• No results found

(1)www.novia.fi Sida 1(1) Bästa sökande till utbildningen i Teknologibaserat ledarskap, Välkommen på urvalsprov till utbildning i Teknologibaserat ledarskap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)www.novia.fi Sida 1(1) Bästa sökande till utbildningen i Teknologibaserat ledarskap, Välkommen på urvalsprov till utbildning i Teknologibaserat ledarskap"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.novia.fi

Sida 1(1)

Bästa sökande till utbildningen i Teknologibaserat ledarskap,

Välkommen på urvalsprov till utbildning i Teknologibaserat ledarskap.

Urvalsprovet hålls i Vasa, Technobothnia, Bomullgränd 3, våning 2 rum F4210 den 22 och 23 maj, 2017.

Urvalsprovet består av två lärarintervjuer och beräknas ta max 30 minuter. För att alla skall få möjlighet att boka en tid som passar, bör man reservera en tid för sin intervju på http://doodle.com/poll/du3h827d8cfmkyessenast den 18 maj kl. 15:00.

Vid problemsituationer kan man kontakta studiebyrån på telefonnummer 06-3285508.

Ifall ingen av de föreslagna tidpunkterna passar, vänligen kontakta:

Utbildningsansvarig Stefan Granqvist Mobil: 050–5370430

E-post: stefan.granqvist@novia.fi eller

Enhetens studiebyrå

Studiesekreterare Marika Finne Wolffskavägen 33, 65200 Vasa Tfn: 06-328 5508

Mobil: 044-780 5508

E-post: marika.finne@novia.fi

OBS! Resultatet av antagningen meddelas de sökande tidigast 30.6.2017.

Välkomna!

References

Related documents

§ 30 Remiss, ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs kommun.

Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats 1 , anta Verksamhetsplan 2021 och att-sats 2, anta Internbudget för 2021 , med

2) som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls måndag 1 juni. Ha färdigt med identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock Urvalsprovet hålls onsdagen den 12 augusti 2020 kl 9.30 ->.. Plats: Online på

I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi. En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som

Omsorgsnämnden diskuterar Bokslut och verksamhetsberättelse 2020, lämnar syn- punkter och för därefter ärendet vidare till kommunstyrelsen för behandling Beslut:.. Omsorgsnämnden

Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom

att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader