FIVA IDENTITY CARD. Anvisningar för att fylla i ansökan. Ansökan ska fyllas i av; Sökande, sid 1 4 Besiktningsman sid 4 MHRF sid 4

Download (0)

Full text

(1)

IDEELL KULTURELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FÖR ÄLDRE VÄGFORDON

Adress: Stenkilsgatan 5 B.V., 126 52 Hägersten, webbplats: mhrf.se, e-post: kansl@imhrf.se

FIVA IDENTITY CARD

Anvisningar för att fylla i ansökan.

Ansökan ska fyllas i av;

Sökande, sid 1–4 Besiktningsman sid 4

MHRF sid 4

(2)

Till denna information finns ett fyrsidigt ansökningsformulär som ägaren fyller och skickar till:

Motorhistoriska Riksförbundet Stenkilsgatan 5 B.V.

126 52 Hägersten

Betala avgiften i förskott

Avgiften är 2 250 kronor för medlem i MHRF-ansluten förening, respektive 3750 för den som inte är medlem. Avgiften betalas in på MHRFs bankgiro 399-4621 samtidigt med att ansökan sänds till MHRFs kansli. MHRF påbörjar inte behandlingen av inkommen ansökan om inte avgiften erlagts.

Bifoga

• alltid kopia på det svenska registreringsbeviset

• alltid foton

• övriga dokument som du vill åberopa.

Besiktningsmannen skall innan besiktningen företas vara godkänd av MHRF.

Särskild information till besiktningsmannen

På FIVAs hemsida hittar du besiktningsmannens handbok på den här undersidan.

Handboken kan även beställas från MHRF

Om fordonet har modifierats, förändrats eller byggts om ska det dokumenteras på så sätt att man i framtiden ska veta hur fordonets skiljer sig från originalutförandet. Sådan information ska framgå av bilaga till ansökan on FIVA Identity Card

På ansökans sista sida finns fem fält som Du som besiktningsman ska fylla i efter utförd besiktning,

Comments, om sådan notera här, se bilaga

Inspection of vehicle took place (where); här anger du orten Följt av (when); dvs när det skedde

Inspected by; skriv ditt namn namn med stora bokstäver Singature; din signatur

OBS, Lämna gärna med uppgift om var vi kan nå dig som besiktat fordonet.

Vid frågor kontakta MHRFs kansli, Tfn: 08-30 28 01

E-post: kansli@mhrf.se.

Läs igenom punkterna A – H.

Fyll noga i ansökningsformuläret.

(3)

A. Ett FIVA Identity Card är giltigt i 10 år från utfärdandet och är personligt. Det kan inte föras över på nästa ägare. Det är FIVA:s egendom och skall på begäran returneras till MHRF eller FIVA.

B. MHRF har enbart rätt att utfärda FIVA Identity Card till ägare av fordon som är registrerade i ägarens namn i Sverige. En kopia av registreringsbeviset ska medfölja ansökan.

C. Fordonets ägare ansvarar för ifyllandet av formuläret och undertecknar det. Saknas underskrift kan ansökan ej behandlas av MHRF. MHRF sänder en kopia av frågeformuläret, passet och fotografiet till FIVA.

D. Formuläret ska vara fullständigt ifyllt och inga frågor får lämnas obesvarade. Om så behövs skriv “finns inte” eller “gäller inte fordonstypen” eller motsvarande men skriv inte

”standard” eller ”okänt” och lämna inga tomma fält.

Använd alltid det metriska måttsystemet när det gäller fordonets längd, bredd etc.

Undantaget är fälg/däck. MHRF tar inte fram eller omvandlar data som skall finnas med i FIVA Identity Card.

E. Tre identiska, 10 x 15 cm, färgfoton av god kvalitet, eller färgkopior från digital källa utskrivna med hög upplösning på arkivbeständigt fotopapper skall bifogas. .

På fotona skall fordonet se ut som det beskrivs i frågeformuläret – d.v.s. det skall ha samma fälgar och däck, samma belysning etc. Om det gäller en bil skall fotot vara taget snett framifrån med registreringsnumret tydligt synligt. Gäller det en motorcykel skall fotot tas antingen snett framifrån eller snett bakifrån så att registreringsnumret är fullt synligt. Fotona bör vara tagna utomhus i god belysning mot en neutral bakgrund och utan personer synliga.

Fotokopior accepteras inte.

