• No results found

Inbjudan till nätverksmöte inom LPA-nätverket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inbjudan till nätverksmöte inom LPA-nätverket"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

100527

Inbjudan till nätverksmöte inom LPA-nätverket

Datum: Måndag 7 juni 9-12

Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2

1. Anställning kombinerat med lärlingsutbildning (5 min)

Reflektioner kring förslaget. OBS att det i utredningen finns nyttig information om försäkringsfrågor.

2. Nätverket samverkan med Företagarna under hösten (10 min)

Förslag till matchningsprocess mellan intresserade företag och skolor som vill erbjuda lärlingsutbildning. Presentation av idéerna.

3. Rapport från besöket i Österrike inom EU-projektet SMOC (20+10 min)

Uwe Müller, Mölndal, återger hur österrikisk lärlingsutbildning beskrevs. Övriga deltagare ger reflektioner kring besöket. Vad kan vi inom GR lära av Österrike?

Beskrivning av en nationell studieplan för en lärling. 4. Internationella lärlingsplatser (15 min)

Förslag om att inrätta en arbetsgrupp om minst 3 personer, som förbereder en gemensam ansökan om att ingå i ett partnerskap kring lärlingsutbildning inom EU. Arbetsgruppen inventerar vilka kvalitativa kontakter som finns i Europa samt läser in sig på

ansökningsreglerna för att sedan återkomma till nätverket. 5. Senaste nytt kring GY 2011 (10 min)

Förslag till programstruktur och ämnesplaner på remiss fram till 16 augusti 6. Från den nationella konferensen om lärlingsutbildning (10 min) Skolverkets nationella studie av vem som är lärling

Uppdrag från UC att göra en liknande undersökning inom GR 7. Uppdatering av Vad ska jag välja (10 min)

Hur ska vi skriva kring lärlingsutbildning? 8. Ersättning till handledare (20 min)

Laget runt och diskussion utifrån den redovisning som just lämnats till Skolverket. 9. Rapport från lokala lärlingsråd (30 min)

Varje skola lyfter in ett par aktuella frågor från det senaste lärlingsrådet. Rapport från det regionala lärlingsrådet kring VVS (Jens Kultje, Göteborg) 10. Id-kort för lärlingar (5 min)

Hur ser det ut i olika branscher? 11. Övriga frågor (20 min)

(2)

12. Höstens mötestider (5 min) Frågor inför första mötet i höst:

Tommy Johanssons enkät till olika skolor inom Västra Götalandsregionen Behörighetskrav för yrkeslärare kopplat till lärlingsutbildning

Elever i gymnasiesärskolan – Introduktionsprogram – Lärlingsutbildning? Välkommen!

References

Related documents

Plats: GR, Gårdavägen 4, entrén mitt emot Dahls. Långrummet en trappa ner. Wictoria Kovats, GR, informerar om vårens event. Margaretha Wåhlin vill slå ett slag för

Senaste nytt kring Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege och Servicecollege Margaretha Allen, GR och Leif-Göran Klittermark Göteborg.. Preliminärintagningen (13.25-13.35)

„ Skaraborg Bygg, Fordon, Vård, Restaurang, Transport, Inredningssnickeri, Svets, Meritportfölj. „ Sjuhärad Vård,

En tänkbar konsekvens, som nämns under intervjuerna, av att man inte differentierar ersättningen, utan lämnar lika ersättning till alla vårdgivare är att det skulle kunna få

Prestationer över det i Krav- och kvalitetsboken ger inte ersättning vilket tyder på en handlingsstyrning i resultatstyrningen, det vill säga ansvarstagande för handlingar..

Genom att enligt vår föreslagna modell för analys, omforma arbetssättet något samt åstadkomma viss förbättring av de förutsättningar vi ovan angivit, tror vi att VGR i

Efter att ha genomfört mina första provsökningar i Mediearkivet Retriever (1996-) insåg jag att en tämligen stor del av resultatet var insändare, ledare och krönikor.

Detta samband mellan inrikes- och utrikesföddas sysselsättningsgrad studerades vidare vilket resulterade i figur 3 som visar hur sysselsättningsgapet och sysselsättningen