuelsson s 0251-10157

Jut Johan Persson fp 0251-41528 Annelie Qvicker mp 0251-20026 Inger Solefält c 0251-12221 Arne Granåsjö m 0253-10775 Ola Strand kd 0253-598055 Ole Spånberg KL 0253-10277 Emanuel Del´Nero fkf 0251-51101 Kjell Bergqvist äp 0251-41126

(13)

Flik 45

OMBUD VID BOLAGSSTÄMMOR MED AB DALATRAFIK 2007-2010

Ombud Parti Tel

Peter Nygren fp 0251-51145

Ersättare Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070

Flik 46

OMBUD VID FÖRENINGSSTÄMMOR MED DALABANAN EK FÖRENING 2007- 2010

Ombud Parti Tel

Leo Persson s 070-5959377

Ersättare Hannah Risander s 0251-41224

Flik 47

OMBUD VID FÖRENINGSSTÄMMOR MED KOOPERATIV UTVECKLING DALARNA 2007-2010

Ombud Parti Tel

Leo Persson s 070-5959377

Ersättare Johnny Larsson fkf 0251-50025

Flik 48

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 200-2010 Ordförande: Anders Björklund Vice ordförande: Ulla Back Olsson

Ledamöter Parti Tel

Anders Björklund s 0251-10947 Ulla Back Olsson s 0253-10920 Jut Johan Persson fp 0251-41528 Maria Eriksson c 0251-41741 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001

Ersättare Madelene Nilsson s 073-8383661

Anette Eriksson s 0253-20679 Anette Andersson fp 0251-30188 Sven-Olov Åsberg m 0251-10228 Johnny Larsson fkf 0251-50025

Flik 49

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-2010 Ordförande: Anders Björklund

Vice ordförande: Ulla Back-Olsson

Ledamöter Parti Tel

Anette Eriksson s 0253-20679 Ulla Back-Olsson s 0253-10920 Anders Björklund s 0251-10947

(14)

Madelene Nilsson s 073-8383661 Jut Johan Persson fp 0251-41528 Anette Andersson fp 0251-30188 Maria Eriksson c 0251-41741 Evert Hermansson c 0253-31008 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001 Johnny Larsson fkf 0251-50025 Sven-Olov Åsberg m 0251-10228

Ersättare John Jonsson s 0253-20431

Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Ulla-Britt Emanuelsson s 0251-10157 Malin Berglund s 0251-41300 Rose-Marie Jacobsson s 070-6071935 Micael Bjurström fp 0251-51075 Björn Pettersson c 0251-50100 Petra Norén Dahl äp 0251-10399 Bo Olsson KL 0709-987902 Emanuel Del´Nero fkf 0251-51101 Nils-Åke Norman m 0251-20083

Flik 50

FULLMÄKTIGEBEREDNING FÖR KULTUR OCH FRITID 2007-2008 Ordförande: Peter Nygren

Vice ordförande: Ingmarie Nilsson

Ledamöter Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Hannah Risander s 0251-41224 Peter Nygren fp 0251-51145 Ingmarie Nilsson mp 0251-50097 Kjell Tenn c 0251-50154 Lisbeth Mörk-Amnelius KL 0253-10001 Kjell Landén m 0253-40189

Ersättare John Jonsson s 0253-20431

Petra Aho s 0251-10132

Micael Bjurström fp 0251-51075 Helena Andersson mp 0253-23334 Björn Pettersson c 0251-50100 Ola Strand kd 0253-598055 Martis Stig Eriksson äp 0251-10177

Flik 51

LEDAMOT I STYRELSEN FÖR ELFDALENS HEMBYGDSFÖRENING 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Gerda Werf s 0251-20062

Ersättare Peter Nygren fp 0251-51145

(15)

Flik 52

SLÄKTFORSKARNAS HUS 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Ulla-Britt Nilsson s 0251-30004

Ersättare Anitha Jerlerud äp 0251-10177

Flik 53

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2007-2010 Ordförande: Gunnar Barke

Vice ordförande: Lena Rothman

Ledamöter Parti Tel

Gunnar Barke s 0251-41612 Lena Rothman fp 0251-51145 Emy Lundberg s 0253-20652 Trång Lars Johansson c 0251-10309 Sture Hansback m 0251-30020

Ersättare Anneli Qvicker mp 0251-20026

Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Ulla-Britt Nilsson s 0251-30004 Birgitta Sjögren KL 0253-10660 Ola Strand kd 0253-598055

Flik 54

SOCIALNÄMNDEN 2007-2010 Ordförande: Gunnar Barke Vice ordförande: Lena Rothman

Ledamöter Parti Tel

Emy Lundberg s 0253-20652 Gudrun Fjätvall s 0253-10150 Gunnar Barke s 0251-41612 Ulla-Britt Nilsson s 0251-30004 Lena Rothman fp 0251-51145 Anneli Qvicker mp 0251-20026 Anna Ekholm c 0251-50333 Trång Lars Johansson c 0251-10309 Birgitta Sjögren KL 0253-10660 Sture Hansback m 0251-30020 Ola Strand kd 0253-598055

Ersättare Christine Lundberg s 0253-20418

Alice Persson s 0253-20474 Ivan Emanuelsson s 0251-10157 Kerstin Knuts s 0251-10310 Vivianne Andersson fp 0251-52082 Lena Porter mp 0253-23316 Kerstin Lagerberg c 0251-10468 Mari-Anne Eriksson äp 0251-10177

(16)

Bo Olsson KL 0709-987902 Malin Holmström m 0253-20597 Gudrun Åsberg kd 0251-10119

Flik 55

DIREKTIONEN FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR VÅRD OCH BEHANDLING I DALARNA 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Gunnar Barke s 0251-41612

Ersättare Lena Rothman fp 0251-51145

Flik 56

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070

Ersättare Jan Spånberg c 0253-20549

Flik 57

ARBETSMARKNADSNÄMND FÖR MORA-ORSA-ÄLVDALEN 2007-2010

Ledamot Parti Tel

Myr Herbert Halvarsson s 0253-598070 Gunnar Barke s 0251-41612 Mats Forsberg 0 0251-80169

Ersättare Maivor Löfgren 0251-80458

För företagarna

Anders Lundqvist 0251-10500

Flik 58

MILJÖNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2007-2010 Ordförande: Peter Egardt

vice ordförande: Mattias Högberg

Ledamöter Parti Tel

Peter Egardt s 0251-41509 Mattias Högberg s 0251-52120 Björn Pettersson c 0251-50100

Ersättare Micael Bjurström fp 0251-51075

John Jonsson s 0253-20431

Rune Werf m 0251-20040

Flik 59

MILJÖNÄMNDEN 2007-2010 Ordförande: Peter Egardt

(17)

Vice ordförande: Mattias Högberg

Ledamöter Parti Tel

John Jonsson s 0253-20431 Bengt Pettersson s 0253-17039 Peter Egardt s 0251-41509 Mattias Högberg s 0251-52120 Micael Bjurström fp 0251-51075 Björn Pettersson c 0251-50100 Anders Lagerberg c 0251-10468

Rune Werf m 0251-20040

Elon Andersson KL 0253-10155

Ersättare Inga-Petra Eriksson s 0253-20249

Kent Eriksson s 0253-20679 Madelene Nilsson s 073-8383661 John Porter mp 0253-23316 Lena Rothman fp 0251-51145 Carita Graf c 0251-61015 Olav Ryvang fkf 0253-29170 Martis Stig Eriksson äp 0251-10177 Torbjörn Rönning kd 0253-24011

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :