Bäste delägare i REHACT AB!

Full text

(1)

Bäste delägare i REHACT AB!

Här kommer årets andra nyhetsbrev ifrån REHACT. Brevet är tänkt att ge en sammanfattning av de viktigaste händelserna i bolaget sedan det förra nyhetsbrevet. Det ger också mig som VD lite större frihet att kommentera utvecklingen på ett mer personligt sätt än i våra officiella pressmeddelanden.

Listbyte till NASDAQ OMX First North

I skrivande stund arbetar styrelsen som bäst med förberedelserna för att flytta handeln med bolagets aktier till NASDAQ OMX First North.

Det finns flera anledningar till att vi nu väljer att byta handelsplats. Det internationella intresset för REHACT växer. Det makroekonomiska läget börjar stabiliseras (med reservation för ev. konsekvenser av ”the shutdown” i USA). Mot den här bakgrunden är det givetvis mycket viktigt att internationella investerare känner till och har förtroende för bolagets handelsplats.

När REHACT i somras, som enda nordiska entreprenör, fick möjlighet att presentera sig för amerikanska investerare på en stor konferens i New York, arrangerad av National

Investment Banking Association, möttes vi av ett mycket positivt intresse. Men ingen av de närvarande investerarna hade hört talas om vår dåvarande handelsplats...

Det är vår bedömning att listbytet till välrenommerade NASDAQ OMX First North är en förutsättning för att ta REHACT ytterligare ett viktigt steg uppåt och framåt i företagets expansiva utveckling. Styrelsen planerar att första handelsdag på NASDAQ OMX First North kommer att vara den 11 november 2013.

Positiv reaktion på nyheten om listbytet

Pressmeddelandet om listbytet resulterade i att REHACTs kurs snabbt ökade och som högst var uppe över 1,50 SEK. Omsättningen under de första tio dagarna sedan nyheten släpptes var också mycket större än normalt. Vi bedömer att det beror på att investerare dels förväntar sig att kursen kommer stiga ytterligare när väl listbytet är genomfört, dels möjligheten att få ta del av den förmånliga företrädesemission som genomförs samtidigt.

Företräde för nuvarande aktieägare

(2)

teckningsrätter kommer att få tilldelning. Men för att ändå öppna för nya aktieägare innehåller erbjudandet en Option på övertilldelning. Dock har nuvarande aktieägare företräde även till dessa aktier.

En sammanfattning av erbjudandet hittar du på sista två sidorna i detta brev och detaljerad information om erbjudandet kommer att skickas till alla registrerade aktieägare när

prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen.

REHACT nu i Swedish American Green Alliance

Bolaget REHACT AB blev i september upptaget som medlem i ”Swedish American Green Alliance”, en organisation som grundades av förra näringsministern, Maud Olofsson, och förre amerikanske ambassadören i Sverige, Matthew Barzun.

Syftet med den nya sammanslutningen är att främja handel, forskning, investeringar och utbyte inom miljöteknik mellan Sverige och USA. Organisationen fokuserar på tre

huvudområden: Gröna byggnader, Grön infrastruktur och Hållbara transporter. Varje fokusområde innehåller delegater från bägge länder som representerar näringsliv, städer och regioner, myndigheter och forskningsinstitut samt organisationer som har som syfte att gynna svensk-amerikansk handel.

Grönt byggande på frammarsch i USA

Området Gröna byggnader är givetvis det som intresserar oss mest. REHACT har tidigare uppmärksammats i USA vid flera tillfällen men hittills har vi inte haft muskler att agera på den nordamerikanska marknaden. Vi har inte heller haft möjlighet att visa vår teknik för amerikanska besökare i Sverige, vilket har känts mycket frustrerande. I takt med att REHACT nu kapitaliseras ser vi möjligheter att få fram de första referensobjekten i Sverige. Vi har också börjat återaktivera de kontakter vi har på andra sidan Atlanten. Den amerikanska marknaden är mycket expansiv; amerikanerna ser miljöteknik som ”the next big thing” där det gäller att vara med så tidigt som möjligt.

Kanadensiskt intresse för ny miljöteknik

REHACT var ett av de svenska bolag som var inbjudna till den kanadensiska ambassaden och ambassadör Kenneth Macartney i Stockholm när en delegation från Kanada i veckan besökte Sverige. Där fick jag återigen påtagliga bevis för att intresset för ny teknik som effektiviserar energianvändning i nya byggnader är stort.

Delegationen från Kanada är i Sverige för att studera integrerade energisystem och hållbart stadsbyggande. Gruppen består av representanter från bl.a. stadsförvaltnings- och

energibolag i regioner från väst till öst i Kanada. Studiebesöksprogrammet är koordinerat av Business Sweden’s kontor i Toronto.

Fler kanadensiska städer börjar nu utveckla miljöanpassade områden liknande Hammarby Sjöstad och Stockholm Royal Seaport. Intresset för ny teknik som ytterligare effektiviserar energianvändningen i nya byggnader är stort.

(3)

Nytt samarbetsavtal för innovativt byggande

REHACT, som står som återförsäljare, leverantör och installatör med helhetsansvar för Rehact Energy System, riktar sig för närvarande främst till s.k. ”first movers” inom byggsektorn: arkitekter, fastighetsutvecklare eller privatpersoner med intresse för

klimatsmart och innovativt byggande. På längre sikt är målet att Rehact Energy System ska bli internationell standard för nybyggnation.