F. Fordonet ska besiktigas av en fristående kunnig person som skall intyga att de lämnade uppgifterna är korrekta. Det är önskvärt att den som inspekterar fordonet representerar den aktuella märkesklubben om det finns en sådan. En person som är van vid att renovera eller besiktiga fordon kan accepteras förutsatt att han inte själv utfört något väsentligt arbete på fordonet.

G. Räkna med att det tar cirka fyra veckor från det att ansökan sänts till MHRF innan passet kan levereras.

H. Kostnaden för FIVA-passet är 1 250 kronor. MHRF har rätt att ta ut en extra avgift om det blir nödvändigt att returnera en ansökan som är ofullständigt eller felaktigt ifylld.

Nedan finns en översättning av formuläret för ansökan om FIVA Identity Card

OBSERVERA

fyll ej i detta formulär,

(4)

fyll i det engelska originaldokumentet.

Använd endast denna som mall om något skulle framstå som oklart i den engelska texten.

Nedan översättningen

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA) Ansökan om ett FIVA IDENTITY CARD

I överensstämmelse med FIVA:s Tekniska Kod måste formuläret överlämnas till det nationella FIVA förbundet i det land där fordonet är registrerat (om fordonet inte finns i vägtrafikregistret till det Förbund där ägaren är folkbokförd) innan ett FIVA Identity Card kan ställas ut (om inget nationellt Förbund finns i landet ska ansökans skickas till FIVA).

Om ansökan godkänns ställer Förbundet ut ett FIVA Identity Card som gäller i 10 år eller fram till dess fordonet byter ägare. FIVA:s Identity Card förblir FIVA:s egendom och ska vid anmodan returneras till FIVA eller det utställande Förbundet. FIVA:s Identity Card är endast till för identifiering, och är ingen garanti av fordonets autensitet och ska inte användas i kommersiellt syfte eller som garanti för fordonets historia.

Detta formulär måste fyllas i och signeras av ägaren till fordonet Grundläggande fordons information

Fabrikat ... Tillverkningsår ...

Typ/modell ...

Ram/chassinummer ...

Registreringsnummer (svenskt) ...Tidigare registrerat i (land) ...

Karosstyp ...Tillverkad (år) ... Antal sittplatser ...

Karosstillverkare (om annan än fabrikanten) ... Färg ...

Fabrikat och motornummer och... Antal cylindrar ...

Slagvolym (i cc) ... Cyl.diam/slaglängd (i mm) .../... Motoreffekt (i hk)...

Hjulbas cm………Spårvidd fram/bak mm ……….Totalvikt kg………..

Dimensioner,längd,bredd höjd cm………..Däckstorlek fram/bak………..

Om fordonet är renoverat: av vem/vilka, och när? ...

...

Kort historik om fordonet (köpt var/när etc) ...

...

...

...

...

...(om så behövs, fortsätt på separat papper)

(5)

1. CHASSI/RAM/SJÄLVBÄRANDE KAROSS

(a) På vilket sätt är enheten märkt, och var? ...

(b) Är enheten den ursprungliga för just detta fordon? ja nej (c) Om inte, är enheten enligt originalutförandet? ja nej

(d) Om nej, ange vad som förändrats...

...

2. FRAMVAGN/FRAMGAFFEL/FRAMFJÄDRING

(a) Är framaxel/framgaffel/framfjädring den ursprungliga för just detta fordon? ja nej (b) Om nej, är framaxel/framgaffel/framfjädring enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats ...

...

3. BAKVAGN/BAKFJÄDRING

(a) Är bakvagn/bakfjädring den ursprungliga för just detta fordon? ja nej (b) Om nej, är bakvagn/bakfjädring enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats ...

...

4. MOTOR

(a) Är motorn den ursprungliga för just detta fordon? ja nej (b) Om nej, är motorn enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats ...

...

5. TÄNDNING

(a) Typ (magnet, tändspole etc) ...

(b) Är systemet enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats ...

...

6. FÖRGASARE/BRÄNSLEINSPRUTNING

(a) Typ: förgasare/insprutning/annat ...

(b) Om förgasare: fabrikat ... typ ... antal: ...

(c) Är fabrikat, typ och antal enligt originalutförandet? ja nej

(d) Om nej, ange vad som förändrats ...

...

7. BRÄNSLESYSTEM

(a) Typ (självtryck, mekanisk/elektrisk pump etc) ...

(b) Är bränslesystemet enligt originalutförandet? ja Nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats ...

...

8. VÄXELLÅDA

(a) Typ av växellåda och antal växlar ...

(b) Är växellådan den ursprungliga för just detta fordon? ja nej (c) Om nej, är växellådan enligt originalutförandet? ja nej

(d) Om nej, ange vad som förändrats ...

9. BAKAXELVÄXEL/DRIVNING

(a) Är bakaxelväxeln/drivningen den ursprungliga för just detta fordon? ja nej

(6)

(b) Om nej, är bakaxelväxel/drivning enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats...

...

10. BROMSSYSTEM

(a) Hur påverkas bromsarna fram/bak (mekaniskt med wire eller stag/hydrauliskt/etc) ...

(b) Är bromssystemet enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats...

...

11. STYRNING/STYRE

(a) Är styrning/styre enligt originalutförandet? ja nej

(b) Om nej, ange vad som förändrats...

...

12. FÄLGAR

(a) Typ och storlek (tallriks/träeker/trådeker/etc) ...

(b) Är fälgarnas typ och storlek enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats ...

...

13. DÄCK

(a) Typ och dimension (vulstdäck/well base/etc) ...

(b) Är däckens typ och storlek enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats...

...

14. KAROSS/(SIDOVAGN för motorcykel)

(a) Typ (2-seater sports, sedan, coach, berline, innenlenker etc — använd tillverkarens beteckning) ...

...

(b) Nuvarande kaross tillverkades av (fordonstillverkaren/karossmakare/renoverare/etc) ...

...

(c) Karossen tillverkades år...

(d) Är karossen den ursprungliga för just detta fordon? ja nej

(e) Om nej, är karossen av samma typ som fordonet ursprungligen hade? ja nej

(f) Om nej, ange vad som förändrats...

...

15. INREDNING

(a) Är interiören (säten/övrig inredning/sadel) enligt originalutförandet? ja nej

(b) Om nej, ange vad som förändrats...

...

(7)

16. INSTRUMENT/TILLBEHÖR

(a) Är instrument och tillbehör enligt originalutförandet alternativt tidskorrekta? ja nej

(b) Om nej, ange vad som förändrats/lagts till ...

...

4

17. BELYSNING

(a) Belysningssystem: (elektriskt/acetylen/etc) ...

(b) Är belysningssystemet enligt originalutförandet? ja nej

(c) Om nej, ange vad som förändrats/lagts till ...

...

18. MÅTT OCH VIKT

Längd/bredd/höjd (m) ...Vikt (med bränsle, olja, vatten etc) ...

Axelavstånd (m) ... Spårvidd fram/bak.../... Däcksdimension ...

SÖKANDENS UNDERSKRIFT

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat, såvitt mig är känt, är korrekta och jag åtar mig att informera Motorhistoriska Rikförbundet om några större förändringar görs.

Namn på sökande/ägaren...

Adress ...

Telefon nr: ……… Fax ……….

E-post………..

Medlem i klubb(ar) ...

Datum ...Underskrift ...

VIKTIGT ! All frågor måste besvaras ( även om svaret är ”okänt”, ”ej monterat” eller ”inte applicerbart” för att ansökan ska behandlas.

Ansökan måste åtföljas av 3 identiska 10x15 cm färgkort av fordonet i dess nuvarande skick. Om det är en bil ska kortet visa

¾ front ( ½ front, ½ sida), om det är en motorcykel ett kort från någon sida avbildande hela motorcykel Dokumentet kan komma att skickas till vem som helst som är kompetent att verifiera informationen härovan

Fyll inte i: för Förbundets noteringar

Vi, påtecknarna, har inspekterat den givna informationen enligt vår bästa förmåga och anser att fordonet ör korrekt återgivet och kategoriseras de ( i enlighet med FIVA:s Tekniska Kod, sektion3 ) som

Inspektionen äge rum (plats)……….datum ……….

Inspekterad av (Namnet anges med stora bokstäver…………..…. Signatur…………...

MHRF beslutar att………..ett FIVA Identity Card Identity Card Nummer

Underskrift……… Datum………..

Namn, titel av undertecknare och stämpel (Stora bokstäver)

Detta formulär skall behållas av den utfärdande organisationen tillsammans med ett foto EN kopia av formuläret med ett foto sänds till FIVA i enlighet med givna instruktioner.

(8)

Utdrag ur FIVA:s Technical Code

GENERALA REGLER

Fordonen ska i princip vara bevarat och använt som levererat av tillverkaren till marknaden, inklusive eventuell extrautrustning eller tillbehör som salufördes av tillverkaren eller generellt såldes under fordonets normala livscykel.

Modifiering, förändring eller annan ändrings ska dokumenteras på så sätt att man i framtiden ska veta hur fordonets skiljer sig från originalutförandet. Sådan information ska framgå på sid 4:a i FIVA Identity Card.

Med Perioden avses när det historiska fordonet generellt var i bruk. Det kan variera för specifika historiska fordon och mellan länderna.

Med Period Specifikation avses den standard specifikation av ett fordon fram till lanseringen av en ny modell från tillverkaren.

3. Teknisk fordons klassificering 3.1 Fordonsdefinitioner.

Typ A - STANDARD

Ett historiskt fordon enligt standard specifikation levererat av tillverkaren. Mindre för perioden kosmetiska förändringar och typiska tillbehör som fanns tillgängliga på marknaden under perioden kan accepteras Typ B – MODIFIERAD UNDER PERIODEN

Ett historiskt fordon speciellt byggt eller modifierat under perioden för ett specifikt ändamål, typiskt för sin grupp, och som därför är historiskt intressanta.

Typ C – REPRODUCERADE OCH REPLIKOR

En reproduktion är en kopia av ett historiskt fordon som byggts utanför perioden av en reproducerare, med eller utan delar i överensstämmelse med specifikation för perioden, återskapande en specifik modell. Ett sådant historiskt fordon måste vara tydligt märkt för att visa att det är en reproduktion. Det historiska fordonet blir namngivet med ett kombinerat namn bestående av reproducerarens och tillverkaren namn, och den modell som efterbildats. ( exempelvis Jansson Bugatti Type 35)

En replika måste överensstämma med vad som sagts ovan men har byggts av tillverkaren av original fordonet.

Både reproduktioner och replikor dateras med färdigställandedatumet av dess tillverkare Type D – MODIFIED OUT OF PERIOD

Ett historiskt fordon med fastställd identitet som modifierats utanför perioden på ett sätt som var typiskt för perioden och med delar i enlighet med specifikation för perioden

Typ E – UNDANTAG

Ett historiskt fordon med fastställd identitet som modifierats utanför perioden som har gjorts med delar eller teknik som inte fanns under perioden. Ett sådant fordon måste fortfarande ha kvar sitt original ram/chassi eller plattform och en kaross enligt periodens specifikation gällande för modellen. Inte mer än två av följande huvudsakliga komponenter kan var utbyta i förhållande till original specifikationen.

Motor, transmission, hjul, framvagn/styrning, bakvagn. Ändringen kan vara gjord nyligen. Sådan ändring ändrar inte fordonets datering.

3.2 Fordonens kulturhistoriska indelning Grupp 1 ORIGINAL

Ett historiskt fordon som det ursprungligen producerade, som är oförändrat och med liten förslitning.

Grupp 2 AUTENTISKA

Ett historiskt fordon använt men inte renoverat i enlighet med original specifikation, med känd historik och i original, möjligen i försliten kondition. Delar som normalt slits må bli ersatta med delar enligt periodens specifikation. Reparation av lack, ytbehandling och inredning är tillåtet.

Grupp 3 RENOVERAT

Ett historiskt fordon med känd identitet, helt eller delvis demonterat, reparerat och återuppbyggt. Endast mindre avvikelser från tillverkarens specifikation i den händelse delar och material inte går att uppbringa. Originaldelar från tillverkaren ska användas när så är möjligt. Men kan ersättas med andra av samma specifikation Inredning, exteriör och exteriör finish ska överensstämma med perioden i så hög grad som är möjligt med periodens specifikation..

Grupp 4 ÅTERSKAPAT

Delar från ett eller flera fordon av samma modell eller typ sammanbyggda till ett historiskt fordon, i så hög överensstämmelse som möjligt med tillverkarens original specifikation. Originaldelar från tillverkaren ska användas när så är möjligt. Men kan ersättas med andra av samma specifikation Inredning, exteriör och exteriör finish ska överensstämma med periodens specifikation i så hög grad som är möjligt. 20100101

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :