• No results found

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM

F. REINIUS 2016-04-15

Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN

GÅNG- OCH CYKELVÄG 131785 10198007

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\3C120010.docx (Utskriven 2016-04-14)

1. 2.

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm

Ritningsförteckning Plankartor

VÄGPLAN

FASTSTÄLLELSEHANDLING 3C120010

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum

Godkänd av

R. SUNDSTRÖM

Datum

2016-04-15

Teknikområde

C Teknikövergripande

Företag

WSP Sverige AB

(2)

2 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\3C120010.docx (Utskriven 2016-04-14)

3C120010 305C9301 PLANKARTA

KM 0/000-0/400

PLAN 1:1000

2016-04-15

305C9302 PLANKARTA KM 0/400-0/940

PLAN 1:1000

2016-04-15

305C9303 PLANKARTA KM 0/940-1/500

PLAN 1:1000

2016-04-15

305C9304 PLANKARTA KM 1/500-2/040

PLAN 1:1000

2016-04-15

305C9305 PLANKARTA KM 2/040-2/600

PLAN 1:1000

2016-04-15

305C9306 PLANKARTA KM 2/600-3/140

PLAN 1:1000

2016-04-15

(3)

3 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\3C120010.docx (Utskriven 2016-04-14)

305C9307 PLANKARTA KM 3/140-3/700

PLAN 1:1000

2016-04-15

305C9308 PLANKARTA KM 3/700-4/200

PLAN 1:1000

2016-04-15

(4)

VST131785VP (55) 2016-04-18:394

(5)

VST131785VP (55) 2016-04-18:395

(6)

VST131785VP (55) 2016-04-18:396

(7)

VST131785VP (55) 2016-04-18:397

(8)

VST131785VP (55) 2016-04-18:398

(9)

VST131785VP (55) 2016-04-18:399

(10)

VST131785VP (55) 2016-04-18:400

(11)

VST131785VP (55) 2016-04-18:401

References

Related documents

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

[r]

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Anläggs gång och cykelvägen inom befintligt vägområde (alternativ 1 och 2) uppkommer en reducerad vägsektion som kan ligga till grund för hastighetssänkande åtgärder och

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.