Som ett led i denna utveckling har REHACT nyligen tecknat samarbetsavtal med en av

landets mest uppmärksammade och prisbelönta arkitektfirmor, Ross arkitektur & design AB.

Avsikten är att tillsammans stärka varandras unika varumärken och positioner på marknaden för klimatsmart och innovativt byggande.

Ross arkitektur & design AB, har i mer än femton år arbetat med avancerad arkitektur och framtidens byggteknik. Ett arbete som realiserats i mer än 200 färdiga projekt och resulterat i en rad uppmärksammade utmärkelser: Sveriges Vackraste Villa, Byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad och, nu senast, ett förstapris i den prestigefyllda tävlingen International Property Awards för den europeiska regionen 2013.

Avtalet med Sedermera FK AB avslutat

I takt med att REHACT fått en större och stabilare aktieägarbas – i dag är vi mer än 1 000 aktieägare! – är det ledningens bedömning att behovet av en market maker minskat.

Sedermera FK har på ett bra sätt medverkat till att hålla kursen stabil under bolagets första tid på Aktietorget men efter noggrann utvärdering har vi kommit fram till att REHACT inte längre har behov av denna typ av tjänst. Det är vår uppfattning att en friare rörlighet långsiktigt kommer att gynna kursutvecklingen.

Har du frågor om REHACT AB? Hör gärna av dig till mig direkt eller skicka din fråga till info@rehact.com!

Med vänliga hälsningar

Svante Bengtsson, VD svante@rehact.com +46 709 566 756

(4)

Aktiekursens utveckling

Grafen ovan visar aktiekursen perioden 2013-07-08 – 2013-10-08. De stora kursrörelserna uppåt kom i samband med att bolaget aviserade planerna på listbyte samt att vi nu är upptagna som medlemmar i Swedish American Green Alliance. Kursen har sedan backat något, troligen pga vinsthemtagningar, och stängde 2013-10-08 på 1,05 SEK.

Historiskt sett har kursen även stigit i samband med ökande mediaexponering under emissionsperioder.

(5)

Sammanfattning av erbjudandet

Samtliga datum nedan är preliminära och kan komma att ändras. På nästa sida finns även en grafisk översikt över erbjudandet.

Sammanläggning av aktier

Styrelsen har föreslagit bolagsstämman 2013-10-21 att antalet aktier skall minskas genom att 20 gamla aktier läggs samman till 1 ny aktie. Detta sköts automatiskt av Euroclear och VD kommer vederlagsfritt att skjuta till de aktier som behövs för att kompensera

avrundningseffekter.Varje enskild aktie kommer därmed öka 20 gånger i värde. Därför uttrycks aktiekurser nedan som om sammanläggningen redan är genomförd, dagens nivå inom parantes.

Steg 1:

Varje innehavd aktie per 2013-11-04 ger 1 Teckningsrätt (TR). Den som inte har möjlighet att teckna sig i emissionen kan avyttra sina TR under en period om preliminärt två veckor.

Värdet på teckningsrätter och teckningsoptioner kommer att variera. Värdet kan teoretiskt beräknas till mellanskillnaden mellan aktuell marknadskurs och teckningskursen. Dessa kommer dock också att variera. För att underlätta för den som inte regelbundet handlar med dessa instrument bifogas två enkla tabeller som ger läsaren möjlighet att själv uppskatta det teoretiska värdet på erbjudandet. Det finns dock ingen garanti för att marknaden

värdesätter teckningsrätter respektive teckningsoptioner på liknande sätt.

Steg 2.

Det krävs fyra teckningsrätter för att få köpa en ny aktie i REHACT för det rabatterade priset om 15 (0,75) SEK. För varje ny aktie som tecknas kommer även en teckningsoption att ges.

Steg 3:

Varje teckningsoption ger under perioden 12-30 maj 2014 rätten att teckna en ny aktie av serie B med 15 % rabatt jämfört med den volymvägda kursen under 20 dagar fem dagar före teckningskursens fastställande. Som lägst är teckningskursen 15 (0,75) SEK och som högst är teckningskursen 20,00 (1,00) SEK.

Volymvägd kurs på aktien april-maj 2014

15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 Marknadsvärde på aktien 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 Innehavare av 4 st TR tecknar en

ny aktie för

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Mellanskillnad 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Teoretiskt värde för en TR 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

(6)

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern

Grafisk översikt av erbjudandet

1 T.O.

1 aktie Serie B Teckningslikvid

1 T.R.

1 T.R.

1 T.R.

1 T.R.

1 aktie Serie B

Teckningslikvid

1 T.O.

1 aktie 1

T.R.

Steg 1. Varje aktie i REHACT ger på avstämningsdagen en teckningsrätt (T.R.)

Steg 3. Teckningsoptionen ger rätten att teckna rabatterade aktier i maj 2014.

Steg 2. Fyra teckningsrätter tillsammans med

teckningslikviden ger en aktie av serie B samt en vederlagsfri

Teckningsoption (T.O.)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :