• No results found

, 3) 2) 1) 2) 1) Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share ", 3) 2) 1) 2) 1) Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Information Urvalsprov Musiker (YH) flerform, barock

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock

Urvalsprovet hålls onsdagen den 12 augusti 2020 kl 9.30 ->

Plats: Online på Microsoft Teams

Urvalsprovet görs i två delar:

1)

En videofil som spelprov (se nedan), deadline 9 augusti

2)

som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls onsdag 12 augusti. Länken skickas till din mail 10 augusti.Ha färdigt med

identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått per mail. Vi

rekommenderar att du inte ansluter dig till mötet med en telefon, utan hellre med en pad eller en dator, d.v.s. nånting som har en större skärm. Intervjun kan hållas också på finska eller engelska.

I videon visar du ditt kunnande i ditt huvudinstrument. Spelprovet ska spelas på ett barockinstrumet i 415 Hz stämning. Huvud, händer och fingrar måste vara synlig i videon.

I den nuvarande situationen kan

1)

stråkinstrumentens continuoackompanjemang lämnas bort i sonater, eller två solostycker kan väljas. I alla fall ska videon vara c. 10 min lång och innebära (del av) två stycker i olika stilar.

2)

Förhandsuppgiften (cello, bas & cembalo) kan spelas utan melodistämman.

3)

Ladda upp videon på nätet, så att du kan dela den med en fungerande länk. Finns olika möjligheter

t.ex. Dropbox, Google drive, Youtube. Skicka länken senast den 9 augusti till aira.lehtipuu@novia.fi

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi tidigast 13.8 Du får även ett resultatbrev till din e-post. I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Senast 28 augusti kl 15.00 bör du bekräfta att du tar emot din studieplats.

På frågor om urvalsprovet gällande barockmusik svarar Aira Maria Lehtipuu tel +358503069959 , mail aira.lehtipuu@novia.fi

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN!

,

References

Related documents

Studerandearbeten ska inte ses som ett billig- are alternativ till professionella arbeten – de kan nämligen skilja sig anmärkningsvärt både pro- cess- och innehållsmässigt

För att alla skall få möjlighet att boka en tid som passar, bör man reservera en tid för sin intervju på http://doodle.com/poll/du3h827d8cfmkyes senast den 18 maj kl..

- Då du räknar om till poäng omvandlas deltidsarbete till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 hela dagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

De behöriga sökandena rangordnas i fallande poängordning utgående från nedanstående punkter: - poäng för förhandsuppgift (maximalt 55 poäng) - vitsord för lärdomsprovet

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.. För sökande med annat modersmål

Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings-

De behöriga sökandena rangordnas i fallande poängordning utgående från nedanstående punkter: - poäng för förhandsuppgift (maximalt 55 poäng) - vitsord för lärdomsprovet

Syventymiskohteessa kirkkomusiikin opiskelija saavuttaa edellytykset toimia työssä Suomen evanke- lis-luterilaisessa kirkossa.. Perinteisten pääaineiden urkujensoiton,

De behöriga sökandena rangordnas i fallande poängordning utgående från nedanstående punkter: - poäng för förhandsuppgift (maximalt 55 poäng) - vitsord för lärdomsprovet

Urvalsprovet inleds med att du får en länk till Zoom från den utbildning du söker till.. Den länken leder till ett gemensamt virtuellt möte för alla sökande som inleds

Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings-

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik.. Urvalsprovet hålls onsdagen den 14 augusti 2019

 Högre YH studerande och representanter för Högre YH utbildningen skulle komma ut till arbetslivet..

Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas. Du ska ladda upp dina arbetsintyg

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

2) som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls måndag 1 juni. Ha färdigt med identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått

Yrkeshögskolan Novia deltar inte i det riksomfattande provet för förhandsurval till social- och hälsovård.. Alla behöriga sökande kallas därför till urvalsprov vid

Alla delar av provet bör vara godkända för att du skall få godkänt resultat i urvalsprovet.. I urvalsprovet kan du få totalt 100 poäng och det lägsta godkända poängtalet

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik eller barockmusik!. Urvalsprovet hålls måndagen den

Studierna bör bestyrkas med intyg som inlämnas vid urvalsprovet 31.5 2018.. Sökande sammanställer en lista med den arbetserfarenhet och de högskolestudier som man önskar beakta

I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi. En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som